"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Praktiskt delprov

Det praktiska delprovet syftar till att mäta förmågan att agera som läkare i ett antal kliniska situationer. En förutsättning för att genomföra den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg i den teoretiska delen.

Genomförande i praktiken

Det praktiska delprovet OSCE, Objective structured clinical examination, omfattar alla typer av kliniska situationer som exempelvis anamnes, information, status, undersökningar, tolkningar av undersökningar, HLR och interprofessionella interaktioner. Det praktiska delprovet genomförs i form av två OSCE-cirklar:

 • OSCE-cirkel som består av 14 aktiva 6-minutersstationer (dag 1)
 • OSCE-cirkel som består av fyra aktiva 14-minuters OSCE-stationer (dag 2)

Varje station finns i ett eget rum. Bredvid dörren finns ett papper uppsatt med information om patienten/vad som ska hända inne i rummet. På en ljudsignal går den prövande in i rummet och utför uppgiften. På en ljudsignal går den prövande ut ur rummet. Om stationen inte är slutförd måste den prövande ändå lämna rummet. Det är två minuter mellan signalen att lämna föregående rum och signalen att gå in i nästa rum.

Varje station poängsätts med maximalt 10 poäng för 6-minutersstationer och 15 poäng för 14-minutersstationer. Det kan vara en eller flera bedömare på varje station. Stationerna betygssätts också med en helhetsbedömning på skalan Clear fail – borderline – clear pass – good pass – excellent.

Mer än två Clear fail medför betyget underkänd på provet, även om poängen är över poänggränsen för godkänt. Exempel då detta kan hända är om utförandet bedömts som patientfarligt.

Summan av poängen på de 18 OSCE-stationerna är underlag för betygssättning, liksom antalet Clear fail.

Litteratur om OSCE

Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination
(OSCE)

Preliminära datum för praktiskt delprov 2024

 • 24-25 januari
 • 12-13 mars
 • 20-21 mars
 • 24-25 april
 • 12-13 juni
 • 18-19 september
 • 15-16 oktober
 • 13-14 november

Preliminära datum för praktiskt delprov 2025

 • 29-30 januari
 • 11-12 mars
 • 26-27 mars
 • 7-8 maj
 • 11-12 juni
 • 17-18 september
 • 14-15 oktober
 • 12-13 november
Senast uppdaterad: 2024-05-24