Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lediga jobb

2018-09-15
Postdoktor anställning (2 år) i magnetosfärsfysik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik söker en postdoktor i magnetosfärsfysik. Anställningen omfattar heltid (100%) under 2 år med projektstart snarast eller enligt överenskommelse. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med forskare från the University of Colorado, the Finnish Meteorological Institute, och Shandong University, Weihai. Sista ansökningsdag är 2018-09-15. Projektbeskrivning Syftet med projektet är att det ska åstadkomma märkbara förändringar i vetenskapens förståelse av plasmaflöde... Läs mer om jobbet

2018-09-01
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot anatomi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Vi utlyser en doktorandtjänst vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet. Beskrivning av doktorandprojektet Perifera nervskador kan rekonstrueras, men den stora begränsande faktorn i utfallet av sådan kirurgi är att vävnaden i målorganen (muskulatur) denerveras med degenerativa, till viss del irreversibla, förändringar som följd. Det aktuella doktorandprojektet syftar till att tillämpa nyskapande imaging-tekniker på degenererande nerver och för att följa dess återväx... Läs mer om jobbet

2018-08-31
Doktorand i ekologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Doktorand i ekologi Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) söker en doktorand med inriktning mot drivkrafter för förekomst av potentiellt patogena bakterier i akvatisk miljö. Anställningen beräknas börja hösten 2018. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2018. Beskrivning Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) söker en doktorand med inriktning mot drivkrafter för förekomst av potentiellt patogena bakterier i akvatisk miljö. Dessa bakterier är ofta... Läs mer om jobbet

2018-08-31
Postdoktor (2 år) i fotosyntesforskning
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för fysiologisk botanik
Visa beskrivning

Institutionen för Fysiologisk botanik söker en postdoktor till Alizée Malnoës laboratorium vid Umeå universitet. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 2 år. Sista ansökningsdag är 2018-08-31. Umeå Plant Science Center Institutionen för Fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Center (UPSC) vilket är ett av Europas starkaste forskningscenter inom experimental växtbiologi ( www.upsc.se ) . Forskningen på UPSC är inriktad mot växtmolekylärbiologi, växtfysiologi,... Läs mer om jobbet

2018-08-24
Doktorandplats i ämnet Medicinsk vetenskap med inriktning mot cellbiologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Beskrivning av doktorandprojektet: Syftet med projektet är att förstå de molekylära och cellulära mekanismerna bakom interaktionen mellan nerver och tumörceller. Under tumörspridning, dvs metastasi fungerar nervbanor som vägar ut ur organet för tumörcellerna, genom en process som kallas perineuronal invasion (PNI). Även om det histologiskt är bevisat att en sådan rutt existerar för flera tumörtyper saknas det kunskap om de molekylära mekanismerna som ligger bakom interaktionen mellan nervcell... Läs mer om jobbet

2018-08-20
Doktorand i socialt arbete
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet har mer än 70 anställda, och en miljö med ca 15 aktiva doktorander. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom flera profilområden. Doktorand i socialt arbete Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet, utlyser en anställning som doktorand inom ramen för det av FORTE finansierade forskningsprogrammet Studier av socialtjänstens interventioner för alkohol- och narkotikaproblem och hälsoeffekter (STANCE). Forskningsprogramme... Läs mer om jobbet

2018-08-20
Postdoktor i socialt arbete
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete (2 år) Institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet utlyser en anställning som postdoktor i socialt arbete. Anställningen avser heltidsanställning under två år med tillträde 1 oktober 2018 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 2018-08-20. Anställningen som postdoktor är knuten till det av FORTE finansierade forskningsprogrammet Studier av socialtjänstens interventioner for alkohol och narkotikaproblem och hälsoeffekter (STANCE). Programmets... Läs mer om jobbet

2018-08-19
Universitetslektor i fysiologi med möjlighet till förenad anställning
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning och undervisning inom ämnet, samt administration. Undervisningen sker inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå . I nstitutionens infrastruktur är särskilt lämpad för forskning inom det neurovetenskapliga området. Institutionen är ansvarig för grundutbildning i medicinsk fysiologi för studenter inom läkar- och tandläkarprogrammen liksom andra vårdprogram. Utveckling, planering och genomförande av grundutbildning ingår... Läs mer om jobbet

2018-08-17
Doktorand i kulturgeografi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kulturgeografi
Visa beskrivning

