Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lediga jobb

2020-04-30
Doktorand i rymdfysik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik söker en doktorand i rymdfysik. Projektstart är i september 2020 eller enligt överenskommelse. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med forskare vid flera utländska institut: University of California at Berkeley, University of Colorado at Boulder, University of Leicester och Aalto University. Sista ansökningsdag är 30 april 2020. Projektbeskrivning I det här doktorandprojektet kommer de globala strömsystemen kring Mars att studeras. Dessa strömmar kopplar Mar... Läs mer om jobbet

2020-04-28
Professor i genusvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Visa beskrivning

Professor i genusvetenskap vid Umeå centrum för genusstudier Umeå Centrum för genusvetenskap utlyser anställning som professor i genusvetenskap med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter I anställningen ingår att i rollen som vetenskaplig ledare initiera, bedriva, leda och utveckla forskning och forskningsmiljön samt medverkan i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen vid Umeå Centrum för Genusstudier. Utöver egen forskning,... Läs mer om jobbet

2020-04-28
Professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som professor i statsvetenskap med inriktning mot politik och offentlig förvaltning. Tillträde from 2021-01-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom ämnet statsvetenskap med särskild inriktning mot politik och offentlig förvaltning. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt... Läs mer om jobbet

2020-04-19
Postdoktor (2 år) i bioinformatik – Klimatets påverkan på blomning och diversitet hos boreala träd
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Postdoktor (2 år) i bioinformatik – Klimatets påverkan på blomning och diversitet hos boreala träd Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en postdoktor för ett projekt som fokuserar på analys av tidserier av shotgun-baserade metagenomikdata med målet att förstå klimatets inverkan på boreala träd. Sista ansökningsdag är 19 april 2020. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Många av nyckelarterna bland de boreala träden som tall och gran, använder uteslutande sexuell reprodukti... Läs mer om jobbet

2020-04-15
Professor i fri konst, 50 %
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 50 %
 • Institution Institutionen Konsthögskolan
Visa beskrivning

Konsthögskolan tillhör Humanistiska fakultet och finns på Konstnärligt campus. Med 75 studenter, ett tiotal anställda och ett stort antal gästlärare är det en dynamisk och internationell miljö. Konsthögskolan har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt mastersprogram (MFA) som båda är uppdelade i flera kurser. Internationella kontakter och utbyten är en viktig del av utbildningen. Varje sommar erbjuds en eller två sommarkurser. Konstnärlig forskning har bedrivits vid institutionen i... Läs mer om jobbet

2020-04-15
4 doktorander i datavetenskap med fokus på dataintegritet & dataskydd
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt: Integritetsmedveten (privacy-aware) transparent maskininlärning Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker fyra doktorander i datavetenskap med inriktning mot dataintegritet och dataskydd. Sista ansökningsdag är den 15 april. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 120 anställda från drygt 20 länder. Forskningsgruppen integritetsmedvetet och transparent beslutsfattande (privacy-aware transparent decisions), ledd av professor Vicenç Torra,... Läs mer om jobbet

2020-04-06
Universitetslektor i neurologi, ÖNH eller ögon förenad med anställning som specialistutbildad läkare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap, Östersund
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning, examinationer och handledning i första hand inom något av ämnesområdena 1)neurologi, 2) öron-, näs- och halssjukdomar eller 3) ögonsjukdomar, inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet, men ansvar för samordning av undervisning inom övriga ämnesområden än det egna ingår också. Därutöver ingår i anställningen att ansvara för och delta i undervisning och examinationer inom allmänna kompetenser för yrkesutbildninga... Läs mer om jobbet

2020-04-06
Universitetslektor i allmänmedicin förenad med anställning som specialistutbildad läkare i Västernorrland
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Sundsvall
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen är organisatoriskt placerad vid allmänmedicin inom institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva undervisning och handledning samt att vara ansvarig för utbildningen i allmänmedicin inom läkarprogrammet. Kurserna i allmänmedicin finns utlagda under flera terminer på läkarprogrammet och bedrivs på fyra kursorter. Därutöver består arbetsuppgifterna att vara terminsansvarig för termin 8 vid läkarprogrammet i region... Läs mer om jobbet

