"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kristoffer Sahlholm

Wallenberg Molecular Medicine Fellow: Neurovetenskap

Dopaminreceptorers farmakologi och funktion 

Psykossjukdomar (t.ex. schizofreni, bipolär sjukdom med mani och schizoaffektivt syndrom) uppskattas drabba omkring 3 procent av mänskligheten och kännetecknas av vanföreställningar och hallucinationer.

Antipsykotiska läkemedel verkar huvudsakligen via dopaminreceptorer, men dagens behandlingsalternativ lindrar inte alla sjukdomssymptom och medför dessutom en rad svåra biverkningar. Det har föreslagits att bindningskinetiken (hur snabbt en substans binder till- och lossnar från sin receptor), farmakokinetiken (hur en substans tas upp, distribueras och elimineras från kroppen) samt den relativa balansen mellan interaktioner med olika subtyper av dopaminreceptor, påverkar både biverkningsprofil och klinisk effekt av antipsykotiska läkemedel.

Vår grupp undersöker verknings- och biverkningsmekanismer hos kliniskt använda och experimentella antipsykotika, i syfte att informera och underlätta utvecklandet av nya och bättre läkemedel. Vi intresserar oss även för interaktioner mellan olika subtyper av dopaminreceptorer, både på signaleringsnivå i enskilda celler och på beteendenivå.

Vi använder levande celler för att dra slutsatser om molekylära interaktioner mellan läkemedel och receptor, samt beteendestudier för att undersöka effekter av antipsykotika in vivo. Slutligen planerar vi att inkludera metoder för in vivo avbildning såsom PET och MRI för kunna att studera läkemedelseffekter i olika regioner av den levande hjärnan.

Kristoffer Sahlholm

Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framföra...

Senast uppdaterad: 2022-12-08