Doktorand i kulturgeografi Geografi och ekonomisk historia och avdelningen för kulturgeografi utannonserar nu en befattning som doktorand i kulturgeografi som vill bidra till vår forskning inom området landsbygdsutveckling och mobilitetsstudier. Tjänsten innebär forskning på heltid. Institutionen är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med ca 70 anställda varav ca 10 doktorander. Exempel på forskningsområden är planering, ekonomisk geografi, turism och naturresursanvändning. För mer informatio... Läs mer om jobbet

2018-08-17
Postdoktor till Designhögskolan (2 år)
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100
 • Designhögskolan
Visa beskrivning

Designhögskolan söker en postdoktor som en del av forskningsprojektet ’Design Philosophy for Things that Change’. Anställningen är heltid under 2 år med sista ansökningsdag 17 augusti 2018 . Arbetsuppgifter och projektbeskrivning Projektet handlar om att utveckla en designfilosofi för saker som förändras: en filosofisk och estetisk grund för en designpraktik som adresserar komplexiteten hos de, globala och lokala, sociotekniska landskap som nu formeras av konstant uppkopplade artefakter,... Läs mer om jobbet

2018-08-17
Anställningsprofil för universitetslektor i Obstetrik och Gynekologi förenad med anställning som specialistutbildad läkare
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Obstetrik och gynekologi
Visa beskrivning

Lektoratet är organisatoriskt placerad vid enheten för obstetrik och gynekologi, inom institutionen för klinisk vetenskap. Till institutionen hör även enheterna för pediatrik, psykiatri, psykoterapi, barn- och ungdomspsykiatri, öron-, näs- och halssjukdomar, oftalmiatrik, professionell utveckling samt logopedi. Inom institutionen finns goda möjligheter till både experimentell och patientnära klinisk forskning. Enheten för obstetrik och gynekologi verkar i nära samarbete med Centrum för... Läs mer om jobbet

2018-08-15
Postdoktor i kemi (NMR-baserad strukturbiologi)
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Postdoktorsanställningen ingår i ett projekt där vi huvudsakligen med fastfasNMR-metoder, kompletterade av neutronspridningsförsök, undersöker strukturen av membrankopplade proteiner från Bcl-2-familjen. Bcl-2-familjen reglerar hur naturen avlägsnar skadade, infekterade och överflödiga celler via en strikt kontrollerad process, så kallad programmerad celldöd (apoptos). Anställningen som är placerad på Kemiska institutionen är på heltid och tidsbegränsad till två år, med start enligt... Läs mer om jobbet

2018-08-15
Upphandlare, Universitetsledningens kansli
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • Universitetsledningens kansli
Visa beskrivning

Beskrivning Vill du testa något nytt? Nu är tillfället för dig! Prova hur det är att arbeta som upphandlare vid ett universitet. Hos oss får du arbeta med mycket varierande uppgifter i en dynamisk miljö med hela universitetet som din uppdragsgivare. Umeå universitet handlar varor och tjänster för över 800 miljoner kronor per år. Upphandling och inköp, en del av förvaltningsenheten Universitetsledningens kansli, genomför över 150 upphandlingar varje år av ett varierande slag av varor och... Läs mer om jobbet

2018-08-15
Upphandlare, visstid, Universitetsledningen kansli
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Universitetsledningens kansli
Visa beskrivning

Beskrivning Vill du testa något nytt? Nu är tillfället för dig! Prova hur det är att arbeta som upphandlare vid ett universitet. Hos oss får du för du arbeta med mycket varierande uppgifter i en dynamisk miljö med hela universitetet som din uppdragsgivare. Umeå universitet handlar varor och tjänster för drygt 800 miljoner kronor per år. Upphandling och inköp, en del av förvaltningsenheten Universitetsledningens kansli, genomför över 150 upphandlingar varje år av ett varierande slag av varor o... Läs mer om jobbet

2018-08-12
Professor i rättsmedicin förenad med anställning som specialistutbildad läkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Rättsmedicin
Visa beskrivning

Ämnesområde Rättsmedicin Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom rättsmedicin. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning inom ämnesområdet inom utbildning på grund- och avancerad nivå framförallt inom läkar-, jurist och tandläkarprogrammet, men undervisning inom andra program och kurser, och även inom närliggande ämnen, kan komma att ingå. Professorn, som ska vara aktiv forskare och ska även bedriva utbildning på forskarnivå inom... Läs mer om jobbet

2018-08-10
Doktorand inom biokemi - mekanismer bakom autofagi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en doktorand inom projektet mekanismer bakom autofagi. Ansök senast 2018-08-10. Laboratoriet finns vid Kemiskt biologiskt centrum ( www.kbc.umu.se ) som erbjuder en utmärkt infrastruktur, inkluderat avancerad utrustning och plattformar i en kreativ, inspirerande, internationell och höggradigt interaktiv miljö. Infrastrukturen inkluderar Proteinexpertisplattformen (PEP),  Röntgenkristallografiplattformen, Proteomikplattformen, NMR (850-400 MHz), Cryo-EM och... Läs mer om jobbet

