"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Prova på att forska

Är du intresserad av medicinsk forskning och student på någon av Medicinska fakultetens grundutbildningar kan du ansöka om att bli forskaraspirant. Som forskaraspirant får du en inblick i den medicinska forskningens vardag och knyter värdefulla kontakter med framgångsrika forskare vid Medicinska fakulteten.

Informationsträffar

Forskaraspiranterna är för dig som vill prova på forskning parallellt med dina grundutbildningsstudier på fakulteten. Du får en bred inblick i vad medicinsk forskning är i praktiken och en bra grund för fortsatt forskarutbildning.

Under två till tre år deltar du i praktiskt forskningsarbete och läser både litteratur- och metodkurser. Framförallt knyter du kontakter med forskare vid fakulteten. Forskaraspiranterna består av projektarbeten kopplade till stipendier som innebär att du kan delta praktiskt i en forskargrupp på heltid under somrarna. Under resten av året är du associerad med forskargruppen och har möjlighet att delta i gruppens arbete. Du tar själv kontakt med forskargruppen.

Forskaraspiranterna har verksamhet även under terminerna. Det är föreläsningar, kurser, och annan verksamhet som erbjuds för att du på bästa sätt ska kunna förbereda dig för framtida forskarstudier.

Vad ingår i forskaraspiranterna?

Här hittar du mer information om forskarspirantverksamheten

Ansök till forskaraspiranterna

Läser du vid någon av fakultetens grundutbildningar kan du ansöka om att bli forskaraspirant. Du kan söka från termin 1 till och med termin 6. Går du ett 3-årigt program och söker sent behöver du läsa vidare på master- eller magisterprogram för att få ihop minst två år som forskaraspirant.

Maximalt tjugo studenter antas per år och du kan vara forskaraspirant som längst i tre år.

Din ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

  1. Personal motivation letter (no more than half an A4 page sida)
  2. CV (not more than one A4 page)
  3. A letter from your supervisor, certifying that i) the student has established a contact with the supervisor, and ii) that the supervisor agree to supervise the applicant. When relevant: if the student has already established a research project, the level/forms can be described here.
    Does the project need additional ethic approvals? (Yes/No)
    Has the project been approved by an Ethical Board? (Yes/No+Dnr)
  4. With your own words, a description of how you plan to solve/address the research project (no more than half an A4 page)
  5. Read the scientific paper down below and answer the two related questions (no more than one half A4 page).

Sunscreen bans: Coral reefs and skin cancer

A) Which are the main problems being addressed in this paper?
B) Among the solutions presented in the paper, which would you favor, and explain why?

Ansökan öppen 1 december - 1 februari

2024 var ansökningsomgången till forskaraspiranterna öppen från den 1 december till den 1 februari. Besked om beviljat stipendium gavs den 20 mars.

Din kompletta ansökan, märkt med Dnr: FS 2.1.6-2288-23, skickas elektroniskt i pdf-format till medel@diarie.umu.se (ange dnr som subject/ärende).

Kontaktpersoner forskaraspiranter

Sabine Björk
Universitetslektor, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 92
Ronnie Berntsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 35
Mikael Brink
Biträdande universitetslektor, ST-läkare
E-post
E-post

Studenter om sitt forskningsintresse

Michaela fascineras av de små byggstenarna i kroppen

Michaela är något av en labbare och har sökt sig till den typen av forskning.

Med intresse för globala hälsofrågor

I framtiden vill Mohammed Hassan Ali arbeta både som kliniskt verksam läkare och som forskare.

Senast uppdaterad: 2024-06-12