"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lars-Anders Carlson

Wallenberg Molecular Medicine Fellow: Infektionsbiologi

Virus, membraner & mikroskopi

Vi vill förstå hur virus omformar de celler som de infekterar. Vårt huvudintresse är de drastiska omformningar av värdcellens membraner som plussträngade RNA-virus ((+)ssRNA-virus) kan utföra inom ett fåtal timmar.
 
Plussträngade RNA-virus är en stor grupp virus som orsakar så vitt skilda sjukdomar som förkylningar och tropiska febersjukdomar som Chikungunya-, Dengue- och Zikafeber. Alla virus i den här gruppen replikerar sina RNA-genom genom att ta över värdcellens membraner och omforma dem till så kallade replikationskomplex. Dessa RNA-replikerande organeller är den huvudsakliga intraellulära formen av viruset, men har p.g.a. sin membranbundna intracellulära lokalisering varit mycket svårare att studera i molekylär detalj jämfört med frisatta viruspartiklar.
 
Vi använder olika biofysikaliska metoder för att klargöra strukturella och mekanistiska aspekter på plussträngade RNA-virus replikationskomplex. I vår forskning har vi ett start fokus på mikroskopimetoder, specifikt fluorescensmikroskopi (live-cell och rekonstitution) och kryo-elektronmikroskopi (cellulär tomografi och single particle-metoder).

carlsonlab.se

Lars-Anders Carlson Lab

Vår grupp studerar strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.

Senast uppdaterad: 2022-12-08