2018-08-10
Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Institutionen för klinisk mikrobiologi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I anställningen ingår omfattande undervisningsansvar, för såväl teoretiska som laborativa kursmoment, samt kursansvar vid biomedicinsk analytikerprogrammet, främst inom ämnesområdet biokemi och molekylärbiologi, men undervisning inom andra program och kurser och/eller inom närliggande ämnesområden kan även komma att ingå. Dessutom ingår att delta i utveckling av... Läs mer om jobbet

2018-08-10
Doktorand inom biokemi – Kemooptogenetik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en doktorand inom projektet kemooptogenetik. Ansök senast 2018-08-10. Laboratoriet finns vid Kemiskt biologiskt centrum ( www.kbc.umu.se ) som erbjuder en utmärkt infrastruktur, inkluderat avancerad utrustning och plattformar i en kreativ, inspirerande, internationell och höggradigt interaktiv miljö. Infrastrukturen inkluderar Proteinexpertisplattformen (PEP),  Röntgenkristallografiplattformen, Proteomikplattformen, NMR (850-400 MHz), Cryo-EM och Biochemical Imagin... Läs mer om jobbet

2018-08-08
Internationell koordinator, Umeå universitet
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • International Office
Visa beskrivning

Beskrivning Till Internationell Office söker vi nu en internationell koordinator med uppgift att arbeta med administrationen kring studieavgiftsbetalande internationella studenter. Befattningen avser en tillsvidareanställning på 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträdesdatum 2018-09-01 eller enligt överenskommelse. Internationalisering vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. International Office arbetar med universitetsg... Läs mer om jobbet

2018-08-06
Doktorand i kemi inom Umeå universitets företagsforskarskola
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Karaktärisering och termisk behandling av rötslam Doktorandprojektets huvudfokus är att undersöka termisk förbehandling av avloppsslam och hur denna process kan optimeras för att öka resursåtervinning och framställa nya användbara material. Doktorandanställningen är en del av Umeå universitets Företagsforskarskola som syftar till att öka samverkan mellan Umeå universitet, företag och offentliga organisationer. Sista ansökningsdag 2018-08-06. Arbetsuppgifter Projektet bygger på samverkan mella... Läs mer om jobbet

2018-08-05
Enhetschef Lokalförsörjningsenheten
 • Tillsvidareanställning
 • Heltid
 • Universitetsförvaltningen
Visa beskrivning

Enhetschef Lokalförsörjningsenheten Vi söker dig som vill vara med och skapa ett attraktivt universitetsområde, där studenter gärna vistas och där den fysiska miljön stödjer livet på universitetsområdet. Du vill även säkerställa en bra arbetsmiljö för våra anställda med rum för gränsöverskridande möten såväl inom akademin som med det omgivande samhället. Arbetsuppgifter Som enhetschef för Lokalförsörjningsenheten kommer du att arbeta med strategiska fastighets- och samhällsbyggnadsfrågor, där... Läs mer om jobbet

2018-08-02
Amanuens, journalistik 10 %
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 10
 • Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För me... Läs mer om jobbet

2018-07-31
Doktorand i teoretisk plasmafysik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Vid Institutionen för Fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. Organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, och teoretisk fysik. För mer information se www.physics.umu.se/forskning . Institutionen för Fysik söker nu en doktorand i teoretisk plasmafysik for ett projekt inriktat mot plasmor med höga tätheter och laser-plasma växelverkan. Sista ansökningsdag är 2018-07-31. Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse.... Läs mer om jobbet

2018-07-30
Postdoktor i malariaöverföringens funktionsgenomik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för Molekylärbiologi Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar.. Anställningen Du kommer att vara del i en forskningsgrupp som är del av Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med bra internationella kontakter via ett partnerskap med EMBL (European Molecular Biology Laboratory) inom... Läs mer om jobbet

2018-07-30
Postdoktor i transmissionsblockerande malariavaccin
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologiska Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar. Du kommer att vara del i en forskningsgrupp som är del av Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med bra internationella kontakter via ett partnerskap med EMBL inom molekylär medicin. Anställningen Du kommer att vara del i ... Läs mer om jobbet

2018-07-30
Forskningsingenjör för in vivo malariamodeller
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar. Du kommer att vara del i en forskningsgrupp som är del av Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med bra internationella kontakter via ett partnerskap med EMBL inom molekylär medicin. Arbetsuppgifter Vi bildar en ny... Läs mer om jobbet

