Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningsplan

Masterprogrammet i nationalekonomi kan studeras som ett 1-årigt såväl som ett 2-årigt program. Ditt val av profilområde sker till det andra året och vilka kurser/områden som ingår i programmet presenteras nedan.

Termin 1

Matematik för ekonomer 7,5hp
Ekonometri 7,5hp
Mikroekonomi I 7,5hp
Mikroekonomi II 7,5hp

Kurserna under den första terminen fokuserar på att ge dig som student de metodmässiga kunskaper som behövs för avancerade studier i nationalekonomi.

Termin 2

Arbetsmarknadsekonomi eller Offentlig ekonomi 7,5hp
Makroekonomi 7,5hp
Masteruppsats I 7,5hp

Termin två innehåller, förutom de inledande kurserna, den första uppsatsen du skriver inom programmet. Du väljer själv ämne för uppsatsen och kan därför använda denna tid till att fördjupa dig inom ett område som du är intresserad av. Notera även att kurserna Arbetsmarknadsekonomi och Offentlig ekonomi erbjuds vartannat år.

Termin 3

Kurser inom inriktning mot Miljö- och naturresursekonomi 30hp
Kurser inom inriktning mot Hälsoekonomi 30hp
Valfria kurser vid val av "generell" profil 30hp

Under termin tre har du som student en möjlighet att inrikta dig mot något av programmets profilområden "Miljö- och naturresursekonomi" eller "Hälsoekonomi". Du kommer då läsa kurser inom profilområdet som ges av våra samarbetspartners vid SLU eller medicinsk fakultet.

Väljer du att inte inrikta dig mot något av profilområdena är den tredje terminen en bra tidpunkt för praktik eller utlandsstudier. Det finns även en möjlighet att läsa valfria kurser i andra ämnen under denna termin.

Termin 4

Arbetsmarknadsekonomi eller Offentlig ekonomi 7,5hp
Miljö- och naturresursekonomi eller Häsloekonomi 7,5hp
Masteruppsats II 15hp

Den avslutande terminen innehåller kurser i Arbetsmarknadsekonomi eller Offentlig ekonomi, en kurs inom det valda profilområdet (du som valt en "generell" profil kan välja någon av dem) samt den avslutande masteruppsatsen. Uppsatsen ska vara inriktad mot ditt valda profilområde.

Kursutbudet kan varieras mellan olika år.