Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i geovetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2022

På masterprogrammet i geovetenskap studerar du naturliga geovetenskapliga processer, klimatförändringar och effekten av mänsklig påverkan som naturresursutnyttjande och miljöstörning. Påverkan på geovetenskapliga processer leder till omfattande förändringar i miljön. Du utvecklar medvetenhet och fördjupad kunskap om miljöförändringar över år till årtusenden i olika miljötyper.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Masterprogrammet i geovetenskap

Studera biogeokemiska processer över tid och få helhetssyn över alla pusselbitar som påverkar vår miljö.

Under utbildningen befäster du teoretiska studier av viktiga geovetenskapliga processer via experiment och fältstudier i det nordliga landskapet, i en rad olika boreala och arktiska naturtyper. Som mastersstudent i geovetenskap i Umeå tränas du i att självständigt lösa problem, tänka analytiskt och arbeta kritiskt vetenskapligt.

Stor valfrihet bland kurser

Som första kurs läser du Akvatiska ekosystem följt av Akvatisk biogeokemi. Därefter följer kurserna Analys av fältdata och Analys av miljöförändringar. Det finns även ett stort utbud av Valbara/Fria kurser att läsa under första och andra året exempelvis, Terrester Biogeokemi. Undervisningen sker i nära samarbete med den forskning som bedrivs vid institutionen.

Välj omfattning på ditt examensarbete

De obligatoriska delarna i masterprogrammet i geovetenskap består av fyra kurser under år 1 (Akvatiska ekosystem, Akvatisk biogeokemi, Analys av fältdata och Analys av miljöförändringar), samt ett avslutande examensarbete som omfattar antingen 30 hp eller 60 hp.
Utöver det väljer du fritt bland våra kurser på avancerad nivå, förutsatt att dina val uppfyller examenskraven för masterexamen.Du har också möjlighet att läsa upp till 30 högskolepoäng där du breddar din utbildning med kurser inom institutionens andra ämnesområden. All undervisning sker på engelska.

Utbildningen fick det högsta betyget i Universitetskanslersämbetets senaste kvalitetsgranskning.

Programöversikt

Efter utbildningen

Ditt framtida yrkesliv kommer att handla om samhällsekonomiskt viktiga verksamheter och framtidsfrågor om klimat och miljö. Efter utbildningen arbetar de flesta av våra studenter med miljöfrågor eller miljöproblem, antingen på ett privat företag eller på en myndighet. Ganska många fortsätter med en forskarutbildning och siktar på en karriär som forskare.

Vanliga yrken

• Handläggare vid länsstyrelser, kommuner och myndigheter.
• Miljökonsult vid privatföretag och inom gruvverksamhet.

 

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i geovetenskap, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng i Geovetenskap/naturgeografi alternativt 60 högskolepoäng i Biologi /Kemi eller Miljövetenskap samt 30 högskolepoäng i Geovetenskap/Naturgeografi . Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5053

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 augusti 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Vårtermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng i Geovetenskap/naturgeografi alternativt 60 högskolepoäng i Biologi /Kemi eller Miljövetenskap samt 30 högskolepoäng i Geovetenskap/Naturgeografi . Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P5053

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2021.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Ann-Kristin Bergström, programansvarig