Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lediga jobb

Prenumerera på lediga jobb

Prenumerera på lediga jobb 

2021-09-30
Biträdande universitetslektor i ämnesdidaktik (matematik/naturvetenskap/teknik) med inriktning mot högskolepedagogik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker en biträdande universitetslektor i ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap eller teknik, med inriktning mot högskolepedagogik. Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % forskning och 25 % undervisning. Sista ansökningsdag 2021-09-30. Välkommen med din ansökan! Arbetsuppgifter Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % vetenskaplig meritering och 25 % pedagogisk meritering. I den... Läs mer om jobbet

2021-09-26
Professor i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå i engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, ryska, samiska, spanska, svenska/nordiska språk och tyska. På grundnivå erbjuds även utbildning i meänkieli och på avancerad nivå utbildning i språkdidaktik, skandinavistik, samiska språk och samiska studier. Institutionen erbjuder en forskningsmiljö där tvärvetenskapliga projekt och samarbeten uppmuntras.  Den är... Läs mer om jobbet

2021-09-20
Professor i rättsvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Juridiska institutionen
Visa beskrivning

Juridiska institutionen har cirka 65 anställda och vår forskning omfattar många olika rättsområden. Forskningen bedrivs i såväl mindre projekt, inriktade mot mer avgränsade juridiska områden som större ämnesöverskridande projekt i samverkan med andra discipliner och lärosäten. Vi har en dynamisk forskningsmiljö som expanderar och vi söker nu en professor i rättsvetenskap för att bedriva forskning, undervisning och handledning. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna som professor i rättsvetenskap ä... Läs mer om jobbet

2021-09-10
Biträdande universitetslektor i bild- och funktionsmedicin kombinerad med anställning som specialistutbildad läkare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

En unik möjlighet till samtidig klinisk, vetenskaplig och pedagogisk meritering inom bild- och funktionsmedicin. Välkommen till digital informationsträff om anställningen 26 augusti kl 15! Läs mer och ansök nedan! Arbetsuppgifter Anställningen innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering, i kombination med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i radiologi vid Region Västerbotten upp till 13 timmar i veckan. Syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ge... Läs mer om jobbet

2021-09-10
Biträdande universitetslektor i bild- och funktionsmedicin i kombination med specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare inom radiologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

En unik möjlighet till samtidig klinisk, vetenskaplig och pedagogisk meritering inom bild- och funktionsmedicin. Välkommen till digital informationsträff om anställningen 26 augusti kl 15! Läs mer och ansök nedan! Arbetsuppgifter Anställningen innebär vetenskaplig, pedagogisk och klinisk meritering. Syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt kombinerat med... Läs mer om jobbet

2021-09-05
Biträdande universitetslektor i datadriven precisionsmedicin och diagnostik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)
Visa beskrivning

Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet utlyser tillsammans med SciLifeLab och i samarbete med Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) anställning som biträdande universitetslektor. Anställningen innebär en unik möjlighet till etablering som forskare inom datadriven livsvetenskap och ett stort resurspaket ingår i anställningen. Projektbeskrivning DDLS Fellows-programmet SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt... Läs mer om jobbet

2021-09-05
Biträdande universitetslektor i datadriven epidemiologi och infektionsbiologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)
Visa beskrivning

Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet utlyser tillsammans med SciLifeLab och i samarbete med Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) anställning som biträdande universitetslektor. Anställningen innebär en unik möjlighet till etablering som forskare inom datadriven livsvetenskap och ett stort resurspaket ingår i anställningen. Projektbeskrivning DDLS Fellows-programmet SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt... Läs mer om jobbet

2021-09-01
Universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot finansiering och redovisning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Handelshögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot finansiering och redovisning Vi söker 1-2 universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering. Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på Handelshögskolans program men även kunna forska en stor del av din arbetstid. Arbetsuppgifter Arbetet innefattar undervisning på Handelshögskolans program samt kurser p... Läs mer om jobbet

2021-09-01
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Handelshögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program. En del av din arbetstid ägnar du åt att forska och kompetensutveckla dig inom för tjänsten relevanta områden. Arbetsuppgifter Arbetet innefattar undervisning på Handelshögskolans program samt kurser på grund- och avancera... Läs mer om jobbet

2021-09-01
Universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot finansiering
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Handelshögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot finansiering Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även kunna forska en stor del av din arbetstid. Arbetsuppgifter Arbetet innefattar undervisning på Handelshögskolans program samt kurser på grund- och avancerad nivå, och då främst inom finansiering. Du deltar i... Läs mer om jobbet

2021-09-01
Doktorand i beräkningsvetenskap med fokus på evolutionär ekologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Department of Mathematics and Mathematical Statistics
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i beräkningsvetenskap med fokus på evolutionär ekologi. Anställningen omfattar 4 års forskarutbildning med deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag: 2021-09-01. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter En central fråga i ekologi är hur biologisk mångfald påverkar stabilitet och funktioner i ekosystem. I det här projektet kommer vi att ta fram ett integrativt ramverk... Läs mer om jobbet

2021-09-01
Postdoktor med fokus på digitala kompanjoner som sociala aktörer
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se), forskargruppen Interaktiva och intelligenta system, söker en postdoktor i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner som sociala aktörer. Sista ansökningsdatum är 1 september 2021. Institutionen för datavetenskap (http://www.cs.umu.se) är en dynamisk institution med ca 140 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Institutionens... Läs mer om jobbet

2021-08-31
Postdoktor i psykologi mot idrottspsykologi och/eller hälsopsykologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Postdoktor i psykologi med inriktning mot idrottspsykologi och/eller hälsopsykologi Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida Vi utlyser nu en postdoktor med placering vid Institutionen för psykologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. Anställningen finansieras av projektmedel. I anställningen kan... Läs mer om jobbet

2021-08-31
Ekonomiadministratör (vikariat, 12 månader)
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå marina forskningscentrum
Visa beskrivning

Umeå marina forskningscentrum (UMF) är en centrumbildning vid Umeå universitet, med uppgift att stödja marin forskning, utföra miljöanalys samt sprida information om forskningsresultat och miljötillståndet i havet med fokus på Bottniska viken. I vårt uppdrag ingår att vara Umeå universitets enhet inom Havsmiljöinstitutet (HMI). UMF och HMI ligger i Norrbyn, 40 km söder om Umeå, och har 20 anställda. Vi utlyser nu ett vikariat under 1 år som ekonomiadministratör. Sista ansökningsdag är... Läs mer om jobbet

2021-08-31
Miljöanalytiker med inriktning mot akvatisk växt- och djurekologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå marina forskningscentrum, Norrbyn
Visa beskrivning

Beskrivning Umeå marina forskningscentrum (UMF) är en centrumbildning vid Umeå universitet, med uppgift att stödja marin forskning, utföra miljöanalys samt sprida information om forskningsresultat och miljötillståndet i havet med fokus på Bottniska viken. I vårt uppdrag ingår att vara Umeå universitets enhet inom Havsmiljöinstitutet (HMI). UMF och HMI ligger i Norrbyn, 40 km söder om Umeå, och har 20 anställda. Vi anställer nu en miljöanalytiker som har doktorsexamen inom akvatisk ekologi med... Läs mer om jobbet

2021-08-31
Professor i pedagogik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Professor i pedagogik Pedagogiska institutionen söker en professor i pedagogik för att bedriva forskning, undervisning och handledning. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna som professor i pedagogik är att bedriva forskning, undervisning, handledning och samverkan med övriga samhället. Arbetsuppgifterna innebär även att leda och utveckla forskning och utbildning framför allt med allmänpedagogisk och didaktisk inriktning. Detta kan exempelvis vara att initiera forskningsprojekt med relevans för... Läs mer om jobbet

2021-08-31
Universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska. Vi söker en universitetslektor i engelska med inriktning mot språkvetenskap. Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Beskrivning och arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning på grundnivå och... Läs mer om jobbet

2021-08-31
Utbildningsledare till Lärarhögskolan
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Beskrivning Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam organisation med uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet samt att vara en angelägenhet för hela universitetet och samverka med parter såväl inom som utanför universitet. Vid Lärarhögskolan finns ett kansli med 25 medarbetare inom utbildnings- och forskningsledning, ekonomi, administration, kommunikation och studievägledning. Vi söker en... Läs mer om jobbet

2021-08-31
Universitetslektor i kost- och måltidsvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Universitetslektor i kost- och måltidsvetenskap med inriktning mot sensorik, sensorisk analys samt statistik Institutionen för kost- och måltidsvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor i kost- och måltidsvetenskap med inriktning mot sensorik, sensorisk analys samt statistik Huvudsakliga arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå. Anställningen avser i huvudsak... Läs mer om jobbet

2021-08-31
Fakultetssamordnare inom lika villkor och arbetsmiljö
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Teknisk-naturvetenskaplig fakultet gemensamt
Visa beskrivning

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten gör en satsning inom områdena lika villkor och arbetsmiljö och rekryterar därför en fakultetssamordnare med ansvar för arbetet med dessa frågor. Vi söker dig som har ett stort intresse av att driva förändringsarbete inom områdena lika villkor och arbetsmiljö. Du kommer att arbeta med att bedriva ett målinriktat och aktivt arbete med att samordna fakultetens aktiviteter samt initiera och följa upp åtgärder. Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2021.... Läs mer om jobbet

2021-08-25
Forskningssamordnare med fokus på processer för biobankers forskningsdata
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för biobanksforskning
Visa beskrivning

Beskrivning Enheten för biobanksforskning (EBF) är en enhet vid Medicinska fakulteten. EBFs uppgift är att stödja lokala, nationella och internationella forskare och forskargrupper i studier som utgår från de register och provsamlingar som vi administrerar samt skapa förutsättningar för starka forskningsmiljöer. Vi arbetar bl.a. med de forskningsblodprov som samlats vid Västerbottens hälsoundersökning och MONICA-studien. Vi strävar efter att på ett professionellt sätt ge service vid planering... Läs mer om jobbet

2021-08-25
Postdoktor inom e-hälsa med tillämpning i fysioterapi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Avdelningen för fysioterapi
Visa beskrivning

Vi söker en postdoktor vid avdelningen för fysioterapi till ett forskningsprojekt om digital fallprevention för seniorer. Anställningen avser heltid under två år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.   Projektbeskrivning Som postdoktor kommer du att arbeta i projektet Säkra steg där vi utvärderar nya digitala metoder för att ge stöd till äldre personer att komma igång med och underhålla fallpreventiv träning. I forskargruppen har vi tillsammans med äldre personer utvecklat appen... Läs mer om jobbet

2021-08-23
Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Visa beskrivning

Institutionen för estetiska ämnen söker en professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen. Med estetiska ämnen avses i detta fall bild, musik och slöjd. Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. På institutionen för estetiska ämnen samsas runt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreati... Läs mer om jobbet

2021-08-22
Doktorand i datavetenskap med inriktning mot pålitlig anomalidetektion
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot pålitlig maskininlärning för anomalidetektion. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar motsvarande fyra års heltidsstudier.  Sista ansökningsdag är 22-08-2021 . Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildnin... Läs mer om jobbet

