Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Silvia Remeseiro

Wallenberg Molecular Medicine Fellow: Cancer

Genreglering och 3D-kromatinorganisation vid glioblastom 

Glioblastom är den mest dödliga och aggressiva, men också den vanligaste av alla primära hjärntumörer. De flesta genetiska varianter som predisponerar för cancer finns i icke-kodande regioner i förmodade regulatoriska element. Trots att ett flertal genetiska loci har identifierats som ökar risken att drabbas av glioblastom, så saknas en funktionell förståelse av hur det icke-kodande regulatoriska genomet bidrar till patogenes.

Vi är intresserade om hur omprogrammering av regulatoriska regioner och topologiska förändringar i 3D-kromatinorganisationen leder till en dysfunktionell genreglering vid glioblastom, och hur detta senare bidrar till malignitet, heterogenitet och invasivitet. För detta ändamål hämtar vi kunskap från olika biologiska och tekniska bakgrunder in i glioblastomfältet och använder sekvenseringsmetoder, genomredigering och mikroskopi i både glioblastom-musmodeller och humana gliomcellinjer.

Vår forskning syftar till att belysa hur samspelet mellan genomreglering och topologisk arkitektur av genomet bidrar till malignitet och hur det integrerar signaler från nervcellerna i tumörens mikromiljö för att styra genuttryck i glioblastom.

Silvia Remeseiro