"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katharina Wulff

WCMM-associerad forskare

Hjärnhälsa - integration av biologiska rytmer, sömn och dagsljus

Miljön där en person lever kan variera markant och hjärnan har utvecklat och finjusterat olika responser utifrån miljö och sammanhang. Miljöcykler såsom den dagliga ljus-mörkcykeln eller säsongens klimatcykel är oerhört kraftfulla reglerare inom fysiologi och beteende.

Hjärnan utför olika prediktiva åtgärder som utlöses av krav från miljön. Till exempel är elektriskt ljus nödvändigt för att vi ska kunna se i mörker, men det predisponerar också våra cirkadiska rytmer för ett missförhållande mellan omvärld och förväntad sömnperiod. Det sätter vår mentala hälsa under stress. Även om dagsljus ökar hjärtfrekvens, muskelspänning och upphetsning i en stimulerande miljö, liknar det också reaktioner orsakade av stress. Friska personer svarar anpassbart utifrån en viss miljö.

Men när en persons hjärna avläser elektriskt ljus kan det innebära att dess förväntningar inte stämmer överens med vad den faktiskt registrerar. Detta kan aktivera en stressrespons och medföra senarelagd sömnstart. Att observera och belysa dessa individuella skillnader kan hjälpa till att förklara vilka hjärnsystem som på olika sätt aktiveras av dagsljus och elektriskt ljus, utifrån sammanhang och tid.

Vårt laboratorium kombinerar tidsbaserad övervakning av spektral ljusbestrålning med ny bärbar teknik. Det innebär att forskare kan registrera adaptiva responser på ljus, från sensorisk till fysiologisk reglering och beteende i realtid.

Vi bygger forskningsanläggningen “Nordic Daylight Research Facility” för helårsstudier i dagsljus i nordliga Västerbotten, där extrem säsongsvariation är kombinerat med låga nivåer av artificiella ljusföroreningar. Det innebär ideala förutsättningar för att studera dagsljuskvaliteter som prediktorer för hur fysiologin påverkas.

Nordic Daylight Research Research Programme

Katharina Wulff grupp

Människans reaktioner på naturligt dagsljus i fysiologi och psykisk hälsa.

Senast uppdaterad: 2023-12-04