2021-08-22
Forskningsingenjör, RAIN steg II
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet söker en forskningsingenjör till forskargruppen Responsible Artificial Intelligence (RAI). Sista ansökningsdag är den 22 augusti, 2021. Anställningen avser heltid under en period av 12 månader. Anställningens startdatum är 1 oktober eller enligt överenskommelse. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 140 anställda från drygt 20 länder. RAI-gruppen bedriver forskning om ansvarsfullt användande av AI samt utvecklar... Läs mer om jobbet

2021-08-22
Två doktorander i datavetenskap med fokus på dataintegritet & dataskydd
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt: Integritetsmedveten (privacy-aware) transparent maskininlärning Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker två doktorander i datavetenskap med inriktning mot dataintegritet och dataskydd. Sista ansökningsdag är den 22 augusti 2021. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 140 anställda från drygt 20 länder. Forskningsgruppen integritetsmedvetet och transparent beslutsfattande (privacy-aware transparent decisions), ledd av professor Vicenç... Läs mer om jobbet

2021-08-20
Postdoktor i litteraturvetenskap med inriktning litteraturdidaktik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som postdoktor i... Läs mer om jobbet

2021-08-20
Doktorand i experimentell fysik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik har cirka 100 medarbetare, bland annat tolv professorer, 28 övriga disputerade lärare och forskare, ett fyrtiotal doktorander och postdoktorer och ett tiotal teknisk/administrativ personal. Institutionen för fysik bedriver forskning inom ett flertal områden, t.ex. organisk elektronik, fotonik, kondenserade materiens fysik och teoretisk fysik. För mer information se https://www.umu.se/institutionen-for-fysik/ . Vi söker en doktorand i fysik med inriktning mot forskning ... Läs mer om jobbet

2021-08-20
Doktorand inom företagsekonomi med fokus på AI innovation Ecosystems
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Handelshögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i företagsekonomi med inriktning Entreprenörskap. Välkommen med din ansökan senast 2021-08-20. Projektbeskrivning               Doktoranden kommer att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp vid USBE, Handelshögskolan vid Umeå universitet ( umu.se/en/research/groups/entrepreneurial-ecosystems-and-new-venture-creation/ ). Doktoranden kommer att ingå i gruppens forskningsprojekt för att förstå hur tekniska innovationer inom... Läs mer om jobbet

2021-08-16
Doktorand i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt: Digitala kompanjoner som sociala aktörer: metoder för människa-AI-samarbete Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker en doktorand i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner som sociala aktörer. Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk miljö med omkring 140 anställda från mer än 20 olika länder. Forskargruppen inom interaktiva intelligenta system (som leds av Helena Lindgren) bedriver forskning om AI-system som behöver... Läs mer om jobbet

2021-08-16
Postdoktor Kost- och måltidsvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en postdoktor. Anställningen är en tidsbegränsad anställning under två år på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 210816.  Huvudsakliga arbetsuppgifter Som postdoktor förväntas du befästa och vidareutveckla i första hand dina vetenskapliga färdigheter. Arbetsuppgifterna utgörs huvudsakligen av forskning med anknytning till kost- och måltidsvetenskap där publicering av forskningsresultat i vetenskapliga... Läs mer om jobbet

2021-08-16
Postdoktor med inriktning mot medicinsk vetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Avdelningen för fysioterapi
Visa beskrivning

Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering söker nu en postdoktor till ett projekt om högintensiv träning för äldre personer inom avdelningen för fysioterapi. Anställningen avser heltid under 2 år. Tillträde den 1 oktober eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning Anställningen är inom ”the Umeå HIT Study”, som är en interdiscplinär studie. Den första delen av studien är en randomiserad kontrollerad studie som utvärderar genomförbarhet och effekter av högintensiv träning på... Läs mer om jobbet

2021-08-16
Universitetslektor i elektroteknik (visstid 12 månader) - förlängd ansökningstid
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har för närvarande cirka 100 anställda och bedriver forskning inom områdena energiteknik, elektronik och systemteknik. Mer information om institutionen finns här . Vi utlyser nu 1-2 anställningar som universitetslektor i elektroteknik. Sista ansökningsdag är 2021-08-16. Arbetsuppgifter Innehavaren förväntas ta ansvar för både undervisning på befintliga och nya kurser i huvudsak rörande reglerteknik, tele- och datakommunikation och handledning a... Läs mer om jobbet

2021-08-16
Postdoktor inom Maskininlärning i säkerhetskritiska system i realtid
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Elektronik- och datorteknik
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet söker nu en postdoktor till projektet Maskininlärning i säkerhetskritiska cyberfysiska system. Anställningen är på heltid i två år med ett tillträde 01 nov, 2021, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 16 aug 2021. Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har idag ca 90 anställda och bedriver forskning inom områden såsom energiteknik, laserspektroskopi,... Läs mer om jobbet

2021-08-16
1-2 universitetslektorer i byggteknik (visstid 12 mån) reviderad annons, förlängd ansökningstid
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har för närvarande cirka 100 anställda och bedriver forskning inom områdena energiteknik, elektronik och systemteknik. Mer information om institutionen finns här. Vi utlyser nu 1-2 anställningar som universitetslektor i byggteknik. Sista ansökningsdag är 2021-08-16. Arbetsuppgifter Innehavaren förväntas delta i våra kurser inom byggteknik, vilket innefattar att bedriva undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt... Läs mer om jobbet

2021-08-16
Postdoktor (2 år) vid UPSC, Umeå universitet
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå Plant Science Centre (UPSC)
Visa beskrivning

Utforska kopplingen mellan metabolisk status och epigenomet En postdoktorsanställning utannonseras härmed vid institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre (www.upsc.se); en mycket stimulerande miljö vid Umeå universitet. Vi söker en motiverad kandidat som ska arbeta inom projektet ”Utforska kopplingen mellan metabolisk status och epigenomet”. Anställningen avser heltid under två år med tillträde enligt överenskommelse. Institutionen för fysiologisk botanik Institutionen... Läs mer om jobbet

2021-08-16
Postdoktor (2 år): Värd-patogen-interaktioner och genetisk screening
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar. Vi söker nu en postdoktor för en tidsbegränsad anställning på 2 år avseende heltid. Planerat tillträde hösten 2021 eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Många patogener har kapacitet att invadera mänskliga celler oc... Läs mer om jobbet

2021-08-16
Samordnare fysisk arbetsmiljö och brandskydd
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Lokalförsörjningsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Gillar du att arbeta med ständiga förbättringar och vill vara med och utveckla universitetets fysiska arbetsmiljö,- strålskydds, - och brandskyddsarbete? Då kan du vara vår nya samordnare inom fysisk arbetsmiljö. Då vår nuvarande samordnare går vidare till nya utmaningar söker vi nu hennes ersättare. Anställningen är placerad på Lokalförsörjningsenheten där vi även arbetar med ombyggnationer, inredning och lokalplanering, miljö och hållbar utveckling, fysisk arbetsmiljö och... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Postdoktor i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor i socialt arbete. Anställningen är heltid under 2 år. Arbetsuppgifter Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för forskningsmiljön ”Sociala perspektiv på skola och utbildning”, en framgångsrik forskningsmiljö som idag består av runt 15 aktiva forskare. Forskningsmiljön söker en forskare med intresse för kvantitativ forskning kring frågor som utbildningsst... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Postdoktor i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor. Anställningen är heltid under 2 år. Arbetsuppgifter Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att självständigt bedriva forskning som... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Amanuens
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 20%
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Vi behöver förstärka vår personalstab med en amanuens. Anställningen avser 20 % av heltid med start from 2021-09-01 eller enligt ök och är tidsbegränsad till 2022-05-31. Arbetsuppgifter Arbetet kommer bedrivas inom forskningsprojektet och infrastrukturen REPDEM. Arbetet innefattar litteratursökningar, genomgång och redovisning av data samt matchning mot andra databaser. Även allmänt assistentarbete kan ingå. Arbetet utförs vid Statsvetenskapliga institutionen. För mer information om... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Postdoktorer i Kulturgeografi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Geografi
Visa beskrivning

Institutionen för geografi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten söker nu 2 postdoktorer med inriktning kulturgeografi. Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Några centrala teman i forskningen är arbetskraftsförsörjning, turism, regional utveckling, regionala flyttningar, internationell migration, fritidshusturism, landsbygdens villkor, städers dynamik och klimatanpassning.    Arbetsuppgifter  Di... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Medieproducent med inriktning på grafisk formgivning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 60%
 • Institution Kommunikationsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Universitetets kommunikationsenhet och inhousebyrå ger kommunikationsstöd till fakulteter, institutioner, universitetsförvaltning och ledning. Kommunikationsenheten arbetar med universitetsgemensam extern och intern kommunikation, studentrekrytering, studentkommunikation, extern och intern webb samt event och arrangemang. Inhousebyrån ger service kring grafisk produktion, film, foto och webb. Inhousebyrån består av en sammansvetsad grupp av 9 personer, som tillsammans arbetar för... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Postdoktor i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor. Anställningen är heltid under 2 år. Arbetsuppgifter Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan i anställningen komma att ingå undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att självständigt bedriva forskning... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Postdoktor i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor. Anställningen är heltid under 2 år. Arbetsuppgifter Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Postdoktor till enheten för ekonomisk historia
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Ekonomisk historia
Visa beskrivning

Enheten för ekonomisk historia söker nu en postdoktor. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med start hösten 2021 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Som postdoktor kommer du att arbeta fokuserat med forskning och publicering. Du kommer att delta i institutionens forskningsarbete där du arbetar nära forskare vid enheten. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta arbete inom ett eget forskningsprojektet. Även samverkan med omgivande samhälle, deltagande i institutionens... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Postdoktor i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor. Anställningen är heltid under 2 år. Arbetsuppgifter Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan i anställningen komma att ingå undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Professor i psykiatri förenad med anställning som specialistutbildad läkare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för klinisk vetenskap vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, söker en professor i psykiatri förenad med anställning som specialistutbildad läkare. Sista ansökningsdag 2021-08-15 Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom psykiatri. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. I detta ingår att leda personal och verksamhet. Professorn förväntas vidare attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Utbildningsadministratör (vikariat, 16 månader)
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå School of Architecture
Visa beskrivning

Arkitekthögskolan Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) startade sin verksamhet 2009 och finns idag i vackra och ändamålsenliga lokaler på Konstnärligt Campus. Skolan har successivt byggts upp som ett internationellt laboratorium för experimentell arkitektur, där både undervisning och forskning bedrivs. Arkitekthögskolan har idag ca 290 studieplatser inom ett femårigt arkitektprogram och ett masterprogram. Ett trettiotal lärare och forskare finns för närvarande på skolan. Mer informati... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Doktorand i psykologi med inriktning mot arbetsmiljö och automatisering
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Doktorand i psykologi med inriktning mot arbetsmiljö och automatisering Institutionen för psykologi söker en doktorand i psykologi. Projektet syftar till att förstå implementering av automatisering i socialtjänsten. Ansök senast 2021-08-15. Projektbeskrivning Institutionen för psykologi vid Umeå universitet söker en doktorand till ett projekt med syfte att undersöka hur automatisering påverkar upplevelsen av arbetsmiljön samt hälsa bland personal i socialtjänsten och chefers betydelse vid... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Postdoktor med fokus på demokrati, delaktighet och artificiell intelligens
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se), forskargruppen Ansvarsfull artificiell intelligens, söker en postdoktor med fokus på demokrati, delaktighet och artificiell intelligens. Sista ansökningsdatum är 15 augusti 2021. Institutionen för datavetenskap (http://www.cs.umu.se) är en dynamisk institution med ca 140 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Institutionens... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Universitetsadjunkt i arkitektur med inriktning mot designprocesser
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå School of Architecture
Visa beskrivning

Arkitekthögskolan utlyser nu ett vikariat som universitetsadjunkt i arkitektur med inriktning mot konceptuella designprocesser och metoder inom hållbar arkitektur och stadsbyggnad. Anställningen är på heltid under tolv månader. Tillträde 1 september 2021, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 15 augusti 2021.   Arkitekthögskolan Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) startade sin verksamhet 2009 och finns idag i vackra och ändamålsenliga lokaler på Konstnärligt Campus.... Läs mer om jobbet

2021-08-15
Postdoktor (2 år) inom databearbetning och visualisering
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik anställer en postdoktor för ett forskningsprojekt om databearbetning och visualisering av atmosfäriska och jonosfäriska data. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 15 september 2021, eller enligt överenskommelse.   Om anställningen Anställningen är vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik som fokuserar på forskning och undervisning inom lärande i naturvetenskap, teknik och matematik.... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Doktorand i Statsvetenskap med inriktning mot miljö- och naturresurspolitik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Statsvetenskapliga institutionen vill förstärka forskargruppen med en doktorand i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och naturresurspolitik. Tillträde den 1 oktober eller enligt överenskommelse. Utlysningen sker inom ramen för en av institutionens fem forskningsprofiler. Denna anställning ligger inom forskningsprofilen miljö och naturresurspolitik.  För mer info, se https://www.umu.se/forskning/grupper/miljo--och-naturresurspolitik/ Vi ser gärna sökande med en forskningsplan som anknyte... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Servicemedarbetare - vikariat 9 mån
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Universitetsservice
Visa beskrivning

Beskrivning Beskrivning   Vad söker vi i dig?   Du är serviceinriktad och trivs med att möta nya människor samt har en förmåga att skapa en bra stämning på arbetsplatsen.   Som person är du hjälpsam, positiv, utför dina arbetsuppgifter med kvalité och känner stolthet i din yrkesroll. Du kan arbeta självständigt och du ser vad som behöver göras, du känner dig trygg med att ta personlig kontakt men också kan avgöra när och hur du lämpligast gör det.  Du är flexibel och kan prioritera själv elle... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Doktorand i Statsvetenskap, med inriktning mot kommuner, regioner & offentlig verksamhet
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Statsvetenskapliga institutionen vill förstärka forskargruppen med en doktorand i statsvetenskap med inriktning mot kommuner, regioner och offentlig verksamhet. Tillträde den 1 oktober eller enligt överenskommelse. Utlysningen sker inom ramen för en av institutionens fem forskningsprofiler. Denna anställning ligger inom forskningsprofilen kommuner, regioner och offentlig verksamhet. För mer information, se https://www.umu.se/forskning/grupper/kommuner-regioner-offentlig-verksamhet/ Vi ser gär... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Postdoktor med inriktning mot kognitiv neurovetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom ämnena diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Vi söker en postdoktor till ett projekt om högintensiv träning för äldre personer. Projektet utförs inom ramen för Umeå Center för Funktionell Hjärnavbildning (UFBI) och är ett samarbete mellan Institutionen för... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Postdoktor (2 år) bildning av metylkvicksilver i förorenade sediment
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en postdoktor till ett forskningsprojekt om bildning av metylkvicksilver i förorenade sediment. Anställningen avser heltid under två år med tillträde så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Kvicksilver utgör allvarliga hot mot ekosystem och människors hälsa, främst genom bildning och spridning av metylkvicksilver i vattenekosystem. För att förbättra denna situation måste bidragen från förorenade sediment till den... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Servicemedarbetare -vikariat 6 månader
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Universitetsservice
Visa beskrivning

Beskrivning Vad söker vi i dig?   Du är serviceinriktad och trivs med att möta nya människor samt har en förmåga att skapa en bra stämning på arbetsplatsen.   Som person är du hjälpsam, positiv, utför dina arbetsuppgifter med kvalité och känner stolthet i din yrkesroll. Du kan arbeta självständigt och du ser vad som behöver göras, du känner dig trygg med att ta personlig kontakt men också kan avgöra när och hur du lämpligast gör det.  Du är flexibel och kan prioritera själv eller tillsammans... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Tentamensvärd - timanställning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 10-50%
 • Institution Tentamensservice
Visa beskrivning

Beskrivning Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation som förenklar vardagen på campus för anställda, studenter och besökare. Det gör vi genom att sköta lokaler, lokalvård, husservice, postdistribution, tentamen och Infocenter. Vi erbjuder även produkter och tjänster inom tryck och transporter.  Läs gärna mer på www.service.umu.se.  Vi söker nu medarbetare till Tentamensservice.  Som tentamensvärd står du till förfogande utifrån vårt behov av extra personal. Schemabokningar... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Huvudvärd vid tentamensservice - timanställning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 10-50%
 • Institution Tentamensservice
Visa beskrivning

Beskrivning Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation som förenklar vardagen på campus för anställda, studenter och besökare. Det gör vi genom att sköta lokaler, lokalvård, husservice, postdistribution, tentamen och Infocenter. Vi erbjuder även produkter och tjänster inom tryck och transporter. Läs gärna mer på www.service.umu.se. Vi söker nu medarbetare till Tentamensservice. Som huvudvärd vid tentamen står du till förfogande utifrån vårt behov av extra personal. Bokningar... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Servicemedarbetare - 50%- 6 månader
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 50%
 • Institution Universitetsservice
Visa beskrivning

