Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lediga jobb

2020-01-29
Professor i pedagogik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Professor i pedagogik Pedagogiska institutionen söker en professor i pedagogik med inriktning mot det didaktiska fältet för att bedriva forskning, undervisning och handledning. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna som professor i pedagogik, med inriktning mot det didaktiska fältet är att bedriva forskning, undervisning och handledning. Arbetsuppgifterna innebär även att leda och utveckla forskning och utbildning med inriktning mot institutionens breda uppdrag mot lärarutbildning. Detta kan... Läs mer om jobbet

2020-01-20
1-2 universitetslektorer i datavetenskap (tidsbegränsad anställning)
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap söker 1-2 universitetslektorer i datavetenskap. Institutionen har cirka 120 anställda från ett tjugotal länder och är inne i en kraftig expansionsfas. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Över 1500 studenter läser hos oss vilket motsvarar 425 heltidsstudenter. Tillträdesdatum 2020-03-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen är... Läs mer om jobbet

2020-01-20
Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot distribuerade system
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot distribuerade system Välkommen med din ansökan! Dina kommande arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar forskning inom området distribuerade system samt undervisning och handledning, primärt inom distribuerade system och relaterade områden på samtliga nivåer. Arbetsuppgifter inom undervisning inbegriper även kursansvar med tillhörande administration. Planering och ledning av... Läs mer om jobbet

2020-01-20
1-2 universitetslektorer i datavetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap söker 1-2 universitetslektorer i datavetenskap. Institutionen har cirka 120 anställda från ett tjugotal länder och är inne i en kraftig expansionsfas. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Över 1500 studenter läser hos oss vilket motsvarar 425 heltidsstudenter. Tillträdesdatum 2020-05-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Und... Läs mer om jobbet

2020-01-17
Doktorand i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt : Digitala kompanjoner som sociala aktörer: metoder för människa-AI-samarbete Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker en doktorand i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner som sociala aktörer. Sista ansökningsdag är den 17 januari . Institutionen för datavetenskap är en dynamisk miljö med omkring 120 anställda från mer än 20 olika länder. Forskargruppen inom interaktiva intelligenta system (som leds av Helena Lindgren) bedriver forskning om AI-system som behöv... Läs mer om jobbet

2020-01-15
Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektorer i Pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället,... Läs mer om jobbet

2020-01-15
Postdoktor i datavetenskap, inriktning mot federerad maskininlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se) söker en postdoktor med fokus på resurssnål federerad inlärning för att bevara säkerhet och integritet i edge-infrastrukturer . Sista ansökningsdatum är 15 januari 2020. WASP Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet har... Läs mer om jobbet

2020-01-15
Doktorand i datavetenskap med inriktning mot distribuerad djupinlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot distribuerad djupinlärning för anomalidetektion i distribuerade datormoln och Internet of Things (IoT). Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 15/1 2020. Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt... Läs mer om jobbet

2020-01-15
Doktorand i datavetenskap med inriktning mot pålitlig maskininlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot pålitlig maskininlärning för anomalidetektion. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 15/1 2020. Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och... Läs mer om jobbet

2020-01-15
Projektsamordnare för Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS)
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi. Anställningen är placerad vid institutionen för molekylärbiologi som tillhandahåller en vital forsknings- och undervisningsmiljö. Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) är den svenska noden för Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. Vårt uppdrag är att främja forskningens spetskompetens inom infektionsmedicin och att utveckla karriärerna för nästa generations forskare inom detta område. Genom vårt partnerskap med European Molecular Biology... Läs mer om jobbet

2020-01-13
WASP AI Biträdande universitetslektor i matematisk statistik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser ett biträdande lektorat i matematisk statistik med specialisering i ickekonvex inferens och inlärning. Anställningen kommer med ett stort rekryteringspaket som innefattar full finansiering av fyra års egen forskningstid, en doktorand, två postdoktorala forskare och diskretionära projektmedel om 60 tkr årligen. Välkommen med din ansökan senast 2020-01-13. Bakgrund Expansionen av artificiell intelligens (AI) är en av de mest spännande... Läs mer om jobbet

