"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ansök om finansiering från Arktiskt centrums strategiska medel

Forskare vid Umeå universitet med anknytning till Arktiskt centrum är berättigade att söka finansiering från centrets strategiska medel. Syftet med finansieringen är att stödja aktiviteter som främjar den arktiska forskningen och leder till ökat samarbete.

Arktiskt centrum vid Umeå universitet har till syfte att utveckla, koordinera och profilera arktisk forskning och utbildning, stödja mångvetenskaplig arktisk forskning och inspirera till interdisciplinära initiativ. 

Ett av centrumets verktyg för att uppnå dessa syften är att erbjuda anknutna forskare möjligheten att ansöka om finansiering från centrumets strategiska medel.

Utlysning: Arktiskt centrums strategiska medel

Den totala storleken på de strategiska medlen 500 000 kronor.

Vi har fyra utlysningar under året, två per termin. Det går att ansöka löpande.

Första utlysningen

Sista ansökningsdag: onsdag 15 februari 2023

Andra utlysningen

Sista ansökningsdag: måndag 15 maj 2023

Tredje utlysningen

Sista ansökningsdag: tisdag 15 augusti 2023

Fjärde utlysningen

Sista ansökningsdag: onsdag 15 november 2023

Instruktion för att ansöka om medel

För att vara berättigad att ansöka om finansiering från Arktiskt centrums strategiska medel behöver du vara

 • anställd vid Umeå universitet
 • anknuten till Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

Läs mer om nätverket av anknutna forskare och hur du blir anknuten: Inbjudan om anknytning till Arktiskt centrum vid Umeå universitet

Vad du kan söka för

Syftet med de strategiska medlen är att finansiera aktiviteter som är av betydelse för arktisk forskning. I synnerhet ska dessa medel stödja aktiviteter som är till gagn för flera medlemmar av nätverket av anknutna forskare, inte bara en enskild forskare. Aktiviteter som syftar till att utforska och utveckla tvärvetenskapligt utbyte och samarbete är särskilt välkomna.

Några exempel på aktiviteter och kostnader som kan få stöd är

 • konferensdeltagande
 • arrangera seminarier, möten or workshops
 • fältutflykter och exkursioner
 • inbjudan av gästforskare
 • publiceringskostnader, såsom språktjänster m.m.

Ansökan bör beskriva hur den föreslagna aktiviteten bidrar till den arktiska forskningen vid Umeå universitet och hur pengarna kommer att omsättas i värden och möjligheter inte bara för den sökande utan även för det större sammanhanget av arktiska forskare vid Umeå universitet.

Vi uppmanar anknutna forskare att ansöka om medel i samarbete med andra medlemmar av anknutna-nätverket, och i synnerhet att utforska idéer som bygger på samarbete mellan forskare från flera ämnesdiscipliner.

Summa som går att ansöka om

För ansökningar från två eller flera sökande med ett tvär- eller mångvetenskapligt inslag är den maximala summan

60 000 kronor för vetenskapliga möten och arrangemang (40 000 kronor för enskilda sökande)

30 000 kronor för forskningsresor eller inbjudningar av gästforskare (20 000 kronor för enskilda sökande)

15 000 kronor för publiceringskostnader, inklusive språktjänster (10 000 kronor för enskilda sökande)

Villkor och krav

Arktiskt centrum vid Umeå universitet välkomnar nyskapande och kreativa idéer på hur de strategiska medlen bäst kan komma till användning. Men vi har några krav och begränsningar:

 • av hållbarhetsskäl kommer Arktiskt centrum inte att bekosta flygkostnader eller resekostnader för endagsmöten
 • publiceringskostnader kan bara accepteras vid open access-publicering.

Anknutna forskare som beviljats medel från Arktiskt centrum förväntas

 • ge Arktiskt centrum största möjliga synlighet vid aktiviteter, omnämnande i publikationer och presentation i workshop-sammanhang.
 • producera en slutrapport i form av en populärvetenskaplig text för publicering på Arktiskt centrums webbplats.

Anknutna forskare som tidigare beviljats pengar från Arktiskt centrums strategiska medel men som ännu inte har genomfört aktiviteten och/eller har inkommit med slutrapporten kan inte beviljas ytterligare finansiering förrän den tidigare aktiviteten och rapporteringen är färdig.

Utvärdering och urval

Arktiskt centrum vill uppmuntra forskare tidigt i karriären att ansöka om strategiska medel. Centrumet strävar också efter att uppnå en jämn könsfördelning bland de ansökande som beviljas finansiering.

Ansökan

Använd webbformuläret för att skicka in din ansökan:

Ansök om finansiering från Arktiskt centrums strategiska medel

Senast uppdaterad: 2023-05-02