Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Masterprogrammet i matematik

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Vill du finslipa dina analytiska krafter och fördjupa din kunskap om matematik? Umeå universitet erbjuder ett tvåårigt masterprogram i matematik med en nära koppling till de matematiska forskningsgrupperna vid universitetet. Programmet ger dig en solid teoretisk grund för att göra karriär inom forskning och utveckling, vare sig det är inom myndigheter, finansvärlden, IT eller akademi.

Under utbildningen

Du blir en del av ett personligt masterprogram och institutionen för matematik och matematisk statistik, vilket ger möjlighet till mer och mer personlig interaktion mellan studenter och lärare. Alla masterstudenter tilldelas en mentor från en av våra tre huvudsakliga forskningsgrupper - Diskret matematik, Analys och modellering och Beräkningsmatematik. Mentorn följer studenten genom programmet, ger råd om val av kurser och examensarbete samt om ansökningar till doktorandprogram.

Utöver programmets baskurser och examensprojekt finns det en stor flexibilitet när det gäller att välja kurser både från matematik och från nära besläktade områden som datavetenskap och statistik. Undervisningen på programmet består av en blandning av föreläsningar, seminarier och individuell handledning. All undervisning på programmet sker på engelska och av aktiva forskare. Studenter på programmet har också möjlighet att delta i en termins utbytesstudier utomlands på partnerinstitutioner i matematik i Italien, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Kina, Sydkorea och Kazakstan som en del av sina studier.

Varför Umeå?

Programmets största dragningskraft är dess nära koppling till forskargruppernas liv på institutionen, som vi hoppas att du kommer att dra full nytta av. Som student på programmet kommer du att kunna arbeta med forsknings- och examensprojekt med några av våra unga och mycket framgångsrika forskare och använda mentorsystemet som en port till forskningsvärlden.

I denna digitala tidsålder är matematiska färdigheter efterfrågade inom hela samhället. Dessutom ligger några av våra baskurser, profilkurser och valfria kurser, och mycket av vår forskning, inom heta områden som nätverksvetenskap, modellering, finansiell matematik, numerisk analys, artificiell intelligens och big data. Framtidsutsikterna för våra studenter är därmed utmärkta. 

Läs mer om institutionen och Umeå universitet

Film: Vi utbildar upptäckare!
Vi utbildar upptäckare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Vi utbildar upptäckare – inom allt från fysik och matematik till molekylärbiologi, biologi och kemi.

Programöversikt

Efter utbildningen

Med en examen från masterprogrammet i matematik har du ett brett utbud av möjligheter. Matematiker och matematiska färdigheter är till exempel mycket eftertraktade inom ekonomi och IT. Och naturligtvis är vårt masterprogram en naturlig språngbräda för att fortsätta till ett doktorandprogram och göra karriär inom forskning inom akademin.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i matematik, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 90 högskolepoäng i matematik, minst 7,5 högskolepoäng i matematisk statistik och minst 7,5 högskolepoäng i programmeringsmetodik, eller motsvarande. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P5064

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 90 högskolepoäng i matematik, minst 7,5 högskolepoäng i matematisk statistik och minst 7,5 högskolepoäng i programmeringsmetodik, eller motsvarande. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M5064

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kontaktpersoner för programmet är:
Victor Falgas-Ravry, programansvarig