Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lediga jobb

2020-06-15
Doktorand i organisation och ledarskap med inriktning skola och utbildningsväsen
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

Sociologiska institutionen söker tillsammans med Centrum för skolledarutveckling en doktorand i organisation och ledarskap med inriktning mot skola och utbildningsväsende samt dess ledarskap, styrning och organisering. Sociologiska institutionen har omkring 60 anställda verksamma främst inom utbildning och forskning. Institutionen erbjuder en stimulerande miljö med goda karriärmöjligheter. Institutionen bedriver forskning inom ett flertal områden och betonar ett arbetsklimat som stimulerar... Läs mer om jobbet

2020-05-31
Förste forskningsingenjör (1 år) i maskininlärning och komplexa nätverk
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning Heltid
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik söker en förste forskningsingenjör till tvärvetenskapliga Integrated Science Lab, IceLab. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 1 år. Sista ansökningsdag är 2020-05-31. IceLab IceLab är ett fysiskt nav för tvärvetenskaplig forskning som drivs av institutionerna för ekologi, miljö och geovetenskap; matematik och matematisk statistik och fysik. Vi är cirka 20 forskare med olika bakgrund. Tillsammans arbetar vi med att lösa problem inom livsvetenskaperna me... Läs mer om jobbet

2020-05-25
Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolans och fritidshemmets praktiker
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen avser det vetenskapliga ledarskapet för verksamma inom forskningsfältet. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom planering och ledning av forskningsprojekt, samt initiera och leda arbetet med ansökningar för såväl egen som andras externa forskningsfinansiering. Professorn förväntas bedriva egen forskning, leda seminarier och handleda doktorander samt på andra sätt arbeta för att stärka verksamhetsområdet.  I arbetsuppgifter... Läs mer om jobbet

2020-05-20
Doktorand i statistik (kausal mediation-analys)
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Statistik
Visa beskrivning

Handelshögskolan, enheten för statistik, söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning inom området kausal mediation-analys. Välkommen med din ansökan senast 2020-05-20. Vi söker en doktorand till forskningsprojektet ” Varför är vården och hälsan ojämlik? Identifiering av mekanismer bakom socioekonomiska skillnader i strokevård och utfall med hjälp av innovativa statistiska metoder för mediation-analys” som finansieras av Vetenskapsrådet och Forte och leds a... Läs mer om jobbet

2020-05-20
Doktorand i statistik (psykometri)
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Statistik
Visa beskrivning

Handelshögskolan, enheten för statistik, söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning kopplat till kunskapsprov (psykometri). Välkommen med din ansökan senast 2020-05-20. Vi söker en doktorand till forskningsprojektet ”Innovativa statistiska metoder för kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng” som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergstiftelse, och leds av professor Marie Wiberg. Det övergripande syftet i projektet är... Läs mer om jobbet

2020-05-14
Upp till fyra universitetslektorer i matematik- och/eller nv-didaktik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik   (NMD) söker en till fyra universitetslektorer i matematikdidaktik och/eller naturvetenskapens didaktik. Anställningen är en tillsvidareanställning. Sista ansökningsdag är 2020-05-14. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar självständig forskning och undervisning. Den anställde förutsätts samverka med institutionens lärar- och forskargrupper. Forskningen inom utbildningsvetenskap bedrivs förutom matematikdidaktik, nv-didaktik... Läs mer om jobbet

2020-05-11
Postdoktor (2 år) om proteaser av fotosyntetiska mikroorganismer
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en postdoktor för ett projekt där syftet är att karakterisera strukturen och funktionen av metakaspase-liknande proteaser i cyanobakterier och encelliga alger. Sista ansökningsdag är den 11 maj 2020. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Cyanobakterier och alger har ett potentiellt kommersiellt värde som mikrobiella producenter av biobränsle eller andra högvärdiga produkter, men i naturen påverkar deras blomning även hälsa och industri på ett negativt sätt. För at... Läs mer om jobbet

2020-05-04
Professor i farmakologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som professor i farmakologi ingår forskning och utvecklingsarbete inom farmakologi. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. I detta ingår att leda personal och verksamhet. Professorn förväntas vidare attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och finansiera uppbyggnad och drift av egen forskargrupp. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning och examination i ämnesområdet farmakologi inom utbildning på... Läs mer om jobbet

2020-05-04
Universitetslektor i farmakologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår undervisning och handledning i ämnesområdet farmakologi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Läkarprogrammet och Tandläkarprogrammet men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans och sker på svenska och engelska. I... Läs mer om jobbet

2020-05-03
Vikarierande universitetslektor i litteraturvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en... Läs mer om jobbet

