Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Arktiskt centrum

Sedan etablerandet i december 2012 har över 300 forskare vid Umeå universitet anslutit sig som anknutna forskare till Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Arcum.

Arcum erbjuder en forskningsmiljö där samarbeten inom projektadministration, publikationer, handledning, internationella nätverk, seminarier och strategisk planering står i förgrunden. Med ett stort antal anknutna forskare vid Umeå universitet utgör centret en stark forskningsmiljö som är nationellt ledande inom flera områden och har arbetat fram ett koncept med en tvärvetenskaplig respons till dagens och framtidens utmaningar, vilka kräver forskningsbaserad kunskap för att åstadkomma en hållbar utveckling i norr.

Den forskning som bedrivs inom Arcum har hög relevans för samhället och möter en ökad efterfrågan på forskningsbaserad kunskap. Dessutom är samverkan av stor betydelse. Centret erbjuder excellenta möjligheter till ämnesdisciplinära och tvärvetenskapliga samarbeten. Arcum har en primär styrka i sin tillgång på framgångsrika forskare, samtidigt som nya ämnesområden och unga forskare kontinuerligt ansluter till verksamheten. De tillför nya perspektiv på de nordliga och urfolksrelaterade frågorna och skärper den mänskliga dimensionen genom kulturvetenskap, hälsa, miljö, klimat, juridik och socio-ekonomisk forskning.

Arcums uppdrag

Följande beslut fattades av universitetsledningen vid grundandet av Arcum:

Arktiskt centrum vid Umeå universitet ska

  • ta ett universitetsövergripande ansvar för att samordna och utveckla arktisk forskning och driva frågor om arktisk utbildning 
  • bedriva och utveckla forskning inom det arktiska fältet
  • planera och koordinera tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom det arktiska forskningsområdet
  • fungera som en mötesplats för lärare och studenter från samtliga fakulteter och Lärarhögskolan vid universitetet med syfte att informera och utveckla forskning och utbildning inom det arktiska fältet.
  • arrangera seminarier och konferenser om arktisk forskning
  • samverka med det omgivande samhället och kontinuerligt sprida information om forskningsresultat samt delta i den nationella debatten
  • ha en nära samverkan med motsvarande internationella aktörer och centrum medverka till internationaliseringen vid Umeå universitet

Organisation

Arcum är en fakultetsobunden centrumbildning placerad direkt under rektor.

Organisatoriskt styrs Arcum av en styrgrupp, vilken utsetts av fakulteterna och fastställts av rektor.

Arcums dagliga verksamhet leds av föreståndaren och utförs av en liten grupp, bestående av tre medarbetare.