"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alireza Salami

Wallenberg Molecular Medicine Fellow: Neurovetenskap

Kognitiv neurovetenskap om åldrande 

Nedsatta kognitiv förmågor är ett hinder för äldre människor och innebär stora kostnader för både individ och samhälle. Att utveckla metoder för att bibehålla kognitiva funktioner vid hög ålder är därför av stor betydelse.

Den aktuella kunskapen om de mekanismer i hjärnan som ligger till grund för vårt kognitiva åldrande är dock otillräcklig för att möjliggöra effektiva interventionsprogram. Det är därför viktigt att utveckla mätverktyg som så tidigt som möjligt kan förutsäga en framtida nedgång i kognitiv förmåga, innan allvarliga bestående skador i hjärnan uppträder.

Vår grupp använder avancerad funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) och positronemissionstomografi (PET) för att utforska de funktionella och molekylära mekanismer som ligger till grund för kognitiv funktionsnedgång i åldrandet. Vi hoppas att denna typ av forskning banar väg för framgångsrik design och implementering av interventionsprogram som kan förbättra människans kognitiva förmågor i åldrandet.

Alireza Salami laboratory

Alireza Salami

Kognitiv neurovetenskaplig forskning om åldrande.

Senast uppdaterad: 2022-12-08