"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Lars-Anders Carlson Lab

Forskargrupp Strukturella studier av virusreplikation i celler och studier av membranlokaliserad viral genomreplikation med syntetisk biologi.

Vår grupp studerar hur virus omformar membranen i de celler de infekterar. Specifikt studerar vi virusinducerade organeller som kallas replikationskomplex som bildas av plus-strängade RNA-virus. Denna stora grupp virus orsakar sjukdomar som sträcker sig från vanlig förkylning till hepatit C och Zika.

Medan plus-strängade RNA-virus skiljer sig från varandra i många avseenden, utför de alla drastiska omorganiseringar av värdcellmembran och bildar membranbundna replikeringskomplex som tjänar till att producera nya kopior av virusgenomet.

Mer information om vår forskning finns på labbets webbplats.

Besök forskargruppens egen webbplats

 

Forskningsledare

Lars-Anders Carlson
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Molekylärbiologi och genetik
Släck kunskapstörsten med en Pint of science

Virus och annat spännande på populärvetenskapliga Pint of Science 22-24 maj. Umeå Postdoc Society arrangerar.

Poliovirus tar över cellerna inifrån

Forskare visar för första gången hur poliovirus tar över och lurar en cell att producera nya viruspartiklar.

Upptäckt om hur vissa covidvacciner öppnar cellens dörrar ger nya möjligheter

Vissa vacciner mot covid-19 tar sig in i cellerna en annan väg än man tidigare trott. Det kan ge nya verktyg.

Senast uppdaterad: 2023-05-22