2018-07-30
Postdoktor i evolution av sexuell fortplantning
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar. Anställningen Du kommer att vara del i en forskningsgrupp som är del av Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med bra internationella kontakter via ett partnerskap med EMBL (European Molecular Biology Laboratory) inom molekyl... Läs mer om jobbet

2018-07-30
Beräkningsbiolog - malariatransmissionsgenomik (1:e forskningsingenjör)
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi . Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar. Du kommer att vara del i en forskningsgrupp som är del av Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med bra internationella kontakter via ett partnerskap med EMBL inom molekylär medicin. Arbetsuppgifter Vi bygger ett nytt... Läs mer om jobbet

2018-07-12
Postdoktor i kognitiv neurovetenskap av åldrande
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Projektbeskrivning : Institutionen f ö r integrativ medicinsk biologi utlyser en anst ä llning som postdoktor i kognitiv neurovetenskap av å ldrande vid Ume å center for Functional Brain Imaging (UFBI, www.ufbi.umu.se) och vid Wallenbergs Centrum f ö r Molekyl ä rmedicin (WCMM, http: //www.wcmm.umu.se/english/). UFBI ä r ett tv ä rvetenskapligt forskningscenter d ä r funktionell och strukturell hj ä rnbildning anv ä nds f ö r att belysa flera grundl ä ggande vetenskapliga och kliniska... Läs mer om jobbet

2018-07-11
Universitetsadjunkt i matematik- och/eller nv-didaktik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)  söker en universitetsadjunkt i matematikdidaktik och/eller naturvetenskapens didaktik med inriktning mot grundskolan eller gymnasiet. Anställningen är en visstidsanställning i ett år med start någon gång i augusti 2018 och ett år framåt.  Sista ansökningsdag är 2018-07-11. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen planering och genomförande av undervisning på grundnivå i förskole- och grundlärar- och... Läs mer om jobbet

2018-07-10
Leg logoped till vikariat som universitetsadjunkt i röst och tal 75 %
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 75%
 • Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, moderna språk, lingvistik och samiska. Inom Lärarhögskolan vid Umeå universitet ansvarar institutionen för röst- och talutbildning av blivande lärare. Vi söker nu en legitimerad logoped för ett vikariat som universitetsadjunkt 75 % i röst och tal för perioden 2018-08-01--2020-06-30 med tillträde enligt överenskommelse. ... Läs mer om jobbet

2018-07-06
Projektassistent i matematisk statistik
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100%
 • Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en projektassistent i matematisk statistik med tillämpningar inom kvalitetsteknik. Anställningen är på fyra månader och sista ansökningsdag är 2018-07-06. Dina arbetsuppgifter Som projektassistent kommer du att arbeta inom ett samarbetsprojekt med AB Volvo och Volvo Cars. Vid tillverkning av fordon (lastbilar, bilar etc.) är ytbehandlingsprocessen i hög grad automatiserad, med undantag av kvalitetskontroll som i stor utsträckning sker... Läs mer om jobbet

2018-07-05
Doktorand i sociologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Heltid
 • Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

Doktorand i sociologi Sociologiska institutionen utlyser en forskarutbildningsplats med tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse. Forskningens inriktning Anställningen är en del av ett forskningsprogram som undersöker fördomar och hur dessa utvecklas över tid. Vi välkomnar ansökningar gällande forskning om attityder, ideologier eller beteenden relaterad till fördomar såsom diskriminering, inomgruppskonflikter, våld eller stöd för politiska rörelser eller partier. Pågående studier ino... Läs mer om jobbet

2018-07-05
Projektledare Konstnärligt Campus
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Planeringsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Umeå universitet arbetar med ständig utveckling. Rektor uppdrog hösten 2017 till en extern utredare att föreslå förändringar gällande organisationen för Konstnärligt Campus vid Umeå universitet, i syfte att åstadkomma en koordinerad, effektiv och ändamålsenlig organisation för att bedriva konstnärlig utbildning och forskning av hög kvalitet, attraktiv publik verksamhet samt samverkan och innovation kopplat till det konstnärliga området. Utredarens rapport färdigställdes under apri... Läs mer om jobbet

2018-07-04
Projektassistent till onkologens forskningslabb
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100%
 • Onkologi
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper bedriver forskning och undervisning på flera olika utbildningsprogram och har ett nära samarbete med den kliniska verksamheten på Norrlands universitetssjukhus. Onkologens forskningslabb har sedan lång tid tillbaka ett nära samarbete med den kliniska verksamheten på Cancercentrum och goda förutsättningar för att bedriva patientnära laborativ forskning. Beskrivning av projektet Ovarialcancer är en sjukdom som ofta upptäcks i ett sent skede och därför är... Läs mer om jobbet

