Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Lediga jobb

Prenumerera på lediga jobb

Prenumerera på lediga jobb 

2021-08-31
Professor i pedagogik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Professor i pedagogik Pedagogiska institutionen söker en professor i pedagogik för att bedriva forskning, undervisning och handledning. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna som professor i pedagogik är att bedriva forskning, undervisning, handledning och samverkan med övriga samhället. Arbetsuppgifterna innebär även att leda och utveckla forskning och utbildning framför allt med allmänpedagogisk och didaktisk inriktning. Detta kan exempelvis vara att initiera forskningsprojekt med relevans för... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Doktorand i Statsvetenskap med inriktn mot miljö- och naturresurspolitik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Statsvetenskapliga institutionen vill förstärka forskargruppen med en doktorand i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och naturresurspolitik. Tillträde den 1 oktober eller enligt överenskommelse. Utlysningen sker inom ramen för en av institutionens fem forskningsprofiler. Denna anställning ligger inom forskningsprofilen miljö och naturresurspolitik.  För mer info, se https://www.umu.se/forskning/grupper/miljo--och-naturresurspolitik/ Vi ser gärna sökande med en forskningsplan som anknyte... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Doktorand i Statsvetenskap, med inriktning mot kommuner, regioner & offentlig verksamhet
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Statsvetenskapliga institutionen vill förstärka forskargruppen med en doktorand i statsvetenskap med inriktning mot kommuner, regioner och offentlig verksamhet. Tillträde den 1 oktober eller enligt överenskommelse. Utlysningen sker inom ramen för en av institutionens fem forskningsprofiler. Denna anställning ligger inom forskningsprofilen kommuner, regioner och offentlig verksamhet. För mer information, se https://www.umu.se/forskning/grupper/kommuner-regioner-offentlig-verksamhet/ Vi ser gär... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Postdoktor med inriktning mot kognitiv neurovetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom ämnena diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Vi söker en postdoktor till ett projekt om högintensiv träning för äldre personer. Projektet utförs inom ramen för Umeå Center för Funktionell Hjärnavbildning (UFBI) och är ett samarbete mellan Institutionen för... Läs mer om jobbet

2021-08-13
Postdoktor (2 år) bildning av metylkvicksilver i förorenade sediment
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en postdoktor till ett forskningsprojekt om bildning av metylkvicksilver i förorenade sediment. Anställningen avser heltid under två år med tillträde så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Kvicksilver utgör allvarliga hot mot ekosystem och människors hälsa, främst genom bildning och spridning av metylkvicksilver i vattenekosystem. För att förbättra denna situation måste bidragen från förorenade sediment till den... Läs mer om jobbet

2021-08-01
Doktorand i företagsekonomi med inriktning finansiering
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Handelshögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i företagsekonomi med inriktning Finansiering. Välkommen med din ansökan senast 2021-08-01. Arbetsuppgifter Doktoranden kommer att ha enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, som sin primära arbetsplats. Som doktorand ska du läsa forskarutbildningskurser och bedriva självständig forskning inom finansområdet. Kursdelen i forskarutbildningen motsvarar 90 hp, medan arbetet med forskning (avhandlingen) motsvarar 150 hp. Du... Läs mer om jobbet

2021-08-01
Doktorand i psykologi med inriktning mot förhörsteknik inom polisen
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Doktorand i psykologi med inriktning mot förhörsteknik inom polisen Institutionen för psykologi, i samarbete Enheten för polisutbildning, söker en doktorand i psykologi. Projektstart är oktober 2021. Projektet syftar till att studera psykologiska aspekter inom polisförhörsteknik. Ansök senast 2021-08-01. Projektbeskrivning Doktorandprojektet kommer bedrivas vid Institutionen för psykologi i samarbete med Enheten för polisutbildning. Projektet kommer att studera betydelsen av psykologiska... Läs mer om jobbet

2021-07-31
Postdoktor (2 år) utveckling av membran för att skörda blå energi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Institutionen för kemi erbjuder en postdoktorsanställning inom teknisk kemi som främst kommer att arbeta med att utveckla och testa membran för att skörda blå energi baserat på svenska naturliga och konstgjorda vattenresurser. Postdoktorprojektet inkluderar teoretisk uppskattning av extraherbar energi, testning och karakterisering av kommersiella membran, syntetisering av polymerer, karakterisering av nya membran och applicering av de förberedda membranen för blå energiproduktion. Sista... Läs mer om jobbet

2021-07-02
WASP AI Biträdande universitetslektor i statistisk inlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Department of Mathematics and Mathematical Statistics
Visa beskrivning

Vi utlyser ett biträdande lektorat i statistisk inlärning. Vi söker särskilt kandidater som arbetar inom ickekonvex inlärning och inferens. Anställningen kommer med ett rekryteringspaket innefattande en doktorand, två postdoktorala forskare och projektmedel om 60 tkr årligen. Sista ansökningsdag 2021-07-02. Ämnesbeskrivning Ämnet för anställningen är matematisk statistik med specialisering inom statistisk inlärning. Vi söker särskilt kandidater som vill utveckla nya matematiska, statistiska o... Läs mer om jobbet

2021-06-30
Vikarierande universitetslektor i sexuell och reproduktiv hälsa
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Vid Institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa. Vi söker nu en universitetslektor i sexuell och reproduktiv hälsa för ett vikariat på upptill två år. Sista ansökningsdag 2021-04-21. Läs mer om Institutionen för... Läs mer om jobbet

2021-06-27
Biträdande universitetslektor i matematik eller matematisk statistik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Department of Mathematics and Mathematical Statistics
Visa beskrivning

