Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i geovetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2018

Inom programmet i geovetenskap kommer du att studera naturliga geovetenskapliga processer, klimatförändringar och effekten av mänsklig påverkan som naturresursutnyttjande och miljöstörning. Påverkan på geovetenskapliga processer leder till omfattande förändringar i miljön. Du kommer att utveckla medvetenhet och fördjupad kunskap om miljöförändringar över år till årtusenden i olika miljötyper.

Under utbildningen

Under utbildningen befäster du teoretiska studier av viktiga geovetenskapliga processer via experiment och fältstudier i det nordliga landskapet, i en rad olika boreala och arktiska naturtyper. Som masterstudent i geovetenskap i Umeå tränas du i att självständigt lösa problem, tänka analytiskt och arbeta kritiskt vetenskapligt.

Som första kurs läser du Akvatiska ekosystem följt av Akvatisk biogeokemi. Därefter följer kurserna Analys av fältdata och Analys av miljöförändringar. Det finns även ett stort utbud av Valbara/Fria kurser att läsa under första och andra året exempelvis, Arktisk geoekologi, Teoretisk geovetenskap och Terrester Biogeokemi. Undervisningen sker i nära samarbete med den forskning som bedrivs vid institutionen.

Stor valfrihet bland kurser

De obligatoriska delarna i masterprogrammet i geovetenskap består av fyra kurser under år 1 (Akvatiska ekosystem, Akvatisk biogeokemi, Analys av fältdata och Analys av miljöförändringar), samt ett avslutande examensarbete som omfattar antingen 30 hp eller 60 hp.
Utöver det väljer du fritt bland våra kurser på avancerad nivå, förutsatt att dina val uppfyller examenskraven för masterexamen. Du har också möjlighet att läsa upp till 30 högskolepoäng där du breddar din utbildning med kurser inom institutionens andra ämnesområden. All undervisning sker på engelska. Utbildningen fick det högsta betyget i Universitetskanslersämbetets senaste kvalitetsgranskning.

Programöversikt

Efter utbildningen

Ditt framtida yrkesliv kommer att handla om samhällsekonomiskt viktiga verksamheter och framtidsfrågor om klimat och miljö. Efter utbildningen arbetar de flesta av våra studenter med miljöfrågor eller miljöproblem, antingen på ett privat företag eller på en myndighet. Ganska många fortsätter med en forskarutbildning och siktar på en karriär som forskare.

Vanliga yrken

• Handläggare vid länsstyrelser, kommuner och myndigheter.
• Miljökonsult vid privatföretag och inom gruvverksamhet.

Examen

Masterexamen

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i geovetenskap, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

20 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till mastersprogrammet i geovetenskap krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen: Geovetenskap/naturgeografi 90 högskolepoäng, eller Biologi 60 högskolepoäng alternativt Kemi 60 högskolepoäng alternativt Miljövetenskap 60 högskolepoäng samt Geovetenskap/Naturgeografi 30 högskolepoäng samt En A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M5052

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2018.

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Antal platser

20 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till mastersprogrammet i geovetenskap krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen: Geovetenskap/naturgeografi 90 högskolepoäng, eller Biologi 60 högskolepoäng alternativt Kemi 60 högskolepoäng alternativt Miljövetenskap 60 högskolepoäng samt Geovetenskap/Naturgeografi 30 högskolepoäng samt En A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-05052

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för programmet är: Ann-Kristin Bergström, programansvarig

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten