Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lediga jobb

2018-02-08
Professor i kostvetenskap med inriktning mot kostsociologi
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Institutionen för kostvetenskap
Visa beskrivning

Professor i kostvetenskap med inriktning mot kostsociologi En anställning som professor i kostvetenskap med inriktning mot kostsociologi utlyses vid institutionen för kostvetenskap. Arbetsuppgifter Inriktningen avser sociologiska studier inom området mat och måltider. Inom den aktuella inriktningen ska professorn leda forskningen och utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom att bedriva forskning samt undervisa och handleda på forskarutbildningsnivå. Professorn ska ha en tydlig vision... Läs mer om jobbet

2018-01-15
Professor i arbetsterapi
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Arbetsterapi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningens innehåll omfattar forskning och utvecklingsarbete inom arbetsterapi samt undervisning/handledning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Som företrädare för ämnesområdet förutsätts förutom goda ämneskunskaper, att personen bidrar till strategisk utveckling av institutionens utbildning och forskning. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och medicinska fakulteten ingår i arbetsuppgifterna såväl som att aktivt delta i arbetet för e... Läs mer om jobbet

2018-01-12
Universitetsjurist
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • Universitetsledningens kansli
Visa beskrivning

Beskrivning Som universitetsjurist ger du kvalificerat stöd, råd och service till framför allt universitetsledningen, men också till våra övriga institutioner och enheter. Du kommer att arbeta tillsammans med våra fyra andra universitetsjurister vid förvaltningsenheten Universitetsledningens kansli. Hos oss får du arbeta med mycket varierande juridiska frågor i en internationell och dynamisk miljö med hela universitetet som din uppdragsgivare. Arbetsuppgifter Juristernas arbetsuppgifter... Läs mer om jobbet

2018-01-08
Postdoktor datavetenskap, kontextbaserad maskininlärning f autonoma system
 • Provanställning
 • 100%
 • Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://cs.umu.se) söker nu en excellent kandidat till en befattning som postdoktor inom kontextbaserad maskininlärning för autonoma system, inkluderande metoder artificiell intelligens metoder för att förklara och motivera det inlärda beteendet. Sista ansökningsdatum är 2018-01-08. Befattningen är associerad med Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP, http://wasp-sweden.org/). WASP är Sveriges största individuella... Läs mer om jobbet

2018-01-08
Doktorand datavetenskap, inriktn. artificiell intelligens i autonoma syst.
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt: Mekanismer för att förklara och motivera beslut tagna av artificiell intelligens i autonoma system Umeå universitet söker en doktorand inom Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP), med inriktning på metoder med vilka så kallade ”blackbox” system som använder sig av artificiell intelligens kan förklara och motivera sina beslut, handlingar och rekommendationer åt mänskliga användare och andra system. Dylika förklaringar och motiveringar behövs t.ex. då en autonomt... Läs mer om jobbet

2018-01-08
Professor i beteendevetenskapliga mätningar
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Professor i Beteendevetenskapliga mätningar Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en professor i Beteendevetenskapliga mätningar. Ämnesområdet beteendevetenskapliga mätningar innefattar kunskap om att utveckla och utvärdera metoder, instrument, teorier och system för att beskriva och förstå individers och gruppers kunskaper, färdigheter, attityder och uppfattningar. Områdets forskningsprofil är inriktad mot storskaliga kunskapsmätningar med fokus på mätningars kvalitet och... Läs mer om jobbet

2018-01-08
Doktorand datavetenskap, inriktn. maskininlärning i autonoma syst.
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt: Kontext-baserad maskininlärning för autonoma system Umeå universitet söker en doktorand inom Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP ) med inriktning på inlärningsmetoder för att lära sig fatta optimala eller acceptabla beslut på ett autonomt sätt i nya och oväntade situationer. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 8 januari 2018. Institutionen för datavetenskap... Läs mer om jobbet

2018-01-07
Vikarierande Ekonomisamordnare
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Administration odontologi
Visa beskrivning

Beskrivning Institutionen för odontologi är en institution inom medicinska fakulteten. Institutionen har ca 70 anställda och vi utbildar årligen ca 500 studenter. Utbildningarna arbetar efter följande riktlinjer och nyckelbegrepp; helhetssyn, samordning, integrering och samverkan, hela tiden med studenten i centrum. Det unika samarbetet med folktandvården gör att programmen kan erbjuda god klinisk utbildning med ett brett urval av patienter i alla åldrar. Vi söker nu en vikarierande... Läs mer om jobbet

