"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Gustav Andersson

WCMM-associerad forskare: Neurovetenskap

Perifera nervskador

Perifera nervskador innebär allt från förlust av känsel i ett område av huden, till en total förlust av känsel och muskelkontroll i en hel kroppsdel. Vår forskning syftar till att förbättra klinisk diagnostik och uppföljning av dessa skador, eftersom det ofta kan vara svårt att fastställa svårighetsgrad och exakt anatomisk lokalisering av nervskadorna i det akuta skedet.
 
Att följa regenererande nerver är svårt, och om återväxt inte äger rum drabbas den innerverade muskeln av atrofi vilket efter en tid blir irreversibelt. Vi hoppas att lösa dessa problem genom att tillämpa avancerade magnetiska resonansbildtekniker (MRI) som studerar nervernas diffusionsegenskaper. Dessa tekniker kan ge information om vävnadsarkitekturen och kommer att användas för att upptäcka skador och följa nervregenerering för att ge bättre stöd till kirurgerna om behovet av kirurgiska ingrepp.

Samma teknik kommer att användas i en preklinisk forskningsmiljö för att på ett icke-invasivt sätt kunna studera effekterna av nya behandlingsregimer för nervskador.

Gustav Andersson

Senast uppdaterad: 2022-12-08