Beskrivning Vad söker vi i dig?   Du är serviceinriktad och trivs med att möta nya människor samt har en förmåga att skapa en bra stämning på arbetsplatsen.   Som person är du hjälpsam, positiv, utför dina arbetsuppgifter med kvalité och känner stolthet i din yrkesroll. Du kan arbeta självständigt och du ser vad som behöver göras, du känner dig trygg med att ta personlig kontakt men också kan avgöra när och hur du lämpligast gör det.  Du är flexibel och kan prioritera själv eller tillsammans... Läs mer om jobbet

2021-08-12
Universitetsjurist, inriktning personuppgiftsrätt
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Universitetsledningens kansli
Visa beskrivning

Beskrivning Som universitetsjurist arbetar du med varierande juridiska frågor i en internationell och dynamisk miljö. Du ger kvalificerat stöd, råd och service till framför allt universitetsledningen, men också till våra övriga institutioner och enheter. Du kommer att arbeta tillsammans med våra fem andra universitetsjurister vid förvaltningsenheten Universitetsledningens kansli. Arbetsuppgifter Juristernas arbetsuppgifter omfattar samtliga juridiska frågor som uppkommer i samband med den... Läs mer om jobbet

2021-08-12
Studieadministratör till läkarprogrammet
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Kansliet för medicin
Visa beskrivning

Vid Kansliet för medicin finns idag ca 40 medarbetare som arbetar med frågor inom ekonomi, forskning, HR, kommunikation, utbildning samt administrativt stöd till läkarutbildning. Vi söker nu förstärkning med en studieadministratör till Området för läkarutbildning. Är du en skicklig administratör som skulle trivas med ett varierande arbete med mycket kontakt med studenter och lärare? Sök då anställningen för att ingå i vårt team som arbetar med stöd till läkarutbildningar vid Umeå universitet.... Läs mer om jobbet

2021-08-12
Universitetslektor i Kost- och måltidsvetenskap, inriktning sensorik och sensorisk analys
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap söker en universitetslektor med inriktning sensorik, sensorisk analys samt  statistik.  Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (100%) med tillträde snarast och längst till och med 220215.  Sista ansökningsdag 210812. Huvudsakliga arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå. Anställningen avser i huvudsak undervisni... Läs mer om jobbet

2021-08-10
Doktorand till institutionen för Informatik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Institutionen för informatik söker en doktorand i informatik, med inriktning mot digital transformation. Forskningsinriktning Digitalisering har inneburit omvälvande förändringar inom en rad olika branscher. Den senaste tiden har mer traditionella branscher börjat att känna av det förändringstryck som förknippas med digitalisering. Samtidigt som såväl forskare som praktiker har lovordat den digitala teknikens förändringskraft när det gäller traditionella branscher så vet vi lite om hur sådana... Läs mer om jobbet

2021-08-10
Laboratorieingenjör till institutionen för molekylärbiologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi söker en Laboratorieingenjör för en tidsbegränsad anställning upp till 12 månader avseende heltid med tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Du kommer till största delen av arbetstiden tillhandahålla rutinmässig service inom ramen för institutionens gemensamma stödfunktioner. Detta innefattar t.ex. ansvar för beredning av odlingsmedia för bananfluga, laboratoriedisk, dekontaminering av infektiöst avfall och sterilisering av... Läs mer om jobbet

2021-08-10
Postdoktor 2 år, metodutveckling för skalbar fenotyping av malariaparasiter
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi har runt 200 anställda. Institutionens huvuduppgifter är forskning, forskarutbildning och grundutbildning samt interaktioner med samhället. Institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet omfattar flera molekylärbiologiska områden inom vetenskap och medicin: cellbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi, tumörbiologi och neurobiologi i samband med användning av genetiska modellorganismer. Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till... Läs mer om jobbet

2021-08-10
Postdoktoral anställning (2 år) inom molekylär parasitologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till projektet ”funktionell kartläggning av armadillo-repeat proteiner i protein trafikering i malaria parasiter”. Anställningen finansieras av Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). Anställningen är heltid i två år med tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse. Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi har runt 200 anställda. Institutionens huvuduppgifter är forskning, forskarutbildning och... Läs mer om jobbet

2021-08-09
Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap Sociologiska institutionen utlyser en anställning som universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen omfattar både campus och nätdistanskurser samt kurs/momentsansvar och sker i huvudsak på svenska. Viss... Läs mer om jobbet

2021-08-09
Universitetslektor i kriminologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektor i kriminologi Sociologiska institutionen, i samarbete med Enheten för polisutbildning, utlyser en anställning som universitetslektor i kriminologi. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på kurser inom kriminologi och polisiärt arbete, på grundläggande och avancerad nivå. Undervisning kan också ske på kurser i sociologi.  Undervisningen omfattar... Läs mer om jobbet

2021-08-09
Universitetslektor i sociologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektor i sociologi Sociologiska institutionen utlyser en anställning som universitetslektor i sociologi med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen omfattar både campus och nätdistanskurser samt kurs/momentsansvar och sker i huvudsak på svenska. Viss undervisning kan ske på engelska. Den sökande förväntas kun... Läs mer om jobbet

2021-08-08
Postdoktor vid Statsvetenskapliga institutionen
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som postdoktor. Anställningen avser heltid under två år med placering vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Tillträde 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse.  Anställningen  Anställning avser heltid under två år. I anställningen ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning på grund- och avancerad nivå kan uppgå till max 20% av heltid. Du kommer vara placerad vid Statsvetenskapliga institutionen... Läs mer om jobbet