2018-07-04
Ekonomiadministratör till Designhögskolan
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Designhögskolan
Visa beskrivning

Vid Designhögskolan bedrivs världsledande utbildning och forskning i industridesign på konstnärlig grund, i samverkan med samhällsaktörer lokalt och internationellt, samt med enheter på Konstnärligt campus och Umeå universitet. Vi söker nu en ekonomiadministratör för att arbeta med Designhögskolans strategiska och operativa ekonomiarbete. Sista ansökningsdag är 2018-07-04 . Anställningen avser 100 % och är en tillsvidareanställning med start   2018-11-01. Provanställning kan komma att... Läs mer om jobbet

2018-07-04
Förste forskningsingenjör
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en förste forskningsingenjör till ett projekt om meknismer bakom autofagi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till och med 2018-12-31. Ansök senast 2018-07-04. Projektbeskrivning Ett av forskargruppens huvudintressen är mekanismer bakom autofagi. Sådana system har utvärderats på molekylär och cellulär nivå med en rad av kemiska, molekylära och cellbiologiska tekniker. Autofagi är en evolutionärt konserverad självätandeprocess, huvudsakligen för att... Läs mer om jobbet

2018-07-04
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot onkologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Onkologi
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper bedriver forskning och undervisning på flera olika utbildningsprogram och har ett nära samarbete med den kliniska verksamheten på Norrlands universitetssjukhus. Onkologens forskningslaboratorium har sedan lång tid tillbaka ett nära samarbete med den kliniska verksamheten på Cancercentrum och goda förutsättningar för att bedriva translationell cancerforskning. Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot onkologi. Anställningen är på 10... Läs mer om jobbet

2018-07-03
Laboratorieingenjör
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en laboratorieingenjör för samordning av laboratorieverksamheten vid ett av institutionens laboratorium. Anställningen är på deltid, 50 %, och tidsbegränsad under ett år. Ansök senast 2018-07-03. Arbetsuppgifter Som laboratorieingenjör kommer du att samordna alla delar av laboratoriet, bland annat instrument/utrustning, användare av laboratoriet och förnödenheter som behövs för att laboratoriet ska fungera smidigt och effektivt. Arbetsuppgifterna innebär bland anna... Läs mer om jobbet

2018-07-02
Postdoktor i historisk demografi (2 år)
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • CEDAR:s forskningsavdelning
Visa beskrivning

Beskrivning Enheten för Demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor i historisk demografi. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse. I anställningen som postdoktor ingår forskning motsvarande 100 % av heltid. Vid CEDAR bedrivs forskning om demografiska förändringar och åldrande på individ- och samhällsnivå. Historisk demografi, med en särskild inriktning på demografisk förändring över... Läs mer om jobbet

2018-07-02
Förste forskningsingenjör i matematisk statistik
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100%
 • Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en förste forskningsingenjör för forskning inom området matematisk statistik. Anställningen är på fyra månader och sista ansökningsdag 2018-07-02. Dina arbetsuppgifter Som förste forskningsingenjör kommer du att arbeta inom ett multidisciplinärt forskningsprojekt rörande statistiska modeller och intelligent datainsamling och osäkerhetsanalys av MRI (magnetic resonance imaging) samt PET (positron emisson tomography) mätningar med... Läs mer om jobbet

2018-07-01
Studievägledare, vikariat 50%
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 50 %
 • Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Beskrivning Pedagogiska institutionen söker en studievägledare till ett vikariat om sex månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Om du är en utbildad studievägledare med intresse av att kommunicera med och förmedla information till olika målgrupper kan det här vara arbetet för dig. Arbetsuppgifter Som vikarierande studievägledare vid vår institution förväntas du arbeta med vägledning kring studiernas genomförande, studieuppehåll samt studieuppföljning inom program och kurser. I... Läs mer om jobbet

2018-06-30
Doktorand i sociologi med inriktning mot forskning om sociala medier
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Heltid
 • Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

Sociologiska institutionen utlyser en forskarutbildningsplats med inriktning mot social medieforskning med tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse. Forskningens inriktning Den aktuella anställningen kommer att ingå i ett forskningsprojekt som handlar om hur sociala medieeliter  styr och dominerar politiska diskussioner online. Datamaterialet består av ett urval av svenskspråkiga inlägg på Twitter, i bloggar och inom Facebooks publika delar. Vi kommer att skapa och analysera ett unik... Läs mer om jobbet

