Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bekönat våld, 7,5 hp

Engelskt namn: Gendered Violence

Denna kursplan gäller: 2021-03-08 till 2022-06-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KC027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-11

Reviderad av: Föreståndaren, 2020-09-17

Innehåll

Denna kurs behandlar bekönat våld som en teoretisk fråga, en policyfråga samt som en fråga om mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt från feministiska och intersektionella angreppssätt behandlar kursen frågor som exempelvis: Vad är våld? Hur kan våld bekönas? Vilka relationer finns mellan våld, makt och kön? Hur kan könsbaserat våld förstås, åtgärdas och bemötas? Hur kopplas föreställningar om jämställdhet till våld?

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
Kunskap och förståelse:
  • förstå och förklara olika definitioner av bekönat våld
  • visa teoretisk kunskap om bekönat våld med stöd i olika feministiska perspektiv
Förmågor och färdigheter: 
  • självständigt kunna applicera relevanta teorier om bekönat våld på empiriska och teoretiska problem
  • identifiera egna behov av ytterligare kunskap och därmed ta ansvar för sitt eget inlärningsbehov
  • självständigt identifiera och formulera relevanta frågor om bekönat våld från kritiska feministiska perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • självständigt identifiera och formulera relevanta frågor om bekönat våld ur feministiska perspektiv. 
  • skriftligt och muntligt presentera en självständig analys av centrala frågeställningar om bekönat våld. 

Behörighetskrav

Univ: 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp.
Dessutom En A/5.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på helfart online på en lärplattform som studenterna får tillgång till vid kursstart. På
kursplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter.
Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständigt och aktivt lärande där studenterna söker kunskap och reflekterar
kritiskt både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment:
1) Obligatoriska uppgifter under kursens gång.
2) Individuell skrivuppgift.
För punkt 1 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För punkt 2 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl
godkänd (VG). På hela kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen
grundar sig på betyget för punkt 2 och sätts först när punkt 1 är utförd.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.
www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 24

Abu-Lughod Lila
Seductions of the “Honor Crime”
Ingår i:
Differences
Bloomington : Indiana University Press : 1989- : 22 : sid. 17-63 :
https://doi.org/10.1215/10407391-1218238
Obligatorisk

Addressing violence against women: a call to action
Garcia-Moreno C, Zimmerman C, Morris-Gehring A, Heise L, Amin A, Abrahams N, Watts C
The Lancet : 2015 :
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0140673614618304?token=AC9DFC9570C3D07758AF977549B482DD474FFF094ABBC9D2103A9CAE7089B401C13DACA1D6E3E89BAEA032894395B797
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 1685-1695

Boyle Karen
What’s in a name? Theorising the Inter-relationships of gender and violence
Sage Publications : 2018 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464700118754957
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 19-36

Re-Theorizing Intimate Partner Violence through Post-Structural Feminism, Queer Theory, and the Sociology of Gender
Cannon Clare, Lauve-Moon Katie, Buttell Fred
Social sciences : 2015 :
https://www.mdpi.com/2076-0760/4/3/668/htm
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 668-687

Carbin Maria
The requirement to speak : Victim stories in Swedish policies against honour-related violence
Ingår i:
Women's studies international forum : h [Elektronisk resurs] b a multidisciplinary journal ...
Oxford : Pergamon P. : 1982- : 46 : sid. 107-114 :
http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2013.12.002
Obligatorisk

Hegemonic masculinity? : rethinking the concept
Connell R. W., Messerschmidt James W.

Obligatorisk
Läsanvisning: s. 829-859 https://browzine.com/libraries/232/journals/8600/issues/5456590?showArticleInContext=doi:10.1177%2F0891243205278639

Corrigan Rose
Building Theory and Making Change: The Challenges ofStudying Feminist Activism
Cambridge University Press : 2013 :
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/4BFF89E55C69B0A14DFD7A8883356BBF/S1743923X13000354a.pdf/building_theory_and_making_change_the_challenges_of_studying_feminist_activism.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 489-493

Crenshaw Kimberlé
Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color
Ingår i:
Stanford law review.
Stanford, Calif. : School of Law : 1948- : sid. 1241-1299 :
Obligatorisk

Demetriou Demetrakis Z.
Connell's Concept of Hegemonic Masculinity: A Critique
Ingår i:
Theory and society
Amsterdam ; London ; New York : Elsevier Scientific Publ. : 1974- : Vol. 1- : Vol.30 : sid. 337–361 :
https://www-jstor-org.proxy.ub.umu.se/stable/657965?seq=1#metadata_info_tab_contents
Obligatorisk

Enander Viveka
Violent women? : the challenge of women's violence in intimate heterosexual relationships to feminist analyses of partner violence
Ingår i:
Nora
London : Taylor & Francis : 1998- :
Obligatorisk

“I Wasn’t a Priority, I Wasn’t a Victim”: Challenges in Help Seeking for Transgender Survivors of Intimate Partner Violence
Guadalupe-Diaz Xavier L, Jasinski Jana
Sage Publications : 2017 :
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077801216650288
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 772-792

Gendered and Social Hierarchies in Problem Representation and Policy Processes: “Domestic Violence” in Finland and Scotland
Hearn Jeff, McKie Linda
Sage Publications : 2010 :
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077801209355185
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 136-158

Hearn Jeff
The sociological significance of domestic violence: Tensions, paradoxes and implications
Sage Publications : 2012 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011392112456503
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.152-170

Hernández Miriam
“Killed Out of Love”: A Frame Analysis of Domestic Violence Coverage in Hong Kong
Sage Publications : 2018 :
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077801217738581
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.1454-1473

Howe Adrian
Every time you said "penis" : (Men's) violence, victim advocacy and impermissible speech
Ingår i:
Australian feminist studies
Adelaide : Research Centre for Women's Studies, University of Adelaide : 1985- :
Obligatorisk

Frames in Contestation: Gendering Domestic Violence Policies in Five Central and Eastern European Countries
Krizsan Andrea, Popa RM
Sage Publications : 2014 :
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077801214543386
Obligatorisk
Läsanvisning: pp.758-782

Kuokkanen Rauna
Gendered Violence and Politics in Indigenous Communities
Routledge : 2015 :
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616742.2014.901816?scroll=top&needAccess=true
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 271-288

Strid Sofia
Intersectionality and Multiple Inequalities: Visibility in British Policy on Violence Against Women
Oxford Academic : 2013 :
https://academic.oup.com/sp/article/20/4/558/1712523
Obligatorisk

Violence against women during covid-19 pandemic restrictions
Roesch Elisabeth, Amin Avni, Gupta Jhumka, García-Moreno Claudia
Ingår i:
BMJ (British Medical Journal) [Elektronisk resurs]
1988- : 369 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_proquest_miscellaneous_2400541216
Obligatorisk

Redefining Intimate Partner Violence Beyond the Binary to Include Transgender People
Yerke A.F, DeFeo J
Journal of Family Violence (2016) 31: 995-998. : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 975-979

Development policies, intimate partner violence, Swedishgender equality and global health
Öhman Ann, Emmelin Maria
Elsevier Ltd : 2014 :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539513002112
Obligatorisk
Läsanvisning: pp. 115-122