"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Ignacio Mir-Sanchis Lab

Forskargrupp Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.

Vår grupp studerar de relationer som mobila genetiska element (MGE:er) etablerar med sina bakteriella värdar. För att göra det använder vi den medicinskt relevanta patogenen Staphylococcus aureus som modellsystem med starkt fokus på Meticillinresistent S. aureus eller MRSA. Stafylokock MGE:er är i sig relaterade till patogenesen. De kodar ett brett antal virulensgener som toxiner och antibiotikaresistensgener.

Vi är särskilt intresserade av att studera DNA-replikation av stafylokocker MGE:er och hur de uttrycker sina gener under sin horisontella överföring. På grund av det begränsade innehållet i MGE-genom kapar de ett brett utbud av proteiner från sin värd för egen vinning, inte bara för genuttryck utan också för DNA-replikering. Denna funktion ger oss den perfekta "platsen" för att leta efter proteiner eller komplex som mål för läkemedelsdesign.

Vi är också intresserade av att använda bakteriofag som bioteknik och/eller terapeutiska verktyg. På grund av problemet med antimikrobiell resistens är antibiotika inte längre effektiva mot bakteriella infektioner, vilket perfekt exemplifieras av MRSA. Vi strävar efter att studera stafylokockbakteriofager som lämpar sig för fagterapi och att konstruera fagliknande partiklar som bioteknikverktyg.

De metoder som vi använder för att nå våra mål varierar från standardmolekylbiologi, mikrobiologi och biokemiska tekniker till strukturbiologi som röntgenkristallografi och enstaka partikelanalys av elektron cryo-mikrografer (cryo-EM).

Mer information

För mer information om labbet, inklusive lediga tjänster, publikationer och så vidare, besök forskargruppens egen hemsida

Forskningsledare

Ignacio Mir-Sanchis
Biträdande universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Rörelser i proteiner ger ledtrådar till spridning av antibiotikaresistens

Forskare vid Umeå universitet har upptäckt hur en viss typ av protein rör sig för att DNA ska kopieras.

Tre nya WCMM Fellows vid Medicinska fakulteten

Nytillträdda gruppledare ska forska om glioblastom, prostatacancer och antimikrobiell resistens

Senast uppdaterad: 2022-03-10