"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teoretiskt delprov

Under det teoretiska delprovet mäts kunskap, viss förståelse och förmåga att tillämpa kunskapen på kliniska fall.

Det teoretiska delprovet syftar till att mäta att du har den kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som läkare. Det teoretiska provet genomförs digitalt i en tentamenslokal.

Omfattning

Du genomför det teoretiska delprovet under en dag. Provet består av ett antal delmoment som tillsammans omfattar 7,5 timmar. Frågetypen är MCQ (Multiple Choice Questions), det vill säga frågor som markeras med kryss för rätt svar.

Preliminära datum för teoretiskt delprov 2024

  • 22 februari
  • 21 maj
  • 26 september
  • 26 november

Preliminära datum för teoretiskt delprov 2025

  • 18 februari
  • 22 maj
  • 23 september
  • 27 november

Tidigare teoretiska delprov

2024-05-21

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2024-02-22

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2023-11-28

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2023-09-14

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2023-05-23

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2023-02-23

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2022-11-29

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2022-09-15

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2022-05-24

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2022-03-08

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2021-11-30

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2021-09-09

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2021-05-25

Delprov Kliniska Case

Delprov Mcq 140

Delprov Vetenskaplig artikel

2021-02-25

Delprov 1 - preklinisk och klinisk del

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2020-09-10

Delprov 1 - preklinisk och klinisk del

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2020-02-10

Delprov 1 - preklinisk och klinisk del

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2019-12-03

Delprov 1 - preklinisk och klinisk del

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2019-09-05

Delprov 1 - preklinisk och klinisk del

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2019-05-07

Delprov 1 - preklinisk och klinisk del

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2019-02-16

Delprov 1 - preklinisk och klinisk del

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2018-12-04

Delprov 1 - kliniska och prekliniska frågor

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2018-09-08

Delprov 1 - kliniska och prekliniska frågor

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2018-05-08

Delprov 1 - kliniska och prekliniska frågor

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2018-02-24

Delprov 1 - kliniska och prekliniska frågor

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2017-11-24

Delprov 1 - kliniska och prekliniska frågor

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2017-09-16

Delprov 1 - kliniska och prekliniska frågor

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2017-04-04

Delprov 1 - kliniska och prekliniska frågor

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2017-01-21

Delprov 1 - kliniska och prekliniska frågor

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

2016-10-22

Delprov 1 - kliniska och prekliniska frågor

Delprov 2 - kliniska case

Delprov 3 - vetenskaplig artikel

Senast uppdaterad: 2024-06-11