Vi söker en biträdande lektor inom valfritt område av matematik eller matematisk statistik. Anställningen kommer med diskretionära forskningsmedel och en garanterad möjlighet att tillsätta en doktorand inom de första tre åren. Sista ansökningsdag är 27 juni, 2021. Bakgrund Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och... Läs mer om jobbet

2021-06-21
ERC postdoc-position för att studera mikrosporidianbiologi (cryo-EM/ET)
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Barandun Laboratory ( www.barandunlab.org ) söker en postdoktoral forskare med bakgrund inom proteinbiokemi och omfattande strukturell biologisk expertis (cryo-EM och cryo-ET). Anställningen är placerad vid Institutionen för molekylärbiologi och avser heltid i två år. Planderad start i September 2021 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 21 Juni, 2021. Vi är en ung och dynamisk forskargrupp vid Umeå universitet som använder cryo-EM för att studera hur intracellulära patogener... Läs mer om jobbet

2021-06-15
WASP AI Program: Doktorand i optimering och maskininlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Department of Mathematics and Mathematical Statistics
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i matematisk statistik med fokus på samspel mellan optimering och maskininlärning. Anställningen omfattar 4 års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 2021-06-15. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Samspelet mellan optimering och maskininlärning är hörnstenen i många viktiga framsteg inom slutledningssystem och... Läs mer om jobbet

2021-06-15
Professor i neurokirurgi förenad med anställning som specialistutbildad läkare i neurokirurgi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom neurokirurgi. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. Professorn förväntas ha förmåga att attrahera externa forskningsbidrag och självständigt finansiera uppbyggnad och drift av egen forskargrupp. I detta kan ingå att leda personal och verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning och examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå inom neurokirurgi... Läs mer om jobbet

2021-06-15
Doktorand i experimentell fysik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik har cirka 100 medarbetare, bland annat tolv professorer, 28 övriga disputerade lärare och forskare, ett fyrtiotal doktorander och postdoktorer och ett tiotal teknisk/administrativ personal. Institutionen för fysik bedriver forskning inom ett flertal områden, t.ex. organisk elektronik, fotonik, kondenserade materiens fysik och teoretisk fysik. För mer information se https://www.umu.se/institutionen-for-fysik/ . Vi söker en doktorand i fysik med inriktning mot forskning ... Läs mer om jobbet

2021-06-14
Biträdande universitetslektor i informatik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Institutionen för informatik söker nu en 1-2 biträdande universitetslektorer i informatik för att bli en del av vår verksamhet vid institutionen. Arbetsuppgifter Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. Anställningen innebär både vetenskaplig och pedagogisk meritering. Under 50 % av arbetstiden innebär anställningen vetenskaplig meritering i syfte att uppfylla behörighetskraven för anställning som... Läs mer om jobbet

2021-06-14
Universitetslektor i matematik eller matematisk statistik med fokus på lärarutbildning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Department of Mathematics and Mathematical Statistics
Visa beskrivning

Vi söker en universitetslektor i matematik eller matematisk statistik för en tillsvidareanställning med fokus på lärarutbildning. Sista ansökningsdag är 14 juni 2021. Bakgrund Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett civilingenjö... Läs mer om jobbet

2021-06-13
Postdoktor i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor i socialt arbete. Arbetsuppgifter Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för forskningsmiljön ”Sociala perspektiv på skola och utbildning”, en framgångsrik forskningsmiljö som idag består av runt 15 aktiva forskare. Forskningsmiljön söker en forskare med intresse för kvantitativ forskning kring frågor som utbildningsstratifiering och utbildningssystemens... Läs mer om jobbet

2021-06-13
Postdoktor i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor. Arbetsuppgifter Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att självständigt bedriva forskning som övergripande handlar om socialt arbete och... Läs mer om jobbet

2021-06-13
Postdoktor i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor. Arbetsuppgifter Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan i anställningen komma att ingå undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom inriktningen könsojämlikhet i arbetsliv och... Läs mer om jobbet

2021-06-13
Postdoktor i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor. Arbetsuppgifter Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för forskningsinriktningen: Utvärdering i socialt... Läs mer om jobbet

2021-06-13
Postdoktor i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Postdoktor i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor. Arbetsuppgifter Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan i anställningen komma att ingå undervisning eller annan institutionstjänstgöring med en omfattning om högst 20% av arbetstiden. Den person vi söker kommer att självständigt bedriva forskning knuten till institutionens pågående... Läs mer om jobbet

2021-06-11
Doktorand i psykologi med inriktning mot intern motivation för kognition
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Doktorand i psykologi med inriktning mot intern motivation för kognition Institutionen för psykologi söker en doktorand i psykologi. Projektstart är september 2021. Projektet syftar till att förstå hur och när hjärnan belönar sig själv för att tänka. Ansök senast 2021-06-11. Projektbeskrivning Vad är det som gör tänkande så tillfredsställande att vi ibland ägnar oss åt det som ren förströelse? I det här projektet undersöker vi om kognitiva osäkerheter såsom i varseblivning, minne och... Läs mer om jobbet

2021-06-10
Första forskningsingenjör (50 %) - Energieffektivisering i byggnader
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 50 %
 • Institution Energiteknik
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker en Förste forskningsingenjör med inriktning mot energiteknik och energieffektivisering i byggnader. Anställningen avser deltid (50 %) och är tidsbegränsad till 12 månader, med möjlighet till förlängning, tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2021-06-10. Projektbeskrivning Syftet med detta projekt är att tillhandahålla en datadriven modell med Big Data. Den ska utgöra ett beslutsstöd vid energirenovering... Läs mer om jobbet

