"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

WCMM - en nationell satsning

Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, vid Umeå universitet bildades 2015 som del av en nationell satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för att stärka life science-forskningen i Sverige.

WCMM i Umeå bygger på ett nära samarbete med Region Västerbotten och övriga WCMM-centra i Lund, Linköping, Göteborg samt SciLifeLab.

Utöver det starka stödet från KAW får centret stöd från Umeå universitet centralt och Medicinska fakulteten samt från Region Västerbotten. Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland stödjer satsningen genom möjligheter till rekrytering av postdoktorala forskare.

Under 10-års perioden 2015-2024 rekryterar och stödjer centret excellenta unga forskare inom molekylär medicin med inriktning mot cancersjukdomar, infektionsbiologi, neurovetenskap och metabola sjukdomar inklusive diabetes.

Till Fellows med tenure track-anställningar ingår omfattande resurspaket för att kunna etablera en egen forskargrupp. Inom gruppen WCMM-associerade forskare ingår kliniker vid Region Västerbotten med 50 procent forskningstid. Forskarna vid WCMM ges excellenta förutsättningar för att uppnå världsledande molekylär och translationell forskning genom integrerade forskningsmiljöer.

National Molecular Medicine Fellows Programm (NMMP) är ett samarbetsnätverk för Fellows inom WCMM och ScilifeLab. NMMP anordnar årliga möten vid de olika orterna för att stärka det nationella samarbetet.

Läs mer

WCMTM vid Göteborgs universitet
WCMM vid Linköpings universitet
WCMM vid Lunds universitet

SciLifeLab

NMMP

Partners

Senast uppdaterad: 2023-08-24