2020-04-06
Universitetslektor i medicin eller geriatrik i Östersund förenad med anst. som specialistutbildad läkare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för medicin, Östersund
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet medicin/invärtesmedicinska specialiteter eller i geriatrik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller  i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisningen kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. I arbetsuppgifterna ingår forskning och... Läs mer om jobbet

2020-03-31
Doktorand i säkerhetskritiska inbäddade autonoma system
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Elektronik- och datorteknik
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har idag ca 90 anställda och bedriver forskning inom områden såsom energiteknik, laserspektroskopi, medicinteknik samt elektronik och systemteknik. För mer information besök: www.tfe.umu.se/forskning Vi utlyser en anställning som doktorand i Tillämpad fysik med inriktning mot inbyggda och cyberfysiska system.  Sista ansökningsdag är 2020-03-31. Beskrivning av doktorandprojektet Cyber-Physical Systems (CPS) är ett tvärvetenskapligt forskningsomr... Läs mer om jobbet

2020-03-31
Biträdande universitetslektor i Logopedi, kombinerad med anställning som logoped
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering, i kombination med klinisk tjänstgöring som logoped vid Region Västerbotten upp till 13 timmar i veckan. Syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare, och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom logopedi för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Anställningen som biträdande... Läs mer om jobbet

2020-03-27
Universitetslektor i musik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Visa beskrivning

Institutionen för estetiska ämnen söker en universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot musik. Anställningen är tillsvidare (100%). Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnena bild, musik och slöjd. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen har ett fyrtiotal anställda och utgör en kreativ miljö för möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärlig verksamhet. Fö... Läs mer om jobbet

2020-03-20
Doktorand i experimentell fysik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Vid institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t.ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, och biologisk fysik. För mer information se http://www.physics.umu.se/forskning Institutionen för fysik söker nu en doktorand i experimentell fysik för ett projekt ämnat mot karakterisering och detektion av biologiska och kemiska stridsmedel. Doktorandanställningen ingår i företagsforskarskolan och projektet är ett samarbete mellan Umeå... Läs mer om jobbet

2020-03-20
Administratör inom ekonomi och personal
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 procent
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Beskrivning Vi söker en ekonomi-/personaladministratör till Institutionen för medicinsk och biofysik. Institutionen bedriver medicinsk forskning och undervisning vid den medicinska fakulteten. Förutom institutionsgemensamma anslag för forskning och utbildning har institutionens forskargrupper ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt med extern finansiering. Vi är en internationell arbetsplats med medarbetare från många olika länder. Anställningen är på heltid och... Läs mer om jobbet

2020-03-15
Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot idrottsjuridik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Juridiska institutionen
Visa beskrivning

Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt sextio anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida https://www.umu.se/juridiska-institutionen/. Juridiska institutionen ledigförklarar härmed en anställning som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap, inom ramen för forskningsprojekte... Läs mer om jobbet

2020-03-15
Doktorander i rättsvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Juridiska institutionen
Visa beskrivning

Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt sextio anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida https://www.umu.se/juridiska-institutionen/.   Juridiska institutionen ledigförklarar härmed ett antal anställningar som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap. Tillträde omgående ell... Läs mer om jobbet

2020-03-13
Universitetslektor i museologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en... Läs mer om jobbet

2020-03-13
Postdoktor
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Avdelningen för infektion och immunologi
Visa beskrivning

Institutionen för klinisk mikrobiologi (avd för Infektion och immunologi) söker en postdoktor inom hantavirusforskning och B-cellsimmunologi - anställningstiden är två år (heltid). Beskrivning, projekt Projektets mål är att utveckla en antiviral terapi mot svår hantavirusinfektion och innefattar arbete med hantavirusinfektion både in vitro i cellkultur och in vivo i djurmodeller. Projektet är ett samarbete mellan Dr Mattias Forsell, Umeå Universitet och Dr Tomas Strandin vid Helsingfors... Läs mer om jobbet

2020-03-13
Universitetslektor i etnologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en... Läs mer om jobbet

2020-03-13
Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en... Läs mer om jobbet

