"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i ekologi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

På masterprogrammet i ekologi studerar du hur ekologiskt samspel, människans inflytande, evolutionära processer och miljöfaktorer påverkar näringsvävar, biologisk mångfald och ekologiska systems funktion och stabilitet. Programmet fokuserar på nordliga och arktiska regioner. Du lär dig att identifiera ekologiska problem, planera och genomföra undersökningar och analysera ekologiska och genetiska data. Du kan också specialisera dig och ta en masterexamen med inriktning i naturvård.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Masterprogrammet i ekologi

Nordliga ekosystem, naturvård och mycket mer. Studera ekologi vid Umeå universitet och lär dig se helheten.

Under utbildningen

Som mastersstudent i ekologi i Umeå tränas du i att självständigt lösa problem, tänka analytiskt och arbeta kritiskt vetenskapligt. Som första kurs på utbildningen väljer du mellan Skogsekologi eller Akvatisk Ekosystem och Akvatisk Ekosystemekologi. Gemensamma är dessutom kurserna Ekologisk Dynamik eller Molekylär ekologi och evolution, samt Analys av Fältdata.

Nära kontakt med forskning

Programmet har en särskild inriktning mot naturvård, där det ingår kurser inom miljöområdet som tar upp relevant lagstiftning och förvaltning av olika naturtyper och arter, som kan vara viktigt vid handläggning av naturvårdsärenden på myndigheter och företag. Undervisningen sker i nära samarbete med den forskning som bedrivs vid institutionen och är därför fokuserad på nordliga ekosystem.

Specialisera eller bredda dina kunskaper

Utöver kurserna som nämns ovan väljer du mellan en rad kurser i ekologi på avancerad nivå. Du har också möjlighet att läsa upp till 30 högskolepoäng där du breddar din utbildning med kurser inom institutionens andra ämnesområden. Inom geovetenskap/naturgeografi och miljö- och hälsoskydd finns till exempel kurser inriktade på geografiska informationssystem, miljökonsekvensbeskrivningar och geoekologi. Du kan också välja att läsa en projektkurs på 7,5 eller 15 hp i nära anslutning till en forskargrupp eller i annan verksamhet utanför universitetet.

Välj omfattning på ditt examensarbete

Under utbildningen varvas ekologisk teori med tillämpningar. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, exkursioner och självständiga projektarbeten. I detta ingår försöksplanering i fält och i lab. Sista året gör du ett examensarbete på 30 eller 60 högskolepoäng.

Lär dig tänka kritiskt och självständigt

Utbildningen ger dig färdighet i att identifiera och avgränsa ekologiska problem och självständigt planera undersökningar. Du lär dig också identifiera och undersöka biologiskt material, analysera och kritiskt granska data och förmedla resultat i muntliga och skriftliga rapporter. Programmet ger förståelse för avancerad ekologisk teoribildning som är nödvändig för att kunna utföra och utvärdera både forskning och naturvårdsåtgärder.

Inriktning Ekologi
Inriktning Naturvård

Programöversikt

Efter utbildningen

Masterprogrammet i ekologi ger kunskaper och färdigheter för kvalificerade arbeten som rör natur- och miljövård på länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Fiskeriverket, miljövårdsorganisationer eller konsultfirmor. Utbildningen är också en mycket god förberedelse för forskarutbildning. Naturvårdsinriktningen ger speciellt god kompetens för att arbeta med förvaltningsfrågor inom natur- och miljövård inom myndigheter och företag.

Läsa vidare?

Efter examen kan du läsa ytterligare kurser på avancerad nivå eller börja på en forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i ekologi, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng i huvudområdet biologi. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P5002

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng i huvudområdet biologi. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5002

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 januari 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Pär Byström, programansvarig