2020-05-01
Doktorand i biologiska mångfaldsprocesser i ängar
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Umeå universitet, inbjuder sökande till en doktorandtjänst i ”biologiska mångfaldsprocesser i ängsmarksekosystem” för att genomföra ett storskaligt fältexperiment och testa relevansen av ekologiska teorier för biologisk mångfald i restaurering av ängsmark. Välkommen med din ansökan senast 2020-05-01. Tillträde är augusti eller september 2020. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Tjugoen procent av världens växtarter är hotade av... Läs mer om jobbet

2020-05-01
Postdoktor i cellbiologi med fokus på studier av TBE-virus och strukturbestämning genom kryo-elektronmikroskopi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Institutionen för integrativ medicinsk biologi utlyser en heltidstjänst som postdoktor på 2 år. Beskrivning av forskningsprojektet: Flavivirus såsom dengue-virus, gulfebernvirus, Zika-virus och fästingburet encefalitvirus (TBEV) orsakar allvarliga sjukdomstillsånd hos människor. Flavivirus replikerar sitt RNA-genom i infekterade celler genom att generera små hålrum i cellens membran, så kallade replikation compartments (RC). Dessa RC bildas som svar på att virala proteiner uttrycks i cellen o... Läs mer om jobbet

2020-04-30
Professor i fri konst, 50 %
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 50 %
 • Institution Institutionen Konsthögskolan
Visa beskrivning

Konsthögskolan tillhör Humanistiska fakultet och finns på Konstnärligt campus. Med 75 studenter, ett tiotal anställda och ett stort antal gästlärare är det en dynamisk och internationell miljö. Konsthögskolan har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt mastersprogram (MFA) som båda är uppdelade i flera kurser. Internationella kontakter och utbyten är en viktig del av utbildningen. Varje sommar erbjuds en eller två sommarkurser. Konstnärlig forskning har bedrivits vid institutionen i... Läs mer om jobbet

2020-04-30
Projektassistent till institutionen för informatik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Institutionen för informatik söker nu 1-3 projektassistenter som, inom ramen för institutionen och projekten ProcessIT , PACE och Användarcentrerade delnings­plattformar , kommer att arbeta i en satsning riktad mot nästa generations delningsplattformar inom institutionens experiment­miljö Sharing Lab . Det handlar här om digitala plattformar som möjliggörare av mer långsiktigt hållbara samhällen, genomsyrade av bl.a. cirkulära flöden, resurseffektiva livsstilar och starka delnings­kulturer, o... Läs mer om jobbet

2020-04-30
Universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Juridiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt Juridiska institutionen söker en universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt med tillträde under år 2020. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid.  Arbetsuppgifter   De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i arbetsrätt. Undervisningen omfattar grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet, på bland annat juristprogrammet, magisterprogrammet i arbetsrätt,... Läs mer om jobbet

2020-04-30
Miljöanalytiker med inriktning mot akvatisk mikrobiell ekologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå marina forskningscentrum, Norrbyn
Visa beskrivning

Umeå marina forskningscentrum (UMF) är en centrumbildning vid Umeå universitet, med uppgift att stödja marin forskning, utföra miljöanalys samt sprida information om forskning och miljötillståndet i havet med fokus på Bottniska viken. I vårt uppdrag ingår att vara Umeå universitets enhet inom Havsmiljöinstitutet (HMI). UMF och HMI ligger i Norrbyn, 40 km söder om Umeå, och har 20 anställda. Vi behöver nu anställa en miljöanalytiker inom vår miljöanalysverksamhet. Du har en filosofie... Läs mer om jobbet

2020-04-30
Doktorand i rymdfysik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik söker en doktorand i rymdfysik. Projektstart är i september 2020 eller enligt överenskommelse. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med forskare vid flera utländska institut: University of California at Berkeley, University of Colorado at Boulder, University of Leicester och Aalto University. Sista ansökningsdag är 30 april 2020. Projektbeskrivning I det här doktorandprojektet kommer de globala strömsystemen kring Mars att studeras. Dessa strömmar kopplar Mar... Läs mer om jobbet

2020-04-30
Universitetsadjunkt med inriktning arbets- och organisationspsykologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

En universitetsadjunkt 100% i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, men kan även omfatta det mer kliniska området. Anställningen är en visstidsanställning under 1 år. Arbetsuppgifter   Anställningen omfattar undervisning främst i de professionsnära inslagen inom psykologprogrammen, psykoterapeutprogrammet samt på fristående kurser som kräver kompetens inom arbets- och organisationsområdet, men kan även omfatta det mer kliniska området. Utöver undervisning ingår... Läs mer om jobbet