2021-06-10
Postdoktoral anställning (2 år) inom molekylär parasitologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till projektet ”funktionell kartläggning av armadillo-repeat proteiner i protein trafikering i malaria parasiter”. Anställningen finansieras av Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). Anställningen är heltid i två år med tillträde snarast möjligt eller efter överenskommelse. Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi har runt 200 anställda. Institutionens huvuduppgifter är forskning, forskarutbildning och... Läs mer om jobbet

2021-06-10
Postdoktor 2 år, metodutveckling för skalbar fenotyping av malariaparasiter
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi har runt 200 anställda. Institutionens huvuduppgifter är forskning, forskarutbildning och grundutbildning samt interaktioner med samhället. Institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet omfattar flera molekylärbiologiska områden inom vetenskap och medicin: cellbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi, tumörbiologi och neurobiologi i samband med användning av genetiska modellorganismer. Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till... Läs mer om jobbet

2021-06-07
Första forskningsingenjör för kryo-elektronmikroskopi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Umeå universitet söker en första forskningsingenjör med erfarenhet av kryo-elektronmikroskopi (cryo-EM) som ska arbeta vid Umeå Centre for Electron Microscopy. Anställningen finansieras med anslag från SciLifeLab, som genom Cryo-EM faciliteten levererar service, utbildning och användning av elektronmikroskop och bildanalys. Sista ansökningsdag är 7 juni 2021. Arbetsuppgifter Som första forskningsingenjör kommer du att förse forskare med expertråd i planeringen och genomförandet av... Läs mer om jobbet

2021-06-07
Forskningsingenjör för kryo-elektronmikroskopi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Umeå universitet söker en forskningsingenjör med erfarenhet av kryo-elektronmikroskopi (cryo-EM) som ska arbeta vid Umeå Centre for Electron Microscopy. Anställningen finansieras med anslag från SciLifeLab, som genom Cryo-EM faciliteten levererar service, utbildning och användning av elektronmikroskop och bildanalys.  Sista ansökningsdag är 7 juni 2021. Arbetsuppgifter Som forskningsingenjör kommer du att bistå forskare i planeringen och genomförandet av elektronmikroskopi (EM), elektrontomog... Läs mer om jobbet

2021-06-07
Universitetslektor i omvårdnad med specialistinriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och med möjlighet till förenad med anställning som sjuksköterska
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Ämne Omvårdnad Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet omvårdnad inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, främst med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, samt på forskarnivå. men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans.... Läs mer om jobbet

2021-06-07
Universitetslektor i Omvårdnad med möjlighet till förenad anställning som sjuksköterska
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad, Örnsköldsvik
Visa beskrivning

Ämne Omvårdnad Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet Omvårdnad inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid sjuksköterskeprogrammen, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingå... Läs mer om jobbet

2021-06-07
Forskningsamanuens i statistik
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 40%
 • Institution Handelshögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Handelshögskolan, enheten för statistik söker dig som vill arbeta som forskningsamanuens i statistik. Anställningen avser deltid och är tidsbegränsad mellan 2021-09-06 t o m 2022-02-04. Välkommen med din ansökan senast 2021-06-07. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta inom ett nystartat samarbetsprojekt mellan Xavier de Luna (Professor, Handelshögskolan, enheten för statistik) och Thomas Hellström (Professor, Institutionen för datavetenskap). Långsiktigt handlar projektet om att utveckla robot... Läs mer om jobbet

2021-06-07
Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Visa beskrivning

Institutionen för estetiska ämnen söker en professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen. Med estetiska ämnen avses i detta fall bild, musik och slöjd. Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. På institutionen för estetiska ämnen samsas runt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreati... Läs mer om jobbet

2021-06-07
Professor i marin ekosystemvetenskap - tillika föreståndare för Umeå marina forskningscentrum
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå marina forskningscentrum
Visa beskrivning

Vill du leda utvecklingen av forskning och havsförvaltning vid Umeå Marina Forskningscentrum (UMF)? Umeå universitet söker nu en professor och tillika föreståndare. UMF är en arbetsenhet med ett 20-tal anställda och betydande infrastruktur för forskning och övervakning. UMF är beläget i Norrbyn strax söder om Umeå. Som professor blir du också knuten till institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2021! Arbetsuppgifter Att som föreståndare le... Läs mer om jobbet

2021-06-07
Universitetsadjunkt i Omvårdnad Örnsköldsvik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad, Örnsköldsvik
Visa beskrivning

Vid Institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa.  Arbetsuppgifter Anställningen omfattar praktisk och teoretisk undervisning och handledning i praktiska färdigheter inom utbildning på grund och avancerad nivå.... Läs mer om jobbet

2021-06-07
Postdoktor för att studera mykobakteriell ribosombiologi (kryo-EM)
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Barandun-laboratoriet ( www.barandunlab.org ) söker en postdoktoral forskare med bakgrund inom Mycobacteria-biologi, RNA / proteinbiokemi och strukturbiologi (kryo-EM eller röntgenkristallografi). Anställningen är placerad vid Institutionen för molekylärbiologi och avser heltid i två år med start september 2021 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 7 Juni 2021. Vi är en ung och dynamisk forskargrupp vid Umeå universitet som använder cryo-EM för att studera hur intracellulära... Läs mer om jobbet

2021-06-06
Amanuenser Omvårdnad
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 10%
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Beskrivning Vid institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa. Arbetsuppgifter Arbetet som amanuens innebär att du blir anställd av universitetet och undervisar i praktiska moment på Clinicum Betula. Arbetsuppgifterna... Läs mer om jobbet

