Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kunskapsprov för läkare

Umeå universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU/EES. Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Nytt regelverk ökar förutsättningarna att klara kunskapsprovet

Provdeltagare har från och med 2019-07-01 tre chanser på sig att klara det teoretiska provet och tre chanser på det praktiska provet. Båda delarna måste då vara godkända inom fem år från första teoretiska provtillfället.

De prov som skrivs fram till 2019-06-30 ska inte räknas in i det totala antalet prov den sökande har på sig. Antalet platser per prov har utökats men det nya regelverket innebär ett ökat söktryck.

Läs mer om förändringar kring regelverket för kunskapsprovet på Socialstyrelsens webb.

Syfte och utformning

Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Såväl målen för AT som för läkarexamen ska prövas i kunskapsprovet.

Så här är kunskapsprovet utformat:

  • Proven är utformade för att mäta de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna verka som legitimerad läkare.
  • Proven genomförs på svenska. En av delarna i det teoretiska provet innehåller en vetenskaplig artikel på engelska.
  • Under provet gäller samma regelverk som vid salstentamen respektive OSCE för studenter vid Umeå universitet.
  • Under det teoretiska delprovet mäts kunskap, viss förståelse och förmåga att tillämpa kunskapen på kliniska fall.
  • I det praktiska delprovet mäts färdigheter och förmågor, till exempel att kunna utföra olika uppgifter i en standardiserad klinisk situation.
  • Proven liknar till utformning och innehåll de prov som används på läkarprogrammen i Sverige, men nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade läkare.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Personer med läkarutbildning från utanför EU/EES som har fått beslut från Socialstyrelsen att de kan göra kunskapsprovet.

Så här ansöker du om att få göra kunskapsprovet

För att kunna ta del av kunskapsprovet måste din utbildning vara granskad av Socialstyrelsen. På Socialstyrelsens webb finns information om hur gör för att få din utbildning granskad.

För att kunna anmäla dig till ett provtillfälle måste du först ansöka om att få en användare till kunskapsprovets kurswebb. Ansökan till kurswebben består av tre steg:

1. Ansök om att få en användare till kunskapsprovets kurswebb.

2. Din ansökan kontrolleras av Socialstyrelsen som ger klartecken till Umeå universitet att skapa en användare. Det tar normalt 2 arbetsveckor.

3. På kurswebben anmäler du dig sedan till nästa provtillfälle. Anmälan öppnar två månader före provtillfället och avslutas cirka en månad senare.

Förbered dig inför provet

På kurswebben finns mer detaljerad information om provformat, provtillfällen, tidigare prov, anmälan till provtillfällen och rekommenderad litteratur med mera. Det finns även en guide till hur man på bästa sätt kan använda materialet för att förbereda sig för provet.

Teoretiskt delprov

Med det teoretiska delprovet mäts kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är krävs för att kunna verka som läkare. Det teoretiska provet genomförs digitalt i en tentamenslokal.

Läs mer om det teoretiska delprovet

Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet mäter förmågan att agera som läkare i kliniska situationer. En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg i den teoretiska delen.

Provet omfattar alla typer av kliniska situationer. Det innefattar till exempel anamnes, information, status, undersökningar, tolkningar av undersökningar, HLR och interprofessionella interaktioner.

Läs mer om det praktiska delprovet

Efter kunskapsprovet

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Umeå universitet slutresultatet till Socialstyrelsen. Innan du kan ansöka om legitimation krävs ytterligare några några steg.

Läs mer om stegen efter kunskapsprovet på Socialstyrelsens webb.

 

Nationell referensgrupp

Umeå universitet har fått i uppgift att koordinera en nationell referensgrupp för kunskapsprovet.

Den nationella referensgruppen består av en lärare från respektive svensk Medicinsk fakultet.

I gruppen finns representanter från Kompletteringsutbildning för utländska läkare och Nämnden för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)