Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tandhygienistprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Vårtermin 2023

Är du intresserad av att arbeta i närkontakt med människor och med att främja god munhälsa för människor i alla åldrar? Då är tandhygienistyrket det perfekta valet för dig. Tandhygienisten utför ett viktigt arbete inom barn- och ungdomstandvård, vuxentandvård och uppsökande verksamheten för äldre. Tandhygienisten arbetar både självständigt och i team med andra professioner inom tandvård och sjukvård.

Plugga till tandhygienist

Rebin Akram och Ann-Mari Norberg berättar om hur det är att studera till och jobba som tandhygienist.

Under utbildningen

Programmets kurser i huvudämnet Oral hälsa är basen inom tandhygienistens yrkesområde och bildar en helhet av kunskaper från olika naturvetenskapliga områden, främst odontologi och medicin men också samhälls- och beteendevetenskap.

Du läser på heltid, i huvudsak på campus.

Utbildningen inleds med introduktion till ämnet Oral hälsa och du får även en inblick i tandhygienistens professionella roll. Sedan lär du dig mer om bland annat orala sjukdomar, undersökningsmetodik, diagnostik och behandling.

Under andra året har du patientmöten under handledning, då du förankrar teoretiska kunskaper i en kliniska miljö. Tredje året har fokus på klinisk praktik och hälsofrämjande arbete. Den sista terminen skriver du ett examensarbete.

År 1

Efter en introduktion till Oral hälsa ur ett biomedicinskt och psykosocialt perspektiv, du får en inblick i tandhygienistens professionella roll.

Sedan lär du dig mer om allmänhälsa och orala sjukdomar, hälsokommunikation, undersökningsmetodik, diagnostik och behandling. Teoretiska studier kombineras med praktiska simuleringsövningar.

År 2

Under det andra året kombineras kunskaper med praktisk träning.

Från fjärde terminen ligger fokus på patientmöten under handledning och då förankrar du teoretisk kunskap i den kliniska miljön. Där ingår också utvecklandet av ett personcentrerat förhållningssätt till människor i olika åldrar. Den kliniska tillämpningen är också underlag för analys och diskussion i teoretiska frågor.

År 3

Tredje året har fokus på, klinisk färdighetsträning och hälsofrämjande arbete.

Praktik

Under praktiken i tandvården arbetar du alltmer självständigt ju längre i utbildningen du kommer. Delar av den praktiska utbildningen kan du göra på annan ort än Umeå (inom våra avtalsområden).

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter har genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan sin praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs vad tidigare studenter tyckt i kursutvärderingar

Programöversikt

År 1
Introduktion oral hälsa, Grundläggande oral hälsa.

År 2
Oral hälsoinriktad prevention och behandling, Oral hälsa i olika livsfaser, Verksamhetsintegrerad Oral hälsa A.

År 3
Oral hälsopromotion och professionell utveckling, Verksamhetsintegrerad Oral hälsa B, Verksamhetsintegrerad Oral hälsa C, Examensarbete.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du som legitimerad tandhygienist goda förutsättningar att få arbete, då arbetsmarknaden har stor efterfrågan på tandhygienister. Du kan arbeta inom folktandvård, privat tandvård eller öppna egen mottagning.

Du kommer att arbeta med människor - det är ett socialt arbete där kommunikation med andra är centralt. I yrket får du möta människor i alla åldrar, med olika förutsättningar och olika behov av ditt stöd.

Arbetet handlar även om att kunna samverka och samarbeta. Både med yrkesgrupper inom tandvården, men även med de som finns inom hälso- och sjukvård och omsorg. Som tandhygienist kan du arbeta utåtriktat i samarbete med familjecentraler, förskola eller skola och uppsökande verksamhet riktat till äldre eller andra grupper med behov av särskilt stöd. Ibland ingår också patientens anhöriga och närstående i samarbetet.

Tandvården är under ständig utveckling och förändring och som tandhygienist har du en central roll i denna utveckling Det kan handla om allt från teknisk utveckling och digitalisering till utveckling av samverkan och samarbete.

Efter tandhygienistexamen kan du fortsätta med studier och ta en magisterexamen i oral hälsa. Därefter finns möjligheter att ta klivet till en doktorandutbildning och forskning.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en tandhygienistexamen samt en odontologie kandidatexamen med Oral hälsa som huvudområde i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor dnr: 3.1.5-1520-18.

Anmälan och behörighet

Tandhygienistprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Vårtermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

34 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1409

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Sen anmälan öppnar den 15 december 2022 där det finns chans till lediga platser.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för odontologi
Kontaktperson för programmet är:
Katarina Konradsson