2020-04-29
Förste forskningsingenjör, fysik, tillsvidare på deltid (75%)
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 75%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Vid Institutionen för Fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, till exempel organisk elektronik, nanoteknik, fotonik och teoretisk fysik. Till fysikinstitutionen hör också Integrated Science Lab, IceLab, där vi arbetar med att lösa problem inom livsvetenskaperna med redskap från fysik, matematik och ekologi. Institutionen för fysik söker en Förste Forskningsingenjör för en tillsvidareanställning på deltid (75%) med start 1 juni 2020 eller enligt... Läs mer om jobbet

2020-04-29
Forskningsingenjör, fysik, tillsvidare på deltid (75%)
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 75%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Vid Institutionen för Fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, till exempel organisk elektronik, nanoteknik, fotonik och teoretisk fysik. Till fysikinstitutionen hör också Integrated Science Lab, IceLab, där vi arbetar med att lösa problem inom livsvetenskaperna med redskap från fysik, matematik och ekologi. I nstitutionen för fysik söker en Forskningsingenjör för en tillsvidareanställning på deltid (75%) med start 1 juni 2020 eller enligt överenskommels... Läs mer om jobbet

2020-04-29
Doktorand i biokemi - mekanismer bakom autofagi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en doktorand inom projektet mekanismer bakom autofagi. Ansök senast 2020-04-29. Laboratoriet finns vid Kemiskt biologiskt centrum ( https://www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/ ) som erbjuder en utmärkt infrastruktur, inkluderat avancerad utrustning och plattformar i en kreativ, inspirerande, internationell och höggradigt interaktiv miljö. Infrastrukturen inkluderar Proteinexpertisplattformen (PEP), Röntgenkristallografiplattformen, Proteomikplattformen, NMR... Läs mer om jobbet

2020-04-29
Doktorand i beteendevetenskapliga mätningar med inriktning mot utvärdering av matematikängslan
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Doktorandanställningens inriktning Doktorandanställningen är inriktad mot att utveckla och validera mätinstrument avseende matematikprestation och matematikängslan. Vidare ingår insamlande av longitudinella data och utvärdering av kognitiva och emotionella faktorers betydelse för utvecklandet av matematikängslan. Doktoranden förväntas ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp som inkluderar forskare från psykologi, pedagogik och tillämpad utbildningsvetenskap. Doktorandprojektets specifika... Läs mer om jobbet

2020-04-28
Professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning. Tillträde from 2021-01-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom ämnet statsvetenskap med särskild inriktning mot politik och offentlig förvaltning. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt... Läs mer om jobbet

2020-04-28
Professor i genusvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Visa beskrivning

Professor i genusvetenskap vid Umeå centrum för genusstudier Umeå Centrum för genusvetenskap utlyser anställning som professor i genusvetenskap med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter I anställningen ingår att i rollen som vetenskaplig ledare initiera, bedriva, leda och utveckla forskning och forskningsmiljön samt medverkan i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen vid Umeå Centrum för Genusstudier. Utöver egen forskning,... Läs mer om jobbet

2020-04-27
Universitetslektorer i statsvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektorer i statsvetenskap Vi behöver förstärka vår personalstab med 1-2 universitetslektorer i statsvetenskap på heltid med tillträde fr.o.m. september eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet statsvetenskap på grund- och avancerad nivå på varierande kurser, men främst på kurser inom svensk politik och förvaltning.  Arbetet innebär kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering.... Läs mer om jobbet

2020-04-26
Förrådstekniker
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Vid medicinska fakulteten finns Kliniskt träningscenter (KTC) som är en utbildningsmiljö för träning av praktiska färdigheter, scenarioträning samt  intra- och interprofessionella teamträningar. KTC är främst för utbildningar inom omvårdnad, radiografi, sexuell och reproduktiv hälsa samt för läkarprogrammet. Även andra utbildningar vid medicinska fakulteten samt polisprogrammet nyttjar delvis KTC för träning. Till avdelningen söker vi nu en förrådstekniker. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna... Läs mer om jobbet

2020-04-26
Vikarierande Instruktionssjuksköterska
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Beskrivning Vid medicinska fakulteten finns Kliniskt träningscenter (KTC) som är en utbildningsmiljö för träning av praktiska färdigheter, scenarioträning samt  intra- och interprofessionella teamträningar. KTC är främst för utbildningar inom omvårdnad, radiografi, sexuell och reproduktiv hälsa samt för läkarprogrammet. Även andra utbildningar vid medicinska fakulteten samt polisprogrammet nyttjar delvis KTC för träning. Till avdelningen söker vi nu en instruktionssjuksköterska. Arbetsuppgift... Läs mer om jobbet

