Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lediga jobb

2020-09-15
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicinsk kemi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 procent
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Beskrivning Doktorandstudierna kommer att genomföras vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och stöds av Wallenberg Center for Molecular Medicine-Infection Biology. Mobila genetiska element (MGEs) är i sig relaterade till patogenes, antibiotikaresistens och en av de viktigaste faktorerna i bakterieutvecklingen. Att förstå hur MGE: er uttrycker sina gener och replikerar deras DNA är alltså avgörande för vår framgång att bekämpa bakterieinfektioner. Vi studerar tre viktiga MGE i... Läs mer om jobbet

2020-09-13
WASP AI Biträdande universitetslektor i matematisk statistik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Department of Mathematics and Mathematical Statistics
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser ett biträdande lektorat i matematisk statistik med specialisering i ickekonvex inferens och inlärning. Anställningen kommer med ett stort rekryteringspaket som innefattar full finansiering av en doktorand, två postdoktorala forskare och diskretionära projektmedel om 60 tkr årligen. Sista ansökningsdag 2020-09-13. Bakgrund Expansionen av artificiell intelligens (AI) är en av de mest spännande utvecklingarna under tjugohundratalet.... Läs mer om jobbet

2020-09-07
Biträdande universitetslektor i maskininlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Teknisk-naturvetenskaplig fakultet gemensamt
Visa beskrivning

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet utlyser ett biträdande universitetslektorat i maskininlärning . Denna anställning, som inrättats genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) , åtföljs av betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan). Sista ansökningsdag är 2020-09-07. Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk... Läs mer om jobbet

2020-09-06
Universitetslektor i ryska med språkvetenskaplig inriktning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska. Vi söker en universitetslektor i ryska med språkvetenskaplig inriktning, tillträde enligt överenskommelse. Beskrivning och arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå i ryska med inriktning mot... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i Kost- & måltidsvetenskap inriktning hållbar gastronomi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Doktorand i Kost- & måltidsvetenskap inriktning hållbar gastronomi Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- & måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har ett 30-tal medarbetare, varav för närvarande fem doktorander. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, https://www.umu.se/institutionen-... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorander i Ekonomisk historia
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Ekonomisk historia
Visa beskrivning

Två doktorander i ekonomisk historia Enheten för ekonomisk historia är forskningsintensiv och sysselsätter ca 15 personer: lektorer, teknisk/administrativ personal och doktorander. Ekonomisk-historia har en forskarutbildning som delvis sker i samarbete med andra lärosäten i landet. Forskningen inom ämnet publiceras regelbundet i svenska och utländska tidskrifter och utnyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder som viktiga verktyg. Ekonomisk historia har väl utvecklade forskningssamarbe... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i Psykologi med inriktning klinisk psykologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Doktorand i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi   Institutionen för psykologi söker en doktorand i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi. Projektet syftar till att belysa återhämtningsförloppet vid utmattningssyndrom och identifiera faktorer som kan främja respektive hindra återhämtning av psykisk hälsa, kognitiv funktion och arbetsförmåga i patientgruppen. Projektet startar senast 1 oktober 2020. Ansök senast 2020-08-31. Projektbeskrivning Institutionen för psykologi vid... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i företagsekonomi med inrikning Finans
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Företagsekonomi
Visa beskrivning

Enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i företagsekonomi med inriktning Finans. Välkommen med din ansökan senast 2020-08-31. Arbetsuppgifter Doktoranden kommer att ha enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, som sin primära arbetsplats. Som doktorand ska du läsa forskarutbildningskurser och bedriva självständig forskning inom finansområdet. Kursdelen i forskarutbildningen motsvarar 90 hp, medan arbetet med forskning (avhandlingen) motsvarar 150 hp. Du... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i nationalekonomi med inriktning mot miljö- och energiekonomi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Nationalekonomi
Visa beskrivning

Enheten för nationalekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i nationalekonomi med inriktning mot miljö- och energiekonomi. Forskningsprojektet syftar till att utveckla och tillämpa metoder för att utvärdera hur företag presterar, framför allt på miljöområdet och i termer av energieffektivitet. Välkommen med din ansökan senast 2020-08-31. Forskningsmiljö Enheten för nationalekonomi har cirka 40 anställda och undervisar cirka 240 studenter per år. De dominerande forskningsområdena vid... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Nationalekonomi
Visa beskrivning

