"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturhistoria 3, 4 hp

Engelskt namn: History of Architecture 3

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 till 2024-08-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5AR302

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Kursen syftar till att undersöka den historiska förändringen och vikten av stora urbana strukturer, megapoler. Megapolen analyseras genom att reflektera över politik, ekonomi, religion och kultur som pådrivare. Den erhållna kunskapen utgör grunden för analys och kommunikation av en specifik lokal och urban bebyggelse.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • analysera historiska förändringar i stora urbana strukturer
  • reflektera över politisk, ekonomisk, religiös och kulturell inverkan på megapolerna
  • kommunicera och analysera konsekvensen av historiska influenser på en urban miljö

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR204: Arkitekturprojekt 2:2 (15 hp)
5AR205: Arkitekturteknik 2:2 (4 hp)
5AR206: Arkitekturhistoria 2:2 (3 hp)
5AR207: Samhällsplanering 1 (6 hp)
5AR208: Arkitekturteori 2:2 (2 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självständigt arbete individuellt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid seminarier, samt godkänt på de muntliga och skriftliga examinationerna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till prefekt för Arkitekthögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Gottmann Jean
Megalopolis : the urbanized Northeastern seaboard of the United States
New York : The Twentieth Century Fund : 1961 : xi, 810 s. :
Obligatorisk

Small, medium, large, extra-large : Office for Metropolitan Architecture
Koolhaas Rem, Mau Bruce, Sigler Jennifer
2. ed. : New York : Monacelli Press : 1998 : xxi, [1], 1344 s. :
ISBN: 1885254865
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Man's role in changing the face of the earth
Thomas William L., Sauer Carl O.
Chicago, Ill. : University of Chicago Press : 1956 : xxxviii, 1193 s. :
Obligatorisk

Megalopolis: the giant city in history
Barker Theodore Cardwell, Sutcliffe Anthony
Basingstoke : Macmillan : 1993 : 213 s. :
ISBN: 0-333-53201-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Fractal cities : a geometry of form and function
Batty Michael, Longley Paul
London : Academic Press : cop. 1994 : xxi, 394 s., [16] pl.-s. i färg :
ISBN: 0124555705
Se Umeå UB:s söktjänst

The evolution of cities: Geddes, Abercrombie and the new physicalism
Batty Michael, Marshall Stephen
Ingår i:
Town planning review
Liverpool : Liverpool University Press : 2002- : 80(6) : sid. 551-574 :

Urban imaginaries : locating the modern city
Bender Thomas., Cinar Alev.
Minneapolis, Minn. : University of Minnesota Press : 2007 : xxvi, 290 p. :

Global Urbanization
Wachter Susan M., Birch Eugenie L.
University of Pennsylvania Press : 2011 :

A visual history of the future
Dunn Nick, Cureton Paul, Pollastri Serena
Government Office for Science : 2014 :
A visual history of the future

Hebbert Michael
Figure-ground: history and practice of a planning technique
Ingår i:
Town planning review
Liverpool : Liverpool University Press : 2002- : 87(6) : sid. 705-728 :

Jacobs Jane
Cities and the wealth of nations : principles of economic life
Harmondsworth : Viking : 1985 : ix, 257 s. :
ISBN: 0-670-80045-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Kasinitz Philip
Metropolis : centre and symbol of our times
Basingstoke : Macmillan : 1995 : xii, 486 s. :
ISBN: 0-333-62126-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Kostof Spiro
The city shaped : urban patterns and meanings through history
1. uppl., 6. tr. från 2007 : New York : Bulfinch : cop. 1991 : 352 s. :
ISBN: 978-0-8212-1967-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lynch Kevin
The image of the city
Cambridge [Mass.] : M.I.T. Press & Harvard Univ. Press : 1960 : 194 s. :

Morris Anthony Edwin James
History of urban form : before the industrial revolutions
3. ed. : Harlow : Longman Scientific & Technical : 1994 : xii, 444 s. :
ISBN: 0582301548
Se Umeå UB:s söktjänst

Mumford Lewis
The city in history : its origins, its transformations, and its prospects
New York : Harcourt Brace Jovanovich : cop. 1961 : 657 s. :
ISBN: 0156180359
Se Umeå UB:s söktjänst

Sassen Saskia.
The Global City [electronic resource] : New York, London, Tokyo
Princeton : Princeton University Press : 2013 : 1 online resource (696 p.) :
ISBN: 9781400847488
Se Umeå UB:s söktjänst

Stanislawski Dan
The Origin and Spread of the Grid-Pattern Town
Ingår i:
Geographical review
New York : American Geographical Society : 1916- : 36(1) : sid. 105-120 :