2020-04-26
Instruktionssköterska
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Beskrivning Vid medicinska fakulteten finns Kliniskt träningscenter (KTC) som är en utbildningsmiljö för träning av praktiska färdigheter, scenarioträning samt  intra- och interprofessionella teamträningar. KTC är främst för utbildningar inom omvårdnad, radiografi, sexuell och reproduktiv hälsa samt för läkarprogrammet. Även andra utbildningar vid medicinska fakulteten samt polisprogrammet nyttjar delvis KTC för träning. Till avdelningen söker vi nu en instruktionssjuksköterska. Arbetsuppgift... Läs mer om jobbet

2020-04-24
Doktorand i pedagogiskt arbete eller språkdidaktik, med inriktning mot meänkieli
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier söker en doktorand i pedagogiskt arbete eller språkdidaktik, med inriktning mot meänkieli. Institutionen för språkstudier, bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier, språkdidaktik, och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Forskarutbildningsämnet... Läs mer om jobbet

2020-04-24
Doktorand i pedagogiskt arbete eller språkdidaktik, med inriktning mot samiska
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier söker en doktorand i pedagogiskt arbete eller språkdidaktik, med inriktning mot samiska. Institutionen för språkstudier, bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier, språkdidaktik, och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Forskarutbildningsämnet... Läs mer om jobbet

2020-04-23
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi.
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)
Visa beskrivning

Beskrivning Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med intresse för “omics” tekniker, bioinformatik och cancer, till Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin (WCMM) och Umeå Centrum för Molekylär Medicin (UCMM) vid Umeå universitet. Anställningen finansieras av WCMM vid Umeå universitet. WCMM grundades som en del av en nationell satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för att stärka life science-forskningen i Sverige. WCMM vid Umeå... Läs mer om jobbet

2020-04-22
Förste forskningsassistent inom digital humaniora med inriktning mot digitala praktiker
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Humlab
Visa beskrivning

Om Humlab Humlab är en enhet och en forskningsinfrastruktur vid Humanistisk fakultet på Umeå universitet. Vårt uppdrag är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan traditionell humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning. Humlab består för närvarande av cirka 20 medarbetare med olika kompetenser och bakgrunder. Personalen består av forskare/lärare, systemutvecklare och annan tekniskt och pedagogiskt orienterad personal. Läs mer om... Läs mer om jobbet

2020-04-22
Ekonomiadministratör 75 %
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 75%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska och tyska. Várdduo – Centrum för samisk forskning består huvudsakligen av forskning och forskarutbildning, till stor del finansierad av externa bidrag. Som unikt kompetenscentrum för samisk forskning i Sverige är forskningsinformation och samverkan e... Läs mer om jobbet

2020-04-21
Projektassistent i ämnesdidaktik
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Beskrivning Den utlysta anställningen på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) är knuten till två olika forskningsprojekt som studerar elevers motivation. De två projekten är ”Development of formative assessment practices and their effects on students’ achievement and motivation” respektive ”Betydelsen av naturvetenskaplig utbildning för förskollärare”. På NMD undervisar lärarna på lärarutbildningen och forskningen har utbildningsvetenskaplig inriktning... Läs mer om jobbet

2020-04-20
Postdoktor i datavetenskap, inriktning mot federerad maskininlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se) söker en postdoktor med fokus på resurssnål federerad inlärning för att bevara säkerhet och integritet i edge-infrastrukturer . Sista ansökningsdatum är 20 april 2020. WASP Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet har... Läs mer om jobbet

2020-04-20
Organisations- och ledarutvecklare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Personalenheten
Visa beskrivning

Ett gemensamt arbete för ett hållbart arbetsliv skapar en god arbetsmiljö och gör lärosätet till en attraktiv arbetsgivare där gott ledarskap på alla nivåer inspirerar medarbetare till utveckling. På Umeå universitet är därför ledarskap ett prioriterat område. Personalenheten satsar nu på att stärka ledarnas förmåga att ta ett tydligt övergripande verksamhetsansvar, att kommunicera och leda med en klar målbild samt att med tillit stödja och utveckla medarbetarna i deras olika yrkesroller. Det... Läs mer om jobbet

2020-04-20
Universitetsadjunkt i matematik- och nv-didaktik i grundskolans tidigare år
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik   (NMD)  söker en universitetsadjunkt i matematik- och naturvetenskapens didaktik med inriktning mot grundskolans tidigare år. Anställningen är tillsvidare med start 11 augusti 2020.  Sista ansökningsdag är 2020-04-20. Arbetsuppgifter 
    Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undervisning på grundnivå i förskole- och grundlärarkurser. Även viss undervisning på avancerad nivå kan ingå, t ex VFU-besök. Kompetenskrav 
    Behöri... Läs mer om jobbet

2020-04-20
HR-strateg med inriktning mot arbetsmiljö och rehabilitering
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Personalenheten
Visa beskrivning

