Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lediga jobb

2020-04-28
Professor i genusvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Visa beskrivning

Professor i genusvetenskap vid Umeå centrum för genusstudier Umeå Centrum för genusvetenskap utlyser anställning som professor i genusvetenskap med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter I anställningen ingår att i rollen som vetenskaplig ledare initiera, bedriva, leda och utveckla forskning och forskningsmiljön samt medverkan i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen vid Umeå Centrum för Genusstudier. Utöver egen forskning,... Läs mer om jobbet

2020-04-28
Professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning. Tillträde from 2021-01-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom ämnet statsvetenskap med särskild inriktning mot politik och offentlig förvaltning. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt... Läs mer om jobbet

2020-02-29
Postdoktor (100 %) i kognitiv neurovetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Beskrivning av projektet:  Vi utlyser en postdoktortjänst i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi med placering vid Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI, www.ufbi.umu.se ). UFBI är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där tekniker för funktionell och strukturell hjärnavbildning används för att belysa många olika grundvetenskapliga och kliniska frågeställningar. Den aktuella tjänsten utlyses för docent Johan Erikssons forskargrupp. Syftet med d... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i datavetenskap med inriktning mot Data Science
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt: Utveckling av autonoma, självlärande system som kan förklara sitt agerande Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot data science. Sista ansökningsdag är den 28 februari. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå o... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi. Anställningen omfattar 4 års forskningstid där en kursdel ingår. Sista ansökningsdag är 28 februari 2020. Projektbeskrivning Livsmedels-, vin- och biofarmaindustrier använder i sin produktion, från råmaterial till färdig produkt, kemiska och biologiska flerstegsprocesser, där varje steg medför en alltmer ökad komplexitet. Svårigheten att "styra" de enskilda stegen och exakt definiera sammansättningen för d... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Postdoktor (2 år) i multivariat dataanalys och djupinlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en postdoktor till ett projekt där vi ska utveckla nya metoder inom e-science vilka från grunden integrerar djupinlärning och multivariat analys. Den huvudsakliga forskningsuppgiften är att genomföra forskning och utveckling inom multivariat analys och djupinlärning. Anställningen avser heltid under två år med tillträde så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Under de senaste åren har nya verktyg, koncept och... Läs mer om jobbet

2020-02-25
1-3 universitetslektorer i arkitektur
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Arkitekthögskolan är en institution på Teknisk- Naturvetenskaplig Fakultet vid Umeå universitet som grundades 2009 och ligger beläget på Konstnärligt Campus. För Arkitekthögskolan ses holistiska, tvärvetenskapliga och experimentella tillvägagångssätt som avgörande för att hantera de globala utmaningarna och möjligheterna inom arkitektur som till exempel klimatförändringar, ökande ojämlikheter, miljöförstörelse, ojämna geografiska levnadsförhållanden och migration. Avsaknaden av en lång... Läs mer om jobbet

2020-02-25
Doktorand i datavetenskap,kompilatorteknik för beräkningar i linjär algebra
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker nu en doktorand i datavetenskap för utveckling av en högpresterande kompilator för beräkningar i linjär algebra. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2020 . Institutionen för datavetenskap värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen. Projektbeskrivning Linjära algebra-beräkningar är kärnan i otaliga tillämpningar inom vetenskap och teknik. Typiskt... Läs mer om jobbet

2020-02-21
Biträdande universitetslektor i matematik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser ett biträdande lektorat i beräkningsmatematik. Sista ansökningsdag 2020-02-21. Välkommen med din ansökan! Bakgrund Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver stark forskning inom flera områden av beräkningsmatematik, bland annat geometrisk numerisk integration, skurna finita element, och tillämpad spektralteori. Vi driver även en i samarbete med institutionerna för datavetenskap och fysik gemensam tvärvetenskaplig... Läs mer om jobbet

2020-02-20
Doktorand i experimentell fysik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Vid institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t.ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, och biologisk fysik. För mer information se http://www.physics.umu.se/forskning Institutionen för fysik söker nu en doktorand i experimentell fysik för ett projekt ämnat mot karakterisering och detektion av biologiska och kemiska stridsmedel. Doktorandanställningen ingår i företagsforskarskolan och projektet är ett samarbete mellan Umeå... Läs mer om jobbet

2020-02-20
Professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Företagsekonomi
Visa beskrivning

Professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap Handelshögskolan vid Umeå universitet söker en professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap. Anställningen omfattar forskning och undervisning inom entreprenörskap.  Arbetsuppgifter I anställningen ingår att leda forskning, utveckla forskningsmiljön samt koordinera forskning inom området entreprenörskap. Detta uppnås genom egen forskning samt genom undervisning och handledning, på grund och avancerad nivå, samt p... Läs mer om jobbet

2020-02-20
Professor i arbetsmedicin förenad med anställning som specialistutbildad läkare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för hållbar hälsa
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom arbetsmedicin inklusive försäkringsmedicin. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. I detta kan ingå att leda personal och verksamhet. Professorn förväntas vidare attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och finansiera uppbyggnad och drift av egen forskargrupp. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning och examination i ämnesområdet arbetsmedicin samt... Läs mer om jobbet

2020-02-17
Projektsamordnare för Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi. Anställningen är placerad vid institutionen för molekylärbiologi som tillhandahåller en vital forsknings- och undervisningsmiljö. Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) är den svenska noden för Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. Vårt uppdrag är att främja forskningens spetskompetens inom infektionsmedicin och att utveckla karriärerna för nästa generations forskare inom detta område. Genom vårt partnerskap med European Molecular Biology... Läs mer om jobbet

2020-02-16
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Vid Institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt utbildning på forskarnivå/forskning inom ämnena omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa. Nu söker vi en doktorand för arbete i forskningsprojektet Standardiserade vårdförlopp och dess betydelse för tillgänglighet inom cancervården– sjukvårdens och patientern... Läs mer om jobbet

2020-02-14
Systemutvecklare/Forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper söker en systemutvecklare/forskningsingenjör inom området artificiell intelligens och beslutstöd. Anställningstiden är 2 år och avser heltid. Sista ansökningsdag är 2020-02-14 Beskrivning av projektet Ett system för att kunna träna automatiserings och beslutsstödslösningar på samtlig information från strålterapiavdelningar i Sverige håller på att utvecklas. Projektet stöttas av Vinnova och inkluderar Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lunds... Läs mer om jobbet

2020-02-14
Administrativ samordnare
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Humlab
Visa beskrivning

Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. Vi arbetar främst inom forskning och undervisning med studenter, forskare, lärare, konstnärer, entreprenörer, nationellt och internationellt, över traditionella akademiska gränser. Verksamheten inkluderar en öppen studiomiljö som sträcker sig över två campus och flera olika digitala plattformar. Humlab är en arbetsenhet under Humanistisk fakultet. Vi har ca 20 anställda inom forskning, undervisning,... Läs mer om jobbet

2020-02-14
Kommunikatör - vikariat
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution International Office
Visa beskrivning

Till Internationell Office söker vi nu en vikarierande kommunikatör. Befattningen avser ett vikariat på 100 % 9 månader. Tillträdesdatum 14 april. Beskrivning Internationalisering vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. I vårt uppdrag ingår ansvar för universitetets deltagande i flertalet utbytesprogram, nätverk och andra samarbeten, att stödja... Läs mer om jobbet

2020-02-14
Doktorand i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Energiteknik
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker nu en doktorand till forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory för att undersöka den kemiska miljön kring fosfor i askor i syfte att förstå hur vi på ett bättre sätt kan återvinna detta livsnödvändiga grundämne. Sista ansökningsdag är den 14 februari 2020. Positionen tillsätts tidigast den 2 mars 2020 eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning Fosfor är ett av de livsnödvändiga grundämnen som idag har en linjär... Läs mer om jobbet

2020-02-13
Förste forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en förste forskningsingenjör som skall arbeta inom projektet ” Ett globalt kväveanrikningsexperiment - Kvävedepositionens roll för näringsbegränsning av växtplankton och djurplankton i lågproduktiva sjöar” samt inom det marina forskningsprogrammet EcoChange – ”Ecosystem dynamics in the Baltic Sea in a climate change perspective”. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 10,5 månader. Tillträde under februari 2020 eller enligt... Läs mer om jobbet

2020-02-12
Projektassistent i matematisk statistik (prehospital vård)
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en projektassistent i matematisk statistik med tillämpningar inom om prehospital vård. Anställningen är tidsbegränsad från 2020-03-01 till 20-08-31. Sista ansökningsdag 2020-02-12. Beskrivning Som projektassistent kommer du att arbeta inom ett samarbetsprojekt (www.prehospitalresursoptimering.se) med de nordligaste regionerna (Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland) samt SOS Alarm.... Läs mer om jobbet

2020-02-12
Projektassistent
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 50%
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Vid institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa Beskrivning Vi söker en projektassistent till forskningsprojekten Becoming a Professional Nurse (BeProf) och Skill Performance in Nursing Education (SPiNE). BeProf... Läs mer om jobbet

2020-02-09
HR-strateg inom lönebildning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Personalenheten
Visa beskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Personalenheten är universitetets centrala personalfunktion med uppdrag att driva, samordna och stödja utvecklingen av arbetsgivarpolitiken och personalprocesserna. Vi ska i vårt stöd till ledning, chefer och... Läs mer om jobbet

2020-02-07
Vikarierande universitetslektor i immunologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 20 %
 • Institution Institutionen för klinisk mikrobiologi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet Immunologi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid biomedicinarprogrammet och läkarprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på engelska. I arbetsuppgifterna ingår... Läs mer om jobbet

2020-02-06
Tre universitetsadjunkter i omvårdnad
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Vid institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa. Vi söker nu tre universitetsadjunkter i omvårdnad. Sista ansökningsdag 2020-02-06. Arbetsuppgifter Anställningarna omfattar undervisning och handledning på grund och... Läs mer om jobbet

2020-02-06
Samordnare
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för forskningsstöd och samverkan
Visa beskrivning

Utveckling av samverkan vid Umeå universitet Umeå universitet utvecklar samspelet mellan forskning, utbildning och samhälle och spelar på så sätt en central roll i regionens utveckling. Enheten för forskningsstöd och samverkan, är en central förvaltningsenhet med uppgift att erbjuda professionellt stöd till universitetsledning, fakulteter, institutioner, forskare och lärare. Vid enheten arbetar 20 personer fördelade på två verksamhetsområden Samverkan och Forskningsfinansiering. Arbetsuppgift... Läs mer om jobbet

2020-02-05
Kommunikatör, innehållsproducent
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Kommunikationsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Vi erbjuder en spännande, kreativ och ansvarsfull tjänst som kommunikatör/innehållsproducent i vår redaktion. I tjänsten ingår det att planera, producera och följa upp målgruppsanpassat redaktionellt innehåll för våra olika kanaler. Innehållet kan vara alltifrån text och bild, till ljud och rörligt material. Vi söker dig som är en vass skribent och brinner för smart kommunikation Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att du ska kunna jobba med olika typer av innehåll för flera... Läs mer om jobbet

2020-02-04
Examenshandläggare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Studentcentrum
Visa beskrivning

Beskrivning Studentcentrum är universitetets sammanhållande resurs för utbildningsadministrativa och studentstödjande processer. Studentcentrum består av fem verksamhetsområden; antagning, examina, Ladok (studiedokumentation), studenthälsa samt studievägledning och studentstöd. Här arbetar ca 45 personer. Till Examina inom Studentcentrum söker vi nu en Examenshandläggare. Arbetsuppgifter Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga examensansökningar, utfärda examensbevis samt... Läs mer om jobbet

2020-02-04
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot bild- och funktionsmedicin
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Institutionen för strålningsvetenskaper söker en doktorand som är intresserad av kognitiv neurovetenskap, och speciellt hjärnavbildningsforskning, till projektet ”the Umeå High Intensity Training Study (the Umeå HIT... Läs mer om jobbet

2020-02-03
Universitetslektor i nya testamentets exegetik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en universitetslektor i nya testamentets exegetik. Anställningen är tillsvidare (100%). Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom religionsvetenskap och teologi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver teologprogram... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Postdoktor i programvaruteknik, inriktning mot resurshanteringssystem
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.cs.umu.se) söker en postdoktor i programvaruteknik med inriktning mot resurshanteringssystem till ett projekt i samarbete med KTH, Stockholm. Anställningen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse genom The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), vilket är Sveriges genom tiderna största forskningssatsning. Sista ansökningsdatum är 3 1 januari 2020 . Befattningen är placerad i en dynamisk och väletabler... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Vikarierande universitetslektor i matematisk statistik, tidsbegränsat till 9 månader
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser nu en tidsbegränsad anställning som universitetslektor i matematisk statistik. Sista ansökningsdag är 2020-01-31.  Bakgrund Vid institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning och utbildning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Studieadministratör
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap behöver förstärka sin administrativa arbetsgrupp. Vi söker därför en studieadministratör på heltid. Som studieadministratör kommer du att ingå i en administrativ arbetsgrupp bestående av ekonomisamordnare, ekonomiadministratörer, HR-samordnare, HR-administratör, studieadministratörer och systemingenjörer. Sista ansökningsdag är 2020-01-31 . Anställningen är tills vidare med önskat startdatum i februari 2020 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komm... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Doktorand i datavetenskap, inriktn. programvaruteknik och resurshantering
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.cs.umu.se) söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik och resurshanteringssystem. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2020 . Befattningen är placerad i en dynamisk och väletablerad forskargrupp med mer än 20 personer från mer ca 10 länder. Gruppens forskning fokuserar på autonom hantering a... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Förste forskningsingenjör, datavetenskap / data science
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://cs.umu.se) söker en kandidat till en befattning som förste forskningsingenjör i datavetenskap / data science med inriktning mot maskininlärning och förklarande AI för autonoma system. Förklarande AI innebär att utveckla metoder med vilka AI-baserade system kan förklara och motivera tagna beslut och det inlärda beteendet för system som använder maskininlärning. Inriktningen på autonoma system innebär att förklaringarna bör vara... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Postdoktorer i distribuerade system (2 år)
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se) söker 1-2 postdoktorer till forskargruppen för distribuerade system. Forskargruppen är välrenommerad och inkluderar drygt 20 personer av 10 nationaliteter.  Gruppens forskning fokuserar på (semi-)autonom hantering av IT-resurser och -applikationer för att stödja det framtida digitaliserade samhället. Infrastrukturer i fokus spänner från enskilda stora datacenter till ”mobile edge-clouds” och inkluderar enskilda servra... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Postdoktor i datavetenskap, inriktning mot federerad maskininlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se) söker en postdoktor med fokus på resurssnål federerad inlärning för att bevara säkerhet och integritet i edge-infrastrukturer . Sista ansökningsdatum är 31 januari 2020. WASP Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet har... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Doktorand i datavetenskap med inriktning mot distribuerad djupinlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot distribuerad djupinlärning för anomalidetektion i distribuerade datormoln och Internet of Things (IoT). Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 31/1 2020. Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Doktorand i datavetenskap med inriktning mot pålitlig maskininlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot pålitlig maskininlärning för anomalidetektion. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 31/1 2020. Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Doktorand i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt : Digitala kompanjoner som sociala aktörer: metoder för människa-AI-samarbete Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker en doktorand i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner som sociala aktörer. Sista ansökningsdag är den 31 januari . Institutionen för datavetenskap är en dynamisk miljö med omkring 120 anställda från mer än 20 olika länder. Forskargruppen inom interaktiva intelligenta system (som leds av Helena Lindgren) bedriver forskning om AI-system som behöv... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Universitetsadjunkt med inriktning mot specialpedagogik 100% tillsvidare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Pedagogiska institutionen söker en universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2020-01-31. Välkommen med din ansökan! Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning i de professionsnära inslagen inom institutionens uppdrag mot specialpedagog- och speciallärarprogrammet. Även undervisning inom ramen för övriga lärarutbildnin... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Doktorand i beräkningsvetenskap för AI
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Vi utlyser en anställning som doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot matematik med tillämpning inom artificiell intelligens. I anställningen ingår forskarstudier motsvarande heltid i sammanlagt 48 månader. Annat arbete, som exempelvis undervisning eller administrativt arbete, kan förekomma upp till 20% av anställningen. Sista ansökningsdag 2020-01-31. Projektbeskrivning Artificiell intelligens och speciellt djupa neurala nätverk har varit enormt framgångsrika på ett antal tidigare... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Doktorand i datavetenskap med inriktning mot autonoma distribuerade system
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.cs.umu.se) söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot autonoma distribuerade system. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2020 . Befattningen är placerad i en dynamisk och väletablerad forskargrupp med mer än 20 personer från mer ca 10 länder. Gruppens forskning fokuserar på autonom hantering av IT-resurser o... Läs mer om jobbet

