"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogrammet i miljövetenskap med hållbarhetsprofil

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle? Kombinationen av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen gör kandidatprogrammet i miljövetenskap unikt. Det ger dig förutsättningar att lösa nationella och globala miljö-, hållbarhets- och hälsoproblem. Efter examen arbetar du inom näringsliv eller offentlig sektor med aktuella miljö- och samhällsfrågor, samt hittar lösningar och åtgärder för en långsiktigt hållbar livsmiljö för människor, djur och växter.

Plugga miljövetenskap vid Umeå universitet

Varför läsa miljövetenskap - och vad kan man göra efter utbildningen? Möt våra studenter i filmen.

Under utbildningen

Kandidatprogrammet i miljövetenskap med hållbarhetsprofil tar avstamp i aktuella samhällsproblem som är kopplade till nationella och globala miljö-, hållbarhets- och hälsofrågor. I utbildningen blandas både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv, eftersom det behövs ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för att förstå och lösa de utmaningar samhället står inför.

Metoder och verktyg för hållbarhetsarbete

Under de första två åren läser du kurser inom miljövetenskap som ger dig en bra grund att stå på. Du kommer exempelvis att lära dig om hållbar utveckling, vetenskapliga metoder och källkritik, men även grundläggande kemi. Kemikunskaperna ska hjälpa dig att förstå efterföljande kurser som behandlar hur kroppen, samt naturliga kretslopp och ekosystem fungerar. Därefter kommer du att lära dig om hur klimatförändringar, exploatering av naturresurser samt utsläpp av främmande ämnen påverkar naturen och människan.

Du kommer även att få lära dig hur politiska beslut tas, hur handläggning inom offentlig förvaltning sker, samt vilka regelverk som kan användas när man arbetar med miljöfrågor. Andra året avslutas med en metodik­kurs. Den förbereder dig inför arbetslivet genom att du får lära dig konkreta metoder och verktyg för strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Du lär dig också betydelsen av kommunikation och bemötande i ett framtida arbetsliv.

Är du nyfiken på att studera Kandidatprogrammet i miljövetenskap hos oss?

Inför ansökningsperioden och programstart hösten 2024 kan du ställa dina frågor direkt till våra studenter. Mellan vecka 10-16 och vecka 28-31 bemannar programstudenter mejladressen studentcontact.emg@umu.se

Vi försöker svara inom 24 timmar under vardagarna.

Du är välkommen att skicka in dina frågor om allt ifrån hur det känns att vara ny student, till frågor om Umeå som studentstad eller frågor om något av våra kandidatprogram inom biologi och geovetenskap eller miljövetenskap.

Fördjupa dig inom miljöområdet

Det tredje året består av flera valbara kurser, där du har möjlighet att fördjupa dig inom olika områden som miljövård, arbetsmiljö, djurskydd och livsmedelshantering. Du har under denna period även möjlighet att studera kurser vid ett annat universitet, antingen i Sverige eller i ett annat land, exempelvis inom området djurskydd. Du kan också välja att göra praktik i slutet av din utbildning. Våra studenter praktiserar antingen i offentlig sektor eller hos privata företag, men du kan också välja att göra din praktik utomlands.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, i form av ett tillämpat vetenskapligt projekt. Examensarbetet kan antingen genomföras självständigt eller i samarbete med aktörer inom näringslivet eller olika myndigheter.

Tvärvetenskapligt perspektiv och tidig arbetslivskontakt

Det unika i programmets utformning är kombinationen av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, med stort fokus på både teori och praktisk tillämpning. Detta ger dig stora möjligheter att arbeta med komplexa hållbarhetsutmaningar. Vi satsar stora resurser på undervisning, vilket innebär en bra variation av föreläsningar, laborationer, exkursioner och studiebesök.

Många föreläsningar hålls av forskningsaktiva lärare från olika institutioner, men också av yrkesverksamma på kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och företag. Det ger dig tidigt värdefulla kontakter med arbetslivet och ett tydligt tvärvetenskapligt perspektiv på allt du lär dig.

Programöversikt

År 1

Inledande miljövetenskap
Kemiska principer i människa och miljö
Fysiologi
Ekologi och geovetenskap

År 2

Antropogen miljöpåverkan
Hållbar hälsa
Förvaltning
Rättsvetenskap/miljörätt
Metodik i miljö- och hållbarhetsarbete

År 3

Valbara kurser, till exempel Styrmedel för hållbar utveckling, Hållbar arbetsmiljö och riskanalys, Miljöskydd med hållbar utveckling, Hållbar livsmedelshantering 1 och 2, Praktik.
Examensarbete

Efter utbildningen

Som student på kandidatprogrammet i miljövetenskap med hållbarhetsprofil är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Med den tvärvetenskapliga kunskap du besitter kan du ha en aktiv roll i såväl företag, kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som miljö- eller hållbarhetskonsult och bistå företag och myndigheter med att undersöka hur förorenad mark skall återställas och saneras, eller hur de kan arbeta mer systematiskt för att uppnå sina miljö- och hållbarhetsmål.

Du kan även arbeta i privata och kommunala företag och ansvara för deras miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsarbete. Om du arbetar inom kommun och länsstyrelse kan du planera och driva arbetet med samhällets miljö- och hållbarhetsfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå.

Det kan röra sig om att säkerställa att våra naturresurser används på ett hållbart sätt, att företag inte släpper ut miljö- och hälsofarliga ämnen, att avfalls- och kretsloppshantering sker på ett hållbart sätt eller att vara med och styra hur arbetet med klimatfrågor skall bedrivas inom regionen. Det kan även vara arbetsuppgifter kopplat till att kontrollera att det inte serveras eller säljs mat som riskerar att påverka människors hälsa, eller att säkerställa att djur inte behandlas illa.  

Vanliga yrken:

Miljökonsult
• Hållbarhetscoach
• Miljöstrateg
Vattenhandläggare
Miljöchef
• Arbetsmiljöansvarig
• Djurskyddshandläggare
• Livsmedelsinspektör
• Miljöledningsansvarig
• Samhällsplanerare
• Miljösamordnare
• Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Läsa vidare?

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå. Vid Umeå universitet erbjuder vi till exempel ett tvåårigt masterprogram i miljövetenskap där du kan bredda och fördjupa din kompetens. En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ökar också din konkurrenskraft när du ska söka ett arbete efter utbildningen.

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i miljövetenskap med hållbarhetsprofil, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Naturkunskap kan ersättas av Biologi 1 och Kemi 1.

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1524

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Åsa Berglund, programansvarig