"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tandläkarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 300 hp
  • Studietid 5 år (heltid)
  • Starttid Vårtermin 2024

Behovet av tandläkare är mycket stort, i Sverige och andra europeiska länder. Som tandläkare diagnostiserar och behandlar du sjukdomar i munnen och käkarna. Du ansvarar för förebyggande vård och utför rehabiliterande behandlingar. Efter två år som allmänpraktiserande tandläkare kan du börja specialistutbildning. Är du intresserad av forskning finns möjlighet till forskarutbildning, både under och efter utbildningen.

Plugga till tandläkare

Esmeralda Bäckström och Lahood Abdalla berättar om hur det är att plugga till tandläkare.

Under utbildningen

De första terminerna läser du främst kemi, mikrobiologi, och kroppens anatomi och organfunktion. Du lär dig hur människan fungerar från de minsta byggstenarna till helheten. Redan under andra terminen prövar du på arbetat som tandläkare. På tredje terminen börjar du med de odontologiska ämnena.

Mycket praktisk träning

Termin 4 börjar du arbeta med egna patienter på röntgenavdelning. Kommande terminer ökar inslaget av eget patientarbete och du möter allt mer utmanande frågeställningar. Du får exempelvis diagnostisera och behandla olika sjukdomar i tänder och käkar, och förebygga karies och tandlossning. I början arbetar du med vuxna patienter och i slutet av utbildningen arbetar du med både barn och vuxna.

Ditt patientarbete kommer att varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självstudier. Du har nära till det medicinska biblioteket.

Uppsats om egen undersökning

Under senare delen av studierna gör du ett examensarbete, ensam eller tillsammans med en kurskamrat. Du får göra en egen undersökning och sedan skriva en uppsats om denna. Hela tiden har du en handledare som hjälper dig.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Studera utomlands?

Du har möjlighet att tillbringa en del av din studietid på utländskt universitet under termin 8. Den som vill kan förlägga en del av studierna till vänortsuniversitetet i Würzburg eller till en av tandläkarhögskolorna i Paris.
Läs mer om utlandsstudier här

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik hittar du här 

 

Programöversikt

År 1
Grundläggande medicinska kurser
Professionell utveckling

År 2
Förberedande teoretiska och laborativa kurser
Professionell utveckling
Första kliniska kursen med patienter

År 3
Ledarskapsutbildning
Teori och kliniska kurser

År 4
Teori och klinik, vuxentandvård
Examensarbetet påbörjas

År 5
Teori och klinik, barn- och vuxentandvård
Samhällsodontologi
Examensarbetet avslutas

Detaljerad beskrivning av kursinnehållet

Efter utbildningen

Det är ett spännande yrke med många utmaningar som väntar dig. Behovet av nya tandläkare mycket stort i Sverige och flera andra länder i Europa. Därför har intresset för att studera till tandläkare kraftigt ökat. Du möter du en välkomnande arbetsmarknad som erbjuder en bra lön.

Du kan arbeta som privattandläkare eller inom Folktandvården, i Sverige eller utomlands. Kanske vill du vidareutbilda dig till specialist eller satsa på en forskarkarriär. Oavsett vad du väljer kommer du att märka att du i Umeå fått en gedigen och gångbar utbildning.

Fortsätt mot forskning

Som färdigutbildad tandläkare kan du fortsätta med forskning eller utbilda dig till specialisttandläkare. Du kan också prova på forskning under grundutbildningen.

Michaela Eklund är intresserad av vad som går fel när man blir sjuk. Som forskaraspirant jobbar hon i forskargrupper på somrarna.

Mer om forskaraspirantverksamheten 

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en tandläkarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, Tandläkarexamen (Master of Science in Dental Surgery)

Anmälan och behörighet

Tandläkarprogrammet, 300 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

72 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 110 200 kr. Total studieavgift: 1 102 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1403

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledare Dirk Prüss