2021-08-08
Vikarierande museivärd vid Bildmuseet
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 90 %
 • Institution Bildmuseet vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Bildmuseet är en kreativ arbetsplats med konst och visuell kultur som huvudsakligt ansvarsområde. Museet bedriver en publik utställningsverksamhet och en stor del av utställningarna är egenproducerade. Mer information finner du http://www.bildmuseet.umu.se/sv/. Huvudsakliga arbetsuppgifter Vi söker en museivärd med omfattningen 90 % under perioden 21-09-01 – 22-01-18 (vikariat). Museivärden ansvarar för värdskapet gentemot Bildmuseets besökare. I arbetet ingår att bemanna Bildmuseets receptio... Läs mer om jobbet

2021-08-08
Java-utvecklare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2021-08-08
Senior Frontendutvecklare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2021-08-08
.Net-utvecklare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2021-08-08
Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som  universitetslektor i... Läs mer om jobbet

2021-08-08
Projektledare/Scrum Master
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare, hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitetet, ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2021-08-08
Utvecklare med inriktning mot test
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2021-08-08
Virtualiseringsexpert VMware
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

Vi fortsätter att växa och söker medarbetare som vill vara med att växa, påverka och utvecklas med oss. Att vara en del av ITS Vi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra medarbetare delar vår värdegrund och arbetar för att främja en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö och kultur. ITS är en arbetsplats där man har möjlighet till utveckling, utmanande arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka och ha roligt tillsammans. Vi tror på kompetensutveckling och kompetensöverföring och här... Läs mer om jobbet

2021-08-08
Applikationsspecialist/Microsoftspecialist
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

Vi fortsätter att växa och söker medarbetare som vill vara med att växa, påverka och utvecklas med oss. Att vara en del av ITS Vi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra medarbetare delar vår värdegrund och arbetar för att främja en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö och kultur. ITS är en arbetsplats där man har möjlighet till utveckling, utmanande arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka och ha roligt tillsammans. Vi tror på kompetensutveckling och kompetensöverföring och här... Läs mer om jobbet

2021-08-08
Kommunikatör
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: http://www.umu.se/kultmed/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som kommunikatör.... Läs mer om jobbet

2021-08-06
Projektassistent inom biofluidmekanisk analys
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Institutionen för strålningsvetenskaper söker en projektassistent inom biofluidmekanisk analys med inriktning mot cerebralt blodflöde och cerebrospinalvätskans flödesmekanik. Anställningstiden är nio månader och avser... Läs mer om jobbet

2021-08-06
Systemadministratör IT, Designhögskolan
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Designhögskolan
Visa beskrivning

Designhögskolan söker dig som är nyfiken och intresserad av att hitta kreativa och praktiska lösningar för att förvalta och utveckla vår IT-miljö samt stödja personal och studenter. Designhögskolan är en internationell miljö och vi använder till stor del engelska som arbetsspråk inom vår verksamhet. Vi använder oss av flera olika programvaror som CAD, Adobe och även flertalet administrativa program. Ansök senast 2021-08-06, tjänsten är på heltid. Arbetsuppgifter Som systemadministratör inom I... Läs mer om jobbet

2021-08-05
ERC postdoc-position för att studera mikrosporidianbiologi (cryo-EM/ET)
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Barandun Laboratory ( www.barandunlab.org ) söker en postdoktoral forskare med bakgrund inom proteinbiokemi och omfattande strukturell biologisk expertis (cryo-EM och cryo-ET). Anställningen är placerad vid Institutionen för molekylärbiologi och avser heltid i två år. Planderad start i September 2021 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 5 Augusti, 2021. Vi är en ung och dynamisk forskargrupp vid Umeå universitet som använder cryo-EM för att studera hur intracellulära patogener... Läs mer om jobbet

2021-08-05
Postdoktor för att studera mykobakteriell ribosombiologi (kryo-EM)
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Barandun-laboratoriet ( www.barandunlab.org ) söker en postdoktoral forskare med bakgrund inom Mycobacteria-biologi, RNA / proteinbiokemi och strukturbiologi (kryo-EM eller röntgenkristallografi). Anställningen är placerad vid Institutionen för molekylärbiologi och avser heltid i två år med start september 2021 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 5 Augusti 2021. Vi är en ung och dynamisk forskargrupp vid Umeå universitet som använder cryo-EM för att studera hur intracellulära... Läs mer om jobbet

2021-08-04
HR-samordnare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Handelshögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Handelshögskolan söker en självgående HR-samordnare med lägst kandidatexamen från personalvetarprogrammet eller motsvarande. Vi erbjuder dig kvalificerade arbetsuppgifter i en internationell miljö där du har en samordnande roll i ett flertal HR-processer. Välkommen med din ansökan senast 2021-08-04. Arbetsuppgifter Som HR-samordnare vid Handelshögskolan arbetar du brett och självständigt med såväl kvalificerade HR-frågor som löpande HR-administration, vilket bland annat innefattar: Att ge... Läs mer om jobbet

2021-08-02
Doktorandanställning i medicinsk vetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Visa beskrivning

Vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning samt forskar- och grundutbildning inom ämnena anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi. Här kan du läsa mer om oss: https://www.umu.se/institutionen-for-kirurgisk-och-perioperativ-vetenskap. Vi söker nu en doktorand till projektet ’Räddningsstöd vid arbetsplatsolyckor inom bygg- & anläggningsbranschen’. Anställningen syftar till en... Läs mer om jobbet

2021-08-02
Doktorand i kemi inom Företagsforskarskolan: Skogsindustriella processer
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen, Örnsköldsvik
Visa beskrivning

