"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Affärsekonomi, 4,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Business economy

Denna kursplan gäller: 2009-09-07 och tillsvidare

Kurskod: 2FE164

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Reviderad av: styrelsen för handelshögskolan, 2009-05-20

Behörighetskrav

Antagen till följande program vid Sälj&Marknadshögskolan: Key Account Manager

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.