"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Francesca Aguilo

Wallenberg Molecular Medicine Fellow: Cancer

RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer

Vi vill avkoda de epigenetiska och epitranskriptomala mekanismer som påverkar globalt genuttryck, och förstå vad dessa mekanismer har för inflytande på celldifferentiering samt cancers uppkomst och fortskridande med ett fokus på bröstcancer.
 
RNA är inte bara ett nödvändigt mellansteg i flödet av genetisk information från DNA till protein. RNA är dessutom en molekyl som har kritiska funktioner i regleringen av fundamentala processer i cellen. Transkriptomet regleras reversibelt och dynamiskt av kemiska modifikationer vilket tillför komplexitet och funktionalitet till de nya roller som RNA har visats ha i hälsa och sjukdom. Betydelsen av dessa modifikationer har nyligen börjat studeras inom ett nytt forskningsfält: ”epitranskriptomik”. För att kunna utveckla nya lovande läkemedel mot bröstcancer är det nödvändigt att nå en djupare förståelse för samverkan mellan epigenetik och RNA-modifieringar.

aguilolab

Francesca Aguilo

RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer.

Senast uppdaterad: 2022-12-08