Ny forskning pekar på en stor potential för resurseffektiv flisningsteknik och mer effektiva impregneringsprocesser. Inom ramen för Företagsforskarskolan söker vi i samarbete med MoRe Research en doktorand till ett projekt om flisning och impregnering. Välkommen med din ansökan senast 2 augusti 2021. Studieuppgifter Doktorandstudierna syftar till en doktorsexamen där huvuduppgiften är forskning inom projektet "Resurseffektiv flisning och förbättrad impregnering av flis för skogsindustriella... Läs mer om jobbet

2021-08-01
Doktorand i företagsekonomi med inriktning finansiering
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Handelshögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i företagsekonomi med inriktning Finansiering. Välkommen med din ansökan senast 2021-08-01. Arbetsuppgifter Doktoranden kommer att ha enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, som sin primära arbetsplats. Som doktorand ska du läsa forskarutbildningskurser och bedriva självständig forskning inom finansområdet. Kursdelen i forskarutbildningen motsvarar 90 hp, medan arbetet med forskning (avhandlingen) motsvarar 150 hp. Du... Läs mer om jobbet

2021-08-01
Universitetslektor i Folkhälsovetenskap, 6 månader
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Visa beskrivning

Institutionen för Epidemiologi och global hälsa söker en Universitetslektor i Folkhälsovetenskap med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 6 månader. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet arbetsmiljö och hälsa inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid magisterprogrammet i arbetsmiljö och hälsa, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för... Läs mer om jobbet

2021-08-01
Vikarierande Universitetslektor i kirurgi, 5 mån
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Visa beskrivning

Vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ämnena anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi. Här kan du läsa mer om oss: https://www.umu.se/institutionen-for-kirurgisk-och-perioperativ-vetenskap. Vi söker nu en vikarierande Universitetslektor i kirurgi förenad med anställning som specialistutbildad läkare i kirurgi, 5 mån. Stationeringsort är Umeå, Region... Läs mer om jobbet

2021-08-01
Doktorand i psykologi med inriktning mot förhörsteknik inom polisen
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Doktorand i psykologi med inriktning mot förhörsteknik inom polisen Institutionen för psykologi, i samarbete Enheten för polisutbildning, söker en doktorand i psykologi. Projektstart är oktober 2021. Projektet syftar till att studera psykologiska aspekter inom polisförhörsteknik. Ansök senast 2021-08-01. Projektbeskrivning Doktorandprojektet kommer bedrivas vid Institutionen för psykologi i samarbete med Enheten för polisutbildning. Projektet kommer att studera betydelsen av psykologiska... Läs mer om jobbet

2021-08-01
Projektassistenter Handelshögskolan, företagsekonomi, entreprenörskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 25%
 • Institution Handelshögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Vi söker 1-2 projektassistenter till ett forskningsprojekt som finansieras av Per & Eivor Wikströms stiftelse. Anställningen är placerad vid enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, avser deltid 25% och är tidsbegränsad till ca 6 månader. Välkommen med din ansökan senast 2021-08-01. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i att boka, hålla i intervjuer och samla in data på teknologiska innovationer. Projektassistenten kommer att bli involverad i ett forskningsprojekt som finansieras av... Läs mer om jobbet

2021-08-01
Vikarierande Universitetslektor i kirurgi
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Luleå
Visa beskrivning

Vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ämnena anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi. Här kan du läsa mer om oss: https://www.umu.se/institutionen-for-kirurgisk-och-perioperativ-vetenskap. Vi söker nu en vikarierande Universitetslektor i kirurgi förenad med anställning som specialistutbildad läkare i kirurgi, 4 mån. Stationeringsort är Sunderbyn, Region... Läs mer om jobbet

2021-07-31
Doktorand i datavetenskap med inriktning programsäkerhet
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.cs.umu.se) söker en doktorand i datavetenskap med inriktning programsäkerhet. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap där du får möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med 130 anställda från mer än 20 länder. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 31 Juli. WASP Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda... Läs mer om jobbet

2021-07-31
Postdoktor (2 år) utveckling av membran för att skörda blå energi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Institutionen för kemi erbjuder en postdoktorsanställning inom teknisk kemi som främst kommer att arbeta med att utveckla och testa membran för att skörda blå energi baserat på svenska naturliga och konstgjorda vattenresurser. Postdoktorprojektet inkluderar teoretisk uppskattning av extraherbar energi, testning och karakterisering av kommersiella membran, syntetisering av polymerer, karakterisering av nya membran och applicering av de förberedda membranen för blå energiproduktion. Sista... Läs mer om jobbet

2021-07-31
Postdoktor (2 år) i vaskulär neurologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för klinisk vetenskap är en arbetsplats med brett kunnande i kliniska ämnen. Vid avdelningen för neurovetenskaper sker klinisk och translationell forskning inom neurologi, neurokirurgi och neurofysiologi. Vi söker nu en postdoktor i vaskulär neurologi. Anställningen avser heltid under 2 år med start i september. Sista ansökningsdag 2021-07-31. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Karotisstenos är en vanlig orsak till ischemisk stroke. En variant av karotisstenos är subocklusio... Läs mer om jobbet

2021-07-30
Internationell koordinator, vikariat
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution International Office
Visa beskrivning

Beskrivning International Office söker en internationell koordinator med uppgift att arbeta med utbytesprogram och studentutbyte. Anställningen avser ett 12 månader vikariat på heltid med start 1 september 2021 eller efter överenskommelse. Internationalisering vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. I vårt uppdrag ingår ansvar för universitetets... Läs mer om jobbet

Anställning lärare

För anställning av lärare finns en lokal anställningsordning.