Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Alireza Salami

Kognitiv neurovetenskaplig forskning om åldrande.

Kognitiv neurovetenskaplig forskning om åldrande vid Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI, www.ufbi.umu.se) och vid Wallenbergs Centrum för Molekylärmedicin (WCMM, www.wcmm.umu.se/english/) i samarbete med Stat4Reg Lab (www.stat4reg.se).

UFBI är ett tvärvetenskapligt forskningscenter där funktionell och strukturell hjärnbildning används för att belysa flera grundläggande vetenskapliga och kliniska forskningsfrågor. WCMM bedriver forskning inom ett flertal medicinska arenor, inklusive cancer, infektionssjukdomar och sjukdomar i nervsystemet. Stat4Reg är ett forskningslaboratorium där statistiska metoder för analys av storskaliga databaser utvecklas.

Vi, liksom andra forskargrupper, har tidigare fastställt att det finns åldersrelaterade skillnader i funktionella kopplingar mellan distala hjärnregioner med hjälp av funktionell magnetisk resonansavbildning (fMRI) under vila. De flesta av de tidigare studierna baseras dock på tvärsnittsdata som kan leda till en förvrängd uppskattning av graden åldersrelaterade förändringar. Vidare kan individuella skillnader i funktionell konnektivitet vid vila bero på individuella skillnader i dopaminergisk neurotransmission.