2021-06-06
Doktorand i psykologi med inriktning mot stress och stresshantering i polisyrket
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Doktorand i psykologi med inriktning mot stress och stresshantering i polisyrket Institutionen för psykologi söker, i samarbete med Enheten för polisutbildning, en doktorand i psykologi med inriktning mot stresshantering i polisiära situationer, utveckling och utvärdering av stresshanteringsinterventioner inom polisyrket. Ansök senast 2021-06-06 Projektbeskrivning Forskningsprojektet bedrivs vid Institutionen för psykologi, i nära samarbete med Enheten för polisutbildning, och syftar till att... Läs mer om jobbet

2021-06-04
Doktorand i läkemedelskemi vid Umeå universitet
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Utveckling av selektiva kemiska verktyg för att studera den funktionella rollen hos metacaspaser Är du intresserad av organisk kemi och läkemedelskemi? Är du en kreativ och självständig person som vill ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar? Då vill vi förstärka vårt team med dig! Vi söker en doktorand till ett doktorandprojekt med huvudfokus på design, organisk syntes och biologisk utvärdering av organiska molekyler som kan användas som kemiska verktyg för att studera och utröna... Läs mer om jobbet

2021-06-04
Provutvecklare i naturorienterande ämnen
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en provutvecklare till de nationella proven i naturorienterande ämnen för årskurs 9. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde i augusti 2021. Sista ansökningsdag är 2021-06-04. Arbetsuppgifter Arbetet innebär att vara delaktig i utvecklingen av prov- och bedömningsmaterial för kommande nationella prov i de naturorienterande ämnena för årskurs 9. I huvudsak betyder det utveckling, bearbetning, granskning, analys och... Läs mer om jobbet

2021-06-04
1-2 universitetsadjunkter i pedagogiskt arbete med inriktning mot studie- och yrkesvägledning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker 1-2 universitetsadjunkter för anställning på heltid under 12 månader. Arbetet kommer i huvudsak att utgöras av undervisning med tillhörande arbetsuppgifter samt praktikbesök. Sista ansökningsdag är 2021-06-04. Arbetsuppgifter Arbetet avser undervisning inom studie- och yrkesvägledarprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår framförallt planering, utförande och utvärdering av undervisning samt praktikbesök. Undervisningen sker både på distans v... Läs mer om jobbet

2021-06-04
Doktorand i marin miljökemi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en doktorand inom miljökemi med fokus mot marin miljökemi med start så snart som möjligt. Är du intresserad av miljögifter och deras beteende och effekter i havet? Har du en MSc i miljökemi eller analytisk kemi gärna i kombination med andra områden inom marina vetenskaper? Ta chansen att fördjupa dig i området, sista ansökningsdag är 4 juni 2021.      Arbetsuppgifter Anställningen som doktorand syftar till en doktorsexamen där huvuduppgiften är att ägna sig åt egen... Läs mer om jobbet

2021-06-04
Provutvecklare i naturorienterande ämnen
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en provutvecklare till de nationella proven i naturorienterande ämnen för årskurs 9. Anställningen är en visstidsanställning på heltid med tillträde i augusti 2021. Sista ansökningsdag är 2021-06-04. Arbetsuppgifter Arbetet innebär att vara delaktig i utvecklingen av prov- och bedömningsmaterial för kommande nationella prov i de naturorienterande ämnena för årskurs 9. I huvudsak betyder det utveckling, bearbetning, granskning, analys och... Läs mer om jobbet

2021-06-02
Vikarierande universitetslektor 75% - Immunologi 12 mån
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 75%
 • Institution Institutionen för klinisk mikrobiologi
Visa beskrivning

Institutionen för klinisk mikrobiologi söker en vikarierande universitetslektor i Immunologi 75% i 12 mån. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet Immunologi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid biomedicinarprogrammet, biomedicinsk analytiker programmet och tandläkarprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att... Läs mer om jobbet

2021-06-02
Första forskningsingenjör
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik  söker en första forskningsingenjör för projektet ”Dubbel-resonansspektroskopi av små molekyler med en optisk frekvenskam” inom Gruppen för Optisk Frekvenskamsspektroskopi. Anställningen är tillsvidare och avser heltid, med tillträde i augusti 2021. Projektbeskrivning Syftet med projektet är att använda dubbel-resonansspektroskopi med en monokromatisk pumplaser och en optisk frekvenskam som problaser för att mäta upp och identifiera övergångar till höga energinivåer av... Läs mer om jobbet

2021-06-02
Undervisande bibliotekarie
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Medicinska biblioteket
Visa beskrivning

Umeå universitetsbibliotek söker en undervisare till Medicinska biblioteket På Medicinska biblioteket (MB) är undervisning en viktig del både för den medicinska fakulteten och regionen då vi också är sjukhusbibliotek för Norrlands Universitetssjukhus. Vi undervisar i medicinsk informationssökning och referenshantering på de medicinska utbildningarna och för klinisk sjukhuspersonal, och tillhandahåller support och handledning på dessa områden. På biblioteket finns också en mediagrupp och en... Läs mer om jobbet

2021-06-01
Förste forskningsingenjör
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för klinisk mikrobiologi
Visa beskrivning

Institutionen för klinisk mikrobiologi  (virologi) söker en Förste forskningsingenjör, för studier av värd virus-interaktion mellan patogena flavivirus och primära hjärnceller. Arbetsuppgifter Medverkan i forskning kring fästingburen encephalit virus (TBEV) och andra patogena flavivirus. Arbetet består av analys av infektion med ett antal olika metoder så som focus forming assay, IF, Q-PCR, western blot, och FACS. Även arbete med isolering av nya TBEV stammar från fästingar förekommer samt... Läs mer om jobbet

