Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2019

Vill du arbeta med natur- och miljöfrågor? Vill du veta mer om hur vår planet fungerar? Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en utbildning med många praktiska inslag, exkursioner i naturen och närhet till aktuell forskning. Med vår utbildning som grund kan du i framtiden arbeta på många samhällspositioner med ansvar för framtidens miljö.

Under utbildningen

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en modern utbildning som tar avstamp i aktuella problem och stora globala frågor. Under det första året läser biologer och geovetare alla kurser gemensamt. Det ger dig en grund att stå på, du läser till exempel om hur klimatförändringarna påverkar naturen och hur naturvården kan möta dessa utmaningar.

Film: Vi utbildar upptäckare!
Vi utbildar upptäckare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Vi utbildar upptäckare – inom allt från fysik och matematik till molekylärbiologi, biologi och kemi.

Andra och tredje året specialiserar du dig och blir antingen biolog eller geovetare. Det tredje året läser du valfria kurser inom ett stort kursutbud och gör ett examensarbete, ofta i samarbete med en forskargrupp, inom ditt ämne. Flera av våra studenters examensarbeten har prisbelönats de senaste åren. Som enda universitet i Sverige fick alla våra program i biologi och geovetenskap dessutom högsta betyg i Universitetskanslersämbetets senaste kvalitetsgranskning.

Fältprojekt – nära och utomlands

I biologi får du kunskaper om alltifrån hur arter utvecklas till hur djur och växter samverkar i olika miljöer och hur människan påverkar ekosystemen. Geovetenskap handlar om marken, luften och jorden på vår planet. Du lär dig till exempel om vattnets ständiga kretslopp, vad som styr vädret, om berggrundens mineral och hur jordlagret har bildats av inlandsisar, vatten och vind. Under utbildningen gör du många fältprojekt i närmiljön, eftersom universitetet ligger granne med skogar och sjöar. Vi har även kurser och exkursioner till andra platser, till exempel Abisko, Grönland och Borneo.

Läs mer om fältkursen på Borneo

Läs mer om fältkursen på Grönland

Du har också stora möjligheter att läsa delar av din utbildning vid något av de universitet i andra länder som Umeå universitet samarbetar med.

Läs mer om utlandsstudier

Både praktiska färdigheter och faktakunskap

Förutom rena ämneskunskaper kommer du under din studietid att utveckla dina praktiska och laborativa färdigheter, både inomhus och utomhus. I yrkeslivet är det dessutom viktigt att kunna förmedla faktakunskap och projektresultat. Sådana moment ingår därför i alla kurser.

 

Programöversikt

Efter utbildningen

Biologer och geovetare kan arbeta som experter inom natur- och miljövård med till exempel inventering av växter och djur, klimatproblem eller sanering av förorenad mark. Många arbetar med internationella frågor, till exempel jorderosion, nyttjande av vatten eller med planering, utredning och tillsyn på länsstyrelser och kommuner. Du kan också arbeta med utbildning och information. Allt fler företag anställer biologer och geovetare som konsulter i miljöfrågor.

Film: Julia jobbar på Länsstyrelsen
Julia jobbar på Länsstyrelsen

Se Julia Pettersson berätta om Västerbottens 300:e naturreservat, Långsjökullarna.

De flesta får jobb visar undersökning

Vanliga yrken

 • Samhällsplanerare
 • Miljöutredare
 • Konsult i miljöfrågor
 • Forskare
 • Inventerare
 • Miljörevisor
 • Miljöchef
 • Naturvårdshandläggare
 • Prospekterare

Läsa vidare?

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå. Vid Umeå universitet erbjuder vi masterprogram i ekologi och geovetenskap. En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen. Vi erbjuder även en ettårig magisterutbildning inom miljövetenskap för dig som är intresserad av att arbeta med den sortens frågor.

Läs mer om masterprogrammet i ekologi

Läs mer om masterprogrammet i geovetenskap

Läs mer om magisterprogrammet i miljövetenskap

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin
 • Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap

  Första året läser alla studenter på programmet gemensamma kurser. År 2-3 inriktar du dig på biologi eller geovetenskap. Anmäl dig här om du ännu inte bestämt vilken inriktning du vill läsa.

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  20 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Biologi B, Fysik A, Kemi A, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 14/A11 med ett eller flera undantag)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Anmälningskod

  UMU-P1502

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Biologi

  Första året läser alla studenter på programmet gemensamma kurser. År 2-3 inriktar du dig på biologi eller geovetenskap. Anmäl dig här om du vill läsa inriktningen biologi. Du kan senare ändra ditt val om du vill.

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  10 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Biologi B, Fysik A, Kemi A, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 14/A11 med ett eller flera undantag)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Anmälningskod

  UMU-P1512

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Geovetenskap

  Första året läser alla studenter på programmet gemensamma kurser. År 2-3 inriktar du dig på biologi eller geovetenskap. Anmäl dig här om du vill läsa inriktningen geovetenskap. Du kan senare ändra ditt val om du vill.

  Startar

  Hösttermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  10 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Biologi B, Fysik A, Kemi A, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 14/A11 med ett eller flera undantag)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Anmälningskod

  UMU-P1516

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Bent Christensen, programansvarig.