Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Lina Polvi Sjöberg

Lina Polvi Sjöberg

Forskare i naturgeografi med fokus på vattendrag.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB F5, Linneaeus väg 6, Umeå, 5.06.07 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag forskar om hur vattendrag i norra Sverige utvecklas och formas. Jag är intresserad både i hur de fysiska processerna så som transport av sediment (sand, grus och större sten) och hur ekologin återhämtas efter restaurering. Många vattendrag i norra Sverige som har blivit påverkat av timmerflottning genom kanalisering och rensning har restaurerats de senaste 10-20 åren. Eftersom restaurering som är en störning i sig kan det ta tid för organismer i vattendragen och strandzonen att återhämta sig. Jag forskar om vilka fysiska faktorer, inklusive den lokala morfologin, komplexiteten på morfologin och stora landskapsfaktorer, påverkar hur ekologin återhämtar sig efter restaurering. Och eftersom vi vet väldigt lite om hur forssträckorna i biflöden till de stora älvarna som har väldigt mycket stor glacial sediment "borde se ut" (eftersom nästan alla var kanaliserade) forskar jag också om hur dessa sträckor formas och utvecklas. Det gör jag genom "flume experiment" där man kan manipulera lutning och vattenflöde och enkelt mäta morfologin, att mäta sediment transport i fält och med fjärranalys. För att mäta sedimenttransport i fält använder jag mig av en teknik där jag sätter in små radiotaggar i stenar som placeras ut i bäckar. Utöver forskningen fokuserad i norra Sverige är jag också intresserad av hur "ecosystem engineers" påverkar vattendrag, d.v.s. hur olika organismer så som bävrar och växter påverkar hur vattendrags form och processer.

2020
Earth Surface Processes and Landforms, John Wiley & Sons 2020, Vol. 45, (12) : 2840-2849
Dietze, Michael; Losee, James; Polvi, Lina; et al.
2020
Geomorphology, Elsevier 2020, Vol. 370
Lininger, Katherine B.; Polvi, Lina E.
2020
Journal of Geophysical Research - Earth Surface, American Geophysical Union (AGU) 2020, Vol. 125, (7)
Polvi, Lina E.; Dietze, M.; Lotsari, E.; et al.
2020
Journal of Environmental Management, Elsevier 2020, Vol. 265
Polvi, Lina E.; Lind, Lovisa; Persson, Henrik; et al.
2019
Ecohydrology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 12, (5)
Su, Xiaolei; Lind, Lovisa; Polvi, Lina E.; et al.
2019
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 64, (5) : 1015-1028
Su, Xiaolei; Polvi, Lina E.; Lind, Lovisa; et al.
2018
Journal of Applied Ecology, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2018, Vol. 55, (1) : 377-385
Frainer, André; Polvi, Lina E.; Jansson, Roland; et al.
2018
Hydrobiologia, Springer 2018, Vol. 815, (1) : 83-95
Jonsson, Micael; Polvi, Lina E.; Sponseller, Ryan A.; et al.
2018
Ecological Applications, Vol. 28, (2) : 587-597
Pilotto, Francesca; Nilsson, Christer; Polvi, Lina E.; et al.
2018
WIREs Water, John Wiley & Sons 2018, Vol. 5, (2)
Polvi, Lina E.; Sarneel, Judith M.
2017
Ecosystems (New York. Print), Vol. 20, (1) : 144-162
Nilsson, Christer; Sarneel, Judith M.; Palm, Daniel; et al.
2016
Oxford Bibliographies in Ecology
Polvi, Lina E.; Baker, Daniel W.
2015
Ecological Applications, Vol. 25, (5) : 1373-1389
Hasselquist, Eliza Maher; Nilsson, Christer; Hjalten, Joakim; et al.
2015
Ecohydrology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 8, (5) : 753-764
Nilsson, Christer; Polvi, Lina E; Gardeström, Johanna; et al.
2015
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (12) : 2535-2546
Nilsson, Christer; Polvi, Lina E; Lind, Lovisa
2015
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (1) : 136-149
Stenroth, Karolina; Polvi, Lina E; Fältström, Emma; et al.
2014
Restoration Ecology, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 22, (1) : 1-4
Jørgensen, Dolly; Nilsson, Christer; Hof, Anouschka R.; et al.
2014
Biological Reviews, Vol. 89, (4) : 791-804
Lind, Lovisa; Nilsson, Christer; Polvi, Lina E.; et al.
2014
Geomorphology, Vol. 210 : 98-118
Polvi, Lina E.; Nilsson, Christer; Hasselquist, Eliza Maher
2014
Earth Surface Processes and Landforms, John Wiley & Sons 2014, Vol. 39, (9) : 1245-1258
Polvi, Lina E.; Wohl, Ellen; Merritt, David M.
2013
Ecology & society, Resilience Alliance Publications 2013, Vol. 18, (3) : Article Number: UNSP 8-
Gardeström, Johanna; Holmqvist, Daniel; Polvi, Lina E.; et al.
2013
BioScience, Vol. 63, (6) : 439-452
Polvi, Lina E; Wohl, Ellen
2013
BioScience, Vol. 63, (3) : 199-210
Weber, Christine; Nilsson, Christer; Lind, Lovisa; et al.