2020-01-10
Postdoktor (2 år) i ekologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Vi söker en postdoktor i ekologi som skall arbeta med betydelsen av klimat och herbivori för vegetationens sammansättning i tid och rum. Mer specifikt kommer vi att analysera sambandet mellan växters egenskaper med data för hur de svarar på uppvärmning och bete. Projektet utgör en del av det internationella Biodiversa projektet “Future ArcTic Ecosystems (FATE)”. Sista ansökningsdag är 10 januari 2020 med tillträdesdatum den 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och... Läs mer om jobbet

2020-01-10
Universitetsadjunkter i rättsvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Juridiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetsadjunkter i rättsvetenskap med inriktning straffrätt och processrätt Juridiska institutionen söker vikarierande universitetsadjunkter i rättsvetenskap med inriktning mot straffrätt och processrätt. Anställningen avser heltid under perioden 1 februari 2020 – 31 januari 2021. Anställningen avser undervisning på polisutbildningen, både inom grundutbildning och inom vidareutbildning, juristprogrammet och andra utbildningsprogram som institutionen medverkar i samt på fristående kurser... Läs mer om jobbet

2020-01-10
Universitetslektor i informatik inriktning människa-datorinteraktion
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Universitetslektor i informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion Institutionen för informatik söker 1-2 universitetslektorer i informatik, med inriktning mot människa-datorinteraktion, som aktivt kan bidra till och utveckla institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet inom detta område. Arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och designprocesser inom digital innovation och utveckling.... Läs mer om jobbet

2020-01-09
Postdoktor i miljöarkeologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i miljöarkeologi hos Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL). Anställningen omfattar två år (100%).  Arbetsuppgifter Postdoktorn förväntas i första hand bedriva forskning inom miljöarkeologi med valfri inriktning. Utöver forskning ingår i arbetsuppgifterna att bidra till utvecklingen av ämnets forskningsmiljö genom att delta i institutionens seminarieverksamhet. Möjlighet finns till undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbil... Läs mer om jobbet

2020-01-08
Vikariat universitetslektor i informatik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Institutionen för Informatik bedriver forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och vardagsliv. Vår forskning inriktar sig på områden såsom digital innovation, digitial transformation digitala förmågor, värdeskapande, digitala plattformar och ekosystem, artificiell intelligens, internet of things och data analytics. I vår forskning rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Vi... Läs mer om jobbet

2020-01-07
Intendent
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för medicinsk biovetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för medicinsk biovetenskap söker en intendent. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten och bedriver forskning och undervisning. Institutionen har c:a 90 anställda. Del av anställningen innefattar servicefunktioner även till andra närliggande institutioner, såväl kliniska som prekliniska verksamheter som är samlokaliserade på forskningsvåningarna i byggnad 6M på sjukhusområdet. Huvudsakliga arbetsuppgifter Intendenten har till uppgift att fungera som ett nav och bistå hel... Läs mer om jobbet

2020-01-07
Universitetslektor i filosofi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en universitetslektor i filosofi. Anställningen är tillsvidare (100%). Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i filosofi ansvarar institutionen... Läs mer om jobbet

2020-01-07
1-2 vik.universitetslektorer i matematikdidaktik och/eller nv-didaktik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik   (NMD)   söker 1-2 vikarierande universitetslektorer i matematikdidaktik och/eller nv-didaktik med inriktning mot grundskolan. Vikariatet är 1 år. Anställningen omfattar 80 % undervisning och 20 % kompetensutvecklingstid, som kan ägnas åt självständig forskning. Sista ansökningsdag är 2020-01-07. För fullständig annons, se https://www.umu.se/jobba-hos-oss/ Arbetsbeskrivning Arbetsuppgifterna omfattar 80 % undervisning och 20 %... Läs mer om jobbet

2020-01-07
Postdoktor
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för virologi
Visa beskrivning

Postdoktor Institutionen för klinisk mikrobiologi , Umeå universitet, vill rekrytera en postdoktor i virologi . Du kommer att vara aktiv i ett forskningsprojekt som syftar till att hitta mekanismerna bakom kardiovaskulära komplikationer vid sorkfeber. Det långsiktiga målet är att hitta läkemedelsinterventioner mot sorkfeber. Projekt Puumalavirus är ett orthohantavirus som finns i Norra Sverige och delar av Eurasien. Viruset sprids via inhalation av kontaminerat sorkspill. Puumala virus orsaka... Läs mer om jobbet