2018-01-04
Umeå universitetsbibliotek söker systemutvecklare till IT-avdelningen
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • Umeå universitetsbibliotek
Visa beskrivning

Umeå universitetsbibliotek  är med sina ca 110 medarbetare ett av Sveriges större forskningsbibliotek och en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid Umeå universitet. Biblioteket består av Universitetsbiblioteket (UB), Forskningsarkivet, Medicinska biblioteket, biblioteket vid Konstnärligt campus, biblioteket vid Campus Örnsköldsvik samt avdelningen för Universitetspedagogik och lärandestöd. Biblioteket servar i första hand universitetets studenter, lärare och forskare,... Läs mer om jobbet

2018-01-04
Postdoktor i kostvetenskap
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för kostvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kostvetenskap söker en postdoktor som syftar till en fortsatt utveckling och förstärkning av forskningsmiljön inom hem- och konsumentkunskap vid Umeå universitet och därmed också en säkring av utbildningskvaliteten. Anställningen avser heltid (100 %) under 2 år, med tillträde 180201 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter förväntas. Sista ansökningsdag 180104 . Arbetsuppgifter Som postdoktor förväntas du... Läs mer om jobbet

2018-01-04
UmUB söker medarbetare till Publicering och forskarstöd
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • Umeå universitetsbibliotek
Visa beskrivning

Umeå universitetsbibliotek söker medarbetare till Publicering och forskarstöd Ökade krav på fri tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata samt publiceringens betydelse vid tilldelning av forskningsmedel gör att bibliotekets publiceringsverksamhet har fått en allt viktigare funktion i universitetets infrastruktur. Där ingår arbete med kvalitetssäkring av metadata, publiceringsstöd och bibliometriska analyser. Ditt nya arbete: Du kommer att arbeta med forskarstöd och... Läs mer om jobbet

2018-01-03
Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning mot specialpedagogik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en universitetsadjunkt för anställning under perioden 2018-03-01--2018-12-31. Arbetet kommer i huvudsak att utgöras av undervisning med tillhörande arbetsuppgifter samt besök hos studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Sista ansökningsdag är 2018-01-03. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på grundnivå inom institutionens utbud av kurser inom lärarprogrammen samt VFU-besök. Til... Läs mer om jobbet

2018-01-03
Universitetslektor i statistik
 • Tillsvidareanställning
 • 100
 • Statistik
Visa beskrivning

Universitetslektor i statistik Handelshögskolan, enheten för statistik, söker nu en eller flera universitetslektorer inom ämnesområdet statistik. Det är viktigt med ett starkt forsknings- och undervisningsengagemang. Anställningen är tills vidare med början enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet statistik. I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av... Läs mer om jobbet

2018-01-03
Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning mot IT och lärande
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en universitetsadjunkt för anställning under perioden 2018-03-01--2018-12-31. Arbetet kommer i huvudsak att utgöras av undervisning med tillhörande arbetsuppgifter. Sista ansökningsdag är 2018-01-03. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på grundnivå inom institutionens utbud av kurser inom lärarprogrammen och andra fristående kurser inom området IT och lärande. Till en adjunkts uppgifter hör också... Läs mer om jobbet

2018-01-03
Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning mot studie- och yrkesvägledning
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en universitetsadjunkt för anställning under perioden 2018-03-01--2018-12-31. Arbetet kommer i huvudsak att utgöras av undervisning med tillhörande arbetsuppgifter samt praktikbesök. Sista ansökningsdag är 2018-01-03. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på grundnivå inom institutionens utbud av kurser inom studie- och yrkesvägledarprogrammet samt praktikbesök. Till en adjunkts uppgifter hör också... Läs mer om jobbet

2017-12-31
Doktorand i Experimentell Fysik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Vid Institutionen för Fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. Organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, och teoretisk fysik. För mer information se www.physics.umu.se/forskning . Institutionen för Fysik söker nu en doktorand i Experimentell Fysik för ett projekt ämnat för acceleration av relativistiska elektroner genererade från nanoobjekt. Sista ansökningsdag är 31 december, 2017. Tillträde i januari 2018 eller enli... Läs mer om jobbet

2017-12-31
1-2 universitetslektorer på konstnärlig grund i industridesign
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 25-50 %
 • Designhögskolan
Visa beskrivning

