"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Oskar Hemmingsson

WCMM-associerad forskare: Cancer

C. elegans modell för nya behandlingar av cancer

Cancer bär ofta på mutationer i gener som kodar för komponenter i en viktig signalväg (MAPK). Aktiverande mutationer i någon av signalvägens komponenter, såsom KRAS eller BRAF, leder till tumörtillväxt vid exempelvis bukspottkörtelcancer och malignt melanom.

Dessa gener har bevarats genom evolutionen från enklare organismer och de beskrevs först i nematoden C. elegans.  Om dessa gener aktiveras eller blockeras i modellorganismen C. elegans så ger det egenskaper hos masken som relativt enkelt kan detekteras i ett mikroskop.

I detta projekt använder vi C. elegans som modellorganism för att hitta nya läkemedel som kan bromsa effekten av aktiverande mutationer i KRAS och BRAF. Målet är att skapa stammar av masken som bär på cancerrelaterade mutationer. Dessa används sedan för att screena efter substanser som potentiellt kan hämma tumörtillväxt.

Oskar Hemmingsson

Senast uppdaterad: 2022-12-08