"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Ignacio Mir-Sanchis Lab

Forskargrupp Vår grupp forskar om antibiotikaresistens.

Sjukvården kan inte längre effektivt behandla alla bakteriella infektioner då allt fler bakterier utvecklar resistens mot våra antibakteriella läkemedel, så kallade antibiotika. Världshälsoorganisationen (WHO) och Folkhälsomyndigheten klassificerar antibiotikaresistenta bakterier som ett av de största hoten mot global hälsa, livsmedelssäkerhet och global utveckling. Antibiotikaresistens är en konsekvens av det naturliga urvalet under evolutionen. När ett nytt slags antibiotika används i stor skala inom sjukvården och jordbruket överlever vissa bakteriestammar som inte påverkas av det nya antibiotika, eftersom de bär på resistensgener. Det har också visats att bakterier kan dela resistensgener sinsemellan, vilket accelererar evolutionen av antibiotikaresistens enormt.

Ignacio Mir-Sanchis blev intresserad av antibiotikaresistens under sin tid som klinisk veterinär inom jordbrukssektorn. Han kände att han kunde bidra med ett annat perspektiv för att nå en lösning och valde därför att vidareutbilda sig till forskare år 2007. Sedan 2019 leder han en forskargrupp vid ”Wallenberg Center for Molecular Medicine”. Hans forskningsgrupp fokuserar på en känd grupp antibiotikaresistenta bakterier, den meticillinresistenta Staphylococcus aureus, ofta förkortad som MRSA. Tillsammans försöker forskargruppen förstå hur olika MRSA-stammar överför sina resistensgener emellan sig samt hur denna process påverkas av virus. Virus som infekterar bakterier kallas (bakterio)fager och har framträtt som ett potentiellt alternativ till antibiotika.

Ignacios forskargrupp studerar hur fager och MRSA-stammar 'kommunicerar med varandra' i syftet att utveckla kraftfulla fager med teknologiska och terapeutiska tillämpningar. Hans grupp använder elektronmikroskopi för att förstå 'konversationen' mellan fager och MRSA på molekylär nivå.

Mer information

För mer information om labbet, inklusive lediga tjänster, publikationer och så vidare, besök forskargruppens egen hemsida

Forskningsledare

Ignacio Mir-Sanchis
Biträdande universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Rörelser i proteiner ger ledtrådar till spridning av antibiotikaresistens

Forskare vid Umeå universitet har upptäckt hur en viss typ av protein rör sig för att DNA ska kopieras.

Tre nya WCMM Fellows vid Medicinska fakulteten

Nytillträdda gruppledare ska forska om glioblastom, prostatacancer och antimikrobiell resistens

Senast uppdaterad: 2023-12-07