2018-06-30
Forskningsingenjör i maskinlärning och fordonsdynamik
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100%
 • Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

UMIT Research Lab är en multidisciplinär forskningsmiljö med tyngd på forskning inom beräkningsvetenskap. Vi söker en forskningsingenjör i 6 månader för utveckling och testning av beräkningsmetoder och demonstratorer för mekatroniska system i samarbete forskare och samarbetspartners. Sista ansökningsdag 2018-06-30. Arbetsuppgifter Utveckling och testning av nya beräkningsmetoder och simuleringsverktyg för analys, design och styrning av mekatroniska system inom tillverknings- och fordonsindust... Läs mer om jobbet

2018-06-29
Universitetslektor inom något av humanistiska fakultetens huvudområden, med inriktning mot digital humaniora
 • Tillsvidareanställning
 • 100
 • Humlab
Visa beskrivning

Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. Vi arbetar främst inom forskning och undervisning med studenter, forskare, lärare, konstnärer, entreprenörer, nationellt och internationellt, över traditionella akademiska gränser. Verksamheten inkluderar en öppen studiomiljö som sträcker sig över två campus och flera olika digitala plattformar. Humlab är en arbetsenhet under Humanistisk fakultet. Vi har ca 15 anställda inom forskning, undervisning,... Läs mer om jobbet

2018-06-28
Systemutvecklare (GIS) 30 %
 • Tillsvidareanställning
 • 30 %
 • Humlab
Visa beskrivning

Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. Vi arbetar med studenter, forskare, lärare, konstnärer, entreprenörer, nationellt och internationellt, över traditionella akademiska gränser. Verksamheten inkluderar en öppen studiomiljö som sträcker sig över två campus och flera olika digitala plattformar. Humlab är en arbetsenhet under Humanistisk fakultet. Vi har ca 15 anställda inom forskning, undervisning, teknisk support och utveckling samt... Läs mer om jobbet

2018-06-28
Projektassistent
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100%
 • Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en Projektassistent- med kunskaper inom produktionsmätningar, isotop- analyser och fiskbiologi Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till och med 2018-12-31. Tillträde 2018-09-01. Sista ansökningsdag är 2018-06-28. Projektbeskrivning Sjöar är globalt koncentrerade på nordliga breddgrader där klimatförändringen också förväntas bli som störst. Nya forskningsrön har visat att fiskproduktionen i de flesta nordliga sjöar är beroende... Läs mer om jobbet

2018-06-26
Universitetslektor i sociologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

Sociologiska institutionen söker en eller flera universitetslektorer i sociologi för visstidsanställning under 12 månader (heltid) med tillträde så snart som möjligt. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt kurs/momentsansvar och sker i huvudsak på svenska. Viss undervisning kan ske på engelska. Den sökande förväntas kunna genomför... Läs mer om jobbet

2018-06-26
Universitetsadjunkt i arkitektur med inriktning mot relationell arkitektur
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Arkitekthögskolan utlyser nu ett vikariat som universitetsadjunkt i arkitektur. Anställningen är på heltid under elva månader. Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2018-06-26. Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning i studiomiljö på kandidat- och masternivå inom Arkitektprogrammet. I detta ingår allt från förberedelse till genomförande av undervisning, handledning, examination, presentationer och framtagande av undervisningsmaterial.... Läs mer om jobbet

2018-06-26
Universitetsadjunkt i arkitektur med inriktning mot tillfällig arkitektur
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Arkitekthögskolan utlyser nu ett vikariat som universitetsadjunkt i arkitektur. Anställningen är på heltid under elva månader. Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2018-06-26 Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning i studiomiljö på kandidat- och masternivå inom Arkitektprogrammet. I detta ingår allt från förberedelse till genomförande av undervisning, handledning, examination, presentationer och framtagande av undervisningsmaterial.... Läs mer om jobbet

2018-06-25
Doktorand i läkemedelskemi vid Umeå universitet
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Ny kemi för utveckling av effektiva och selektiva insekticidkandidater som slår ut sjukdomsspridande myggor Doktorandprojektets huvudfokus är design, organisk syntes och biologisk utvärdering av organiska molekyler som har insekticidaktivitet, där syftet är prevention av myggburna sjukdomar som malaria och dengue. Det finns ett stort behov av nya insekticider eftersom många sjukdomsspridande myggor är resistenta mot de insekticider som finns idag för att skydda människor mot bl.a. malaria och... Läs mer om jobbet