2020-01-07
Professor i fri konst, 50 %
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 50 %
 • Institution Institutionen Konsthögskolan
Visa beskrivning

Konsthögskolan tillhör Humanistisk fakultet och finns på Konstnärligt campus. Med 75 studenter, ett tiotal anställda och ett stort antal gästlärare är det en dynamisk och internationell miljö. Konsthögskolan har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt mastersprogram (MFA) som båda är uppdelade i flera kurser. Internationella kontakter och utbyten är en viktig del av utbildningen. Varje sommar erbjuds en eller två sommarkurser. Konstnärlig forskning har bedrivits vid institutionen i... Läs mer om jobbet

2020-01-07
Vikarierande universitetslektorer i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker två universitetslektorer i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi. Anställningarna är vikariat som omfattar 12 månader på heltid (100%). Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och... Läs mer om jobbet

2020-01-03
Universitetslektor i pedagogiskt arbete, studie- och yrkesvägledning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot studie- och yrkesvägledning Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot studie- och yrkesvägledning. Arbetsuppgifter Arbetet avser i första hand undervisning inom studie- och yrkesvägledarprogrammet men kan även komma att innefatta kurser vid övriga programutbildningar som institutionen är verksam inom. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och... Läs mer om jobbet

2020-01-02
HR-administratör
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap  är en internationell arbetsplats med 120 anställda från cirka 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Institutionen är involverad i flera nationella och internationella forskningsprojekt och är inne i en tillväxtfas med många och varierande HR-ärenden. Anställningen avser tillsvidare och på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse.... Läs mer om jobbet

2020-01-01
Doktorand i datavetenskap med fokus på socialt medveten AI
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt:  Att skapa socialt medvetna dialoger Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en doktorand i datavetenskap med fokus på socialt medveten AI.  Sista ansökningsdag är den 1 januari 2020. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 120 anställda från drygt 20 länder. Gruppen för socialt medveten artificiell intelligens (som leds av professor Frank Dignum) bedriver forskning som har utgångspunkten att AI används i sociala sammanhang; alltså måste... Läs mer om jobbet

2019-12-31
IT-specialister
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

Vår vision är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga för infrastruktur, support och systemstöd och därmed bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalité på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker medarbetare som vil... Läs mer om jobbet

2019-12-31
.Net-utvecklare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

ITS mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalitet på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2019-12-30
Studiesamordnare i filosofi, 30%
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 30%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en studiesamordnare i filosofi. Anställningen omfattar 1 år (30%). Arbetsuppgifter Som studiesamordnare ger du information och vägledning till studenter på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet filosofi. Du informerar kontinuerligt eventuellt blivande studenter om kurser och program, aktuellt utbud, studiernas upplägg och vad man kan arbeta med när man har läst kursen eller programmet. Du deltar vid universitets-, fakultets- och... Läs mer om jobbet

2019-12-30
Postdoktor (2 år) i medfödd immunitet mot infektion
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi har cirka 200 anställda. Institutionens huvuduppgift omfattar forskning, forskarutbildning och grundutbildning samt interaktioner med samhället. Anknuten till både teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och medicinska fakulteten omfattar institutionens forskning och utbildning flera molekylärbiologiska områden inom vetenskap och medicin: cellbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi, tumörbiologi och neurobiologi i samband me... Läs mer om jobbet

2019-12-29
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Vid Institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom ämnet omvårdnad. Arbetsuppgifter Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som i forskarutbildningskurser,... Läs mer om jobbet

2019-12-23
Postdoktor
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Patologi
Visa beskrivning

Postdoktor i patologi med inriktning mot cancerforskning Institutionen för medicinsk biovetenskap tillhör medicinska fakulteten vid Umeå universitet (www.medbio.umu.se) och bedriver forskning och undervisning inom ämnena Klinisk kemi, Medicinsk och klinisk genetik samt Patologi. Institutionen har c:a 80 anställda. Vi söker nu en postdoktor i ett projekt som avser studier av gener, proteiner, signalvägar och biomarkörer, som kan ge information om prognosen för cancerpatienter, med fokus på... Läs mer om jobbet

