"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bethany Van Guelpen

WCMM-associerad forskare: Cancer

Kolorektalcancer och diagnostiska biomarkörer

I länder med västerländsk livsstil är tjock- och ändtarmscancer en vanlig och ofta dödlig cancerform. Att upptäcka den tidigt har en bevisat stor effekt på prognosen, men förebyggande åtgärder är troligen den allra bästa medicinen.

Allmänna screeningprogram med koloskopi kan förbättra prognosen genom upptäckt och avlägsnade av asymtomatiska, tidiga cancertumörer samt fungera preventivt genom att man tar bort cancerförstadier som polyper och adenom.

Men koloskopi är obehagligt och dyrt. Effektiviteten skulle kunna förbättras avsevärt om rekommendationerna kunde skräddarsys för varje enskild individ. Vi föreställer oss ett test där en kombination av blodbaserade biomarkörer och raffinerad riskprofilering används för att identifiera de högrisk-individer som skulle ha störst nytta av tidig och mer frekvent koloskopiscreening.

Det övergripande målet med detta projekt är att identifiera, urskilja mellan och validera riskmarkörer och diagnostiska markörer för tjock- och ändtarmscancer. Vi använder oss av stora populationsbaserade och kliniska kohorter som inkluderar unika uppsättningar av upprepade pre-diagnostiska blodprover från samma patienter. Projektet använder sig av breda analyser som proteomik och metabolomik men också mer riktade analyser baserade på tumörbiologi och tidigare publicerade biomarkörer.

De stora mängderna genererade data gör det också möjligt att genomföra integrativa, s.k. multi-omics, analyser som kan ge oss nya insikter i biologin bakom tjock- och ändtarmscancer och kan hjälpa oss ytterligare förbättra selektionen av biomarkörer.

Bethany van Guelpen Lab

Vi forskar om riskprofilering och tidig upptäckt av kolorektal cancer.

Senast uppdaterad: 2022-12-08