2020-03-13
Universitetslektor i litteraturvetenskap
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en... Läs mer om jobbet

2020-03-13
Förste forskningsassistent
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Statsvetenskapliga institutionen söker en förste forskningsassistent till projektet WindCom. Anställningen är på heltid från april till december eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Planera, genomföra och transkribera intervjuer; systematiskt söka och samla in artiklar (mediesök) och annan skriftlig dokumentation; samt ansvara för att sammanställa och tematisera material (troligen i NVivo). Förväntas delta i att ta fram empiriskt underlag till 2 artiklar, bistå i skrivandet som... Läs mer om jobbet

2020-03-12
Förste forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för virologi
Visa beskrivning

Institutionen för klinisk mikrobiologi (virologi) söker en Förste forskningsingenjör i strukturvirologi (heltid) Tidsbegränsad anställning (ett år med möjlighet till förlängning) Beskrivning Kandidaten kommer att vara aktiv i en dynamisk forskargrupp som undersöker strukturella och funktionella aspekter av virusinfektioner, och hur viruskomponenter interagerar med värdmolekyler. Ett långsiktigt mål är att identifiera och karaktärisera molekyler och mekanismer som kan exploateras för nya... Läs mer om jobbet

2020-03-12
Första forskningsingenjör med växtfysiologisk inriktning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysiologisk botanik
Visa beskrivning

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom området experimentell växtbiologi. Inom UPSC är forskning om växters cell- och molekylärbiologi, speciellt på skogsträd, ett profilområde. Institutionen för fysiologisk botanik söker nu en första forskningsingenjör med växtfysiologisk inriktning under perioden 2020-05-01-2021-04-30. Sista ansökningsdag 12 mars. Beskrivning Forskning inom projektet ”Hur vet träden att det är höst”. Inom projektet används en lång rad... Läs mer om jobbet

2020-03-12
Postdoktor med inriktning medie- och kommunikationsvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverkan mellan konst, kultur, medier och litteratur.... Läs mer om jobbet

2020-03-12
Forskningsingenjör, 6 månader, i växtmolekylärbiologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysiologisk botanik
Visa beskrivning

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer för växtgrundforskning inbegripande forskning om växternas ekologi, genetik, cellbiologi, molekylärbiologi och fysiologi (se www.upsc.se).Vi söker en forskningsingenjör vid Institutionen för fysiologisk botanik, som är en del av Umeå Plant Science Centre. Anställningen är på heltid under 6 månader i Nathaniel Street forskargrupp. Tillträde 27 maj 2020 eller enligt överenskommelse.  Arbetsuppgifter Du kommer att arbe... Läs mer om jobbet

2020-03-12
Ekonomisamordnare, 100%
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Visa beskrivning

Anställningen är placerad vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap men du jobbar även med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.  Som ekonomisamordnare ingår du i det nya ekonomiteamet där vi samarbetar över institutionsgränserna och backar upp för varandra. Regelbundna avstämningar ger förmånen att ge och få stöd i en grupp insatta kollegor och diskutera och analysera ärenden tillsammans. Du är också en del av institutionens administrativa team och arbetar nära... Läs mer om jobbet

2020-03-12
Doktorand
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Avdelningen för infektion och immunologi
Visa beskrivning

Doktorand Institutionen för klinisk mikrobiologi (avdelningen för infektion och immunologi) söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot immunologi Beskrivning Vi söker en doktorand till Institutionen för klinisk mikrobiologi. Projektet går ut på att identifiera och karaktärisera interaktioner mellan den humanpatogena svampen Candida albicans och värdceller under syrefattiga förhållanden. Syrebrist uppstår bland annat i inflammationsprocesser och du kommer att utveckla... Läs mer om jobbet

2020-03-11
HR-administratör, vikariat
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för fysiologisk botanik
Visa beskrivning

Är du intresserad av ett omväxlande arbete i en internationell miljö? Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom området experimentell växtbiologi. Vi söker en HR-administratör vid Institutionen för fysiologisk botanik, som är en del av centrat. Som HR-administratör kommer att stötta ledning och medarbetare i personalfrågor. Anställningen är på heltid under perioden 2020-04-01-2020-11-15. Sista ansökningsdag 2020-03-11. Arbetsuppgifter Som HR-administratör... Läs mer om jobbet

