"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elias Johansson

Elias Johansson

Jag är docent och Specialistläkare i neurologi med egen forskargrupp med fokus på stroke och särskilt karotisstenoser.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vår forskargrupp arbetar med patientnära forskning på strokepatienter med karotisstenos. Karotisstenos är en förträngning på halsen som kan leda till stroke. I rutinsjukvård opereras karotisstenoser ofta bort efter en stroke eller TIA för att undvika återinsjuknanden. Den forskning vi bedriver fokuserar på de allra tätaste stenoserna, så kallade "subocklusioner". Ganska lite är känt om subocklusioner, men en del patienter med subocklusion behöver sannolikt inte opereras medan nya behandlingsmetoder kan behövas för andra. Vår nuvarande forskning är en så kallad "observationsstudie" där vi undersöker patienter med karotisstenos med röntgen, ultraljud, magnetkamera, under operation samt analyserar utopererad vävnad. Baserat på vad den forskning vi nu bedriver planerar vi att göra behandlingsstudier framöver. Våra främst forskningsfinansiärer är WCMM i Umeå, Region Västerbotten, Hjärt-lungfonden, Svenska Läkaresällskapet och Stroke-riksförbundet. 

Neurosurgery, Wolters Kluwer 2023, Vol. 93, (2) : 300-308
Hansson, William; Johansson, Elias; Birgander, Richard; et al.
Canadian Journal of Neurological Sciences
Nordanstig, Annika; Gu, Thomas; Henze, Alexander; et al.
Canadian Journal of Neurological Sciences, Cambridge University Press 2022, Vol. 49, (1) : 55-61
Johansson, Elias; Fox, Allan J.
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Saunders Elsevier 2022, Vol. 63, (3) : 523-524
Johansson, Elias; Gu, Thomas; Castillo, Sebastian; et al.
Neuroradiology, Springer-Verlag New York 2022, Vol. 64 : 59-67
Johansson, Elias; Gu, Thomas; Fox, Allan J.
Neuroradiology, Springer 2022, Vol. 64 : 1709-1714
Johansson, Elias; Holmgren, Madelene; Henze, Alexander; et al.
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Elsevier 2022, Vol. 63, (2) : 181-183
Johansson, Elias; Nordanstig, Annika
Neuroradiology, Springer 2022, Vol. 64, (11) : 2203-2206
Kellomäki, Elisa; Gu, Thomas; Fox, Allan J.; et al.
Annals of Neurology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 92, (4) : 562-573
Scutelnic, Adrian; Krzywicka, Katarzyna; Mbroh, Joshua; et al.
Stroke, American Heart Association 2022, Vol. 53, (10) : 3206-3210
Van De Munckhof, Anita; Lindgren, Erik; Kleinig, Timothy J.; et al.
Neuroradiology, Springer 2021, Vol. 63, (5) : 721-730
Johansson, Elias; Vanoli, Davide; Bråten-Johansson, Isa; et al.
American Journal of Neuroradiology, Vol. 42, (5) : 927-929
Johansson, Elias; Zarrinkoob, Laleh; Wåhlin, Anders; et al.
JAMA Neurology, American Medical Association 2021, Vol. 78, (11) : 1314-1323
Sánchez Van Kammen, Mayte; Aguiar De Sousa, Diana; Poli, Sven; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2020, Vol. 129, (5) : 523-530
Barut, Oya; Ahlqvist, Jan; Garoff, Maria; et al.
Journal of Neurology, Springer 2020, Vol. 267 : 522-530
Gu, Thomas; Aviv, Richard I.; Fox, Allan J.; et al.
Neuroradiology, Springer 2020, Vol. 62 : 101-104
Johansson, Elias; Aviv, Richard I.; Fox, Allan J.
European Radiology, Springer 2020, Vol. 30, (5) : 2543-2551
Johansson, Elias; Gu, Thomas; Aviv, Richard I.; et al.
The International Journal of Cardiovascular Imaging, Springer 2020, Vol. 36, (6) : 1061-1068
Stenudd, Isak; Sjödin, Elias; Nyman, Emma; et al.