2019-12-23
Forskningsingenjör, 50%
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 50%
 • Institution Institutionen för fysiologisk botanik
Visa beskrivning

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom området experimentell växtbiologi. Inom UPSC är forskning om växters cell- och molekylärbiologi, speciellt på skogsträd, ett profilområde. Institutionen för fysiologisk botanik söker nu en forskningsingenjör med växtfysiologisk inriktning. Beskrivning Deltagande i ett projekt som kommer att skapa DNA-fri CRIPSR/Cas9-baserad transfektion och basredigeringsmetoder i Eukalyptus. Molekylär vävnadsodling och statistiska... Läs mer om jobbet

2019-12-20
Forskningssamordnare med inriktning Life science
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för externa relationer
Visa beskrivning

Beskrivning Vi söker en forskningssamordnare med inriktning Life science till Grants Office vid enheten för Externa relationer. Grants Office är en viktig del av det centrala forskningsstödet vid Umeå universitet. Vi erbjuder forskare stöd vid ansökningar till nationella/internationella forskningsprogram, att identifiera, söka och hantera externa forskningsmedel samt ger stöd till universitetsledning i frågor främst rörande forskningsfinansiering. Vi är idag nio medarbetare med olika bakgrund... Läs mer om jobbet

2019-12-20
Vikarierande universitetslektor i religionsvetenskap med inriktning mot islam, 80%
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 80%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom religionsvetenskap och teologi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i religionsvetenskap och teologi ansvarar institutionen för utbildning av ämneslärare i religion och för teologprogrammet. Ytterliga... Läs mer om jobbet

2019-12-20
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot onkologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Placeringen för anställningen är vid Institutionen för strålningsvetenskaper. Du kommer också att tillhöra Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning (wcmm.umu.se). Anställningen är finansierad av Marie-Sklodowska-Curie Innovative Training Network “PRECODE - PancREatic Cancer OrganoiDs rEsearch Network” som är en del av Europeiska kommissionens forskningspro... Läs mer om jobbet

2019-12-20
Forskningssamordnare med inriktning forskar- och forskningsetik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för externa relationer
Visa beskrivning

Beskrivning Vi söker en forskningssamordnare med inriktning forskar- och forskningsetik till Grants Office vid enheten för Externa relationer. Grants Office är en viktig del av det centrala forskningsstödet vid Umeå universitet. Vi erbjuder forskare stöd vid ansökningar till nationella/internationella forskningsprogram, att identifiera, söka och hantera externa forskningsmedel samt ger stöd till universitetsledning i frågor främst rörande forskningsfinansiering. Vi är idag nio medarbetare med... Läs mer om jobbet

2019-12-20
Universitetslektor i organisk kemi med inriktning mot syntetisk kolhydratkemi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Vid kemiska institutionen bedrivs forskning inom profilområdena biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi. Ett viktigt forskningsområde inom biologisk kemi, från såväl ett syntetiskt som biologiskt och bioanalytiskt perspektiv, är kolhydratkemi. Vi söker nu en universitetslektor för forskning och undervisning inom detta område.  Sista ansökningsdag är 2019-12-20. Arbetsuppgifter I anställningen ingår huvudsakligen forskning och undervisning.  Innehavaren av denna anställning... Läs mer om jobbet

2019-12-20
Förste forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Beskrivning Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka den molekylära mekanismen som leder till bildandet av patogena mtDNA-deletioner. Anställningen är på två år på heltid med tillträdesdatum efter överenskommelse. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna kommer att omfatta arbete med human cellkultur, konfokalmikroskopi, nukleinsyrabaserad in vitro proteinbiokemi och G-quadruplex-DNA in vitro och in cellulo analys. Kvalifikationer Behöriga att ansöka är personer med en doktorsexame... Läs mer om jobbet

