"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Elias Johansson

WCMM-associerad forskare

Karotisstenos

Karotisstenos är en vanlig orsak till stroke. Det finns ett problem med hur karotisstenoser graderas. Den globalt accepterade standardmetoden är används nämligen felaktigt. Detta leder till att en överväldigande majoritet av uttalade karotisstenoser misstolkas som antingen mindre allvarliga eller som ocklusioner. Då vi använt standardmetoden korrekt har vi noterat många hittills okända problem med diagnostik och handläggning av uttalad karotisstenos.
 
I vår nuvarande forskning kommer vi förbättra diagnostik och prognosverktyg för uttalad karotisstenos. Detta kommer leda till nya tillvägagångssätt för att ställa diagnosen uttalad karotisstenos och avgöra om en patient med uttalad karotisstenos är i behov av behandling. Vi försöker också förstå mekanismen bakom stroke vid uttalad karotisstenos. För vissa föreslagna mekanismer finns det möjligen mer effektiva behandlingsmetoder än dagens standardmetod (kirurgi eller stentbehandling).

Baserat på vår pågående forskning kan vi framgent lansera en randomiserad prövning för att testa effektiviteten av det bästa behandlingsalternativet.

Elias Johansson

Senast uppdaterad: 2022-12-08