2021-05-31
IT-chef
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

Uppdraget Uppdraget som IT-chef vid Umeå universitet innebär att leda regionens största IT-verksamhet i nära och dynamiskt sampel med akademi och samhälle. Utöver att leverera och utveckla IT-stöd av hög kvalitet till universitetets egen forsknings- och utbildningsverksamhet och administration, ansvarar Umeå universitet för viktiga nationella IT-uppdrag för universitets- och högskolesektorn i Sverige. Som IT-chef leder du Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) med drygt 200 medarbetar... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Första forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Vid Institutionen för Fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen för fysik utlyser en anställning som första forskningsingenjör med inriktning mot kometplasmafysik via simuleringar och dataanalys. Anställningen avser heltid i 6 månader med tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2021-05-31. Huvudsakliga arbetsuppgifter... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Universitetslektor i matematisk statistik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Department of Mathematics and Mathematical Statistics
Visa beskrivning

Vi söker en universitetslektor i matematisk statistik för en tillsvidareanställning. Sökande ska stärka vår forskningsverksamhet i området, vilket inkluderar biostatistik, icke-parametrisk statistik, rumslig statistik, och statistisk inlärning. Sista ansökningsdag är 31 maj 2021. Bakgrund Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på... Läs mer om jobbet

2021-05-31
1-3 universitetslektorer i arkitektur med inriktning mot socialt och miljömässigt hållbar utveckling och bostäder
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå School of Architecture
Visa beskrivning

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet söker nu upp till tre universitetslektorer i arkitektur med inriktning mot socialt och miljömässigt hållbar utveckling och bostäder. Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2021! Bakgrund Arkitekthögskolan är en institution på Teknisk- Naturvetenskaplig Fakultet vid Umeå universitet som grundades 2009 och ligger beläget vid Konstnärligt campus. För Arkitekthögskolan ses holistiska, tvärvetenskapliga och experimentella tillvägagångssätt som avgörande för... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Universitetslektor i medicin eller geriatrik förenad med anställning som specialistutbildad läkare i Region Jämtland Härjedalen
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för medicin
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Vi söker dig som vill undervisa och handleda i ämnesområdet medicin/invärtesmedicinska specialiteter eller i geriatrik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå i arbetsuppgifterna. Undervisningen kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. I arbetsuppgifterna ingår vidare... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Continuous Integration/Devops
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Projektsamordnare
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 10%
 • Institution Avdelningen för hållbar hälsa
Visa beskrivning

Beskrivning av arbetsuppgifter Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och dess avdelning hållbar hälsa forskar kring samhällsekonomiska analyser av värmeböljors påverkan på hälsan. Du kommer att arbeta inom ett projekt med syfte att öka utbytet mellan akademi och praktik. Det vetenskapliga underlaget om sjukdomsbördan orsakad av värmeböljor i Sverige ska ges en större betydelse för policyutvecklingen inom Folkhälsomyndigheten. Genom medverkan i forskningen inom Avdelningen för hållba... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Doktorand inom boreala skogars ekologi-mönster och orsaker i allokering av kol och kolets kretslopp i boreala skogar
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) söker en doktorand för studier av boreala skogars ekologi. Anställningen beräknas börja hösten 2021 eller enligt överenskommelse och sista ansökningsdag är 31 maj, 2021. Projektbeskrivning Boreala skogar reglerar klimatförändringarna genom att lagra omkring en tredjedel av globalt markkol. Då klimatförändringarna är extra snabba över nordliga breddgrader har effekterna av klimatförändringarna på markkolet blivit en fråga som... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Antagningshandläggare, visstid
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Studentcentrum
Visa beskrivning

Beskrivning Studentcentrum är universitetets sammanhållande resurs för utbildningsadministrativa och studentstödjande processer. Studentcentrum består av fem verksamhetsområden; antagning, examina, Ladok (studiedokumentation), studenthälsa samt studievägledning och studentstöd. Här jobbar ca 45 personer. Studentcentrum söker nu en antagningshandläggare på 100 %. På Antagningen arbetar vi vanligtvis i kontor men under rådande omständigheter arbetar vi huvudsakligen hemifrån. Anställningen är p... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Vikarierande Universitetslektor i pedagogik, inriktning allmändidaktik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Vikarierande universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik Nu söker vi en vikarierande universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik. Anställningen är tidsbegränsad fram till 220630. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag som är kopplade till det allmändidaktiska området. Inom ramen för anställningen förväntas läraren ha ett specifikt... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Universitetslektor i historia med inriktning mot lärarutbildning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeolo... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Universitetslektor i religionsvetenskap m. inriktning mot religionshistoria
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeolo... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Första forskningsingenjör i experimentell fysik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Vid Institutionen för Fysik ( https://www.umu.se/en/department-of-physics/ ) bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Relativistic Attosecond Physics Laboratory (REAL, www.realumu.org ), Umeå universitet, Institutionen för Fysik söker en första forskningsingenjör inom experimentell fysik för ett projekt som syftar till ” Icke-linjär attosekundspektroskopi”. Anställningen avser helt... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Universitetslektor i matematik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Department of Mathematics and Mathematical Statistics
Visa beskrivning

