Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Arktiskt centrum

Sedan etablerandet i december 2012 har över 300 forskare vid Umeå universitet anslutit sig som anknutna forskare till Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Arcum.

Arcum erbjuder en forskningsmiljö där samarbeten inom projektadministration, publikationer, handledning, internationella nätverk, seminarier och strategisk planering står i förgrunden. Med ett stort antal anknutna forskare vid Umeå universitet utgör centret en stark forskningsmiljö som är nationellt ledande inom flera områden och har arbetat fram ett koncept med en tvärvetenskaplig respons till dagens och framtidens utmaningar, vilka kräver forskningsbaserad kunskap för att åstadkomma en hållbar utveckling i norr.

Den forskning som bedrivs inom Arcum har hög relevans för samhället och möter en ökad efterfrågan på forskningsbaserad kunskap. Dessutom är samverkan av stor betydelse. Centret erbjuder excellenta möjligheter till ämnesdisciplinära och tvärvetenskapliga samarbeten. Arcum har en primär styrka i sin tillgång på framgångsrika forskare, samtidigt som nya ämnesområden och unga forskare kontinuerligt ansluter till verksamheten. De tillför nya perspektiv på de nordliga och urfolksrelaterade frågorna och skärper den mänskliga dimensionen genom kulturvetenskap, hälsa, miljö, klimat, juridik och socio-ekonomisk forskning.

Arcums uppdrag

Arcum inrättades ursprungligen som en centrumbildning år 2012 med syfte att vara en sammanhållande organisatorisk enhet för universitetet inom det arktiska området. Den 18 maj 2021 inrättades Arcum som centrum, och sista juni samma år beslutades en ny instuktion enligt följande:

Arcums syfte är att utveckla, samordna och synliggöra arktisk forskning och utbildning samt stödja mångvetenskaplig arktisk forskning och inspirera till tvärvetenskapliga initiativ inom kunskapsområdet vid Umeå universitet.

Detta innebär bland att Arcum

  • skapar breda mötesplatser för forskare, lärare och studenter vid universitetet med syfte att utveckla forskning och utbildning inom det arktiska fältet,

 

  • utvecklar och upprätthåller nationella och internationella nätverk och samarbeten inom arktisk forskning och utbildning,

 

  • arrangerar seminarier och konferenser om forskning och utbildning relevanta för arktiska samhällen,

 

  • är värd för den fakultetsövergripande arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling vid Umeå universitet,

 

  • strävar efter att utveckla och stödja vetenskaplig publicering inom arktiska forskningsområden vid Umeå universitet samt

 

  • samverkar med det omgivande samhället och deltar i debatter.

Organisation

Centrumet har en verksamhetsperiod mellan 1/7-21 till 30/6-27 och är organisatoriskt placerad vid Humanistiska fakulteten och administreras av Institutionen för språkstudier som värdinstitution. 

Den dagliga verksamheten vid Arcum leds av en föreståndare, Keith Larson, som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Föreståndaren rapporterar dels till värdinstitutionens prefekt, dels till styrgruppen.

Styrgruppen

Rektor utser vanligtvis vart fjärde år den styrgrupp som leder Arcum. Styrgruppen träffas 1-4 gånger/termin och består av nio ledamöter; en ordförande, fyra ledamöter från vardera fakultet samt en studeranderepresentant i form av en doktorand. Därtill en företrädare från ett Arctic Five lärosäte (UiT Norges Arktiska universitet, Luleå tekniska universitet, Lapplands universitet eller Uleåborgs universitet) samt en företrädarre utanför Umeå universitet. 

Styrgruppen ansvarar för Arcums övergripande inriktning och utveckling samt att i övrigt främja verksamheten. De beslutar också om verksamhetsplan och budget. 

 

Arcums anknutna forskare

Läs mer om Arcums anknutna forskare, sorterade under olika tvärvetenskapliga teman.