Till umu.se
Datavetenskap, engelskspråkigt masterprogram vid Umeå universitet Anmäl dig här

Masterprogrammet i datavetenskap, 120 hp

Om programmet

Masterprogrammet i datavetenskap vänder sig till ambitiösa studenter som vill utveckla en djupare förståelse av ämnet och ett vetenskapligt syn- och arbetssätt som präglas av eget intresse, logiskt resonemang och kritisk analys. Vårt mål är att du som läser programmet inte bara kan repetera och tillämpa vad du lärt dig, utan bygga vidare på det genom att dra egna slutsatser. I bästa fall leder detta till att du efter examen påbörjar en forskarutbildning vid Umeå universitet eller ett annat lärosäte. Alternativt bör du efter avklarade studier åtminstone ha tillägnat dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta med forskningsnära uppgifter inom näringslivet. För att skaffa dig färdigheterna som gör det möjligt får du hjälp av våra lärare, som samtidigt forskar inom områdena de undervisar i.

En förutsättning för att kunna läsa programmet är att ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom algoritmisk problemlösning, att behärska olika programmeringsspråk såsom C, Java och Python, och att vid behov snabbt kunna lära sig nya programmeringsspråk. Du ska dessutom ha läst en kurs som förmedlar grundläggande teoretiska kunskaper om automater, formella språk, beräkningsbarhet och algoritmisk komplexitet.

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Masterexamen. Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Första terminen utgörs av fyra kurser varav två är obligatoriska: Datorers uppbyggnad och arkitektur och Effektiva algoritmer och problemkomplexitet. De resterande två kurserna väljs i samråd med programansvarig, utifrån dina intressen och förkunskaper. Det är därför viktigt att du kontaktar programansvarig så fort du har blivit antagen till programmet. Mot slutet av programmet, efter att ha läst ett antal valbara och valfria kurser, läser du kursen Student Conference in Computing Science. Kursen introducerar till vetenskapligt skrivande och förbereder i synnerhet inför examensarbetet på 30 högskolepoäng som avslutar dina studier.

Programmets kurser består i varierande grad av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning i samband med olika typer av inlämningsuppgifter eller laborationer. Dessa uppgifter och laborationer brukar vara obligatoriska och utgör en viktig del av programmet. Ofta omfattar de mjukvaruutveckling av något slag. Den genomsnittliga arbetsbelastningen per vecka är 40 timmar, även om den explicit schemalagda tiden är betydligt mindre omfattande. Mycket av din tid förväntas du alltså disponera själv på ett sätt som passar just dig och dina studier.

Undervisningsspråket på programmets alla delar är engelska. Du får dock i viss utsträckning även välja kurser som ges på svenska, särskilt för att komplettera eventuellt saknande förkunskaper.

Det här kan du jobba med

Programmet erbjuder fördjupade kunskaper i ämnet datavetenskap, där du i stor utsträckning själv kan välja fördjupningsområdet. I kombination med det vetenskapliga arbetssättet som genomsyrar programmet får du en ett utmärkt fundament för en framtida forskarutbildning men även för att självständigt kunna jobba med specialiserade uppgifter inom näringslivet.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Department of Computing Science

Webbsida

Kontaktperson:
Frank Drewes, Program Coordinator

Tel: +46(0)90-7869790

Kontaktformulär