"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Tandteknikerprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Är du intresserad av att formge, designa och färgsätta? Har du ett öga för detaljer? Tandtekniker är hantverkare med kreativitet och känsla för form och färg, och som står inför utmaningen att formge och färgsätta vackra tandersättningar i porslin och guld så att de omärkligt passar in bland patientens tänder.

Tandtekniker - ett hantverksyrke

Tandteknikerprogrammet är till stor del en praktisk utbildning. Här berättar Baraa al Hussein och Souzan Semou om utbildningen och om sina planer efter examen.

Under utbildningen

De teoretiska delarna i utbildningen gör du på tandläkarhögskolan, medan du gör de praktiska delarna i samma lokaler som ett kommersiellt högteknologiskt tandtekniskt laboratorium. Du får arbeta med toppmodern utrustning bland tandtekniker som gör arbeten till riktiga patienter.

Arbete med många olika material

Utbildningen har gått mot en ökad digitalisering, men känslan för form och färg är viktig för att kunna skapa naturtrogna tandersättningar.

Kronor kan tillverkas av metaller, keramer eller i en kombination av de båda. Tandlösa personer behöver proteser som tillverkas av plast. Luckor i tandraden kan överbryggas med broar i metall eller keram. Stora luckor kan behöva en delprotes som tillverkas av ett styvt metallskelett på vilket man fäster tänder i plast eller porslin så att protesen liknar och fungerar som riktiga tänder.

Står tänderna i fel relation till varandra kan man behöva en tandställning, som framställs i plast av tandtekniker.

Uppskattad praktik i annat land

Sista delen av femte terminen och större delen av sjätte terminen gör du praktik på tandtekniska laboratorier. Många gör 26-veckors praktiken utomlands - i England, Norge, Finland, Spanien, USA eller kanske Australien. Andra väljer hemorten eller Umeå. Det finns möjlighet till studieutbyte med tandteknikerprogrammet vid universitetet i Oslo.

Handledning

Under den praktiska utbildningen får du handledning av programmets tandtekniker och adjunkter/lektorer, och av kliniskt verksamma tandtekniker och tandläkare.

Studieformerna varierar

Studierna bygger på aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformer växlar mellan individuellt praktiskt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Hela tiden med handledning, både individuellt och i grupp.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Kursplaner

Kursplaner hittar du här

Programöversikt

Utbildningen består av en stor del praktiskt arbete varvat med teori. Sista delen av femte terminen och största delen av sjätte terminen är praktik på kommersiella tandtekniska laboratorier. Många gör sin 26-veckors praktik utomlands i bland annat Spanien, England och Nya Zeeland.

År 1
Anatomi – människokroppen och dess uppbyggnad
Tandanatomi – tändernas form och uppbyggnad
Tandhälsovård – sjukdomarna karies och tandlossning och hur du kan förebygga dem
Histologi med cellbiologi – kroppens uppbyggnad på cellnivå
Kron- och broprotetik – framställning av tandkronor och tandbryggor
Dentala biomaterial – de material vi använder för att ersätta tänder
Plattprotetik samt implantat – avtagbara proteser och konstruktioner som sitter fast på implantat i käkbenet

År 2
Klinisk oral fysiologi – käkarnas funktion och störningar i funktionen
Dentala biomaterial – de material vi använder för att ersätta tänder
Kron- och broprotetik – framställning av tandkronor och tandbryggor
Plattprotetik samt implantat
Ortodonti – tandreglering
Vetenskapliga metoder – de metoder som används, hur man kritiskt läser en vetenskaplig artikel och hur man skriver en vetenskaplig uppsats.

 

År 3
Examensarbete – en uppsats som skrivs under 10 veckor. Kan vara teoretisk men kan även innehålla försök i laboratorium
Vetenskapliga metoder – de metoder som används, att kritiskt läsa en vetenskaplig artikel och skriva en vetenskaplig uppsats
Samhällsodontologi – tandvårdssystem och tandvårdsförsäkring
Plattprotetik samt implantat – avtagbara proteser och konstruktioner som sitter fast på implantat i käkbenet
Laboratoriepraktik – 26 veckors praktik på ett kommersiellt laboratorium. Görs ofta på laboratorier i Sverige men även utomlands

Detaljerad beskrivning av kursinnehållet

Efter utbildningen

Tandtekniker har ett nära samarbete med tandläkaren och framställer med hjälp av avtryck tandläkaren tar av patientens tänder och käkar kronor, broar eller tandställningar som inte kan framställas inne i munnen.

Så här arbetar en tandtekniker

Tandtekniker specialiserar sig ofta

En guldtekniker vaxar en krona eller bro och gjuter den. En porslinstekniker framställer kronor i keram. Olika kerammassor läggs på i lager och bränns fast. Protestekniker och koboltkromtekniker arbetar med helproteser och delproteser.

För att bli en bra tandtekniker krävs att du har ett bra formsinne, och för att kunna tillverka naturtrogna tandersättningar krävs att du har ett bra färgsinne.

Avancerade material och tekniker

Den snabba teknikutvecklingen har lett till att det finns flera avancerade tillverkningstekniker och en rad nya avancerade material. Det krävs utbildning av hög vetenskaplig standard för att rätt kunna hantera dessa tekniker och material.

Examen

Student som fullgjort kursfodringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inklusive 15 högskolepoäng examensarbete inom huvudområdet tandteknik, kan ansöka om en kandidatexamen. Examensbenämningen är Odontologie kandidatexamen med huvudområde tandteknik (Deegre of Bachelor of Dental Science with mainfield Dental Technology).

Anmälan och behörighet

Tandteknikerprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

24 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1404

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Dirk Prüss