"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

  • Antal förutbildningspoäng 60 fup
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Förutbildning
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du söka attraktiva utbildningar inom teknik, naturvetenskap, medicin eller vård, men saknar behörighet? Basåret är ett års intensivstudier som ger behörighet i biologi, fysik, kemi och matematik. Efter basåret har du rätt att bli antagen till någon av de efterföljande utbildningar som har särskilda garantiplatser för studenter på basåret. Vilka utbildningar som erbjuder garantiplatser och antalet garantiplatser på varje utbildning fastställs inför programstart för basåret varje läsår.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Varför ska man läsa tekniskt-naturvetenskapligt basår?

På basåret kan du skaffa den behörighet du behöver. Läs basåret och få en springande start på dina universitetsstudier! Våra studenter berättar mer i filmen.

Under utbildningen

På basåret kan du läsa kurser som ger behörighet motsvarande Biologi 1, Biologi 2, Fysik 1a, Fysik 2, Kemi 1, Kemi 2, Matematik 3c och Matematik 4. Vilka basårskurser du behöver läsa styrs av vilka utbildningar du är intresserad av att läsa efter basåret. Beroende på vilken behörighet du behöver läsa in så kan det bli studier på både mer och mindre än heltid.

Inom biologi och kemi är kursindelningen på basåret samma som den på gymnasiet. Inom fysik har innehållet i två gymnasiekurser fördelats på tre basårskurser, detsamma gäller matematik.

Här hittar du information om våra kurspaket och kurser. Notera att val av kurspaket och kurser görs efter antagning till programmet.

Läsåret består av fyra läsperioder, två på hösten och två på våren. Om du studerar på heltid innebär det att du läser två kurser parallellt under varje läsperiod. På basårets kurser sker den schemalagda undervisningen i form av föreläsningar, räkneövningar, gruppövningar och laborationer. Tempot på basåret är högre än på gymnasiet, vilket kräver att du är studiemotiverad samt att du tar ett stort eget ansvar för dina studier.

På basårets kurser kan du få betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Ditt meritvärde (gymnasiebetyg) kommer inte förändras av studieresultatet på basåret.

Programöversikt

Efter utbildningen

Under vårterminen på basåret söker du till de utbildningar du vill läsa efter basåret. Basåret ger garanterad plats på något av våra program inom teknik, naturvetenskap, medicin och vård vid Umeå universitet. Antalet garantiplatser på varje enskilt program är begränsat, så det är inte säkert att du kan få en garantiplats på det program du allra helst vill läsa. Notera att det inte finns några garantiplatser till Kandidatprogrammet i industridesign, Arkitektprogrammet, Högskoleprogrammet till processoperatör, Läkarprogrammet samt Tandläkarprogrammet.

Här kan du läsa mer om basårets garantiplatser

Givetvis kan du söka utbildningar som inte har några garantiplatser för basårsstudenter, både vid Umeå universitet och vid andra universitet och högskolor. Om basårskurserna krävs för att uppnå särskild behörighet till den aktuella utbildningen kommer du att hamna i betygsgrupp II (kompletteringsgruppen) vid urvalet. Om du söker en utbildning som inte erbjuder garantiplatser är högskoleprovet ett bra sätt att öka chansen att bli antagen.

 

Anmälan och behörighet

Tekniskt-naturvetenskapligt basår, 60 fup

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 0 kr. Total studieavgift: 0 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1700

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Vilken behörighet krävs till basåret?

För att kunna antas till basåret krävs grundläggande behörighet samt Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c, eller motsvarande.

Är det alltid studier på heltid eller kan jag välja det själv?

• Studietakten bestäms av vilken behörighet du har från gymnasiet samt hur många basårskurser du behöver läsa för att uppnå önskad behörighet.

• Om du måste läsa många basårskurser för att uppnå fullständig behörighet så kan det krävas studier på mer än heltid under vissa perioder.

• Om du behöver läsa få basårskurser för att uppnå rätt behörighet så blir givetvis studietakten mindre än heltid.

Observera att du måste läsa och bli godkänd på minst 4 basårskurser (30 förutbildningspoäng) inom basårets kursutbud för att kunna utnyttja garantiplatsen.

Läs mer om basårets kursutbud

Kan jag välja att endast läsa de basårskurser som motsvarar Biologi 2, Kemi 2 och/eller Fysik 2?

Nej, det går tyvärr inte. Dessa kurser går endast att läsa på vårterminen och för att kunna läsa vårterminens kurser måste man även läsa kurser på höstterminen.

Vilken kurslitteratur används på basåret?

Vilken kurslitteratur som används framgår av kursens kursplan. Den litteratur som anges i dagsläget gäller för innevarande läsår och kan därför komma att ändras inför nästa läsår.

Här hittar du kursplaner och litteraturlistor

Observera att det är du som student som själv som ansvarar för att införskaffa kurslitteraturen och att den bör införskaffas i god tid innan kursstart.

Var hittar jag antagningsstatistik för basåret?

Här kan du söka fram antagningsstatistik för basåret

Vad antagningspoängen blir för ett visst läsår beror till stor del på hur många platser vi har på programmet, och det varierar från år till år. Givetvis beror den också på hur många och vilka sökande vi har till utbildningen.

Kan jag söka studiemedel för studier på basåret?

Som student på basåret kan du söka studiemedel från CSN för studier på gymnasienivå. För att vara berättigad till heltidsstudiemedel måste du läsa 30 förutbildningspoäng per termin, men det går även bra att söka studiemedel för 75 % och 50 % studietakt. Du som har tänkt söka studiemedel från CSN bör göra detta för ett helt läsår på en gång, annars kan det bli problem i början av vårterminen.

Läs mer om studiemedel här

Finns det garantiplats till läkare och tandläkare?

Nej, vi erbjuder inte garantiplats till läkarprogrammet eller tandläkarprogrammet.
Det går dock bra att läsa in behörigheten till dessa program på basåret och söka till programmen utan garantiplats. Observera att det kan krävas studier på mer än heltid under vissa läsperioder om du skall läsa in behörighet till något av dessa program på basåret.

Vilken typ av undervisning är det på basåret?

På basåret har vi olika typer av undervisning, till exempel:

• Föreläsningar - läraren går igenom teori utifrån kurslitteraturen
• Laborationer
• Räkneövningar - lösa uppgifter på egen hand, man har tillgång till lärare som man kan ställa frågor till

När väljer jag vilka kurser jag ska läsa?

Alla som antas till basåret får välja ur samma kursutbud. Valet av kurser görs efter antagning, enligt instruktioner i välkomstbrevet.

Läs mer om basårets kursutbud
 

Kan jag läsa basåret på distans?

Nej, vi erbjuder endast undervisning på campus i Umeå.

Ändras mitt meritvärde av betygen på basårskurserna? 

Nej, studieresultaten på basåret påverkar inte ditt meritvärde från gymnasiet, varken uppåt eller nedåt. Det du läser in på basåret ger dig bara kompletterande behörighet.
 

Kan jag söka andra program än det jag har garantiplats till?

Ja, basårets kurser gör dig behörig att söka även andra utbildningar än den du har garantiplats till, både på Umeå universitet och vid andra universitet och högskolor. I så fall konkurrerar du med ditt meritvärde från gymnasiet i betygsgrupp II (kompletteringsgruppen), samt med ditt resultat på högskoleprovet om du gjort det.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kontaktpersoner för programmet är:
Cecilia Rydberg, studievägledare