Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemi

Inom kemi är kursindelningen på basåret samma som den på gymnasiet. I dragspelsmenyn finns information om vilka basårskurser du behöver läsa för att uppnå rätt behörighet utifrån dina nuvarande förkunskaper.

För dig som inte har läst kemi på gymnasienivå

För att uppnå behörigheten Kemi 1 behöver du läsa och bli godkänd på Kemi baskurs I.
För att uppnå behörigheten Kemi 2 behöver du läsa och bli godkänd på Kemi baskurs I och Kemi baskurs II.

För dig som har godkänt betyg i Kemi 1

Kemi baskurs I kan du välja att läsa som repetition om du vill. Notera att du måste registreras på kursen för att få delta i undervisningen.
För att uppnå behörigheten Kemi 2 behöver du läsa och bli godkänd på Kemi baskurs II.

För dig som har godkänt betyg i Kemi 2

Du kan välja att läsa Kemi baskurs I och/eller Kemi baskurs II som repetition om du vill. Notera att du måste registreras på kurserna för att få delta i undervisningen.

 

Mer information om kurserna hittar du i kursplanen för respektive kurs (länken nedan)

https://www.umu.se/student/mina-studier/tekniskt-naturvetenskapligt-basar/kursplaner/