2020-03-11
Områdeschef universitetsservice
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Universitetsservice
Visa beskrivning

Beskrivning Universitetsservice är Umeå universitets serviceorganisation som förenklar vardagen på campus för anställda, studenter och besökare. Det gör vi bland annat genom att ge service och stöd, sköta de bokningsbara undervisningslokalerna och mötesrummen, lokalvård, paket- och godshantering, passerkort/UmU-kort, posthantering, växel och telefoni, samt säkra tentamina. Vi erbjuder även tjänster inom tryck, labbdisk och pentrytjänst. Universitetsservice består av sex olika områden och nu... Läs mer om jobbet

2020-03-09
Universitetslektor i energiteknik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har i dag ca 90 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning och forskarutbildning, grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället. Totalt ansvarar institutionen för ca 630 helårsstudenter inom grundutbildning i byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik samt interaktion och design. Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Vi söker nu en universitetslektor som kan förstärka institutionens... Läs mer om jobbet

2020-03-09
Universitetslektor i energiteknik
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har i dag ca 90 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är forskning och forskarutbildning, grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället. Totalt ansvarar institutionen för ca 630 helårsstudenter inom grundutbildning i byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik samt interaktion och design. Vi söker nu en universitetslektor som kan förstärka institutionens behov inom området för energiteknik med inriktning mot termisk... Läs mer om jobbet

2020-03-09
Doktorand i läkemedelskemi vid Umeå universitet
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Utveckling av selektiva kemiska verktyg för att studera den funktionella rollen hos metacaspaser. Vi söker en doktorand till ett doktorandprojekt med huvudfokus på design, organisk syntes och biologisk utvärdering av organiska molekyler som kan användas som kemiska verktyg för att studera och utröna funktionen hos metacaspaser i växter och protozoer. Arbetet kommer att ge värdefull information om hur metacaspaser fungerar hos olika arter. Det ger också en möjlighet att studera och potentiellt... Läs mer om jobbet

2020-03-06
Universitetslektor i statsvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

Vi önskar förstärka vår personalstab med en universitetslektor i statsvetenskap. Anställningen är en visstidsanställning på heltid under sex månader med start i maj eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet statsvetenskap på grund- och avancerad nivå på varierande kurser, men främst på kurser inom svensk politik och förvaltning. I flera fall handlar det om undervisningsinsatser inom ramen för olika yrkesutbildningar.... Läs mer om jobbet

2020-03-06
Vikarierande universitetslektor i bild
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Visa beskrivning

Institutionen för estetiska ämnen söker en universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild. Anställningen är ett vikariat i 6 månader (100%). Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnena bild, musik och slöjd. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen har ett fyrtiotal anställda och utgör en kreativ miljö för möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärl... Läs mer om jobbet

2020-03-05
Vikarierande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en... Läs mer om jobbet

2020-03-05
Kommunikatör, innehållsproducent
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kommunikationsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Vi behöver tillfälligt förstärka och erbjuder en spännande och kreativ tjänst som kommunikatör/innehållsproducent på Kommunikationsenheten. I tjänsten ingår det att planera, producera och följa upp målgruppsanpassat redaktionellt innehåll för våra olika kanaler. Vi söker dig som är en vass skribent, har god kännedom av det nya medielandskapet och brinner för smart kommunikation Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att du ska kunna jobba med olika typer av innehåll för flera a... Läs mer om jobbet

2020-03-05
Vikarierande universitetslektor i etnologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och haromkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/ Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en... Läs mer om jobbet

2020-03-04
HR-administratör
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska och tyska. Vi har ca 110 anställda och söker en HR-administratör på heltid med tillträde 2020-04-27 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetsuppgifter Som HR-administratör utgör du stöd till institutionsledning och... Läs mer om jobbet