Ett gemensamt arbete för ett hållbart arbetsliv skapar en god arbetsmiljö och gör lärosätet till en attraktiv arbetsgivare där gott ledarskap på alla nivåer inspirerar medarbetare till utveckling. På Umeå universitet är därför arbetsmiljö, hälsa och lika villkor ett prioriterat område. Vi söker nu en erfaren HR-strateg med inriktning mot arbetsmiljö- och rehabilitering. Beskrivning Som HR-strateg med inriktning mot arbetsmiljö- och rehabilitering är du en del av Umeå universitets personalenhe... Läs mer om jobbet

2020-04-20
Universitetsadjunkt i Omvårdnad Umeå
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen omfattar praktisk och teoretisk undervisning och handledning i praktiska färdigheter nom utbildning på grund och avancerad nivå. Undervisningen sker huvudsakligen inom institutionens program och kurser. Dessutom ingår att vara delaktig i utveckling av nya kurser och administrativa uppgifter. Undervisning kommer delvis att ske med distanspedagogik. Stationeringsort är Umeå, men undervisning på annan ort kan förekomma. Behörighetskrav och bedömningsgrunder för... Läs mer om jobbet

2020-04-20
Vikarierande universitetsadjunkt i omvårdnad Örnsköldsvik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad, Örnsköldsvik
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen omfattar praktisk och teoretisk undervisning och handledning i praktiska färdigheter inom utbildning på grund och avancerad nivå. Undervisningen sker huvudsakligen inom institutionens program och kurser. Dessutom ingår att vara delaktig i utveckling av nya kurser och administrativa uppgifter. Undervisning kommer delvis att ske med distanspedagogik. Stationeringsort är Örnsköldsvik, men undervisning på annan ort kan förekomma. Behörighetskrav och bedömningsgrunder... Läs mer om jobbet

2020-04-19
Projektadministratör för biobank och databas
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Vid institutionen för klinisk vetenskap, neurovetenskaper, finns en provsamling (blodprov, ryggmärgsvätska, hudbiopsier) från främst forskningspatienter, men även deras anhöriga och friska försökspersoner, som medverkar i olika forskningsprojekt. Även prov från patienter/forskningspersoner från andra länder ingår i samlingen. I vår biobank finns ”bankfack” för olika diagnoser t ex MS, ALS, Parkinson och hydrocefalus. Forskningsprojekt på de insamlade proverna bedrivs löpande av forskare som ä... Läs mer om jobbet

2020-04-19
Projektsamordnare Barn- och ungdomspsykiatri
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Vi söker en projektsamordnare för ett forskningsprojekt - en klinisk prövning av en ny gruppbehandling för tonårsdepression Institutionen för klinisk vetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri söker en engagerad och strukturerad projektsamordnare med erfarenhet av arbete med ungdomar med psykisk ohälsa till ett forskningsprojekt som syftar till att utvärdera en ny psykologisk gruppbehandling för tonårsdepression. Du kommer att arbeta självständigt med projektledning, men också arbeta med att... Läs mer om jobbet

2020-04-19
Postdoktor (2 år) i bioinformatik – Klimatets påverkan på blomning och diversitet hos boreala träd
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Postdoktor (2 år) i bioinformatik – Klimatets påverkan på blomning och diversitet hos boreala träd Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en postdoktor för ett projekt som fokuserar på analys av tidserier av shotgun-baserade metagenomikdata med målet att förstå klimatets inverkan på boreala träd. Sista ansökningsdag är 19 april 2020. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Många av nyckelarterna bland de boreala träden som tall och gran, använder uteslutande sexuell reprodukti... Läs mer om jobbet

2020-04-19
Doktorand i psykologi med inriktning mot ledarskap och interventioner
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Institutionen för psykologi, i samarbete Region Västerbotten och Företagsforskarskolan, söker en doktorand i psykologi. Projektstart är september 2020. Projekt syftar till att utveckla en modell för ledande av arbetsmiljöarbete inom  hälso- och sjukvårds organisationer. Ansök senast 2020-04-19. Projektbeskrivning Doktorandprojektet kommer bedrivas både vid Institutionen för psykologi och vid Region Västerbottens HR-stab. I projektet kommer data att samlas in för att utvärdera ett nytt... Läs mer om jobbet

2020-04-17
Amanuens Omvårdnad
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 10 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Beskrivning Vid institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa. Arbetsuppgifter Arbetet som amanuens innebär att du blir anställd av universitetet och undervisar i praktiska moment på KTC. Arbetsuppgifterna består av att... Läs mer om jobbet

2020-04-17
Professor i byggproduktion med inriktning mot hållbarhet och informationsmodellering
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har i dag ca 90 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning och forskarutbildning, grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället. Totalt ansvarar institutionen för ca 630 helårsstudenter inom grundutbildning i byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik samt interaktion och design. Vi söker nu en professor som kan förstärka institutionens behov inom området för byggproduktion. Vi söker dig som har forsknings- och... Läs mer om jobbet