Enheten för nationalekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi. Forskningsprojektet har två huvudsakliga teman. Det ena avser den offentliga sektorns lönesättning respektive den regionala fördelningen av arbetstillfällen, och hur dessa påverkar den lokala arbetsmarknaden, migration mellan regioner, den regionala fördelningen av humankapital och den ekonomiska tillväxten på lokal/regional nivå. Det andra temat är friktioner på den... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorander i Socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Institutionen för socialt arbete söker tre doktorander Institutionen för socialt arbete är en av landets ledande socialvetenskapliga forskningsmiljöer. Forskning i ämnet socialt arbete omfattar i bred mening studier av samhälleliga och sociala problem, dess uppkomst och orsaker samt konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Vid institutionen bedrivs idag forskning inom samhällsinriktat socialt arbete, individ- och familjeomsorg, äldre, åldrande och omsorg, psykisk hälsa/ohälsa,... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i Nationalekonomi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Nationalekonomi
Visa beskrivning

Doktorand i nationalekonomi Handelshögskolan vid Umeå universitet Enheten för nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE), söker en doktorand i nationalekonomi. Välkommen med din ansökan senast 2020-08-31.  Enheten för nationalekonomi har cirka 40 anställda och undervisar cirka 240 studenter per år. De dominerande forskningsområdena vid enheten är offentlig ekonomi och miljöekonomi. Andra aktiva forskningsområden inkluderar välfärdsekonomi, beteendeekonomi, arbetsmarknadseko... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i Företagsekonomi med inriktning marknadsföring
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Företagsekonomi
Visa beskrivning

Doktorand i företagsekonomi med inriktning Marknadsföring   Handelshögskolan vid Umeå Universitet Enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i företagsekonomi med inriktning Marknadsföring. Välkommen med din ansökan senast 2020-08-31. Arbetsuppgifter Doktoranden kommer att ha enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, som sin primära arbetsplats. Som doktorand ska du läsa forskarutbildningskurser och bedriva självständig forskning inom marknadsföringsområdet.... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i Företagsekonomi med inriktning Management
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Företagsekonomi
Visa beskrivning

Doktorand i företagsekonomi med inriktning Management   Handelshögskolan vid Umeå Universitet Enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i företagsekonomi med inriktning Management. Välkommen med din ansökan senast 2020-08-31. Arbetsuppgifter Doktoranden kommer att ha enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, som sin primära arbetsplats. Som doktorand ska du läsa forskarutbildningskurser och bedriva självständig forskning inom managementområdet. Kursdelen i... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i Kost- & måltidsvetenskap inr. Kost- & nutritionsbehandling
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Doktorand i Kost- & måltidsvetenskap inriktning Kost- och nutritionsbehandling   Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- & måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har ett 30-tal medarbetare, varav för närvarande fem doktorander. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, https://www.umu.se/... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolans och fritidshemmets praktiker
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen avser det vetenskapliga ledarskapet för verksamma inom forskningsfältet. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom planering och ledning av forskningsprojekt, samt initiera och leda arbetet med ansökningar för såväl egen som andras externa forskningsfinansiering. Professorn förväntas bedriva egen forskning, leda seminarier och handleda doktorander samt på andra sätt arbeta för att stärka verksamhetsområdet.  I arbetsuppgifter... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot farmakologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Beskrivning av doktorandprojektet Dopamin D3-receptorn är inblandad i bland annat beroendesjukdomar och biverkningar av L-DOPA-behandling vid Parkinsons sjukdom och spelar sannolikt en viktig roll för terapeutiska effekter av antipsykotika. Det aktuella doktorandprojektet syftar till att öka vår kunskap om D3-receptorns olika nedströms signalvägar och deras funktion. Projektet tar avstamp i utveckling och karaktärisering av en ny assay for dopamin D3-receptoraktivitet, där rekrytering av... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Universitetslektor i Psykiatri förenad med anställning som specialistutbildad läkare i Psykiatri
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet Psykiatri inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i Statistik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Statistik
Visa beskrivning