2020-03-04
Bioinformatiker/Projektassistent
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, söker en bioinformatiker/projektassistent för studier av orsaker och uppkomst av hjärntumörer. Anställningstiden är 6 mån och avser heltid. Sista ansökningsdag är 2020-03-04. Projektbeskrivning Forskargruppen har ett brett translationellt samarbete och en kreativ miljö. Forskningen inom gruppen är huvudsakligen inriktad mot uppkomst och ärftlighet hos primärt hjärntumörer (gliom), men även andra tumörsjukdomar studeras. En stor del av... Läs mer om jobbet

2020-03-02
Klinisk doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för klinisk vetenskap, neurovetenskaper, söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi för ett projekt om histologisk analys av karotisstenos vid stroke. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till maximalt fyra år på heltid eller längre tid om du parallellt arbetar kliniskt. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Projektet syftar till att förbättra förståelsen för olika aspekter av patofysiologi vid karotisstenos, dels att förstå... Läs mer om jobbet

2020-03-02
Förste forskningsassistent i Folkhälsovetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Visa beskrivning

Beskrivning Du kommer att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp kring Salutsatsningen – en hälsofrämjande intervention för barn och ungdomar i Region Västerbottens regi – där vi nu fokuserar på 3-åringars hälsa, framförallt socio-emotionella aspekter och övervikt/fetma, med beaktande av levnadsvanor och livsvillkor.  Arbetsuppgifter Du kommer att driva forskningsprocessen framåt självständigt och i team, avseende: litteratursökning, hantering av stora mängder individdata och avancerade... Läs mer om jobbet

2020-03-02
Postdoktor (2 år) i matematikdidaktik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visa beskrivning

Postdoktor (2 år) i matematik­­didaktik Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD, nmd.umu.se) söker en postdoktor som ska arbeta med forskning inom i matematik­­didaktik, särskilt med inriktning mot matematikundervisning och problemlösning. Anställningen är på heltid med tillträdesdatum 15 mars 2020, eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och Arbetsuppgifter  Forskning i matematikdidaktik vid Umeå universitet (www.umu.se) bedrivs tvärvetenskapligt inom Um... Läs mer om jobbet

2020-03-02
Förste forskningsingenjör
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för strålningsvetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för strålningsvetenskaper söker en förste forskningsingenjör inom onkologi. Anställningen avser heltid och tillsvidare. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2020-03-02. Projektbeskrivning Pankreascancer har en mycket hög dödlighet och i dagsläget finns inga effektiva behandlingsmetoder att tillgå. Unikt för sjukdomen är det uttalade fibrotiska stroma som omger tumörcellerna. Tumörstromat består av ett extracellulärmatrix (ECM) och fibroblaster s... Läs mer om jobbet

2020-03-02
Två doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning alt. pedagogiskt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för idé- och samhällsstudier söker 2 doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning alt. pedagogiskt arbete. Institutionen för idé- och samhällsstudier http://www.idesam.umu.se/ vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom huvudområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig... Läs mer om jobbet

2020-03-01
Förste forskningsassistent i Folkhälsovetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Visa beskrivning

Beskrivning Du kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt rörande hälsoeffekter av vädertyper i Sverige.  Arbetsuppgifter I arbetet ingår statistiska analyser av väderpåverkan på sjukhusvistelse och prognoser för framtida hälsoeffekter i samband med klimat- och demografiska förändringar. Du kommer även att ge epidemiologiskt stöd i andra projekt med särskilt fokus på analyser över geografisk utbredning. Viss undervisning och handledning på grund och- och avancerad nivå kan... Läs mer om jobbet

2020-02-29
Postdoktor (100 %) i kognitiv neurovetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Visa beskrivning