2018-06-25
Studieadministratör 50%
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50%
 • Sociologiska institutionen
Visa beskrivning

Vi söker en studieadministratör för arbete med institutionens utbildningsadministration. Anställningen är på deltid, 50%, under perioden 180901-200831. Arbetsuppgifter Som studieadministratör ger du stöd och service i studieadministrativa ärenden till studenter och undervisande personal. Arbetsuppgifterna består framförallt av löpande studieadministration kopplat till institutionens utbildningsprogram och kurser, som till exempel registrering och resultatrapportering. Övriga administrativa... Läs mer om jobbet

2018-06-25
Doktorand i beräkningsmatematik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en doktorand i beräkningsmatematik med fokus på numeriska metoder för partiella differentialekvationer. I anställningen ingår forskarstudier motsvarande heltid i sammanlagt 48 månader. Sista ansökningsdag 2018-06-25. Projektbeskrivning Många viktiga flöden i miljö- och ingenjörstillämpningar kan beskrivas som komplexa fluidsystem bestående av två eller flera icke blandbara fluidfaser. Några exempel på sådana system är olje-vatten-syst... Läs mer om jobbet

2018-06-25
Forskningsingenjör i bioteknik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Projektbeskrivning   Till projektet Plasminogen: a novel pro-inflammatory drug to combat infections by antibiotic-resistant bacteria, som bekostas av Familjen Erling-Perssons stiftelse, söker institutionen för medicinsk kemi och biofysik en forskningsingenjör. Anställningen är på heltid under 2 år. Det aktuella projektet är ett prekliniskt forskningsprojekt av karaktären translationsforskning. Projektet går ut på att studera de molekylära mekanismer som reglerar sårläkning och kroppens försva... Läs mer om jobbet

2018-06-25
Doktorand i tillämpad fysik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Energiteknik
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har cirka 90 medarbetare och bedriver forskning inom områden som energiteknik, laserspektroskopi, medicinskt teknik och elektro- och systemteknik. För mer information se www.tfe.umu.se/forskning.  Forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker en doktorand i tillämpad fysik med inriktning mot laserbaserad förbränningsdiagnostik . Målet är utveckla och tillämpa... Läs mer om jobbet

2018-06-25
Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Nu söker vi en doktorand till ett forskningsprojekt inom kemisk biologi. Vi söker dig som har erfarenhet av forskning inom organisk kemi och tycker att det låter spännande att designa och utveckla små läkemedelslika molekyler, samt uppfyller övriga kompetenskrav. Ansök senast 2018-06-25. Arbetsuppgifter Umeå universitet har en stark ställning inom kemisk biologi där samarbeten över discipliner är en nyckel för att kunna svara på komplexa frågeställningar. I denna anställning som doktorand... Läs mer om jobbet

2018-06-25
Utredare till Planeringsenheten
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50%
 • Planeringsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Umeå universitet arbetar med ständig utveckling och uppföljning av vårt kvalitetssystem. Som ett led i detta kommer ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå att införas och implementeras under hösten 2018. Universitetet förstärker därför den funktion som ansvarar för utveckling, förvaltning och förankring av metoder och rutiner för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av universitetets utbildningar. Planeringsenheten är en st... Läs mer om jobbet

2018-06-25
Doktorand i ekologi (alt.beräkningsvetenskap)
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Doktorandanställning i ekologi (alternativt beräkningsvetenskap) med inriktning mot artbildningsdynamik Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap utlyser en doktorandanställning för studier av ekologisk artbildning och artgränsers dynamik hos växter. Doktorandanställningen startar den 1 september eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2018-06-25. Projektbeskrivning Ekologisk artbildning anses vara en av de grundläggande drivkrafterna bakom adaptiv diversifiering vilket... Läs mer om jobbet

2018-06-24
Universitetslektor i fysioterapi, vikariat 25 %
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 25 %
 • Fysioterapi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter avancerad nivå, inom fysioterapiprogrammet, med inriktning mot psykosomatik och psykiatrisk fysioterapi. Undervisning kommer delvis att ske med nätstöd. I arbetsuppgifterna kan ingå forskning och utvecklingsarbete inom fysioterapi. Administrativa uppgifter och uppdrag inom enheten, institutionen och Medicinska fakulteten kan ingå. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat... Läs mer om jobbet

2018-06-24
Universitetslektor i fysioterapi, vikariat 100 %, 2 st
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100 %
 • Fysioterapi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå , inom fysioterapiprogrammet, men undervisning inom andra program och kurser och/eller inom närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med nätstöd. I arbetsuppgifterna kan ingå forskning och utvecklingsarbete inom fysioterapi. Administrativa uppgifter och uppdrag inom enheten,... Läs mer om jobbet