Designhögskolan vid Umeå universitet söker en till två vikarierande universitetslektorer på konstnärlig grund i industridesign med inriktning mot användarcentrerad design, under perioden januari till och med juni 2018. Anställningen är på deltid, 25-50%, och sista ansökningsdag är 2017-12-31.  Arbetsuppgifter Anställningen som vikarierande universitetslektor innefattar undervisning och handledning i grundutbildningen, dvs. på fristående kurser, kandidatprogrammet i industridesign,... Läs mer om jobbet

2017-12-28
Projektassistent till enheten för kirurgi
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100 %
 • Kirurgi
Visa beskrivning

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap består av sju enheter – anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, idrottslaboratoriet, hand och plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom dessa ämnesområden. Vi söker nu en projektassistent med placering inom enheten för kirurgi. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 6 månader med tillträde 180115. I rollen som projektassistent deltar du i ett... Läs mer om jobbet

2017-12-27
Två universitetslektorer i omvårdnad med möjlighet till förenad anställning som sjuksköterska
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad. Undervisningen sker huvudsakligen inom institutionens program och kurser och kommer delvis att ske med digital teknik. Utveckling av nya kurser, handledning och examination av självständiga arbeten samt administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna. Undervisning på annan ort kan... Läs mer om jobbet

2017-12-27
Förste forskningsassistent
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

Sociologiska institutionen söker en förste forskningsassistent som ska arbeta bland annat i projektet "Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället." Anställningen är en visstidsanställning på heltid under perioden 20180101-20181130. Arbetsbeskrivning Anställningen som förste forskningsassistent avser medverkan i bland annat ett forskningsprojekt som studerar hur svensk familjepolitik bidrar till föräldrars möjligheter att balansera krav från arbete och familj ur... Läs mer om jobbet

2017-12-22
Vikarierande universitetslektor i engelsk språkvetenskap
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50 %
 • Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier utlyser ett vikariat som universitetslektor i engelsk språkvetenskap. Anställningen är på 50 % under perioden 2018-01-08—2018-12-31. Beskrivning och arbetsuppgifter Undervisning i engelska på grund- och avancerad nivå med inriktning mot språkvetenskap. Undervisning med inriktning mot engelsk språkfärdighet och akademiskt skrivande kan ingå. Handledning och examination av examensarbeten i engelska och för lärarexamen samt VFU-besök kan ingå. Kursutbudet omfattar... Läs mer om jobbet

2017-12-22
Vikarierande universitetslektor i engelsk litteratur
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier utlyser ett vikariat som universitetslektor i engelsk litteratur. Anställningen är på 100 % under perioden 2018-02-01—2019-01-20. Beskrivning och arbetsuppgifter Undervisning i engelsk litteratur, på grund- och avancerad nivå. Undervisning med inriktning mot engelsk språkfärdighet och akademiskt skrivande kan ingå. Handledning och examination av examensarbeten i engelska och för lärarexamen samt VFU-besök kan ingå. Kursutbudet omfattar både campusundervisning oc... Läs mer om jobbet

2017-12-22
Vik universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning mot tidiga år
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 50 %
 • Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier utlyser ett vikariat som universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning mot tidiga år. Anställningen är på 50 % under perioden 2018-01-08--2018-06-30. Beskrivning och arbetsuppgifter Undervisning i kurser i engelska för grundlärarprogrammet (inriktning F-3 och 4-6), handledning av examensarbeten och VFU-besök. I anställningen ingår 80 % undervisning/administration och 20 % kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning.... Läs mer om jobbet

2017-12-22
Vikarierande universitetslektor i ryska
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 75 %
 • Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier utlyser ett vikariat som universitetslektor i ryska. Anställningen är på 75 % under perioden 2018-02-01—2018-12-31. Beskrivning och arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning på grundnivå inom områdena rysk språkfärdighet, rysk grammatik, ryskspråkig litteratur samt rysk kultur och realia. Handledning av examensarbeten framförallt i ryska och för lärarexamen kan också ingå. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser. I... Läs mer om jobbet

2017-12-22
Vikarierande universitetsadjunkt i bild 100%
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning inom huvudområdet estetiska ämnen med särskild inriktning mot bildämnets grundläggande kunskapsinnehåll inom områdena tvådimensionell bild samt ämnesdidaktik i lärarprogrammet. Undervisningen äger rum både på Campus samt internetbaserade kurser. Kompetenskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll... Läs mer om jobbet

