Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i ekologi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

På masterprogrammet i ekologi fördjupar du dig om hur fiske, skogsbruk, vattenkraftutbyggnad, miljöföroreningar och globala klimatförändringar påverkar den biologiska mångfalden och funktionen hos ekosystemen i skogar, sjöar, fjäll och hav. Du lär dig identifiera och avgränsa ekologiska problem och att självständigt planera undersökningar och analyser. Programmet har en särskild inriktning mot naturvård.

Under utbildningen

Som mastersstudent i ekologi i Umeå tränas du i att självständigt lösa problem, tänka analytiskt och arbeta kritiskt vetenskapligt. Som första kurs på utbildningen väljer du mellan Skogsekologi eller Akvatisk Ekosystem och Akvatisk Ekosystemekologi. Gemensamma är dessutom kurserna Ekologisk Dynamik samt Analys av Fältdata.

Film: Vi utbildar upptäckare!
Vi utbildar upptäckare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Vi utbildar upptäckare – inom allt från fysik och matematik till molekylärbiologi, biologi och kemi.

Nära kontakt med forskning

Programmet har en särskild inriktning mot naturvård, där det ingår kurser inom miljöområdet som tar upp relevant lagstiftning och förvaltning av olika naturtyper och arter, som kan vara viktigt vid handläggning av naturvårdsärenden på myndigheter och företag. Undervisningen sker i nära samarbete med den forskning som bedrivs vid institutionen och är därför fokuserad på nordliga ekosystem.

Specialisera eller bredda dina kunskaper

Utöver kurserna som nämns ovan väljer du mellan en rad kurser i ekologi på avancerad nivå. Du har också möjlighet att läsa upp till 30 högskolepoäng där du breddar din utbildning med kurser inom institutionens andra ämnesområden. Inom geovetenskap/naturgeografi och miljö- och hälsoskydd finns till exempel kurser inriktade på geografiska informationssystem, miljökonsekvensbeskrivningar och geoekologi. Du kan också välja att läsa en projektkurs på 7,5 eller 15 hp i nära anslutning till en forskargrupp eller i annan verksamhet utanför universitetet.

Välj omfattning på ditt examensarbete

Under utbildningen varvas ekologisk teori med tillämpningar. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, exkursioner och självständiga projektarbeten. I detta ingår försöksplanering i fält och i lab. Sista året gör du ett examensarbete på 30, 45 eller 60 högskolepoäng.

Lär dig tänka kritiskt och självständigt

Utbildningen ger dig färdighet i att identifiera och avgränsa ekologiska problem och självständigt planera undersökningar. Du lär dig också identifiera och undersöka biologiskt material, analysera och kritiskt granska data och förmedla resultat i muntliga och skriftliga rapporter. Programmet ger förståelse för avancerad ekologisk teoribildning som är nödvändig för att kunna utföra och utvärdera både forskning och naturvårdsåtgärder.

Inriktning Ekologi
Inriktning Naturvård

Programöversikt

Efter utbildningen

Masterprogrammet i ekologi ger kunskaper och färdigheter för kvalificerade arbeten som rör natur- och miljövård på länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Fiskeriverket, miljövårdsorganisationer eller konsultfirmor. Utbildningen är också en mycket god förberedelse för forskarutbildning. Naturvårdsinriktningen ger speciellt god kompetens för att arbeta med förvaltningsfrågor inom natur- och miljövård inom myndigheter och företag.

Läsa vidare?

Efter examen kan du läsa ytterligare kurser på avancerad nivå eller börja på en forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i ekologi, 120 hp

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng i huvudområdet biologi. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P5002

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 högskolepoäng i huvudområdet biologi. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M5002

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Johan Olofsson, programansvarig