"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kunskapsprov för läkare

Bild: Elin Berge

Umeå universitet har i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare utbildade utanför EU/EES. Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Regelverk för kunskapsprovet

Provet innehåller en teoretisk del och en praktisk del. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska. Du har fem gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska.

Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. Om du har godkänts på det teoretiska provet före 1 juli 2019, men ännu inte har godkänts på det praktiska provet, börjar de fem åren räknas från och med 1 juli 2019.

Läs mer om regelverket för kunskapsprovet

Syfte och utformning

Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Det är samma mål som gäller för svensk läkarexamen (Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2) förutom de saker som tas upp i kursen om svenska författningar.

Så här är kunskapsprovet utformat:

  • Proven är utformade för att mäta de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna verka som legitimerad läkare.
  • Proven genomförs på svenska. En av delarna i det teoretiska provet innehåller en vetenskaplig artikel på engelska.
  • Under provet gäller samma regelverk som vid salstentamen respektive OSCE för studenter vid Umeå universitet.
  • Under det teoretiska delprovet mäts kunskap, viss förståelse och förmåga att tillämpa kunskapen på kliniska fall.
  • I det praktiska delprovet mäts färdigheter och förmågor, till exempel att kunna utföra olika uppgifter i en standardiserad klinisk situation.
  • Proven liknar till utformning och innehåll de prov som används på läkarprogrammen i Sverige, men nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs på legitimerade läkare.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Personer med läkarutbildning från utanför EU/EES som har fått beslut från Socialstyrelsen att de kan göra kunskapsprovet.

Så här ansöker du om att få tillgång till kunskapsprovets kurswebb

För att kunna ta del av kunskapsprovet måste din utbildning vara granskad av Socialstyrelsen. På Socialstyrelsens webb finns information om hur gör för att få din utbildning granskad.

För att kunna anmäla dig till ett provtillfälle måste du först ansöka om att få en användare till kunskapsprovets kurswebb. Ansökan till kurswebben består av tre steg:

1. Ansök i det här formuläret om att få en användare till kunskapsprovets kurswebb.

2. Din ansökan kontrolleras av Socialstyrelsen som ger klartecken till Umeå universitet att skapa en användare. Det tar normalt 2 arbetsveckor.

3. På kurswebben anmäler du dig sedan till nästa provtillfälle.

Förbered dig inför provet

På kurswebben finns mer detaljerad information om provformat, provtillfällen, tidigare prov, anmälan till provtillfällen och rekommenderad litteratur med mera.

Teoretiskt delprov

Med det teoretiska delprovet mäts kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är krävs för att kunna verka som läkare. Det teoretiska provet genomförs digitalt i en tentamenslokal.

Läs mer om det teoretiska delprovet

Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet mäter förmågan att agera som läkare i kliniska situationer. En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg i den teoretiska delen.

Provet omfattar alla typer av kliniska situationer. Det innefattar till exempel anamnes, information, status, undersökningar, tolkningar av undersökningar, HLR och interprofessionella interaktioner.

Läs mer om det praktiska delprovet

Efter kunskapsprovet

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Umeå universitet slutresultatet till Socialstyrelsen. Innan du kan ansöka om legitimation krävs ytterligare några några steg.

Läs mer om stegen efter kunskapsprovet på Socialstyrelsens webb.

 

Nationell referensgrupp

Umeå universitet har fått i uppgift att koordinera en nationell referensgrupp för kunskapsprovet.

Den nationella referensgruppen består av en lärare från respektive svensk Medicinsk fakultet.

I gruppen finns representanter från Kompletteringsutbildning för utländska läkare och Nämnden för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2023-08-14