Vi söker en universitetslektor i matematik för en tillsvidareanställning. Sökande ska stärka vår forskningsverksamhet i beräkningsmatematik, diskret matematik eller matematisk modellering och analys. Sista ansökningsdag är 31 maj 2021. Bakgrund Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Förste forskningsingenjör i maskininlärning och komplexa nätverk
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik söker en första forskningsingenjör till tvärvetenskapliga Integrated Science Lab, IceLab. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 1 år. Sista ansökningsdag är 2021-05-31. IceLab IceLab är ett fysiskt nav för tvärvetenskaplig forskning som drivs av institutionerna för ekologi, miljö och geovetenskap; matematik och matematisk statistik och fysik. Vi är cirka 20 forskare med olika bakgrund. Tillsammans arbetar vi med att lösa problem inom livsvetenskaperna me... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Applikationsspecialist/Microsoftspecialist
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2021-05-31
Vikarierande universitetslektor i pedagogik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Vikarierande Universitetslektor i pedagogik  Nu söker vi en vikarierande universitetslektor i pedagogik. Anställningen är tidsbegränsad fram till 220630. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling, handledning och examination. I anställningen förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 §... Läs mer om jobbet

2021-05-30
Doktorand i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt: Digitala kompanjoner som sociala aktörer: metoder för människa-AI-samarbete Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker en doktorand i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner som sociala aktörer. Sista ansökningsdag är den 30 maj. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk miljö med omkring 140 anställda från mer än 20 olika länder. Forskargruppen inom interaktiva intelligenta system (som leds av Helena Lindgren) bedriver forskning om AI-system som behöver... Läs mer om jobbet

2021-05-30
Vikarierande universitetslektor i virologi 50%
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 50 %
 • Institution Institutionen för klinisk mikrobiologi
Visa beskrivning

Institutionen för klinisk mikrobiologi söker en vikarierande universitetslektor 50% i 12 mån. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet virologi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid programmen för biomedicinare och biomedicinsk analytiker, läkare samt tandläkare. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisningen... Läs mer om jobbet

2021-05-30
Postdoktor inom klimatforskning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Projektbeskrivning Institutionen för medicinsk kemi och biofysik söker en postdoktor i 2 år för att utforska hur klimatförändringar långsiktigt påverkar växter. Forskningen kommer att genomföras vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik som erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö. Vi söker en postdoktor för ett projekt som använder NMR spektroskopi inom biogeokemi hos elementen kol och väte. Inom kols biogeokemi är ett centralt glapp i forskningen hur växter på lån... Läs mer om jobbet

2021-05-29
Doktorand i rymdfysik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Vid Institutionen för fysik  bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik, och teoretisk fysik. För mer information se  https://www.umu.se/institutionen-for-fysik/forskning/ Institutionen för fysik  söker nu en doktorand i rymdfysik. Sista ansökningsdag är 29 maj 2021. Tillträde 1 september, 2021, eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter och projektbeskrivning Solvinden f... Läs mer om jobbet

2021-05-28
Vikarierande universitetsadjunkt i idrottsmedicin, 6 mån
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Avdelningen för idrottsmedicin
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter För sökande med utbildning inom ämnena anatomi, fysiologi, idrottsfysiologi och/eller idrottsmedicin. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i de områden som enheten för idrottsmedicin deltar i. Det innebär undervisning, praktisk handledning och examination inom utbildning på grundnivå. En stor del av arbetsuppgifterna berör tillämpad anatomi, idrottsmedicin, biomekanik och idrottsfysiologi där teori och laborativa moment integreras. Administrativt kursansvar inom någon eller... Läs mer om jobbet

2021-05-28
Förste forskningsassistent (14 mån) till institutionen för Molekylärbiologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi söker en första forskningsassistent för en tidsbegränsad anställning på 14 månader avseende heltid. Tillträde 1a september 2021 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Befattningen innebär postdoktoral medicinsk mikrobiologisk forskning och ultrastrukturella analyser av bakterier och bakteriella membranvesiklar med hjälp av Atomic Force Microscopy (AFM) utrustning vid Institutionen för Molekylärbiologi i forskningsprojekt inom molekylär infektionsmedic... Läs mer om jobbet

2021-05-28
Vikarierande universitetsadjunkt i idrottsmedicin, 2 år
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Avdelningen för idrottsmedicin
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter För sökande med utbildning inom ämnena fysiologi, idrottsfysiologi och/eller idrottsmedicin. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i de områden som enheten för idrottsmedicin deltar i. Det innebär undervisning, praktisk handledning och examination inom utbildning på grundnivå. En stor del av arbetsuppgifterna berör tillämpad idrottsmedicin och idrottsfysiologi där teori och laborativa moment integreras. Detta innebär också att planera, och förbereda undervisning och praktisk... Läs mer om jobbet

2021-05-27
Postdoktor Kost- och måltidsvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en postdoktor. Anställningen är en tidsbegränsad anställning under två år på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 210527.  Huvudsakliga arbetsuppgifter Som postdoktor förväntas du befästa och vidareutveckla i första hand dina vetenskapliga färdigheter. Arbetsuppgifterna utgörs huvudsakligen av forskning med anknytning till kost- och måltidsvetenskap där publicering av forskningsresultat i vetenskapliga... Läs mer om jobbet

2021-05-27
Förste forskningsingenjör inom patologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Institutionen för strålningsvetenskaper söker en förste forskningsingenjör inom histopatologisk utvärdering av prostatapreparat. Anställningstiden är ett år och avser heltid med start 2021-07-17 eller enligt... Läs mer om jobbet

2021-05-27
Förste forskningsingenjör inom glymfatiska systemet
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö inom diagnostisk radiologi, onkologi, kognitiv neurovetenskap, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Institutionen för strålningsvetenskaper söker en förste forskningsingenjör inom biofluidmekanisk analys med inriktning mot cerebralt blodflöde och cerebrospinalvätskans flödesmekanik. Anställningen är tillsvidare och... Läs mer om jobbet