2020-01-31
Doktorand i datavetenskap, inriktn. intelligent resurshantering i datormoln
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.cs.umu.se) söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot autonoma distribuerade system. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2020 . Befattningen är placerad i en dynamisk och väletablerad forskargrupp med mer än 20 personer från mer ca 10 länder. Gruppens forskning fokuserar på autonom hantering av av IT-resurse... Läs mer om jobbet

2020-01-30
Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektorer i Pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik Umeå universitet, som ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet, söker flera medarbetare till det idrottsvetenskapliga området med placering vid Institutionen för psykologi eller Pedagogiska institutionen. Vid båda institutionerna finns starka idrottsforskningsmiljöer som driver bland annat Psykologprogrammet med inriktning mot idrott och Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling.... Läs mer om jobbet

2020-01-30
Universitetslektorer i psykologi med inriktning idrott och fysisk aktivitet
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Universitetslektorer i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet Institutionen för psykologi söker 1-2 universitetslektorer i psykologi, med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet. Umeå universitet, som ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet, söker flera medarbetare till det idrottsvetenskapliga området med placering antingen vid Institutionen för psykologi eller Pedagogiska institutionen. Vid båda institutionerna finns starka idrottsforskningsmiljöer som driver bland annat... Läs mer om jobbet

2020-01-30
Professor i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Professor i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet Institutionen för psykologi söker en professor i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet. Umeå universitet, som ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet, söker flera medarbetare till det idrottsvetenskapliga området med placering antingen vid Institutionen för psykologi eller Pedagogiska institutionen. Vid båda institutionerna finns starka idrottsforskningsmiljöer som driver bland annat Psykologprogrammet med... Läs mer om jobbet

2020-01-30
Förste forskningsassistent
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 80 %
 • Institution Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Du kommer att delta i projekt som studerar skolbarns smärtproblematik och dess betydelse för skolprestation. I arbetet ingår att analysera kvantitativa data och sprida resultat i form av artiklar och medverka i seminarier samt delta i undervisning inom barns hälsa. Kvalifikationer Den sökande ska ha PhD i folkhälsovetenskap inom området skolbarns hälsa. Den sökande har goda kunskaper i kvantitativ metod samt erfarenheter inom ett följande områden; skolhälsovård, omvårdnad samt... Läs mer om jobbet

2020-01-30
Områdeschef för läkarutbildningens administration, vid Kansliet för medicin
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Kansliet för medicin
Visa beskrivning

Området för Läkarutbildning omfattar drygt 1100 studenter på läkarprogrammet, 45 studenter på kompletteringsutbildning för läkare samt genomförande av kunskapsprov för läkare med utbildning från tredje land på uppdrag från Socialstyrelsen. Vi söker nu en områdeschef till läkarutbildningens  administration som utgörs av 14 medarbetare. Arbetsbeskrivning Som områdeschef kommer du att ha ansvar för att leda det dagliga arbetet för de administratörer inom läkarutbildningen som är organisatoriskt... Läs mer om jobbet

2020-01-30
Forskningssamordnare, 20%
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 20%
 • Institution Centrum för samisk forskning - Vaartoe
Visa beskrivning

Várdduo - Centrum för samisk forskning söker en forskningssamordnare. Anställningen omfattar två år (20%).  Várdduo-Centrum för samisk forskning består huvudsakligen av forskning och forskarutbildning, till stor del finansierad av externa bidrag. Som unikt kompetenscentrum för samisk forskning i Sverige är forskningsinformation och samverkan en central del av verksamheten. I anslutning till utvecklingen inom urfolksstudier internationellt, och utifrån etiska perspektiv, präglas verksamheten v... Läs mer om jobbet

2020-01-29
Förste forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 procent
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Beskrivning Projektet innefattar studier av de molekylära mekanismer som reglerar inflammation, sårläkning samt kroppens försvar mot infektioner.  Anställningen är placerad vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Anställningen är på heltid i 9 månader med tillträdesdatum enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Arbete med olika musmodeller där specifika gener är specifikt inaktiverade. Arbete med morfologisk och molekylär analys av vävnadsprover. Kvalifikationer Doktorsexamen i... Läs mer om jobbet

2020-01-29
Projektledare
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam organisation med uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet samt att vara en angelägenhet för hela universitetet och samverka med parter såväl inom som utanför universitet. Vid Lärarhögskolan finns ett kansli med 21 medarbetare inom utbildnings- och forskningsledning, ekonomi, administration, kommunikation och studievägledning. Umeå universitet har fått regeringe... Läs mer om jobbet

