"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ignacio Mir Sanchis

Wallenberg Molecular Medicine Fellow: Infektionsbiologi

Antimikrobiell resistans - fagbehandling

Vi studerar de interaktioner som bakteriella Mobile Genetic Elements (MGE) etablerar i den eukaryota värden. För detta ändamål använder vi den medicinskt relevanta patogenen Staphylococcus aureus som modellsystem med fokus på meticillinresistenta S. aureus (MRSA). MGEs hos stafylokocker är i grunden starkt relaterade till bakteriens sjukdomsframkallande förmåga. De innehåller ett antal virulensgener som kodar för toxiner och antibiotikaresistensproteiner.

Vi är särskilt intresserade av att studera DNA-replikering av stafylokock-MGE och hur de uttrycker sina gener under sin horisontella överföring. På grund av det begränsade innehållet i MGE-genomen kapar bakterien ett brett spektrum av proteiner från deras värd, inte bara för själva uttrycket av MGEs utan också för deras replikering. Denna funktion ger oss den perfekta möjligheten att leta efter proteiner eller komplex som mål för läkemedelsdesign.

Vi är också intresserade av att använda bakteriofager som bioteknik och / eller terapeutiska verktyg. På grund av problemet med antimikrobiell resistens är antibiotika inte längre effektiva mot bakterieinfektioner, vilket exemplifieras av MRSA. Vi strävar efter att studera stafylokock bakteriofager som är lämpliga för fagbehandling och att konstruera fagliknande partiklar som bioteknikverktyg.

De metoder vi använder för att nå våra mål varierar från grundläggande molekylärbiologi, mikrobiologi och biokemi tekniker till strukturell biologi, såsom röntgenkristallografi och enkelpartikelanalys av elektronkryo-mikrografer (cryo-EM).

Ignacio Mir Sanchis

Ignacio Mir-Sanchis Lab

Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.

Senast uppdaterad: 2022-12-08