2021-05-27
Vikarierande universitetslektor i religionsvetenskap - inriktning religionshistoria
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeolo... Läs mer om jobbet

2021-05-27
Postdoktor inom DNA-replikering
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Projektbeskrivning Institutionen för medicinsk kemi och biofysik söker en postdoktor i 2 år för att studera DNA-replikering i stafylokockmobila element. Forskningen kommer att genomföras vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik som erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består bland annat av att: Utföra laboratorieexperiment in vitro relaterat till DNA-replikering, vilket inkluderar proteinuttryck och rening, förberedelse av... Läs mer om jobbet

2021-05-27
Förste forskningsingenjör i geomorfologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Vi söker efter en förste forskningsingenjör som ska utföra dataanalys och skriva en rapport om geomorfologisk och hydraulisk monitorering av före- och efter- restaurering av vattendrag i norra Sverige. Anställningen är på heltid och är begränsad till 4,5 månader. Anställningen startar i augusti eller september 2021, enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 27 maj,2021. Beskrivning Du kommer att analyzera morfologisk och hydraulisk data av åtta vattendragssträckor som undersöktes i... Läs mer om jobbet

2021-05-27
Universitetslektor i teologi med inriktning mot praktisk teologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeolo... Läs mer om jobbet

2021-05-26
Universitetslektor i Kost- och måltidsvetenskap, inriktning Näringslära
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 80%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en universitetslektor med inriktning Näringslära . Anställningen är en tidsbegränsad anställning på deltid (80 %) under perioden 210816-220215 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 210526.  Huvudsakliga arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå. Anställningen avser i huvudsak undervisning och examination inom... Läs mer om jobbet

2021-05-26
Administratör till Infocenter/Tentamensservice, vik 25%
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 25%
 • Institution Skrivningsbevakningen
Visa beskrivning

Beskrivning Infocenter är den kontaktcenterfunktion vid Umeå universitet som säkerställer korrekt svar, snabbt svar och ett gott bemötande till studenter, anställda och besökare. Som medarbetare i Infocenter är du är du en del av ansiktet utåt för Umeå universitet och har en viktig uppgift att ge information och service samt bidra till verksamhetsutveckling. Tentamensservice finns inom Infocenters verksamhet. Vårt uppdrag är att säkerhetsställa att alla tentander vid Umeå universitet får en... Läs mer om jobbet

2021-05-26
Universitetsadjunkt i Kost- och måltidsvetenskap inriktning Hem- och konsumentkunskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en universitetsadjunkt med inriktning Hem- och konsumentkunskap . Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (100%) under perioden 210816–220630 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 210526.  Huvudsakliga arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå. Anställningen avser i huvudsak undervisning och... Läs mer om jobbet

2021-05-26
Forskningsingenjör in vivo malariamodeller
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen tillhör medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar. Du kommer att vara del i en forskningsgrupp som är del av Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med bra internationella kontakter via ett partnerskap med EMBL inom molekylär medicin. Institutionen för molekylärbiologi söker en Forskningsingenjör för en... Läs mer om jobbet

2021-05-26
Universitetslektor i pedagogik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektor i pedagogik  Nu söker vi en universitetslektor i pedagogik. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling, handledning och examination. I anställningen förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå... Läs mer om jobbet

2021-05-26
Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik Nu söker vi en universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag som är kopplade till det allmändidaktiska området. Inom ramen för anställningen förväntas läraren ha ett specifikt pedagogiskt ämnesperspektiv på utbildningsuppdragen mot lärarhögskolan. I... Läs mer om jobbet

2021-05-26
Internationell koordinator
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution International Office
Visa beskrivning

Beskrivning I samband med lanseringen av det nya Erasmusprogrammet söker International Office nu en internationell koordinator med uppgift att arbeta med utbytesprogram och studentutbyte. Anställningen avser en visstids anställning på heltid under perioden 2021-08-01--2022-07-31.  Internationalisering vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. I vårt... Läs mer om jobbet

2021-05-26
Universitetslektor i Kost- och måltidsvetenskap, inriktning Hem- och konsumentkunskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en universitetslektor med inriktning hem- och konsumentkunskap. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (100 %) under perioden 210816-220630 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 210526.  Huvudsakliga arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå. Anställningen avser i huvudsak undervisning och... Läs mer om jobbet

2021-05-26
Universitetsadjunkt i Kost- och måltidsvetenskap, inriktning Gastronomi och måltidsservice
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en universitetsadjunkt med inriktning gastronomi och måltidsservice. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (100%) under perioden 210816–220131 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 210526 .  Huvudsakliga arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning inom de professionsnära inslagen inom Kostvetarprogrammet samt Gastronomiprogrammets inriktningar kreativ matlagning och värdskap.  I... Läs mer om jobbet

2021-05-26
Universitetsadjunkt i Kost- och måltidsvetenskap inriktning Näringslära
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 80%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap söker en universitetsadjunkt med inriktning Näringslära. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på deltid (80%) under perioden 210816–220215 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 210526 .  Huvudsakliga arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå. Anställningen avser i huvudsak undervisning och examination i... Läs mer om jobbet

2021-05-25
Adjungerad adjunkt specialpedagogik, mot matematik i förskola/tidigare år
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 20-30%
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker 1 adjungerad universitetsadjunkt i specialpedagogik med inriktning mot matematik inom förskola eller skolans tidigare år. Den som anställs som adjungerad universitetsadjunkt ska ha sin huvudsakliga yrkesverksamhet utanför högskolan. Anställningen omfattar 20-30% av heltid enligt överenskommelse och sträcker sig över 2 år. T illträde för anställningen 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är... Läs mer om jobbet

