Hoppa direkt till innehållet
printicon

Prova på att forska

Är du intresserad av medicinsk forskning och student på någon av Medicinska fakultetens grundutbildningar, då kan du ansöka om att bli forskaraspirant. Som forskaraspirant får du en inblick i den medicinska forskningens vardag och knyter värdefulla kontakter med framgångsrika forskare vid Medicinska fakulteten.

Forskaraspiranterna är för dig som vill prova på forskning parallellt med dina grundutbildningsstudier på fakulteten. Du får en bred inblick i vad medicinsk forskning är i praktiken och en bra grund för fortsatt forskarutbildning.

Under två till tre år deltar du i praktiskt forskningsarbete och läser både litteratur- och metodkurser. Framförallt knyter du kontakter med forskare vid fakulteten. Forskaraspiranterna består av projektarbeten kopplade till stipendier som innebär att du kan arbeta praktiskt i en forskargrupp på heltid under somrarna. Under resten av året är du associerad med forskargruppen och har möjlighet att delta i gruppens arbete. Du tar själv kontakt med forskargruppen.

Forskaraspiranterna har verksamhet även under terminerna. Det är föreläsningar, kurser, och annan verksamhet som erbjuds för att du på bästa sätt ska kunna förbereda dig för framtida forskarstudier.

Mer information om forskarspirant-verksamheten

Ansök till forskaraspiranterna

Läser du vid någon av fakultetens grundutbildningar kan du ansöka om att bli forskaraspirant. Du som läser ett 3-årigt program kan söka T1-T4 och du som läser ett längre program kan söka T1-T5. Våren 2019 är ansökan även öppen för studenter som läser T5-T6 på 3-åriga program som avser att läsa vidare på mastermaster- eller magisterprogram.

Maximalt tjugo studenter antas per år och du kan vara forskaraspirant som längst i tre år.

Din ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

  1. Personal motivation letter (no more than half an A4 page sida)
  2. CV (not more than one A4 page)
  3. A letter from your supervisor, certifying that i) the student has established a contact with the supervisor, and ii) that the supervisor agree to supervise the applicant. When relevant: if the student has already established a research project, the level/forms can be described here.
  4. With your own words, a description of how you plan to solve/address the research project (no more than half an A4 page)
  5. Your selection of one of three predefined scientific papers (for you to download and read) and your answer of two questions related to the selected paper (no more than one half A4 page). Scientific papers will be uploaded no later than january 15.

For task 5: Scientific papers

  1. Sunscreen bans: Coral reefs and skin cancer
  2. Mind your teeth—The relationship between mastication and cognition
  3. "You can explore it more online": a qualitative study on Australian women's use of online health and medical information

Ansökan öppen 15 januri-1 mars

2019 är ansökningsomgång till forskaraspiranterna öppen från den 15 januari till den 1 mars. Besked om antagning ges den 10 april.

Din kompletta ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-2221-18, skickas elektroniskt i pdf-format till medel@diarie.umu.se (ange dnr som subject/ärende).

Kontaktpersoner forskaraspiranter

Börje Rehn

Constantin Urban

Pernilla Wikström

Studenter om sitt forskningsintresse

Michaela fascineras av de små byggstenarna i kroppen
Michaela fascineras av de små byggstenarna i kroppen

Michaela är något av en labbare och har sökt sig till den typen av forskning.

Med intresse för globala hälsofrågor
Med intresse för globala hälsofrågor

I framtiden vill Mohammed Hassan Ali arbeta både som kliniskt verksam läkare och som forskare.