Doktorand i statistik Handelshögskolan vid Umeå universitet Handelshögskolan, enheten för statistik, söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning. Välkommen med din ansökan senast 2020-08-31.  Enheten för statistik har ca 35 anställda och bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper. Genom erfarna handledare får våra doktorander tillgång till breda nationella och internationella nätverk. Forskningen... Läs mer om jobbet

2020-08-31
Doktorand i Idrottspsykologi med inriktning klinisk psykologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Doktorand i idrottspsykologi med inriktning mot klinisk psykologi Institutionen för psykologi söker en doktorand i psykologi med inriktning mot behandling av psykisk ohälsa bland idrottare. Ett intresse för både psykologiska behandlingar och idrottskontexten är således nödvändigt. Projektet startar senast 1 oktober 2020. Ansök senast 2020-08-31. Projektbeskrivning Institutionen för psykologi vid Umeå universitet söker en doktorand till ett projekt med syfte att undersöka effekter av behandlin... Läs mer om jobbet

2020-08-30
Administrativ chef
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Vi söker en administrativ chef till institutionen för datavetenskap som kraftigt ökar i antalet medarbetare. Som ett led i tillväxten vill vi ytterligare professionalisera ledningen av institutionens administrativa verksamhet. Din roll blir att utifrån nuvarande administrativa stödfunktioner och dess kommande expansion skapa en sammanhållen stödverksamhet som effektivt stödjer institutionens forskning och utbildning. I din roll som administrativ chef kommer du att ingå i institutionens... Läs mer om jobbet

2020-08-30
Continuous Integration/Devops
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

Vår mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2020-08-30
Applikationsspecialist/Microsoftspecialist
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2020-08-30
Nätspecialist
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2020-08-27
Universitetslektor i oral hälsa med möjlighet till förenad anställning som tandhygienist
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för odontologi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet Oral hälsa inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid tandhygienistprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och... Läs mer om jobbet

2020-08-27
Universitetslektor i odontologi förenad med anställning som specialistutbildad tandläkare i orofacial medicin
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för odontologi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet orofacial medicin inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid tandläkarprogrammet samt på grundnivå inom tandhygienistprogrammet. Det kan inom ramen för lektoratet ingå medverkan även i andra kurser i tandläkarprogrammet samt i fort- och vidareutbildning av tandläkare och annan vårdpersonal. I arbetsuppgifterna ingår att handleda vetenskapliga examensarbeten inom huvudsakligen inom tandläkarprogramme... Läs mer om jobbet

2020-08-21
Första forskningsassistent, 50%
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 50%
 • Institution Centrum för samisk forskning - Vaartoe
Visa beskrivning

Várdduo -Centrum för samisk forskning består huvudsakligen av forskning och forskarutbildning, till stor del finansierad av externa bidrag. Som unikt kompetenscentrum för samisk forskning i Sverige är forskningsinformation och samverkan en central del av verksamheten. I anslutning till utvecklingen inom urfolksstudier internationellt, och utifrån etiska perspektiv, präglas verksamheten vid Várdduo i ökande grad av samverkan med det samiska samhället. Att forskningsfrågorna ska vara förankrad... Läs mer om jobbet

2020-08-19
Doktorand i Medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för klinisk vetenskap söker en doktorand med inriktning mot neurologi för att studera riskfaktorer för multipel skleros i prover tagna innan sjukdomsdebut. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till maximalt fyra år på heltid. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter I din doktorandanställning bedriver du forskning om sjukdomen multipel skleros (MS) och ingår i ett projekt som behandlar orsaker till sjukdomen. Ett biobanksmaterial med prover insamlade fle... Läs mer om jobbet

2020-08-17
Professor i automatiserad programvaruutveckling
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en professor i automatiserad programvaruutveckling. Denna tjänst, som inrättats genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), åtföljs av betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan). Sista ansökningsdag är 2020-08-17. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar forskning inom området automatiserad programvaruutveckling, i synnerhet hantering av de tekniska aspekterna av automatiserad mjukvaruutveckling... Läs mer om jobbet

2020-08-17
Professor i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

En tillsvidareanställning som professor i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi. Med klinisk psykologi avses områden såsom uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning samt behandling och prevention av kliniska tillstånd. Med kliniska tillstånd menas i första hand mentala besvär, problem, beteendestörningar, funktionsnedsättning eller avvikelser som starkt påverkar vardagen negativt.  Arbetsuppgifter Vid institutionen bedrivs flera utbildningar med stark klinisk betoning och en... Läs mer om jobbet

