"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lina Polvi Sjöberg

Forskare i naturgeografi med fokus på vattendrag.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, Linneaeus väg 6, Umeå, 5 06 07 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag forskar om hur vattendrag i norra Sverige utvecklas och formas. Jag är intresserad både i hur de fysiska processerna så som transport av sediment (sand, grus och större sten) och hur ekologin återhämtas efter restaurering. Många vattendrag i norra Sverige som har blivit påverkat av timmerflottning genom kanalisering och rensning har restaurerats de senaste 10-20 åren. Eftersom restaurering som är en störning i sig kan det ta tid för organismer i vattendragen och strandzonen att återhämta sig. Jag forskar om vilka fysiska faktorer, inklusive den lokala morfologin, komplexiteten på morfologin och stora landskapsfaktorer, påverkar hur ekologin återhämtar sig efter restaurering. Och eftersom vi vet väldigt lite om hur forssträckorna i biflöden till de stora älvarna som har väldigt mycket stor glacial sediment "borde se ut" (eftersom nästan alla var kanaliserade) forskar jag också om hur dessa sträckor formas och utvecklas. Det gör jag genom "flume experiment" där man kan manipulera lutning och vattenflöde och enkelt mäta morfologin, att mäta sediment transport i fält och med fjärranalys. För att mäta sedimenttransport i fält använder jag mig av en teknik där jag sätter in små radiotaggar i stenar som placeras ut i bäckar. Utöver forskningen fokuserad i norra Sverige är jag också intresserad av hur "ecosystem engineers" påverkar vattendrag, d.v.s. hur olika organismer så som bävrar och växter påverkar hur vattendrags form och processer.

Earth Surface Processes and Landforms, John Wiley & Sons 2023, Vol. 48, (14) : 2900-2919
Mason, Richard J.; Polvi, Lina E.
Earth Surface Processes and Landforms, John Wiley & Sons 2023, Vol. 48, (6) : 1089-1094
Poeppl, Ronald E.; Polvi, Lina E.; Turnbull, Laura
Forests, MDPI 2021, Vol. 12, (8)
Hof, Anouschka R.; Zachrisson, Anna; Polvi, Lina E.
Water resources research, American Geophysical Union (AGU) 2021, Vol. 57, (3)
Polvi, Lina E.
Earth Surface Processes and Landforms, John Wiley & Sons 2020, Vol. 45, (12) : 2840-2849
Dietze, Michael; Losee, James; Polvi, Lina; et al.
Geomorphology, Elsevier 2020, Vol. 370
Lininger, Katherine B.; Polvi, Lina E.
Journal of Geophysical Research - Earth Surface, American Geophysical Union (AGU) 2020, Vol. 125, (7)
Polvi, Lina E.; Dietze, M.; Lotsari, E.; et al.
Journal of Environmental Management, Elsevier 2020, Vol. 265
Polvi, Lina E.; Lind, Lovisa; Persson, Henrik; et al.
Ecohydrology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 12, (5)
Su, Xiaolei; Lind, Lovisa; Polvi, Lina E.; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 64, (5) : 1015-1028
Su, Xiaolei; Polvi, Lina E.; Lind, Lovisa; et al.
Journal of Applied Ecology, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2018, Vol. 55, (1) : 377-385
Frainer, André; Polvi, Lina E.; Jansson, Roland; et al.
Hydrobiologia, Springer 2018, Vol. 815, (1) : 83-95
Jonsson, Micael; Polvi, Lina E.; Sponseller, Ryan A.; et al.
Ecological Applications, Vol. 28, (2) : 587-597
Pilotto, Francesca; Nilsson, Christer; Polvi, Lina E.; et al.
WIREs Water, John Wiley & Sons 2018, Vol. 5, (2)
Polvi, Lina E.; Sarneel, Judith M.
Ecosystems (New York. Print), Vol. 20, (1) : 144-162
Nilsson, Christer; Sarneel, Judith M.; Palm, Daniel; et al.
Oxford Bibliographies in Ecology
Polvi, Lina E.; Baker, Daniel W.
Ecological Applications, Vol. 25, (5) : 1373-1389
Hasselquist, Eliza Maher; Nilsson, Christer; Hjalten, Joakim; et al.
Ecohydrology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 8, (5) : 753-764
Nilsson, Christer; Polvi, Lina E; Gardeström, Johanna; et al.
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (12) : 2535-2546
Nilsson, Christer; Polvi, Lina E; Lind, Lovisa
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (1) : 136-149
Stenroth, Karolina; Polvi, Lina E; Fältström, Emma; et al.
Restoration Ecology, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 22, (1) : 1-4
Jørgensen, Dolly; Nilsson, Christer; Hof, Anouschka R.; et al.
Biological Reviews, Vol. 89, (4) : 791-804
Lind, Lovisa; Nilsson, Christer; Polvi, Lina E.; et al.
Geomorphology, Vol. 210 : 98-118
Polvi, Lina E.; Nilsson, Christer; Hasselquist, Eliza Maher
Earth Surface Processes and Landforms, John Wiley & Sons 2014, Vol. 39, (9) : 1245-1258
Polvi, Lina E.; Wohl, Ellen; Merritt, David M.
Ecology & Society, Resilience Alliance Publications 2013, Vol. 18, (3) : Article Number: UNSP 8-
Gardeström, Johanna; Holmqvist, Daniel; Polvi, Lina E.; et al.
BioScience, Vol. 63, (6) : 439-452
Polvi, Lina E; Wohl, Ellen
BioScience, Vol. 63, (3) : 199-210
Weber, Christine; Nilsson, Christer; Lind, Lovisa; et al.

Biträdande programansvarig för Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap