"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marta Bally

Wallenberg Molecular Medicine Fellow: Infektionsbiologi

Virus-membrane interactions

Ett virus livscykel både inleds och slutar med interaktioner mellan cellytan och virus. Inkommande virus invaderar en frisk cell via dess cellyta. Efter förökning så lämnar nyproducerade virus den infekterade cellen vid dess yta.

Interaktionerna mellan virus och cellytan (plasmamembranet) är komplexa dynamiska processer vilka kräver en serie av finjusterade biomolekylära igenkänningsmekanismer och som spelar en väsentlig roll för att modulera mängden fysiologiska processer som förekommer vid cellytan. Att förstå mekanismerna som ligger till grund för hur virus interagerar med cellytan är avgörande för att utforma antivirala terapier.

För att belysa dessa mekanismer, använder min grupp ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Vi kombinerar traditionella cellstudier, som används inom virologi, med avancerade biofysiska metoder baserade på in vitro-modeller av cellytan och cellmikroskopi av levande celler.

Min grupp är för närvarande specifikt inriktad på mekanismerna som modulerar bindningen och frisättningen av Herpes simplexvirus från kolhydrater på cellytan. Vi utvecklar också biosensorplattformar för analys och tester av antivirala läkemedel.

Marta Bally Lab

Vår grupp forskar om virus-membrane-interaktioner.

Senast uppdaterad: 2023-05-05