2020-01-29
Förste forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100 procent
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Beskrivning Projektet rör expression och rening av transkriptionella reglerproteriner och proteiner i mediatorkomplexet från växter. Anställningen är placerad vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Anställningen är på heltid på sex månader med tillträdesdatum enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Expression och biokemisk rening av transkriptionella reglerproteiner och proteiner i mediatorkomplexet från Arabidopsis thaliana. Interaktioner ska studeras med hjälp av olika tekniker... Läs mer om jobbet

2020-01-29
Professor i pedagogik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Professor i pedagogik Pedagogiska institutionen söker en professor i pedagogik med inriktning mot det didaktiska fältet för att bedriva forskning, undervisning och handledning. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna som professor i pedagogik, med inriktning mot det didaktiska fältet är att bedriva forskning, undervisning och handledning. Arbetsuppgifterna innebär även att leda och utveckla forskning och utbildning med inriktning mot institutionens breda uppdrag mot lärarutbildning. Detta kan... Läs mer om jobbet

2020-01-27
Universitetslektor i statistik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Statistik
Visa beskrivning

Universitetslektor i statistik  Handelshögskolan, enheten för statistik, söker nu en eller flera universitetslektorer inom ämnesområdet statistik. Det är viktigt med ett starkt forsknings- och undervisningsengagemang. Anställningen är tills vidare med början enligt överenskommelse.  Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet statistik. I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av... Läs mer om jobbet

2020-01-27
Doktorand i matematisk statistik inom programmet WASP AI
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en doktorand i matematisk statistik med inriktning mot konvex inlärningsteori för djupa neurala nätverk. Anställningen omfattar 4 års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag 2020-01-27. Bakgrund Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) är i ett brett perspektiv ett av de mest spännande framstegen under 2000-talet och den öppnar för nya möjligheter,... Läs mer om jobbet

2020-01-27
Universitetslektor i oorganisk kemi med inriktning mot oorganisk geokemi (4 månader)
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I anställningen ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Innehavaren av denna anställning förväntas självständigt bedriva forskning inom oorganisk geokemi. Undervisning kan ske på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå och främst inom oorganisk kemi. Undervisning inom andra delar av kemiämnet kan även förekomma. Arbetsuppgifter inom undervisning kan inkludera även kursutveckling, handledning och examination samt administrativa uppgifter såsom att vara... Läs mer om jobbet

2020-01-26
Amanuenser i företagsekonomi
 • Typ av anställning Visstidsanställning kortare än 3 månader
 • Omfattning 10-30%
 • Institution Företagsekonomi
Visa beskrivning

Vi söker 1-2 amanuenser för att hålla i övningstillfällen i Extern redovisning och Ekonomistyrning. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i att inom ramen för kursmodulerna Extern redovisning och Ekonomistyrning hålla övningstillfällen för studenter på kursen Företagsekonomi A NÄT vårterminen 2020. Behörighet Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).... Läs mer om jobbet

2020-01-26
Ekonomisamordnare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå Center for Comparative Biology (UCCB)
Visa beskrivning

Beskrivning UCCB är ansvarig för/organiserar all verksamhet som rör forskning med försöksdjur på Umeå Universitet. Vi är specialister på djurförsöksfrågor och kan ge service och vägledning i djurförsöksfrågor till forskare, doktorander och andra anställda på Umeå universitet. Vår ekonomisamordnare har gått vidare till nya utmaningar och vi söker nu en efterträdare.  Arbetsuppgifter Dina h uvudsakliga arbetsuppgifter består av att medverka i upprättande av budget, löpande budgetuppföljning och... Läs mer om jobbet

2020-01-26
Amanuenser i psykologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 20%
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Amanuenser på Institutionen för psykologi Vi söker två amanuenser på 20% till Institutionen för psykologi. Arbetsuppgifterna som amanuens är knutna till ett projekt som heter "Racial discrimination in Swedish ethnic minority adolescents: A mixed methods design". Den första delen fokuserar på att förstå uppfattad rasdiskriminering bland yngre svenska rasminoriteter och dess samband med studieresultat. Det är en longitudinell studie som ska samla in data från två grupper (elever i 7:an och förs... Läs mer om jobbet

Anställning lärare

För anställning av lärare finns en lokal anställningsordning.