2020-08-17
HR-samordnare till Kemiska institutionen
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Vi söker nu en HR-samordnare till Kemiska institutionen. Anställningen är tillsvidare på 100%. Sista ansökningsdag är 2020-08-17 med tillträde 2020-09-07 eller enligt överenskommelse.   Arbetsuppgifter Det förväntade arbetet innefattar hela HR-området och inkluderar såväl operativt, strategiskt som självständigt analytiskt HR-arbete. Du kommer att fungera som ett stöd till ledningen i både operativa och strategiska HR-frågor och ha ansvar för att driva och implementera ett HR-perspektiv i... Läs mer om jobbet

2020-08-17
Professor i programvarusäkerhet
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en professor i programvarusäkerhet. Denna tjänst, som inrättats genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), åtföljs av betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan). Sista ansökningsdag är 2020-08-17. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar forskning inom området programvarusäkerhet, med fokus på holistiska tillvägagångssätt för att hantera säkerhetsfrågor under hela programvaru­livscykeln. De... Läs mer om jobbet

2020-08-16
Tekniker med ansvar för lokalplanering
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap är en internationell arbetsplats med 130 anställda från cirka 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Institutionen är involverad i flera nationella och internationella forskningsprojekt och är just nu i en tillväxtfas vilket innebär ett ökat behov av en serviceinriktad tekniker som samordnar institutionens infrastruktur. Du kommer att ingå i institutionens tekniska och administrativa stödfunktio... Läs mer om jobbet

2020-08-16
Studieadministratör 75%
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 75%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier söker en studieadministratör på 75 %. Anställningen är en tillsvidareanställning och tillträde sker 2020-09-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Studieadministratören ger stöd och service i studieadministrativa ärenden till studenter på grund- och avancerad nivå och undervisande personal. Du arbetar i hela processen från att kurser skapas till att studenten avslutat sina studier hos oss. Dina arbetsuppgifter blir huvudsakligen att ansvara för löpande... Läs mer om jobbet

2020-08-16
Forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 50-100 %
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Forskningsingenjör Institutionen för datavetenskap är en starkt växande dynamisk institution med 130 anställda från mer än 20 olika länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Forskargruppen Interaktiva i ntelligenta system bedriver forskning i området där artificiell intelligens (AI)-baserad teknologi möter människan och behöver samarbeta för att stödja människan i aktiviteter. Flera av forskningsprojekten fokuserar på AI-metoder för... Läs mer om jobbet

2020-08-16
Doktorand i datavetenskap med inriktning mot logiska agenter
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Forskningsämne: Strategisk argumentation för att hantera interaktion mellan intelligenta system och människor Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot socialt intelligenta system för samarbete mellan människa och intelligenta agenter. Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 120 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett... Läs mer om jobbet

2020-08-16
2 doktorander i datavetenskap med fokus på dataintegritet & dataskydd
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt: Integritetsmedveten (privacy-aware) transparent maskininlärning Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker två doktorander i datavetenskap med inriktning mot dataintegritet och dataskydd. Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 120 anställda från drygt 20 länder. Forskningsgruppen integritetsmedvetet och transparent beslutsfattande (privacy-aware transparent decisions), ledd av professor Vicenç Torra,... Läs mer om jobbet

2020-08-16
Doktorand i molekylär ekosystemekologi – eDNA-baserad övervakning över 40 år av ett sub-arktiskt ekosystem
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) erbjuder en doktorandanställning inom ekosystemekologi. Doktorandanställningen påbörjas hösten 2020 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2020-08-16. Projektbeskrivning Ekosystem är komplexa och dynamiska system som påverkas av interaktioner mellan organismerna så väl som med miljön. Målet med detta projekt är att undersöka hur klimatförändringar och förändringar i markanvändning påverkar ekosystemen då det... Läs mer om jobbet

2020-08-16
IT-pedagog till Lärarhögskolan
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Beskrivning Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam organisation med uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. I uppdraget ligger även att samverka med parter såväl inom som utanför universitet. Vid Lärarhögskolan finns ett kansli med drygt 20 medarbetare inom utbildnings- och forskningsledning, ekonomi, administration, kommunikation och studievägledning. Umeå universitet har fått regeringens uppdrag... Läs mer om jobbet