2017-12-22
Vik universitetsadjunkt svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier utlyser ett vikariat som universitetsadjunkt i svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år. Anställningen är på 100 % under perioden 2018-02-01--2019-01-31. Beskrivning och arbetsuppgifter I anställningen ingår att undervisa i kurser i svenska för grundlärarprogrammet samt genomföra VFU-besök. Motsvarande undervisning inom ämnesområdet i engelska kan förekomma, eventuellt efter genomförd kompetensutveckling inom detta område. Tyngdpunkten ligger på undervisni... Läs mer om jobbet

2017-12-22
Vikarierande universitetslektor i svenska/nordiska språk
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50 %
 • Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier utlyser ett vikariat som universitetslektor i svenska/nordiska språk för undervisning i modern svenska, inklusive retorik och språk och kön. Anställningen är på 50 % under perioden 2018-02-01—2018-12-31. Beskrivning och arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom modern svenska, retorik och språk och kön. Handledning av examensarbeten i svenska/nordiska språk och för lärarexamen kan ingå. Undervisningen äger rum både p... Läs mer om jobbet

2017-12-22
1:e forskningsassistent
 • Tillsvidareanställning
 • 40
 • Epidemiologi och global hälsa
Visa beskrivning

Beskrivning Fokus ligger på arbete i redaktionsgruppen för Open Access tidskriften Global Health action som har sitt säte vid Umeå universitet.  Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som redaktionell assistent till chefredaktören för tidskriften. Det innebär en första vetenskaplig värdering av inkomna manus, dialog med manusförfattare och granskare av engelska språket. Vidare bidrar du till en vidareutveckling av uppsatskursen inom masterprogrammen i folkhälsovetenskap. Du kommer också att led... Läs mer om jobbet

2017-12-21
Universitetslektor i företagsekonomi inriktining redovisning, vikariat
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 30%
 • Företagsekonomi
Visa beskrivning

Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även kunna forska en stor del av din arbetstid. Ansök senast 2017-12-21. Arbetsuppgifter Denna tjänst innebär undervisning i företagsekonomi och då främst inom redovisning. Du deltar i utvecklingsarbete och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan. Du tillbringar din arbetstid i Ume... Läs mer om jobbet

2017-12-21
Vik universitetslektor i psykologi med inriktning mot utbildningspsykologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100
 • Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Vikarierande universitetslektor i psykologi med inriktning mot utbildningspsykologi Vi söker en vikarierande universitetslektor 100 % i psykologi med inriktning mot utbildningspsykologi perioden 180201-190131. Anställningen omfattar dels undervisning inom lärarprogrammen men också kognitionsvetenskapliga programmet, psykologprogrammen och på fristående kurser samt forskning och utvecklingsarbete inom området utbildningspsykologi. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor... Läs mer om jobbet

2017-12-21
Projektassistent
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 80
 • Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Projektassistent 80% Institutionen för Psykologi utlyser en projektassistent till projekten ExPREM och CHAMP. Anställningen är på 80% och en visstidsanställning tidsbegränsad till 6 månader. Båda projekten är externfinansierade. Anställningen innebär medverkan vid Kinematiska testningar/mätningar (test av rörelser), test av ögonrörelse samt neuropsykologisktestning avseende barn i åldrarna 4-9-12-år. Projektassistenten förväntas också delta i experiment som bygger på Optoelektroniska mätninga... Läs mer om jobbet

2017-12-19
Postdoktor i datavetenskap, dataanalys för distribuerade system
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://cs.umu.se) söker nu en excellent kandidat till en befattning som postdoktor i datavetenskap med inriktning mot dataanalys för distribuerade system. Sista ansökningsdatum är 2017-12-19 . Befattningen är placerad i en dynamisk och väletablerad forskargrupp med 20 personer från 10 länder. Gruppen samarbetar nära med ledande forsknings-institutioner som Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) och Lund Center for Control of Complex... Läs mer om jobbet

2017-12-19
Universitetslektorat i omvårdnad för specialistutbildad barnsjuksköterska, med möjlighet till förenad anställning som sjuksköterska
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning och handledning inom utbildning på grund- och avancerad nivå, främst med inriktning mot barnsjukvård, samt på forskarnivå. Vidare ingår i uppgifterna forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad. Undervisningen sker huvudsakligen inom institutionens program och kurser och kommer delvis att ske med digital teknik. I anställningen ingår ämnesansvar för och utveckling av nya kurser inom inriktningen barnsjukvård. Även... Läs mer om jobbet

