Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Prova på att forska

Är du intresserad av medicinsk forskning och student på någon av Medicinska fakultetens grundutbildningar, då kan du ansöka om att bli forskaraspirant. Som forskaraspirant får du en inblick i den medicinska forskningens vardag och knyter värdefulla kontakter med framgångsrika forskare vid Medicinska fakulteten.

Informationsträffar inför 2020

Lokal: Vårdvetarhuset, Aula
Datum: 27 november 2019
Tid: 16-17
Det går bra att delta via Zoom. Anmäl dig för en länk hos Anna Olson (anna.olson@umu.se).

Lokal: Betula
Datum: 2 december 2019
Tid: 16-17

Lokal: KBC, lilla hörsalen KBE301
Datum: 5 december 2019
Tid: 16.30-17:30

Forskaraspiranterna är för dig som vill prova på forskning parallellt med dina grundutbildningsstudier på fakulteten. Du får en bred inblick i vad medicinsk forskning är i praktiken och en bra grund för fortsatt forskarutbildning.

Under två till tre år deltar du i praktiskt forskningsarbete och läser både litteratur- och metodkurser. Framförallt knyter du kontakter med forskare vid fakulteten. Forskaraspiranterna består av projektarbeten kopplade till stipendier som innebär att du kan arbeta praktiskt i en forskargrupp på heltid under somrarna. Under resten av året är du associerad med forskargruppen och har möjlighet att delta i gruppens arbete. Du tar själv kontakt med forskargruppen.

Forskaraspiranterna har verksamhet även under terminerna. Det är föreläsningar, kurser, och annan verksamhet som erbjuds för att du på bästa sätt ska kunna förbereda dig för framtida forskarstudier.

Mer information om forskarspirant-verksamheten

Ansök till forskaraspiranterna

Läser du vid någon av fakultetens grundutbildningar kan du ansöka om att bli forskaraspirant. Du kan söka från termin 1 till och med termin 6. Går du ett 3-årigt program och söker sent behöver du läsa vidare på master- eller magisterprogram för att få ihop minst två år som forskaraspirant.

Maximalt tjugo studenter antas per år och du kan vara forskaraspirant som längst i tre år.

Din ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 1. Personal motivation letter (no more than half an A4 page sida)
 2. CV (not more than one A4 page)
 3. A letter from your supervisor, certifying that i) the student has established a contact with the supervisor, and ii) that the supervisor agree to supervise the applicant. When relevant: if the student has already established a research project, the level/forms can be described here.
 4. With your own words, a description of how you plan to solve/address the research project (no more than half an A4 page)

Your selection of one of three predefined scientific papers (for you to download and read) and your answer of two questions related to the selected paper (no more than one half A4 page).

For task 5: Scientific papers and questions

A)  Fevrier et al. 2018

 1. What is the main problem being addressed in this paper?
 2. What is the main message(s)/conclusions by the authors?

B) Cunningham et al. 2019 

 1. Which problem is addressed in this paper?
 2. Choose one to two of the research questions within the prioritized themes/areas (see tables) and describe briefly how you would address that question/questions in a study.

C) Warner et al. 2015

 1. What is the main problem being addressed in this paper?
 2. What is the main message(s)/conclusions by the authors?
 3. Based on this article what can we recommend?

Ansökan öppen 1 december -1 februari

2019 är ansökningsomgång till forskaraspiranterna öppen från den 1 december till den 1 februari. Besked om antagning ges den 10 mars.

Din kompletta ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-1976-19, skickas elektroniskt i pdf-format till medel@diarie.umu.se (ange dnr som subject/ärende).

Kontaktpersoner forskaraspiranter

Börje Rehn

Börje Rehn
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 19

Constantin Urban

Constantin Urban
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 27 02

Pernilla Wikström

Studenter om sitt forskningsintresse

Michaela fascineras av de små byggstenarna i kroppen
Michaela fascineras av de små byggstenarna i kroppen

Michaela är något av en labbare och har sökt sig till den typen av forskning.

Med intresse för globala hälsofrågor
Med intresse för globala hälsofrågor

I framtiden vill Mohammed Hassan Ali arbeta både som kliniskt verksam läkare och som forskare.