"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Martin Rutegård

WCMM-associerad forskare: Cancer

Kirurgisk teknik och komplikationer vid kirurgi för rektalcancer 

En inte ovanlig och ibland dödlig komplikation vid kirurgi för rektalcancer är så kallat anastomosläckage. Dessutom orsakar läckage sämre tarmfunktion, leder ofta till anläggning av permanent stomi och verkar vara kopplat till cancerrecidiv. Ett sätt att minska risken för läckage är en så kallad tillfällig avlastande stomi. Tyvärr kan dessa inte alltid opereras ned och kan därmed bli permanenta stomier.

Vår forskargrupp angriper denna problematik genom att inom biobankssamarbetet U-CAN försöka identifiera patienter som har risk för anastomosläckage redan preoperativt, via analyser av cirkulerande serumproteiner. Postoperativa serumprover förknippade med inflammation och kärlnybildning analyseras dessutom för att studera hur kopplingen mellan cancerrecidiv och läckage ser ut. Dessa proteiner undersöks också inom ramen för en klinisk kohort, där även blodflödesdata i operationsområdet samlas in.

Till sist utvärderar vi nyttan och riskerna med avlastande stomier med hjälp av nationella registerdata, med målet att ge bättre underlag till kirurgen vid operation.

Martin Rutegård lab

Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer

Senast uppdaterad: 2022-12-08