Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer

Rektalcancer drabbar över 2000 personer per år i Sverige, varav ungefär 1600 opereras med chans till bot. Kirurgi för rektalcancer är ofta stor och komplikationsbemängd, både på kort och lång sikt. Vår forskningsgrupp studerar främst kirurgtekniska faktorer via registerbaserade nationella undersökningar, men även via kliniska studier inklusive biologiska material.

Vi har i en rad studier utvärderat så kallad hög ligatur av arteria mesenterica inferior och effekter av detta på morbiditet, canceråterfall och överlevnad. En känd kirurgisk komplikation är anastomosläckage, vars följder för morbiditet är ett pågående forskningsområde. Även riskfaktorer för uppkomst av läckage undersöks, inklusive behandling med så kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel; vidare genomförs studier på opererade patienter där blodflödesdata från rektalmukosan samt blod- eller dränprov samlas in för att kunna predicera anastomosläckage. Med hjälp av biologiska material från den så kallade U-CAN-databasen undersöks serumproteiners respons på anastomosläckage och om detta kan relateras till risk för canceråterfall. Vi kommer även att undersöka förekomsten av icke-nedlagda och permanenta stomier efter kirurgi för rektalcancer, med särskilt fokus på att bestämma riskfaktorer för utveckling av permanent stomi. Till sist är vår grupp involverad i att genomföra en studie av PET-hybridtekniker som tillägg till konventionell datortomografi och magnetresonanstomografi för att försöka förbättra den preoperativa radiologiska utredningen av rektalcancer.

Forskningens syftar till att förbättra och förfina kirurgiska perioperativa faktorer hos patienter opererade för rektalcancer. Målet är att minska morbiditet, mortalitet och på sikt reducera funktionella bortfall och förbättra canceröverlevnad hos denna patientgrupp.

Externa projektmedlemmar: Peter Matthiessen, Johan Svensson, Jenny Häggström
Extern finansiering: Svenska Läkarsällskapet, Centrala ALF-medel, Wallenberg Centre for Molecular Medicine, Cancerforskningsfonden i Norrland

Forskningsledare

Martin Rutegård
Läkare, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Klinisk medicin