2020-04-16
Ekonomer
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Ekonomienheten
Visa beskrivning

Ekonomienheten är universitetets sammanhållande resurs för den ekonomiadministrativa processen. Vi har tre verksamhetsområden; redovisning, reskontra och ekonomisystem  Genom vårt arbete bidrar vi till ökad kompetens som i sin tur leder till kvalitetssäkrad redovisning för hela universitetet. Ekonomienheten har fått beviljat ett projekt för administrativt stöd till institutioner/enheter inom universitetet och söker därför två ekonomer med tillträde i augusti. Du är organisatoriskt placerad på... Läs mer om jobbet

2020-04-16
Förste forskningsingenjör i fluvial morfologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Vi söker efter en förste forskningsingenjör som ska utföra en fältstudie för att analysera morfologiska karakteristiska av blockiga semialluviala vattendrag i Sverige. Anställningen är på heltid och är begränsad till tolv månader. Anställningen startar 15 maj 2020 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 7 april, 2020. Beskrivning Du kommer att utföra en morfologisk analys av blockiga semialluviala vattendrag för att avgöra potential för självorganisering av, t.ex. fårans bred... Läs mer om jobbet

2020-04-15
Projektassistent
 • Typ av anställning Visstidsanställning kortare än 3 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Beskrivning Den utlysta anställningen är knuten till två olika forskningsprojekt som studerar elevers motivation. De två projekten är ”Development of formative assessment practices and their effects on students’ achievement and motivation” respektive ”Betydelsen av naturvetenskaplig utbildning för förskollärare”. Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter i det förstnämnda projektet är analys av data från elevenkäter om elevers motivation i matematik med hjälp av kvantitativa... Läs mer om jobbet

2020-04-15
4 doktorander i datavetenskap med fokus på dataintegritet & dataskydd
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt: Integritetsmedveten (privacy-aware) transparent maskininlärning Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker fyra doktorander i datavetenskap med inriktning mot dataintegritet och dataskydd. Sista ansökningsdag är den 15 april. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 120 anställda från drygt 20 länder. Forskningsgruppen integritetsmedvetet och transparent beslutsfattande (privacy-aware transparent decisions), ledd av professor Vicenç Torra,... Läs mer om jobbet

2020-04-15
Studentkoordinator
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution International Office
Visa beskrivning

Beskrivning Internationalisering vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. I vårt uppdrag ingår ansvar för universitetets deltagande i flertalet utbytesprogram, nätverk och andra samarbeten, att stödja mobilitet för studenter och medarbetare, studieavgiftsadministration, internationell studentrekrytering och internationell alumnverksamhet. Vi arbetar ... Läs mer om jobbet

2020-04-15
Administratör, 75%
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 75%
 • Institution Centrum för samisk forskning - Vaartoe
Visa beskrivning

Várdduo - Centrum för samisk forskning söker en administratör. Anställningen är tillsvidare och omfattar 75%.  Várdduo -Centrum för samisk forskning består huvudsakligen av forskning och forskarutbildning, till stor del finansierad av externa bidrag. Som unikt kompetenscentrum för samisk forskning i Sverige är forskningsinformation och samverkan en central del av verksamheten. I anslutning till utvecklingen inom urfolksstudier internationellt, och utifrån etiska perspektiv, präglas verksamhet... Läs mer om jobbet

2020-04-14
Förste forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Patologi
Visa beskrivning

Institutionen för medicinsk biovetenskap söker en förste forskningsingenjör med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till sju (7) månader och avser heltid. Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet (www.medbio.umu.se). Institutionen bedriver forskning och undervisning inom ämnena Klinisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik samt Patologi och har c:a 80 anställda. Den är placerad i ”laboratoriehuset” i byggnad 6M, med direkt konta... Läs mer om jobbet

2020-04-13
Biträdande universitetslektor i medicin kombinerad med anst som specialistutbildad läkare i valfri internmedicinsk specialitet
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för medicin
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering, i kombination med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid Region Västerbotten upp till 13 timmar i veckan. Syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare, och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor med förenad anställning som... Läs mer om jobbet

2020-04-13
Forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Vi söker en forskningsingenjör för att arbeta med bioinformatisk storskalig analys av sekvensdata från historiska luftfilter med syfte att identifiera patogener. Arbetet kräver att du har erfarenhet av programmering och analys av sekvenseringsdata. Tjänsten avser 100% och är tidsbegränsad till 7.5 månader. Tillträde 2020-04-27 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2020-04-13. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med analys av storskaliga sekvenseringsdata. Datat kommer från... Läs mer om jobbet

2020-04-13
Två doktorander i sociologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

