Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tandteknikerprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

Är du intresserad av att formge, designa och färgsätta? Har du ett öga för detaljer? Tandtekniker är hantverkare med kreativitet och känsla för form och färg, och som står inför utmaningen att formge och färgsätta vackra tandersättningar i porslin och guld så att de omärkligt passar in bland patientens tänder.

Film: Tandtekniker är ett hantverksyrke och utbildningen till största del praktisk.
Tandtekniker är ett hantverksyrke och utbildningen till största del praktisk.

Frida Larsson och Erik Teir, tandteknikerstudenter, berättar att det är mycket och kreativt arbete i lab under utbildningen.

Under utbildningen

De teoretiska delarna i utbildningen gör du på tandläkarhögskolan, medan du gör de praktiska delarna i samma lokaler som ett kommersiellt högteknologiskt tandtekniskt laboratorium. Du får arbeta med toppmodern utrustning bland tandtekniker som gör arbeten till riktiga patienter.

Arbete med många olika material

Utbildningen har gått mot en ökad digitalisering, men känslan för form och färg är viktig för att kunna skapa naturtrogna tandersättningar.

Kronor kan tillverkas av metaller, keramer eller i en kombination av de båda. Tandlösa personer behöver proteser som tillverkas av plast. Luckor i tandraden kan överbryggas med broar i metall eller keram. Stora luckor kan behöva en delprotes som tillverkas av ett styvt metallskelett på vilket man fäster tänder i plast eller porslin så att protesen liknar och fungerar som riktiga tänder.

Står tänderna i fel relation till varandra kan man behöva en tandställning, som framställs i plast av tandtekniker.

Uppskattad praktik i ett annat land

Sista delen av femte terminen och större delen av sjätte terminen gör du praktik på tandtekniska laboratorier. Många gör 26-veckors praktiken utomlands - i England, Norge, Finland, Spanien, USA eller kanske Australien. Andra väljer hemorten eller Umeå. Det finns möjlighet till studieutbyte med tandteknikerprogrammet vid universitetet i Oslo.

Handledning

Under den praktiska utbildningen får du handledning av programmets tandtekniker och adjunkter/lektorer, och av kliniskt verksamma tandtekniker och tandläkare.

Studieformerna varierar

Studierna bygger på ett aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformer växlar mellan individuellt praktiskt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Hela tiden med handledning, både individuellt och i grupp.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Bäst i test!

Umeå universitets tre tandvårdsutbildningar fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering 2014. Umeå fick som enda tandteknikerutbildning i Sverige omdömet hög kvalitet på yrkes- och kandidatexamen.

Kursplaner

Kursplaner hittar du här

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs vad tidigare studenter tyckt i kursutvärderingar

Programöversikt

År 1 
Anatomi. Tandanatomi. Tandhälsovård. Kroppens vävnader och cellbiologi. Kron- och broprotetik. Material i tandersättningar. Plattprotetik samt implantat.

År 2 
Bettets fysiologi. Material i tandersättningar. Kron- och broprotetik. Plattprotetik samt implantat. Tandreglering. Vetenskapliga metoder.

År 3 
Examensarbete. Vetenskapliga metoder. Samhällsodontologi. Plattprotetik samt implantat. Laboratoriepraktik

Efter utbildningen

Tandtekniker har ett nära samarbete med tandläkaren och framställer med hjälp av de avtryck som tandläkaren tar av patientens tänder och käkar, det som inte kan framställas i munnen - tandteknikern kronor, broar, tandställningar.

Tandtekniker specialicerar sig ofta

En guldtekniker vaxar en krona eller bro och gjuter den. En porslinstekniker framställer kronor i keram. Olika kerammassor läggs på i lager och bränns fast. Protestekniker och koboltkromtekniker arbetar med helproteser och delproteser.

För att bli en bra tandtekniker krävs att du har ett bra formsinne, och för att kunna tillverka naturtrogna tandersättningar krävs att du har ett bra färgsinne.

Avancerade material och tekniker

Den snabba teknikutvecklingen har lett till att det finns flera avancerade tillverkningstekniker och en rad nya avancerade material. Det krävs utbildning av hög vetenskaplig standard för att rätt kunna hantera dessa tekniker och material.

Anmälan och behörighet

Tandteknikerprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

16 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1404

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Dirk Prüss