"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljökonsult med fokus på livet under ytan

Redan på gymnasiet väcktes idén hos Mattias Melin att i framtiden kunna jobba med fiske- och vattenfrågor. Han höll fast i den tanken hela vägen genom universitetet och arbetar nu som miljökonsult på Sweco – främst med undersökningar just i vatten.

– Jag har just varit i Skåne och gjort en grod- och kräldjursinventering, berättar han.

Mattias arbete som miljökonsult handlar om att hjälpa företag och myndigheter med olika biologiska undersökningar och inventeringar. Arbetet är väldigt brett. Det kan handla om allt från att hjälpa vattenkraftsbolag i den nationella planen för omprövning av vattenkraft, till att inventera växt och djurliv och föreslå anpassningar som företag som vill etablera exempelvis en vindkraftspark eller anlägga en gruva kan göra för att värna naturen i området.

– Mycket handlar om undersökningar inför tillståndsansökningar. Våra undersökningar och rapporter används i princip alltid som underlag till ansökningar och sedan är vi också med och skriver miljökonsekvensbeskrivningar och andra tillståndsansökningar.

Är det mycket jobb ute i fält?

– Ja, verkligen. Framförallt under barmarkssäsongen, men även på vintern. I februari började vi till exempel med rovfågelsinventeringar. Vi är tio personer i vår grupp och hälften håller på mer på land, medan jag och några andra kollegor gör mer vattenbaserade undersökningar. Vi är ute många veckor per år och när hösten kommer börjar kontorsarbetet, då kommer rapportskrivandet och andra undersökningar som inte kräver fältarbete.

”Får vara med och påverka”

Det låter väldigt omväxlande och kul?

– Ja, det passar mig perfekt!

Att som ekolog arbeta på uppdrag av företag som ibland vill göra stora ingrepp i miljön kan låta konfliktfyllt, men Mattias Melin tycker inte att det är det.

– Alla kunder man jobbar åt är väldigt införstådda med och vill jobba för naturen och få förslag till lösningar och förbättringar. Vi har flera uppdrag där kunder hör av sig och vill ha hjälp med hur de kan skapa biologisk mångfald inom sin verksamhet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag får vara med och påverka. Man får vara med och tänka kring etableringar runt om i Sverige och hjälpa företagen så att det blir så miljöanpassat som det bara kan. Det är det bästa, men också blandningen mellan att vara ute i fält och sätta sig och skriva rapporter.

Djupdök under masterprogrammet

Hur har studierna förberett dig för ditt jobb?

– De har hjälpt mig supermycket, framförallt masterprogrammet. Kandidaten gav en mer övergripande bild av biologi och geovetenskap, men under mastern fick man verkligen djupdyka. För mig som jobbar mycket med vatten var den djupare förståelsen för trofiska nivåer (handlar om näringsstrukturen, vem som äter vem), hur de påverkar varandra och vad som händer när vi påverkar olika nivåer i den trofiska hierarkin hur viktig som helst. Men, också rent praktiska kunskaper, jag fick till exempel via utbildningen elfiskecertifikat. De undersökningar vi gör i jobbet här är väldigt lika de man gör i forskningen. Man följer standarder och just hur man tänker och noggrannheten fick man med sig från mastern.

”Man lär sig nya saker hela tiden”

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i ditt jobb?

– Det är något nytt varje månad, man lär sig nya saker hela tiden för att det kommer in olika uppdrag. Det är alltid utmaningar. I vår grupp har vi alltifrån tidigare forskare som varit i universitetsvärlden i många år till sådana som jag som kommit direkt från utbildningen.

För Mattias gick det lätt att få jobb, han skrev kontrakt med Sweco flera månader innan han tog sin masterexamen.

– Jag gjorde min examensredovisning på en fredag och började här på måndagen.

Men, han och företaget var inte nya för varandra. Redan under masterprogrammet jobbade Mattias extra för Sweco med miljöundersökningar, ett uppdrag han fick efter att ha jobbat som forskningsassistent på universitetet.

– Jag var assistent åt Jenny Ask som forskar om övergödningsproblematik i Östersjön. Sommaren 2019 var jag och en annan jag pluggade med ute längs hela kusten från Norrbotten ner till Valdemarsvik, tog vattenprover och gjorde inkuberingsförsök. Vi fick verkligen vara med i fältdelen av forskningen, jag jobbade med det en sommar till och även på vintern med en del labbjobb parallellt med studierna.

Valde Umeå för garantiplatser och topprankning

På gymnasiet läste Mattias teknikprogrammet, men insåg att han egentligen borde ha valt naturvetenskapligt program. Han läste ett par år senare in de kurser han saknade på tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

– Det var superkul, jag läste hela paketet, även kurser jag redan hade för att färska upp minnet. Jag lärde också känna kompisar jag fortfarande hänger med i dag. Jag var först sugen på Uppsala, men såg att Umeås basår hade garantiplatser till biologiutbildningen och att det kandidatprogrammet var ett av de topprankade i Sverige, så då blev det Umeå.

Mattias trivdes med studierna och fortsatte med masterprogrammet i ekologi. Det är framförallt tiden där och det år han gjorde exjobbet som kommer att stanna i minnet, tror han.

– Jag undersökte hur storleken på fjällbäckar påverkar öringens antal och storlek, berättar han. Jag elfiskade kring Abisko och Nikkaloukta en sommar. Från början tänkte jag att bredden på bäckarna skulle vara det som påverkade, men det jag kom fram till var att det var ”stream size”, ett uttryck jag och min handledare definierade som bäckbredd gånger medeldjup, som påverkade. En bredare och djupare bäck erbjuder öringen större territorier att hålla till på och de växer sig då större.

– Att jag fick jobba med detta ett helt år, ha bra handledare som hjälpte till vägen och att få göra det praktiska, allt från att vara ute i fält och samla in data till att analysera det och göra statistikdelen och rapportskrivandet, hela den processen kommer jag att komma ihåg. Det blev ett större arbete och kändes mer forskningsmässigt.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att läsa biologi?

– Sök till Umeå universitet! Jag har flera kompisars kompisar som hört av sig som jag berättat för vad jag gör och som tyckt att det låter spännande. Jag tror många inte tänker på att man kan jobba inom konsultbranschen, jag hade självt inte tänkt på att den fanns och är en stor bransch. Man tänker också kanske att det är svårt att få jobb som biolog, men alla jag fortfarande har kontakt med har relevanta jobb inom allt från konsultföretag och länsstyrelser till skogsstyrelsen och jägarförbundet, så det finns breda möjligheter.

Läs mer om kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap

Läs mer om masterprogrammet i ekologi

FAKTA Mattias Melin

Ålder: 28 år.
Kommer från: Edsbyn i Hälsingland.
Bor: i radhuslägenhet på Tvistevägen, Umeå.
Familj: hustrun Linnea.
Utbildning: masterprogrammet i ekologi, tog examen våren 2021.
Jobb: miljökonsult på Sweco i Umeå.
Gör på fritiden: fiskar och rustar upp min motorbåt.
Umeå med 3 ord: Lagom. Studentliv. Natur.
Mig själv med 3 ord: Ambitiös. Givmild. Positiv.
Det gör jag om tio år: arbetar inom konsultbranschen, troligen fortfarande på Sweco och bor kvar i Umeå.

Publicerad: 2022-06-03