2020-08-15
Forskningsingenjör inom ansvarsfull AI
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med cirka 120 anställda från mer än 20 olika länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Forskningsgruppen inom Ansvarsfull AI inrättades för att studera de etiska och samhälleliga effekterna av AI, samtidigt som man stödjer beslutsfattare genom att utveckla verktyg och metoder för att mildra negativa effekter. Den aktuella anställningen omfattar heltid under en period av 12... Läs mer om jobbet

2020-08-15
Universitetslektor i fysioterapi med möjlighet till förenad anställning som fysioterapeut
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för fysioterapi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet fysioterapi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid fysioterapeutprogrammet och masterprogrammet i fysioterapi , men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I... Läs mer om jobbet

2020-08-14
Forskningssamordnare till Kansliet för teknik och naturvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Teknisk-naturvetenskaplig fakultet gemensamt
Visa beskrivning

Arbetet som forskningssamordnare är brett och varierande och innefattar avancerade arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna är huvudsakligen inom forskningsområdet. Du kommer att ansvara för handläggning av fakultetens forskningskommitté, samt andra forskningsfrågor på uppdrag av dekan och kanslichef. Ansök senast 14 augusti 2020. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna är breda, varierande och ofta avancerade. De ligger huvudsakligen inom forskningsområdet och du kommer bland annat att ansvara för... Läs mer om jobbet

2020-08-14
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot onkologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet Institutionen för strålningsvetenskaper söker en doktorand inom onkologi med inriktning mot bioinformatiska analyser av hjärntumörer. Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 1 oktober eller enligt... Läs mer om jobbet

2020-08-14
Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap med möjlighet till förenad anställning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för infektion och immunologi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, med särskild inriktning mot medicinsk kemi, kemi och biostatistik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid biomedicinsk analytikerprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade... Läs mer om jobbet

2020-08-14
Projektsamordnare
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 50%
 • Institution Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Visa beskrivning

Beskrivning UMeHealthLab är utformat för att möta kraven på en högteknologisk infrastruktur och omfattar olika typer av tekniska lösningar och utrustning inklusive AI (artificiell intelligens). Här kommer framtida, personanpassade e-hälsolösningar som syftar till att främja hälsa och egenvård tas fram, utvecklas och testas tillsammans med målgrupperna. Labbet är designat som en lägenhet vilket möjliggör utveckling av hembaserade e-hälsolösningar och samskapande fysiskt och på distans. Labbet... Läs mer om jobbet

2020-08-14
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot bild- och funktionsmedicin
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet söker en doktorand inom bild- och funktionsmedicin med fokus på hjärnavbildning för att studera det glymfatiska systemet.  Projektbeskrivning Syftet med doktorandprojektet är att utveckla och använda MR- och PET-metoder tillsammans med hjärntryck- och flödesbestämning för att undersöka cerebrospinalvätskeflöden i och runt hjärnan. Metoderna kommer att appliceras för att studera det nyupptäckta glymfatiska systemet. Ett system som ka... Läs mer om jobbet

2020-08-12
Fakultetssamordnare till Kansliet för medicin
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Kansliet för medicin
Visa beskrivning

Vid Kansliet för medicin finns idag ca 40 medarbetare som arbetar med frågor inom HR, ekonomi, utbildning, forskning och kommunikation samt administration av läkarprogrammet. Vi söker nu en fakultetssamordnare inom området för läkarutbildning. Arbetsuppgifter Arbetet som fakultetssamordnare är brett och arbetsuppgifterna varierar från komplext förändrings- och utvecklingsarbete till mer rutinartade administrativa arbetsuppgifter. Denna roll utgör tillsammans med övriga medarbetare inom område... Läs mer om jobbet

2020-08-12
Kommunikatör
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Kommunikationsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Universitetets kommunikationsenhet och inhousebyrå ger kommunikationsstöd till fakulteter, institutioner, universitetsförvaltning och ledning. Kommunikationsenheten arbetar med universitetsgemensam extern och intern kommunikation, studentrekrytering, studentkommunikation, extern och intern webb samt event och arrangemang. Inhousebyrån ger service kring grafisk produktion, film, foto och webb. Vi erbjuder en spännande, kreativ och ansvarsfull roll som kommunikatör. I tjänsten ingår... Läs mer om jobbet