BMC Cardiovascular Disorders, BioMed Central 2019, Vol. 19, (1)
Garoff, Maria; Ahlqvist, Jan; Edin, Linda-Tereza; et al.
Acta Radiologica, Sage Publications 2019, Vol. 60, (3) : 396-404
Johansson, Elias; Benhabib, Hadas; Herod, Wendy; et al.
British Journal of Surgery, John Wiley & Sons 2019, Vol. 106, (6) : 665-671
Meershoek, A. J. A.; de Vries, E.E.; Veen, D.; et al.
VASA, Hogrefe & Huber Publishers 2019, Vol. 48, (2) : 113-114
Visona, Adriana; Pesavento, Raffaele; Mazzolai, Lucia; et al.
Biomedical Engineering & Physics Express, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2019, Vol. 5, (4)
Westlund, Arvid; Holmlund, Petter; Johansson, Elias; et al.
American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology, American Physiological Society 2018, Vol. 314, (3) : R377-R385
Holmlund, Petter; Eklund, Anders; Koskinen, Lars-Owe D.; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 52, (2) : 93-99
Jashari, Fisnik; Ibrahimi, Pranvera; Johansson, Elias; et al.
Vaskulär medicin, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2018, Vol. 34, (2) : 7-7
Johansson, Elias
Vaskulär medicin, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2018, Vol. 34, (2) : 27-27
Johansson, Elias
American Journal of Neuroradiology, American Society of Neuroradiology 2018, Vol. 39, (5) : E57-E57
Johansson, Elias; Salzer, Jonatan
Ophthalmology, Vol. 125, (3) : 361-368
Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; Jóhannesson, Gauti; et al.
Vaskulär medicin, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2017, Vol. 33, (3) : 4-4
Gu, Thomas; Johansson, Elias
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, SAGE PUBLICATIONS INC 2017, Vol. 37 : 297-297
Holmlund, Petter; Johansson, Elias; Qvarlander, Sara; et al.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2017, Vol. 14
Holmlund, Petter; Johansson, Elias; Qvarlander, Sara; et al.
Vaskulär medicin, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2017, Vol. 33, (2) : 12-13
Johansson, Elias
Vaskulär medicin, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2017, Vol. 33, (2) : 11-11
Johansson, Elias
Neuroradiology, Vol. 59, (4) : 319-321
Johansson, Elias; Fox, Allan
Atherosclerosis, Elsevier 2017, Vol. 263 : 177-183
Lindskog Jonsson, Annika; Fåk Hållenius, Frida; Akrami, Rozita; et al.
Annals of Neurology, Vol. 80, (2) : 269-276
Eklund, Anders; Jóhannesson, Gauti; Johansson, Elias; et al.
Dento-Maxillo-Facial Radiology, British Institute of Radiology 2016, Vol. 45, (6)
Garoff, Maria; Ahlqvist, Jan; Levring Jäghagen, Eva; et al.
Vaskulär medicin, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2016, Vol. 32, (2) : 19-24
Johansson, Elias
Best Practice, BestPractice 2016, Vol. 7, (18) : 28-30
Johansson, Elias
Neurologi i Sverige, (4) : 29-
Johansson, Elias
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2016, Vol. 13
Johansson, Elias; Ambarki, Khalid; Birgander, Richard; et al.
Neurology, Vol. 86, (6) : 498-504
Johansson, Elias; Cuadrado-Godia, Elisa; Hayden, Derek; et al.
American Journal of Neuroradiology, Vol. 37, (1) : 2-10
Johansson, Elias; Fox, A. J.
American Journal of Neuroradiology, Vol. 37, (2) : 200-204
Johansson, Elias; Fox, A. J.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Vol. 120, (2) : 269-274
Garoff, Maria; Johansson, Elias; Ahlqvist, Jan; et al.
Läkartidningen, Vol. 112
Gu, Thomas; Wester, Per; Johansson, Elias
Diagnos vid åderförkalkning

Elias Johanssons föreläsning handlar om att tolka det man ser – om diagnos vid åderförkalkning.