"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Olof Lagerlöf

Wallenberg Molecular Medicine Fellow: Neurovetenskap

Kopplingar mellan hjärna och medvetande som reglerar hur mycket vi äter

Alla våra tankar och känslor beror på aktivitet i hjärnan. Hur kommer det sig att hjärnan, en blandning av proteiner, kolhydrater och fetter, gör det möjligt att erfara världen runt omkring oss, förstå att vi existerar och tolka livsvikta signaler från kroppen?

Målet med vår forskning är att klargöra hur vår hjärna och medvetande är sammankopplade. Vi fokuserar på hur hjärnan kodar för de mentala tillstånd som reglerar hur mycket vi äter, framförallt hunger och mättnadskänsla.

Vår metod bygger på att studera födobeteende, neuronala kretsar och molekylära mekanismer bakom synaptisk plasticitet. Genom att koppla ihop molekyl med medvetande kommer vår forskning att besvara fundamentala frågor inom neurovetenskapen och identifiera nya behandlingsmöjligheter för sjukliga tillstånd associerade med ohälsosamt födointag – en hjälp miljoner av människor behöver.

Om du är intresserad av vår forskning, skicka ett mail till olof.lagerlof@umu.se eller besök lagerloflab.com

 

 

Senast uppdaterad: 2022-12-08