2019-12-20
Postdoktor
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Beskrivning Anställningen avser medverkan i forskningsprojekt där dNTP metabolism hos S. cerevisiae och möss studeras. Anställningen är på två år på heltid med tillträdesdag efter överenskommelse. Arbetsuppgifter Analys av ribo- och deoxyribonukleotidmetabolismen i olika organismer såsom jäst och möss. Bestämning av ribo- och deoxyribonukleotidnivåer, bestämning av ribonukleoidreduktas aktivitet, cellodling, avel av möss, genotyping, synkronisering av celler, analys av cellcykel med hjälp av... Läs mer om jobbet

2019-12-19
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med intresse inom bakteriologi och infektionsbiologi till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start 1 Februari 2020 eller enligt överenskommelse. Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi, Laboratoriet för Molekylär Infektion Medicine Sweden (MIMS), Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR) och det nordisk... Läs mer om jobbet

2019-12-18
Projektledare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Lärarhögskolan vid Umeå universitet är en universitetsgemensam organisation med  uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet samt att vara en angelägenhet för hela universitetet och samverka med parter såväl inom som utanför universitet. Vid Lärarhögskolan finns ett kansli med 20 medarbetare inom utbildnings- och forskningsledning, ekonomi, administration, kommunikation och studievägledning. Vi söker en projektledare på 100 %... Läs mer om jobbet

2019-12-17
Klinisk doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för klinisk vetenskap, neurovetenskap, söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi för kliniska studier av den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS). Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till maximalt fyra år på heltid eller längre tid om du parallellt arbetar kliniskt (t ex som AT- eller ST-läkare). Din huvuduppgift är att ägna dig åt din egen forskarutbildning vilket innefattar såväl aktivt deltagande ... Läs mer om jobbet

2019-12-17
Universitetslektor i pedagogiskt arbete, inriktning yrkeslärarutbildning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yrkeslärarutbildning Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yrkeslärarutbildning. Arbetsuppgifter Arbetet avser i första hand undervisning inom Yrkeslärarprogrammet men kan även komma att innefatta kurser vid övriga programutbildningar som institutionen är verksam inom. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt... Läs mer om jobbet

2019-12-17
Vikarierande universitetslektor i historia
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Mer information om institutionen finns på www.idesam.umu.se . Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor i historia. Anställningen är ett vikariat som omfattar 6 månader på heltid (100%). Beskrivning av arbetsuppgifter I anställningen ing... Läs mer om jobbet

2019-12-16
Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället,... Läs mer om jobbet

2019-12-16
Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot lärande, informations- och kommunikationsteknologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot lärande, informations- och kommunikationsteknologi Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogis... Läs mer om jobbet

2019-12-16
Postdoktor, 2 år, i laserbaserad kemisk avbildning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Visa beskrivning

Vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs stark forskning inom områden som energiteknik, medicinsk teknik och laserspektroskopi. Mer information finns på www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik .  Vi söker nu en postdoktor för att utveckla kemiska avbildningstekniker. Anställningen är på heltid i två år med startdatum i början av 2020. Sista ansökningsdag är 16 december 2019. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Kemisk avbildning spelar en allt viktiga... Läs mer om jobbet

2019-12-16
Postdoktor (100%) i experimentell biomedicinsk forskning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Vi söker en postdoktor till vårt laboratorium för experimentell oftalmologisk och muskuloskelettal grundforskning vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR). Beskrivning av projektet: Vi söker Dig som är en driftig forskare på postdoktoral nivå, med stor erfarenhet av experimentell biomedicinsk forskning i laboratoriemiljö, och med intresse av att studera patofysiologiska mekanismer vid olika sjukdomstillstånd i epitel och... Läs mer om jobbet

2019-12-16
Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället, Idrottspedag... Läs mer om jobbet

2019-12-16
Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället,... Läs mer om jobbet

2019-12-16
Laboratorieingenjör 100%
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Umeå marina forskningscentrum, Norrbyn
Visa beskrivning

Laboratorieingenjör                                                                                                                  Umeå marina forskningscentrum (UMF) är en centrumbildning vid Umeå universitet, med uppgift att stödja marin forskning, utföra miljöanalys samt sprida information om forskning och miljötillståndet i havet med fokus på Bottniska viken. I vårt uppdrag ingår att vara värd för Havsmiljöinstitutet, enheten vid Umeå universitet. UMF ligger i Norrbyn, 40 km söder om... Läs mer om jobbet