I samarbete med Enheten för polisutbildning, utlyser Sociologiska institutionen två doktorandanställningar med start 2020-06-01 eller enligt överenskommelse. Ansök senast 2020-04-13. Forskningens inriktning Forskningsinriktningen skall vara relevant ur ett kriminologiskt och/eller polisforskningsperspektiv. Några exempel på sådana forskningsområden är: allmänhetens förtroende till polisen och polisväsendet, brottslighet och effekter av förebyggande åtgärder i brottsutsatta områden, samverkan... Läs mer om jobbet

2020-04-13
Studiesamordnare vid Handelshögskolan, vikariat 1 år
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning Heltid
 • Institution USBE gemensam administration
Visa beskrivning

Handelshögskolan söker en studiesamordnare för ett stimulerande arbete i en internationell miljö. Anställningen är ett vikariat på ett år. Välkommen med din ansökan senast 13 april 2020. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att arbeta som internationell koordinator med administration kring in- och utresande studenter vid Handelshögskolan. Du ska informera om utbytesstudier, hantera tillgodoräknanden från utbytesstudier, medverka i kommunikation med partneruniversitet och... Läs mer om jobbet

2020-04-13
Doktorand i beräkningsvetenskap - matematiken bakom AI
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Department of Mathematics and Mathematical Statistics
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet utlyser en anställning som doktorand i beräkningsvetenskap med fokus på den matematiska förståelsen bakom artificiell intelligens. Sista ansökningsdag 2020-04-13. Projektbeskrivning Artificiell intelligens och speciellt djupa neurala nätverk har varit enormt framgångsrika på ett antal tidigare olösta dataanalysproblem. Trots det är den matematiska förståelsen för hur och varför dessa metoder fungerar mycket begränsad. I... Läs mer om jobbet

2020-04-12
Universitetslektor i neurologi, ÖNH eller ögon förenad med anställning som specialistutbildad läkare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap, Östersund
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning, examinationer och handledning i första hand inom något av ämnesområdena 1)neurologi, 2) öron-, näs- och halssjukdomar eller 3) ögonsjukdomar, inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet, men ansvar för samordning av undervisning inom övriga ämnesområden än det egna ingår också. Därutöver ingår i anställningen att ansvara för och delta i undervisning och examinationer inom allmänna kompetenser för yrkesutbildninga... Läs mer om jobbet

2020-04-12
Doktorand i Pedagogik med inriktning mot professionell utveckling inom polis- och läkarutbildning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bl.a. inom Lärarprogrammen, Specialpedagogprogrammet,... Läs mer om jobbet

2020-04-10
Universitetslektor i musik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Visa beskrivning

Institutionen för estetiska ämnen söker en universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot musik. Anställningen är tillsvidare (100%). Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnena bild, musik och slöjd. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen har ett fyrtiotal anställda och utgör en kreativ miljö för möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärlig verksamhet. Fö... Läs mer om jobbet

2020-04-09
Universitetsadjunkt i Kost- och måltidsvetenskap, inriktning måltidskultur
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 60%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en universitetsadjunkt med inriktning måltidskultur. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på deltid (60%) under perioden 200518-210131 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 200409. Huvudsakliga arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå inom Gastronomiprogrammet och fristående kurser. Anställningen avser i huvudsak... Läs mer om jobbet

2020-04-09
Universitetslektor i Kost- och måltidsvetenskap, inriktning måltidskultur
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 60%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en universitetslektor med inriktning måltidskultur. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på deltid (60 %) under perioden 200518-210131 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 200409.  Huvudsakliga arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå inom Gastronomiprogrammet och fristående kurser. Anställningen avse... Läs mer om jobbet

2020-04-09
Projektledare
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Umeå universitet har fått regeringens uppdrag och särskilda medel för att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning och vi söker en projektledare på 100 % till Lärarhögskolans kansli, för att leda detta arbete. Anställningen är tidsbegränsad på 12 månader. Tillträde den 15 april 2020 eller enligt överenskommelse. A rbetsuppgifter Som projektledare ska du leda och driva projektet med arbetsintegrerad utbildning. I detta ingår att utveckla arbetssätt och samordningsformer som ska in... Läs mer om jobbet

2020-04-09
Utbildningsledare till Kansliet för medicin
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Kansliet för medicin
Visa beskrivning

Vid Kansliet för medicin finns idag ca 40 medarbetare som arbetar med frågor rörande HR, ekonomi, utbildning, forskning och kommunikation samt administration av läkarprogrammet. Vi söker nu en utbildningsledare till en tillsvidareanställning på heltid. Arbetsuppgifter Din uppgift som utbildningsledare är att självständigt initiera och driva pedagogiskt utvecklingsarbete för både campus- och distansutbildningar, som ska komma hela fakulteten till gagn. Detta innefattar till exempel att anordna... Läs mer om jobbet

