Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2021

Vill du arbeta med natur- och miljöfrågor? Vill du veta mer om biologisk mångfald, klimat och hur vår planet fungerar? Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en utbildning med många praktiska inslag, exkursioner i naturen och närhet till aktuell forskning. Med vår utbildning som grund har du mycket goda möjligheter att få ett jobb där du får arbeta med framtida samhällsutmaningar och utveckling inom miljö och klimat.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en modern utbildning som tar avstamp i samhällets utmaningar kring miljö, biologisk mångfald och klimat. Under det första året läser biologer och geovetare alla kurser gemensamt. Det ger dig en grund att stå på, du läser till exempel om hur klimatförändringarna påverkar naturen och hur naturvården kan möta dessa utmaningar.

Specialisera dig i biologi eller geovetenskap

Andra och tredje året specialiserar du dig och blir antingen biolog eller geovetare. I biologi får du kunskaper om alltifrån hur arter utvecklas till hur djur och växter samverkar i olika miljöer och hur människan påverkar ekosystemen. Geovetenskap handlar om marken, luften och jorden på vår planet. Du lär dig till exempel om vattnets ständiga kretslopp, vad som styr vädret, om berggrundens mineral och hur jordlagret har bildats av inlandsisar, vatten och vind.

Det tredje året kan du välja fritt ur ett stort kursutbud i biologi, geovetenskap eller miljövetenskap eller studera utomlands innan du gör ditt examensarbete, ofta i samarbete med en forskargrupp, inom ditt ämne. Flera av våra studenters examensarbeten har prisbelönats de senaste åren.

Aktiva forskare undervisar

De flesta kurser på programmet läser du vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Många av våra lärare har fått olika pedagogiska utmärkelser och vi jobbar ständigt med att utveckla våra kurser. Vi tycker det är viktigt att du som student lär dig ett vetenskapligt arbetssätt, kritiskt tänkande och problemlösning.

Aktiva forskare undervisar på alla kurser. Forskningen vid institutionen spänner över ett brett område inom ekologi, miljövetenskap och geovetenskap. Tonvikten ligger på nordliga ekosystem, men även ekosystem på andra breddgrader studeras, liksom frågor av världsomspännande global betydelse.

Fältprojekt och nya metoder

Under utbildningen gör du många fältprojekt i närmiljön, eftersom universitetet ligger granne med skogar och sjöar. Vi har även kurser och exkursioner till andra platser, till exempel kurser med arktisk profil i Abisko, där institutionen bland annat bedriver klimatforskning. Under utbildningen får du lära dig olika nya analysmetoder som du kommer få användning av vare sig du blir forskare eller kommer att arbeta ute i samhället.

Läs mer om arktiska kurser i Abisko

Programöversikt

År 1
Naturens mångfald
Klimatförändringar, orsak och verkan
Geovetenskap
Ekologi

År 2
Inriktning biologi:
Artkunskap och systematik
Genetik och evolution 
Kemins grunder alt. Förvaltning, Rättsvetenskap/miljörätt
Fysiologi och cellbiologi

Inriktning geovetenskap:
Mark och vatten – teori och fältmetoder 
Miljöstörningar i mark och vatten
Kemins grunder alt. Förvaltning, Rättsvetenskap/miljörätt
Geomorfologi och jordartsgeologi

År 3
Inriktning biologi:
Biologisk mångfald
Valfria kurser på kandidatnivå i biologi, geovetenskap eller miljövetenskap
Examensarbete inom biologi

Inriktning geovetenskap:
Geografiska informationssystem
Valfria kurser på kandidatnivå i biologi, geovetenskap eller miljövetenskap
Examensarbete inom geovetenskap

 

 

Efter utbildningen

Som biolog och geovetare kan du arbeta som expert inom natur- och miljövård, till exempel med inventering av växter och djur, klimatproblem, kartläggning av ekosystemtjänster, restaurering av olika ekosystem som vattendrag och grustäkter eller sanering av förorenad mark. Du kan jobba med internationella frågor, till exempel jorderosion, nyttjande av vatten eller med planering, eller inom Sveriges gränser med utredning och tillsyn på länsstyrelser och kommuner.

Konsulter arbetar i företag

Du kan också arbeta med utbildning och information. Många företag anställer biologer och geovetare som konsulter i natur- och miljöfrågor vid byggandet av vindkraftverk, vägar och järnvägar, brytning av mineraler och arbete med hållbar markanvändning.

De flesta får jobb visar undersökning

Vanliga yrken

• Naturvårdshandläggare
• Inventerare
• Konsult i natur- och miljöfrågor
• Miljöutredare
• Klimathandläggare
• Forskare
• Miljörevisor
• Miljöchef
• Prospekterare
• Samhällsplanerare

Läsa vidare?

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen och ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå. Vid Umeå universitet erbjuder vi masterprogram i ekologi och geovetenskap. En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen. Vi erbjuder även en tvåårig masterutbildning i miljövetenskap för dig som är intresserad av att arbeta med den sortens frågor.

Läs mer om masterprogrammet i ekologi

Läs mer om masterprogrammet i geovetenskap

Läs mer om masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap

  Första året läser alla studenter på programmet gemensamma kurser. År 2-3 inriktar du dig på biologi eller geovetenskap. Anmäl dig här om du ännu inte bestämt vilken inriktning du vill läsa.

  Startar

  Hösttermin 2021

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Biologi B, Fysik A, Kemi A, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 14/A11 med ett eller flera undantag)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1502

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Biologi

  Första året läser alla studenter på programmet gemensamma kurser. År 2-3 inriktar du dig på biologi eller geovetenskap. Anmäl dig här om du vill läsa inriktningen biologi. Du kan senare ändra ditt val om du vill.

  Startar

  Hösttermin 2021

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Biologi B, Fysik A, Kemi A, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 14/A11 med ett eller flera undantag)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1512

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Geovetenskap

  Första året läser alla studenter på programmet gemensamma kurser. År 2-3 inriktar du dig på biologi eller geovetenskap. Anmäl dig här om du vill läsa inriktningen geovetenskap. Du kan senare ändra ditt val om du vill.

  Startar

  Hösttermin 2021

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Biologi B, Fysik A, Kemi A, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 14/A11 med ett eller flera undantag)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1516

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Ulla Carlsson-Granér, programansvarig