2021-05-25
Adjungerad adjunkt specialpedagogik, mot matematik i grundskolan
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 20-30%
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker 1 adjungerad universitetsadjunkt i specialpedagogik med inriktning mot matematik inom förskola eller skolans tidigare år. Den som anställs som adjungerad universitetsadjunkt ska ha sin huvudsakliga yrkesverksamhet utanför högskolan. Anställningen omfattar 20-30% av heltid enligt överenskommelse och sträcker sig över 2 år. T illträde för anställningen 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är... Läs mer om jobbet

2021-05-25
Forskningsingenjör, datacenter och datormoln
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet söker en forskningsingenjör till forskargruppen Autonoma distribuerade system (ADS). Sista ansökningsdag är den 25/5 2021. Anställningen omfattar heltid (100%) under 12 månader. Start den 1/9 2021 eller enligt överenskommelse. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 140 anställda från drygt 20 länder. ADS-gruppen bedriver forskning om autonoma distribuerade system och deras tillämpningar. Detta inkluderar datormoln... Läs mer om jobbet

2021-05-25
Universitetsadjunkter i rättsvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Juridiska institutionen
Visa beskrivning

Juridiska institutionen söker vikarierande universitetsadjunkter i rättsvetenskap för undervisning främst på institutionens professionsinriktade utbildningar. Anställningen avser heltid under perioden 1 augusti 2021 – 31 juli 2022. Undervisningen kan avse kurser på juristprogrammet, polisutbildningen, lärarutbildningen och andra utbildningsprogram och fristående kurser som institutionen medverkar i. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro vid institutionen under arbetstid.... Läs mer om jobbet

2021-05-25
Universitetsadjunkt i matematikdidaktik, inriktning mot skolans tidigare år
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker 1-2 universitetsadjunkter i matematikdidaktik med inriktning mot grundskolans tidigare år. Anställningen är en visstidsanställning i upp till två år med tillträde för anställningen 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2021-05-25. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av undervisning i de professionsnära inslagen som ingår i grundlärarprogramme... Läs mer om jobbet

2021-05-25
Universitetsadjunkt i naturvetenskapernas didaktik, senare år/gymnasiet
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker 1 universitetsadjunkt i ett eller flera av de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, inklusive naturvetenskap och teknik, med inriktning mot grundskolans senare år (7–9) och/eller gymnasiet. Anställningen är en visstidsanställning i upp till två år med tillträde för anställningen 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2021-05-25. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av... Läs mer om jobbet

2021-05-24
Universitetslektor i historia
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda. Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeolo... Läs mer om jobbet

2021-05-24
Biomedicinsk analytiker/Laboratorieassistent
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för odontologi
Visa beskrivning

Institutionen för odontologi består av ca 60 medarbetare och vi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet samt odontologisk forskning. Vi söker nu en Biomedicinsk analytiker/laboratorieassistent till en av våra forskningsgrupper inom molekylär parodontologi.  Anställningen är på heltid och tidsbegränsad under 18 månader. Projektbeskrivning Vår forskargrupp arbetar för att nå ökad kunskap om sambandet mellan parodontit (tandlossningssjukdo... Läs mer om jobbet

2021-05-23
Postdoktor (2 år) inom ekosystemekologi - Syntes av klimatförändringens effekter på organisk nedbrytning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för ekologi och miljövetenskap inbjuder sökande till en postdoktorsanställning (2 år) i ”Ekosystemekologi - Syntes av klimatförändringens effekter på organisk nedbrytning”, vid Climate Impacts Research Centre, Umeå universitet. Anställningen är på heltid och startar den 1 juli, 2021 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 23 maj, 2021. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Klimatförändringar kan förändra den känsliga balansen mellan kolupptag och utsläpp, med... Läs mer om jobbet

2021-05-23
Universitetslektor i italienska med inriktning mot litteraturvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska. Vi söker en universitetslektor i italienska med inriktning mot litteraturvetenskap. Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Beskrivning och arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning på... Läs mer om jobbet

2021-05-23
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Vid Institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom ämnet omvårdnad. Nu söker vi en doktorand för arbete i forskningsprojektet ”Digitalt räddningsstöd vid arbetsplatsolyckor inom bygg- & anläggningsbranschen”. Projektets syfte är att utveckla kompetens och expertis inom distansvård integrerat... Läs mer om jobbet

2021-05-21
Laboratorieassistent, 10 månader
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för klinisk mikrobiologi
Visa beskrivning

Institutionen för Klinisk mikrobiologi söker en laboratorieassistent, 10 månader. Projekt Detektion av anti-SARS-CoV-2-antikroppar efter vaccination mot COVID-19 Arbetsuppgifter Den vi söker ska självständigt kunna utföra och vara med i utvecklig av ELISA-baserade metoder för detektion av antivirala antikroppar mot SARS-CoV-2. Ytterligare arbetsuppgifter innefattar att processa både venösa och kapillära prover för analys och förvaring. Kvalifikationer Legitimerad BMA. Kunskap inom immunförsva... Läs mer om jobbet

2021-05-21
Förste forskningsassistent
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en förste forskningsassistent för arbete inom ett forskningsprojekt. Anställningen är en visstidsanställning på heltid under perioden 1 september 2021 - 31 januari 2022. Välkommen med din ansökan senast den 21 maj 2021. Beskrivning Vi söker en förste forskningsassistent som ska arbeta inom forskningsprojektet ”Internationalisering av högre utbildning i Sverige: Möjligheter och utmaningar för universitet och akademiker”. I detta projekt... Läs mer om jobbet

Anställning lärare

För anställning av lärare finns en lokal anställningsordning.