2018-06-22
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med start 1 juli 2018 eller enligt överenskommelse. Kandidaten kommer att delta i aktiviteter vid Institutionen för molekylärbiologi, Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin (MIMS), och Umeå Centrum för mikrobiell forskning (UCMR), samt det nordiska EMBL-samarbete för molekylärmedicin, vilket ger stora möjligheter till interaktion med forskare från olika... Läs mer om jobbet

2018-06-21
Förste forskningsassistent
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Förste forskningsassistent, Umeå universitet, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) Anställningen är en visstidsanställning på ett år och heltid. Sista ansökningsdag är den 21 juni 2018. Arbetsuppgifter Du ska i anställningen utföra naturvetenskapsdidaktisk forskning med inriktning mot förskolan. Detta innebär att bland annat designa och genomföra utvecklings- och forskningsprojekt i samverkan med pedagoger i förskolan. Arbetsuppgifterna genomförs delvis i ett... Läs mer om jobbet

2018-06-21
Postdoktor (2 år) i experimentell fysik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik söker nu en postdoktor för arbete med nya grafenrelaterade material. Arbetet skall bedrivas inom EU-projektet Graphene Flagship och är inriktat mot att utveckla nya grafenmaterial som är optimerade för energilagring i superkondesatorer, och att studera materialens struktur och egenskaper. Sista ansökningsdag 2018-06-21. Projektbeskrivning Energilagringsparametrar för superkapacitorer måste förbättras för bredare tillämpningar. Projektet är fokuserat mot syntes av nya... Läs mer om jobbet

2018-06-21
Handläggare, ladok
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Studentcentrum
Visa beskrivning

Beskrivning Studentcentrum tillhandahåller studievägledning och studierelaterat stöd till studenter samt samordnar pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder, sköter antagning av studenter till utbildningar, utbildar i och förvaltar olika studieadministrativa datasystem, erbjuder förebyggande studenthälsofrämjande insatser, samt utfärdar examensbevis. Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer att bestå framför allt av att tillsammans med övriga i Ladokgruppen informera, utbilda och... Läs mer om jobbet

2018-06-20
Provutvecklare i naturorienterande ämnen
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Arbetet innebär delaktighet i allt från skapandet av uppgifter till slutgranskning av kommande prov. För detta arbete söker vi dig som är en legitimerad och yrkeserfaren lärare i NO-ämnen. Sista ansökningsdag är 2018-06-14. Arbetsuppgifter Arbetet innebär att vara delaktig i utvecklingen av prov- och bedömningsmaterial för kommande nationella prov i de naturorienterande ämnena för årskurs 9. I huvudsak betyder det utveckling, bearbetning, granskning, analys och sammanställning av material och... Läs mer om jobbet

2018-06-20
Förste forskningsassistent vid Humlab
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50 %
 • Humlab
Visa beskrivning

Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. Vi arbetar med studenter, forskare, lärare, konstnärer, entreprenörer, nationellt och internationellt, över traditionella akademiska gränser. Verksamheten inkluderar en öppen studiomiljö som sträcker sig över två campus och flera olika digitala plattformar. Humlab är en arbetsenhet under Humanistisk fakultet. Vi har ca 20 anställda inom forskning, undervisning, teknisk support och utveckling samt... Läs mer om jobbet

2018-06-20
1-2 universitetslektorer i matematik- och/eller nv-didaktik mot grundskolan
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik   (NMD)  söker en till två universitetslektorer i matematikdidaktik och/eller naturvetenskapens didaktik med inriktning mot grundskolan. Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattar under de första tre åren minst 50 % undervisning och 30-50 % forskning.  Sista ansökningsdag är 2018-06-20. Arbetsuppgifter 
    Arbetsuppgifterna omfattar 30-50 % självständig forskning under de första tre åren med inriktning mot grundskol... Läs mer om jobbet

2018-06-20
Förste forskningsingenjör
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Projektbeskrivning Sjukvården nyttjar idag en mängd invasiva procedurer för att behandla patienter och bota sjukdomar. Många av dessa kräver att vi har tillgång till fungerande antibiotika för att kunna behandla annars livshotande infektioner. Vi har utvecklat effektiva metoder för att framställa bicykliska 2-pyridoner och andra nya heterocykliska föreningar. Ett antal av dessa har visat aktivitet mot multiresistenta bakterier. Ännu mer spännande är den starka synergistiska effekt som upptäck... Läs mer om jobbet

Anställning lärare

För anställning av lärare finns en lokal anställningsordning.