2020-04-08
Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

Sociologiska institutionen utlyser en anställning som universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt kurs/momentsansvar och sker i huvudsak på svenska. Viss undervisning kan ske på engelska. Den sökande förväntas... Läs mer om jobbet

2020-04-08
Postdoktor 2 år: Anaerob metabolism av Vibrio cholerae
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar. Du kommer att vara del i en forskningsgrupp som är del av Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med goda internationella kontakter via ett partnerskap med European Molecular Biology Laboratory (EMBL) inom molekylär medicin.... Läs mer om jobbet

2020-04-08
Grafisk formgivare - vikariat
 • Typ av anställning Visstidsanställning kortare än 3 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kommunikationsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Universitetets kommunikationsenhet och inhousebyrå ger kommunikationsstöd till fakulteter, institutioner, universitetsförvaltning och ledning. Kommunikationsenheten arbetar med universitetsgemensam extern och intern kommunikation, studentrekrytering, studentkommunikation, extern och intern webb, profilprodukter samt event och arrangemang. Inhousebyrån består av en sammansvetsad grupp av 10 personer, som tillsammans arbetar för att leverera produktioner med hög kvalité inom film,... Läs mer om jobbet

2020-04-07
Projektassistent, 6 månader, till institutionen för molekylärbiologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi söker en projektassistent till projektet "Inklusionsskada och reparation under infektion med Chlamydia trachomatis". Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader och avser heltid med med planerad start i augusti 2020 eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Många intracellulära patogener av klinisk betydelse har utvecklat strategier att undvika värdcellulära försvar genom att gömma sig inom patogeninnehållande vakuoler (PCV). En ... Läs mer om jobbet

2020-04-06
Informationsadministratör till Infocenter - 25%
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 25%
 • Institution Teleservice
Visa beskrivning

Beskrivning Infocenter är den kontaktcenterfunktion vid Umeå universitet som säkerställer korrekt svar, snabbt svar och ett gott bemötande till studenter, anställda och besökare. Som medarbetare i Infocenter är du är du en del av ansiktet utåt för Umeå universitet och har en viktig uppgift att ge information och service samt bidra till verksamhets- utveckling. I Infocenter finns även tentamensservice och dess administration. Vårt uppdrag är att säkerhetsställa att alla tentander vid Umeå... Läs mer om jobbet

2020-04-06
Biträdande universitetslektor i psykiatri i kombination med specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare inom psykiatri
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Medicinska fakulteten söker en kliniskt kompetent forskare i psykiatri för att stärka vår befintliga forskning med inriktning mot neuroendokrinologi. Forskningen kommer att bedrivas inom ramen för en molekylärmedicinsk forskningsmiljö och ska vara inom ämnet psykiatri med fokus på neuroendokrinologi. Anställningen innebär vetenskaplig, pedagogisk och klinisk meritering. Syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin... Läs mer om jobbet

2020-04-06
Universitetslektor i allmänmedicin förenad med anställning som specialistutbildad läkare i Västernorrland
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Sundsvall
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen är organisatoriskt placerad vid allmänmedicin inom institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva undervisning och handledning samt att vara ansvarig för utbildningen i allmänmedicin inom läkarprogrammet. Kurserna i allmänmedicin finns utlagda under flera terminer på läkarprogrammet och bedrivs på fyra kursorter. Därutöver består arbetsuppgifterna att vara terminsansvarig för termin 8 vid läkarprogrammet i region... Läs mer om jobbet

2020-04-06
Universitetslektor i medicin eller geriatrik i Östersund förenad med anst. som specialistutbildad läkare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för medicin, Östersund
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet medicin/invärtesmedicinska specialiteter eller i geriatrik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller  i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisningen kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. I arbetsuppgifterna ingår forskning och... Läs mer om jobbet

2020-04-05
Universitetslektor inom hälsovetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för arbetsterapi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår i första hand undervisning och handledning i ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap på grund- och avancerad nivå vid arbetsterapeutprogrammet. Men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden  kan även komma att ingå. Undervisningen sker på svenska och engelska och kommer delvis att bedrivas med internetbaserade metoder på distans. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt... Läs mer om jobbet

2020-04-05
Fältassistent
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Abisko
Visa beskrivning

Vi söker en fältassistent för att arbeta med en dynamisk grupp forskare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, baserad i Abisko. Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad till fem månader. Tillträde 1 juni, enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2020-04-03. Arbetsuppgifter Fältassistenten kommer att medverka i vatten- och markforskarnas dagliga forskningsaktiviteter vid CIRC. Dessutom ska assistenten samordna ett antal... Läs mer om jobbet

Anställning lärare

För anställning av lärare finns en lokal anställningsordning.