"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Daniel Öhlund

Wallenberg Molecular Medicine Fellow: Cancer


Pancreascancer

Bukspottkörtelcancer är motståndskraftig mot alla tillgängliga behandlingsmetoder vilket återspeglas i en 5-årsöverlevnad på under 6%. Den dåliga prognosen med nuvarande behandlingar understryker behovet av nya behandlingsstrategier. Bukspottkörteltumörer karakteriseras av ett omfattande tumörstroma som omger cancercellerna. Stromat består av nerver, blodkärl, immunceller, extracellulära proteiner samt cancer-associerade fibroblaster som interagerar med cancercellerna och på så sätt stimulerar cancertillväxten och bidrar till behandlingsresistens.

Det övergripande målet för vårt arbete är att få en djupare förståelse för stromats funktion samt att identifiera viktiga interaktioner mellan stromat och cancercellerna.

Vårt primära mål är att undersöka vilka faktorer i stromat som är centrala regulatorer för cancertillväxt, överlevnad och immunförsvarshämning, samt vilka som bidrar till behandlingsresistens. Vi arbetar med genetisk modifierad musmodeller som utvecklar bukspottkörtelcancer, samt ett avancerat 3D- cellkultursystem.

I slutändan hoppas vi kunna utveckla och testa läkemedel som hämmar de mest centrala interaktionerna mellan stromat och cancercellerna, och på så sätt ta fram nya behandlingsmetoder mot bukspottkörtelcancer.

Daniel Öhlund Lab

Vi forskar om cancer i bukspottkörteln.

Senast uppdaterad: 2022-12-08