2020-08-11
Systemadministratör till institutionen för Informatik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Institutionen för informatik erbjuder ett stimulerande arbete som systemadministratör i en internationell miljö. Anställningen är tidsbegränsad fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-07-31 till en omfattning av 100 %.... Läs mer om jobbet

2020-08-10
Projektassistent, 6mån, till institutionen för molekylärbiologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi söker en projektassistent till projektet " Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa". Anställningen är tidsbegränsad till sex månader och avser heltid med tillträde 1 oktober 2020 eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Att kunna förutsäga effekter av mutationer på proteiners funktion och organismens fenotyp är av stor vikt för att göra evolutionära prognoser. Projektassistenten kommer att unde... Läs mer om jobbet

2020-08-10
Professor i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: http://www.kultmed.umu.se/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som professor i... Läs mer om jobbet

2020-08-10
Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi; dynamiska bilddata
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi. Anställningen omfattar 4 års forskningstid där en kursdel ingår. Sista ansökningsdag är 10 augusti 2020. Projektbeskrivning Biologiska läkemedel har senaste 15-20 åren revolutionerat behandling av livshotande och kroniska sjukdomar. Utveckling av nya läkemedel är väldigt kostsamt och tidskrävande, med ca 20% av kostnaden spenderas i tidiga skeden och i prekliniska studier. Nyckeln till att påskynda dessa... Läs mer om jobbet

2020-08-10
Bibliotekarie
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Vetenskaplig kommunikation
Visa beskrivning

Umeå universitetsbibliotek söker bibliotekarie till Vetenskaplig kommunikation, Publicering och forskarstöd Ditt nya arbete: Hantering och tillgängliggörande av forskningsdata är ett nytt utvecklingsområde inom universitetsbiblioteket. Forskningsfinansiärer och vetenskapliga förlag har numera ofta krav på publicering av underliggande forskningsdata i samband med artikelpublicering. Umeå universitet ingår i ett nationellt konsortium där svenska lärosäten samarbetar kring tillgänggörande av... Läs mer om jobbet

2020-08-10
Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi - hybridmodellering
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi. Anställningen omfattar 4 års forskningstid där en kursdel ingår. Sista ansökningsdag är 10 augusti 2020. Projektbeskrivning Forskningsupptäckter de senaste åren haft flera genombrott i att förstå och behandla sjukdomar, som upptäckten av gensaxen (CRISPR / Cas9) och immunoterapi för att behandla cancer (Nobelpris 2018). Detta har öppnat helt nya förutsättningar för utveckling av så kallade biologiska... Läs mer om jobbet

2020-08-10
Postdoktor i datavetenskap med fokus på robust maskininlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se) söker en postdoktor med fokus på robust maskininlärning och datacenterad optimering med fokus på knappa data och icke standardardiserade modeller. Sista ansökningsdatum är 10/8 2020 WASP Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering.... Läs mer om jobbet

2020-08-10
Ekonom, vikariat
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Planeringsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Planeringsenheten tillhandahåller ett kvalificerat utrednings- och handläggarstöd inom områdena: utbildning, forskning, forskarutbildning, kvalitet, ekonomi, organisation, regelverk och ledningskoordination. Verksamheten styrs i hög grad av prioriteringar och direkta uppdrag från universitetsledningen. På enheten finns många duktiga och trevliga medarbetare och vi hoppas att du vill bli en av oss! Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i Planeringsenhetens ekonomifunktion. I... Läs mer om jobbet

2020-08-10
Laboratorieingenjör, 24 mån, för in vivo malariamodeller
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar. Du kommer att vara del i en forskningsgrupp som är del av Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med bra internationella kontakter via ett partnerskap med EMBL inom molekylär medicin. Vi söker nu en Laboratorieingenjör för en... Läs mer om jobbet

2020-08-09
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Vid Institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa. Om doktorandprojektet Vi söker en doktorand till forskningsprojektet Becoming a Professional Nurse (BeProf) som har fokus på hälsofrämjande arbetsmiljö för sjukskötersk... Läs mer om jobbet

Anställning lärare

För anställning av lärare finns en lokal anställningsordning.