2017-12-19
Universitetslektor i företagsekonomi inriktining finansiering, vikariat
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 30%
 • Företagsekonomi
Visa beskrivning

Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även kunna forska en stor del av din arbetstid. Ansök senast 2017-12-19. Arbetsuppgifter Denna tjänst innebär undervisning i företagsekonomi och då främst inom finansiering. Du deltar i utvecklingsarbete och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan. Du tillbringar din arbetstid i... Läs mer om jobbet

2017-12-19
Systemutvecklare (GIS) 20 %
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 20 %
 • Humlab
Visa beskrivning

Beskrivning Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. Vi arbetar med studenter, forskare, lärare, konstnärer, entreprenörer, nationellt och internationellt, över traditionella akademiska gränser. Verksamheten inkluderar en öppen studiomiljö som sträcker sig över två campus och flera olika digitala plattformar. Humlab är en arbetsenhet under Humanistisk fakultet. Vi har ca 20 anställda inom forskning, undervisning, teknisk support och utveckling... Läs mer om jobbet

2017-12-19
Förste forskningsingenjör, 25%
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 25%
 • Klinisk neurovetenskap
Visa beskrivning

Beskrivning Anställningen är tidsbegränsad 10 månader med tillträde 1 mars 2018, vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, enheten för klinisk neurovetenskap. Arbetsuppgifter Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism är neurodegenerativa sjukdomar där kognitiv dysfunktion är vanligt. Målsättningen med detta projekt är att karakterisera det kognitiva förloppet i olika faser av sjukdomarna samt identifiera viktiga determinanter för denna utveckling. Bland uppgifterna i... Läs mer om jobbet

2017-12-19
Studiesamordnare, vikariat 4 månader
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • Heltid
 • USBE gemensam administration
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att arbeta med administration kring in- och utresande studenter vid Handelshögskolan. Du ska informera om utbytesstudier, hantera tillgodoräknanden från utbytesstudier, medverka i kommunikation med partneruniversitet och medverka i kommunikation inom Umeå universitet angående utlandsstudier. I tjänsten ingår även arbete med studievägledning vid några av Handelshögskolans program. Det innebär att du ska informera, rekrytera, anta och... Läs mer om jobbet

2017-12-18
Universitetslektor i Utbildningsledarskap
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Centrum för skolledarutveckling
Visa beskrivning

Universitetslektor i utbildningsledarskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Centrum för skolledarutveckling Vi önskar nu förstärka vår personalstab med en universitetslektor i utbildningsledarskap. Anställningen avser heltid och tillsvidare med start 2018-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet utbildningsledarskap på avancerad nivå, främst inom olika program vid Centrum för skolledarutveckling som utbildar... Läs mer om jobbet

2017-12-18
Professor i utbildningsledarskap
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Professor i utbildningsledarskap I syfte att förstärka forskning om ledarskap och organisation inom utbildningssektorn  utlyses en professur med placering vid Centrum för skolledarutveckling vid Statsvetenskapliga institutionen. Utbildningsledarskap innebär att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborg... Läs mer om jobbet

2017-12-18
Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Nu söker vi en doktorand till ett forskningsprojekt inom kemisk biologi. Vi söker dig som har erfarenhet av forskning inom organisk kemi och tycker att det låter spännande att designa och utveckla små läkemedelslika molekyler, samt uppfyller övriga kompetenskrav. Ansök senast 2017-12-18. Arbetsuppgifter Umeå universitet har en stark ställning inom kemisk biologi där samarbeten över discipliner är en nyckel för att kunna svara på komplexa frågeställningar. I denna anställning som doktorand... Läs mer om jobbet

2017-12-17
Amanuenser, nationalekonomi
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 25%
 • Nationalekonomi
Visa beskrivning

Enheten för nationalekonomi vid Handelshögskolan söker dig som vill arbeta som amanuens i nationalekonomi. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisningsplanering, undervisning, handledning på två moment av introduktionskursen i nationalekonomi. Momenten omfattar undervisning i mikroekonomi alt. makroekonomi. Undervisningen sker på svenska. Behörighet Behörig att anställas som amanuens är den student som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom... Läs mer om jobbet

2017-12-17
1-2 Postdoktorer (2 år) med inriktning mot naturvetenskapens didaktik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

