Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tandläkarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 300 hp
  • Studietid 5 år (heltid)
  • Starttid Vårtermin 2021

Behovet av tandläkare är mycket stort, i Sverige och andra europeiska länder. Som tandläkare diagnostiserar och behandlar du sjukdomar i munnen och käkarna. Du ansvarar för förebyggande vård och utför rehabiliterande behandlingar. Efter två år som allmänpraktiserande tandläkare kan du börja specialistutbildning. Är du intresserad av forskning finns möjlighet till forskarutbildning inom odontologi, både under och efter tandläkarutbildningen.

Film: Plugga till tandläkare
Plugga till tandläkare

Petra Johansson och Nils Gustavsson berättar om hur det är att jobba som tandläkare.

Under utbildningen

De första terminerna läser du främst kemi, mikrobiologi, och kroppens anatomi och organfunktion. Du lär dig hur människan fungerar från de minsta byggstenarna till helheten. Redan under andra terminen prövar du på arbetat som tandläkare. På tredje terminen börjar du med de odontologiska ämnena.

Mycket praktisk träning

Termin 4 börjar du arbeta med egna patienter på röntgenavdelning. Kommande terminer ökar inslaget av eget patientarbete och du möter allt mer utmanande frågeställningar. Du får exempelvis diagnostisera och behandla olika sjukdomar i tänder och käkar, och förebygga karies och tandlossning. I början arbetar du med vuxna patienter och i slutet av utbildningen arbetar du med både barn och vuxna.

Ditt patientarbete kommer att varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självstudier. Du har nära till det medicinska biblioteket.

Uppsats om egen undersökning

Under senare delen av studierna gör du ett examensarbete, ensam eller tillsammans med en kurskamrat. Du får göra en egen undersökning och sedan skriva en uppsats om denna. Hela tiden har du en handledare som hjälper dig.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Studera utomlands?

Du har möjlighet att tillbringa en del av din studietid på utländskt universitet under termin 8. Den som vill kan förlägga en del av studierna till vänortsuniversitetet i Würzburg eller till en av tandläkarhögskolorna i Paris.
Läs mer om utlandsstudier här

Bäst i test!

Umeå universitets tre tandvårdsutbildningar fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering 2014. Tandläkarutbildningen i Umeå får omdömet mycket hög kvalitet på tre av åtta examensmål, övriga 5 mål får hög kvalitet.

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik hittar du här 

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs vad tidigare studenter tyckt i kursutvärderingar

Programöversikt

År 1
Grundläggande medicinska kurser. Professionell utveckling.

År 2
Förberedande teoretiska och laborativa kurser. Professionell utveckling. Första kliniska kursen med patienter.

År 3
Ledarskapsutbildning. Teori och kliniska kurser.

År 4
Teori och klinik, vuxentandvård. Examensarbetet påbörjas.

År 5
Teori och klinik, barn- och vuxentandvård. Samhällsodontologi. Examensarbetet avslutas.

Efter utbildningen

Det är ett spännande yrke med många utmaningar som väntar dig. Behovet av nya tandläkare mycket stort i Sverige och flera andra länder i Europa. Därför har intresset för att studera till tandläkare kraftigt ökat. Du möter du en välkomnande arbetsmarknad som erbjuder en bra lön.

Du kan arbeta som privattandläkare eller inom Folktandvården, i Sverige eller utomlands. Kanske vill du vidareutbilda dig till specialist eller satsa på en forskarkarriär. Oavsett vad du väljer kommer du att märka att du i Umeå fått en gedigen och gångbar utbildning.

Fortsätt mot forskning

Som färdigutbildad tandläkare kan du fortsätta med forskning eller utbilda dig till specialisttandläkare. Du kan också prova på forskning under grundutbildningen.

Michaela Eklund är intresserad av vad som går fel när man blir sjuk. Som forskaraspirant jobbar hon i forskargrupper på somrarna.

Mer om forskaraspirantverksamheten 

Anmälan och behörighet

Tandläkarprogrammet, 300 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

72 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1403

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledare Dirk Prüss