"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Lars-Anders Carlson Lab

Forskargrupp Strukturella studier av virusreplikation i celler och studier av membranlokaliserad viral genomreplikation med syntetisk biologi.

Vår grupp studerar hur virus omformar membranen i de celler de infekterar. Specifikt studerar vi virusinducerade organeller som kallas replikationskomplex som bildas av plus-strängade RNA-virus. Denna stora grupp virus orsakar sjukdomar som sträcker sig från vanlig förkylning till hepatit C och Zika.

Medan plus-strängade RNA-virus skiljer sig från varandra i många avseenden, utför de alla drastiska omorganiseringar av värdcellmembran och bildar membranbundna replikeringskomplex som tjänar till att producera nya kopior av virusgenomet.

Mer information om vår forskning finns på labbets webbplats.

Besök forskargruppens egen webbplats

 

Forskningsledare

Lars-Anders Carlson
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Molekylärbiologi och genetik
Medicinska fakulteten delar ut strategiska medel till UCMR PIs

Anders Hofer, Jörgen Johansson och Lars-Anders Carlson får ett treårigt projektbidrag.

Gav en föreläsning om den inledande fasen av virusinfektion i celler

Professor Frank van Kuppeveld från Utrecht University höll ett Distinguished Guests-seminarium 24 september.

22 september: UCMR Distinguished Guest Seminar - Frank van Kuppeweld

Frank van Kuppeweld från Utrecht University föreläser om picornavirusreplikation och virus-värdinteraktioner.

Senast uppdaterad: 2024-01-29