1-2 Postdoktorer (2 år) med inriktning mot naturvetenskapens didaktik Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) utlyser en... Läs mer om jobbet

2017-12-15
Postdoktor (100%) i experimentell biomedicinsk forskning
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Vi söker en postdoktor till vårt laboratorium för experimentell oftalmologisk och muskuloskelettal grundforskning vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR).   Beskrivning av projektet: Vi söker Dig som är en driftig forskare på postdoktoral nivå, med stor erfarenhet av experimentell biomedicinsk forskning i laboratoriemiljö, och med intresse av att studera patofysiologiska mekanismer vid olika sjukdomstillstånd i epitel och... Läs mer om jobbet

2017-12-15
Förste forskningsassistent 50 %
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50 %
 • Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Beskrivning och arbetsuppgifter Institutionen för språkstudier söker en person som huvudsakligen ska arbeta med transkribering och kontextualisering av Lappmarksprästen J. A. Nenséns uppteckningar från 1800-talet. Kompetenskrav Vi söker en person med doktorsexamen i historia eller motsvarande.  Att läsa och skriva av de aktuella handskriftssidorna kräver synnerligen god förmåga att läsa äldre handstilar, vidare erfarenheter av äldre förkortningssystem och äldre mått- och viktangivelser.... Läs mer om jobbet

2017-12-15
Vikarierande studieadministratör, 50 %
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50%
 • Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier söker en vikarierande studieadministratör, 50 % för ca 10 månader. Tillträde 2018-01-08 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Personen vi söker ska huvudsakligen arbeta med löpande studieadministration (fristående kurser och utbildningsprogram), till exempel registrering av studenter, tentamensadministration, resultatrapportering, kursplaner, kursutvärderingar. Du ska ge stöd och service i studieadministrativa ärenden till studenter och undervisande... Läs mer om jobbet

2017-12-14
Postdoktor (2år) I molekylärbiologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Vi söker en postdoktor i cell- och molekylärbiologi inom projektet " The role of histone modifications in epigenic repression by Polycomb proteins " finansierat av KAW. Anställningen är på heltid under två år och är placerad vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet. Sista ansökningsdag är 2017-12-14 och anställningen beräknas starta i januari 2018 eller enligt överenskommelse . Arbetsuppgifter De flesta multicellulära växter och djur använder s.k. Polycomb-repressorer för att... Läs mer om jobbet

2017-12-12
Universitetslektor i klinisk fysiologi förenad med anställning som specialistutbildad läkare i klinisk fysiologi
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Universitetslektorn ska ansvara för utveckling och genomförande av utbildning på grund- och avancerad nivå i klinisk fysiologi inom i första hand läkarprogrammet, och även inom biomedicinarprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet. Undervisning inom andra utbildningar, samt närliggande ämnesområden, kan förekomma. Lektorn ska vara aktiv forskare och handleda forskarstuderande inom ämnesområdet. Undervisning på annan ort kan förekomma. Administrativa uppgifter, inklusiv... Läs mer om jobbet

2017-12-11
Vikarierande universitetslektor i anestesiologi och intensivvård, förenad med anställning som specialistutbildad läkare i anestesiologi och intensivvård
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100 %
 • Anestesiologi och intensivvård, Luleå
Visa beskrivning

Universitetslektorn är organisatoriskt placerad vid enheten för anestesiologi och intensivvård, inom institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Till institutionen hör även enheterna för kirurgi, ortopedi, hand- och plastikkirurgi, , idrottslaboratoriet, klinisk fysiologi samt urologi och andrologi. Inom institutionen finns goda möjligheter till både experimentell och patientnära klinisk forskning. Vikariatet är stationerat på studieort Sunderbyn. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifter... Läs mer om jobbet

2017-12-11
Postdoktor
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100
 • Immunologi
Visa beskrivning

Postdoktor, 2 år, Immunologi (Inst för klinisk mikrobiologi) Beskrivning och arbetsuppgifter Anställningen innebär medverkan i forskning kring virulensfaktorer av human pathogen Candida albicans och deras påverkan på leukocyter. Kvalifikationer Mångårig praktisk erfarenhet av arbete med neutrofiler och deras samspel med sjukdomsframkallande svampar, företrädesvis Candida albicans . Den sökande måste ha grundläggande kunskap och praktisk erfarenhet av att arbeta med utsöndrade peptidtoxiner fr... Läs mer om jobbet

Anställning lärare

För anställning av lärare finns en lokal anställningsordning.