2019-12-15
Java-utvecklare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

Java-utvecklare Vår mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa de bästa möjliga lösningarna för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalité på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att vä... Läs mer om jobbet

2019-12-15
UX-designer
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Visa beskrivning

Vår mission är att med fokus på verksamhetens bästa och med IT som stöd skapa bästa möjliga lösningar för infrastruktur, support och systemstöd och därigenom bidra till utmärkt forskning och utbildning. Hög kompetens och kvalité på vårt arbete samt med en stark utvecklingsvilja hos våra medarbetare hand i hand med drivkraften för nyfikenhet och nytänkande som präglar universitet ger en stimulerande miljö med spännande utmaningar och teknik i framkant. Vi fortsätter att växa och söker... Läs mer om jobbet

2019-12-15
Vikarierande universitetslektorer i Pedagogik - allmändidaktik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Vikarierande universitetslektorer i Pedagogik inom det allmändidaktiska området Pedagogiska institutionen söker en/flera vikarierande universitetslektor/-er med intresse av att arbeta med institutionens utbildnings­verksamhet och uppdrag som är främst kopplade till Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Uppdragen har en hög grad av allmändidaktisk karaktär där institutionen både har kursansvar för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och medverkar i sådana kurser där andra... Läs mer om jobbet

2019-12-13
Postdoktor 2 år - Utveckling av jonvätskor och eutekter
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC, www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/ ) vid Umeå universitet är en kreativ och interaktiv miljö, som omfattar sex institutioner och två forskningsenheter, med egen tillgång till utmärkta instrument och anläggningar. Kemiska institutionen har närmare 200 anställda och institutionen bedriver forskning och utbildning samt har en omfattande samverkan med omgivande samhälle. För mer information, se  www.umu.se/kemiska-institutionen/ . Kemiska institutionen söker n... Läs mer om jobbet

2019-12-13
Projektassistent, 6 månader, vid institutionen för molekylärbiologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Institutionen för molekylärbiologi söker en projektassistent till projektet "Kvantitativ modellering av T-celler. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 6 månader med start 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 13 december 2019. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter T-celler, en viktig komponent av adaptiva immunförsvaret, är involverade i ett stort antal processer - från att försvara oss från cancer, virus och parasiter, till att medverka i flera... Läs mer om jobbet

2019-12-13
Universitetslektor i informatik med inriktning mot informationssystem
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Universitetslektor i informatik med inriktning mot informationssystem Institutionen för informatik söker 1-2 universitetslektorer i informatik, med inriktning mot informationssystem, som aktivt kan bidra till och utveckla institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet inom detta område. Arbetsuppgifter Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik med inriktning mot informationssystem. Undervisning avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt handledning a... Läs mer om jobbet

2019-12-12
Universitetslektor i ingenjörsfärdigheter
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som universitetslektor i ingenjörsfärdigheter. Anställningen innefattar bl.a. undervisning i ingenjörsfärdigheter för civilingenjörer men även undervisning i matematik eller matematisk statistik samt forskning, handledning och utvecklingsarbete. Välkommen med din ansökan senast 2019-12-12. Arbetsbeskrivning Den sökande förväntas bedriva undervisning i ingenjörsfärdigheter, till exempel på kurser såsom Ingenjörens roll... Läs mer om jobbet

2019-12-12
Vikarierande universitetslektor i arkeologi med inriktning mot nordisk arkeologi och kulturmiljöarbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor i arkeologi med inriktning mot nordisk arkeologi och kulturmiljöarbete. Anställningen är ett vikariat som omfattar 100% under 12 månader. Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom arkeologi ges utbildningar och examina på grundnivå –... Läs mer om jobbet

2019-12-12
Projektsamordnare inom projekt som rör social innovation, 50%
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 50%
 • Institution Designhögskolan
Visa beskrivning

Designhögskolan på Umeå universitet är en institution inom Teknisk- naturvetenskaplig fakultet som bedriver forskning och utbildning i industridesign och är en del av forsknings- och utbildningsmiljön vid Konstnärligt Campus. Designhögskolan en sällsynt blandning mellan det lokala och det globala i en unik skandinavisk miljö. Sedan skolan grundades 1989 har vi byggt vårt renommé genom ett lika skarpt fokus på kreativitet, praktik och människor. Det unika samarbetsklimatet - där studenterna... Läs mer om jobbet

