"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i matematisk statistik

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Vill du finslipa dina analytiska krafter, lära dig att bearbeta insamlade data och få dessa data att sjunga? I denna digitala tidsålder, med en explosion i både mängden data som samlas in och i den beräkningskraft som vi har tillgång till, finns en enorm efterfrågan i alla delar av samhället för högutbildade statistiker. Vårt program tänjer dina gränser, ökar din statistiska förmåga och utrustar dig med en solid teoretisk grund för att hantera framtidens datadrivna utmaningar.

Under utbildningen

Du kommer att vara en del av ett personligt masterprogram som ges av Institutionen för matematik och matematisk statistik. Det småskaliga programmet möjliggör individualiserat lärande och ger en rikare och mer personlig interaktion mellan studenter och lärare, och är en av dess huvudattraktioner. Alla masterstudenter tilldelas en mentor från en av våra forskningsgrupper. Mentorn följer dig genom programmet, ger råd om val av kurser och examensarbete samt om ansökningar till doktorandprogram.

Flexibla kursval

Utöver programmets baskurser och examensprojekt finns det stor flexibilitet när det gäller att välja kurser från nära besläktade områden som matematik och datavetenskap.

Undervisningen på programmet består av en blandning av traditionella föreläsningar, seminarier och individuell handledning, å ena sidan, och å andra sidan kurser och projekt i datalabbmiljö, där man lär sig att behärska avancerad dataanalys och statistisk programvara ( R, Minitab, SPSS, ...). All undervisning på programmet sker på engelska och av aktiva forskare med lång erfarenhet av statistisk analys och statistisk konsultation.

Möjlighet till utbytesstudier utomlands

Du har också möjlighet att delta i en termins utbytesstudier utomlands på någon av våra partnerinstitutioner i matematik i Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Kina, Sydkorea och Kazakstan, som en del av dina studier.

Varför Umeå?

Programmets största dragningskraft är dess nära koppling till forskargruppernas liv på institutionen, som vi hoppas att du kommer att dra full nytta av. Som student på programmet kommer du att kunna arbeta med forsknings- och examensprojekt med några av våra mycket framgångsrika forskare och använda mentorsystemet som en port till forskningsvärlden.

Vi lever som vi gör i den datadrivna ekonomin, och statistiska färdigheter är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Dessutom ligger några av våra baskurser (och mycket av vår forskning) inom heta områden som maskininlärning, artificiell intelligens, nätverksvetenskap och big data. Framtidsutsikterna för våra studenter är därmed utmärkta.

Läs mer om institutionen och Umeå universitet

Programöversikt

Programkurser på avancerad nivå i matematisk statistik:

Statistik inlärning med högdimensionella data, 7,5 hp
Forskning inom matematiska vetenskaper, 7,5 hp
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering, 15 hp
Inferensteori, 7,5 hp
Multivariat dataanalys, 7,5 hp
Sannolikhetsteori, 7,5 hp  
Stationära stokastiska processer, 7,5 hp 
Aktuell forskning i matematisk statistik, 7,5 hp
Tidsserieanalys och spatial statistik, 7,5 hp

Programkurser på avancerad nivå i statistik:

Statistisk programmering, 7,5 hp
Kausal inferens,7,5 hp
 
Examensarbeten:

Examensarbete för magisterexamen i matematisk statistik, 15 hp
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik, 30 hp

Valbara kurser:
Du har stor flexibilitet att ersätta ersätta föreslagna kurser  med med relevanta kurser i matematik, matematisk statistik statistik och datavetenskap, till exempel med kurser från systerprogrammet i matematik.

Din mentor kommer att hjälpa dig och ge råd om att utforma en skräddarsydd uppsättning kurser utifrån tillgängliga alternativ. Kurser från nedanstående listan anses som särskilt relevanta för våra studenter.Det finns också möjlighet till studieutbyten under första vårterminen och under andra året på programmet.

Valbara kurser i matematik:

Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning, 15 hp
Finansiell matematik, 7,5 hp
Monte Carlo metoder för finansiella tillämpningar, 7,5 hp
Stokastiska differentialekvationer
Matematisk introduktion till maskininlärning, 7,5 hp (kandidatnivå)

Valbara kurser på avancerad nivå i matematisk statistik:

Statistiska metoder i genetik, 7,5 hp
Datorintensiva statistiska metoder


 

Efter utbildningen

Utöver de branscher där statistiker traditionellt anställs, till exempel inom läkemedelsindustrin, på försäkringsbolag och Statistiska centralbyrån, finns i dag ett stort och växande behov inom mängder av företag och organisationer av personer med gedigna kunskaper inom ”big data” – analys av stora och ofta högdimensionella datamaterial.

Förutom efterfrågad kompetens för en växande arbetsmarknad utanför universitetet, har du efter examen goda förutsättningar att fortsätta i den akademiska världen genom forskarutbildning i matematisk statistik.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i matematisk statistik, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 30 högskolepoäng i matematik, minst 15 högskolepoäng i matematisk statistik och minst 7,5 högskolepoäng i programmeringsmetodik, eller motsvarande. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P5066

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 30 högskolepoäng i matematik, minst 15 högskolepoäng i matematisk statistik och minst 7,5 högskolepoäng i programmeringsmetodik, eller motsvarande. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5066

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 januari 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Peter Anton