2019-12-12
Områdeschef Infocenter
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Universitetsservice
Visa beskrivning

Beskrivning Infocenter är den kontaktcenterfunktion vid Umeå universitet som säkerställer korrekt svar, snabbt svar och ett gott bemötande till studenter, anställda och besökare. Infocenter är en del av ansiktet utåt för Umeå universitet och har en viktig uppgift att ge information och service samt bidra till verksamhetsutveckling. Vid Infocenter besvaras frågor av allmän karaktär som ställs till Umeå universitet. Frågorna och beställningarna kan komma från blivande och nuvarande studenter,... Läs mer om jobbet

2019-12-11
Biträdande universitetslektor i konst- och bildvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För me... Läs mer om jobbet

2019-12-11
Projektassistent till institutionen för informatik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Institutionen för informatik söker nu 1-2 projektassistenter som, inom ramen för institutionen och projekten ProcessIT, PACE och Användarcentrerade delningsplattformar, kommer att arbeta i en satsning riktad mot samverkans- och delningsplattformar. Det handlar här om digitala plattformar som möjliggörare av mer långsiktigt hållbara samhällen, genomsyrade av bl.a. cirkulära flöden, resurseffektiva livsstilar och starka delningskulturer, och av individer och organisationer som värderar tillgång... Läs mer om jobbet

2019-12-11
Projektledare till institutionen för informatik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Institutionen för informatik söker nu en projektledare som, inom ramen för institutionen och projekten ProcessIT, PACE och Användarcentrerade delningsplattformar, kommer att arbeta i en satsning riktad mot samverkans- och delningsplattformar. Det handlar här om digitala plattformar som möjliggörare av mer långsiktigt hållbara samhällen, genomsyrade av bl.a. cirkulära flöden, resurseffektiva livsstilar och starka delningskulturer, och av individer och organisationer som värderar tillgång högre... Läs mer om jobbet

2019-12-11
Vikarierande universitetslektor i immunologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för infektion och immunologi
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet Immunologi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid biomedicinarprogrammet, biomedicinsk analytikerprogrammet och läkarprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svensk... Läs mer om jobbet

2019-12-11
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med intresse inom strukturell biologi och infektionsbiologi till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start i februari 2020 eller enligt överenskommelse. Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi, Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR) och det nordiska EMBL... Läs mer om jobbet

2019-12-10
Universitetslektor i cellbiologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Vill du arbeta med forskning och undervisning inom cellbiologi? Institutionen för molekylärbiologi söker nu en universitetslektor inom ämnesområdet cellbiologi. Den anställde ska bedriva självständig forskning, handleda doktorander och aktivt medverka i forskarutbildning inom ämnesområdet cellbiologi med fokus på biologiska processer i däggdjursceller samt undervisa inom framförallt cellbiologi. Välkommen med din ansökan senast 10 december! Läs mer här om hur det är att arbeta med oss (länk)... Läs mer om jobbet

2019-12-09
HR-samordnare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap  är en internationell arbetsplats med 120 anställda från cirka 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Institutionen är involverad i flera nationella och internationella forskningsprojekt och är inne i en tillväxtfas med många och varierande HR-ärenden. Anställningen avser tillsvidare och på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.... Läs mer om jobbet

2019-12-09
Forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 20%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med cirka 120 anställda från mer än 20 olika länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Forskargruppen   Interaktiva intelligenta system bedriver forskning med målet att utveckla personligt anpassade kunskapsbaserade system som ska hjälpa individer till en bättre kontroll över sin tillvaro. Vi behöver nu förstärka vårt team, och söker därför en forskningsingenjör. Anställning... Läs mer om jobbet

2019-12-09
Vikarierande ekonomiadministratör
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Visa beskrivning

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnena bild, musik och slöjd. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen har ett fyrtiotal anställda och utgör en kreativ miljö för möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärlig verksamhet. För mer information om oss, besök gärna https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/ . Institutionen för estetiska ämnen söker nu en... Läs mer om jobbet

Anställning lärare

För anställning av lärare finns en lokal anställningsordning.