Beskrivning av projektet:  Vi utlyser en postdoktortjänst i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi med placering vid Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI, www.ufbi.umu.se ). UFBI är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där tekniker för funktionell och strukturell hjärnavbildning används för att belysa många olika grundvetenskapliga och kliniska frågeställningar. Den aktuella tjänsten utlyses för docent Johan Erikssons forskargrupp. Syftet med d... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i pedagogiskt arbete med inr. bild, musik eller slöjd
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för estetiska ämnen söker en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild, musik eller slöjd. Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning i ämnena bild, musik och slöjd samt forskning och forskarutbildning i Pedagogiskt arbete. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildninge... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i arkeologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i arkeologi eller arkeologi med speciell inriktning mot miljöarkeologi. Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning,... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i historia
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för idé och samhällsstudier söker en doktorand i historia. Institutionen för idé- och samhällsstudier https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/  vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria,... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i idéhistoria
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i idéhistoria. Institutionen för idé- och samhällsstudier https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/ vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria,... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i teologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en doktorand i teologi. Institutionen för idé- och samhällsstudier ( http://www.idesam.umu.se/ ) vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i idéhistoria med genusvetenskaplig inriktning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för idé- och samhällsstudier i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier söker en doktorand i idéhistoria med genusvetenskaplig inriktning. Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i Pedagogik med inriktning mot genus- och normkritiska perspektiv på arbetsliv eller högre utbildning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Pedagogiska institutionen
Visa beskrivning

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bland annat inom Lärarprogrammen, Specialpedagog-prog... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i Barn- och ungdomspsykiatri med inriktning mot genusrelaterade aspekter av Internetmiljö och psykisk ohälsa
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för klinisk vetenskap
Visa beskrivning

En doktorand till ett forskningsprojekt med inriktning mot genusrelaterade aspekter av Internetmiljö och psykisk ohälsa sökes. Projektet är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) enheten vid institutionen för Klinisk Vetenskap, och Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för Genusstudier, vid Umeå Universitet.  Intresse för genusfrågor och erfarenhet av arbete med ungdomar är ett krav. Vi erbjuder fyra års heltidsanställning. Ansök senast 2020- 02-28. Ungdomar tillbringar alltmer a... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i samiska studier
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för språkstudier söker en doktorand i samiska studier. Institutionen för språkstudier , bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier, språkdidaktik, och... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i litteraturvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i litteraturvetenskap. Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning digital humaniora
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora. Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap,... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i genusvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Visa beskrivning

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) utlyser 1 doktorandanställning i genusvetenskap, inom ramen för Genusforskarskolan Genusvetenskap är ett brett och tvärvetenskapligt profilerat kunskapsområde, där genus i vid bemärkelse studeras, ofta i relation till andra maktaspekter i en social eller kulturell förståelseram. Forskningen inom fältet har en spännvidd från humaniora och samhällsvetenskap till medicinska och tekniskt-naturvetenskapliga studier. Avhandlingsprojekt i genusvetenskap kan vara... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i datavetenskap med inriktning mot Data Science
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Projekt: Utveckling av autonoma, självlärande system som kan förklara sitt agerande Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot data science. Sista ansökningsdag är den 28 februari. Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå o... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi. Anställningen omfattar 4 års forskningstid där en kursdel ingår. Sista ansökningsdag är 28 februari 2020. Projektbeskrivning Livsmedels-, vin- och biofarmaindustrier använder i sin produktion, från råmaterial till färdig produkt, kemiska och biologiska flerstegsprocesser, där varje steg medför en alltmer ökad komplexitet. Svårigheten att "styra" de enskilda stegen och exakt definiera sammansättningen för d... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Postdoktor (2 år) i multivariat dataanalys och djupinlärning
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en postdoktor till ett projekt där vi ska utveckla nya metoder inom e-science vilka från grunden integrerar djupinlärning och multivariat analys. Den huvudsakliga forskningsuppgiften är att genomföra forskning och utveckling inom multivariat analys och djupinlärning. Anställningen avser heltid under två år med tillträde så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Under de senaste åren har nya verktyg, koncept och... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Förste forskningsingenjör
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 procent
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Beskrivning Anställningen är placerad vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Anställningen är på 12 månader på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter Arbetet innebär genomförande av kvantitativa deuterium NMR-mätningar, vilket som deluppgifter innehåller: Dendrochronologisk analys av träborrkärnor och extraktion av åldersdefinierade trädprover. Nedbrytning av trädets cellulosa och syntes och upprening av en glukosderivat med metoder från organisk kemi.... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie-... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i de moderna språkens litteratur med inriktning mot engelska, ryska eller spanska
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för språkstudier söker en doktorand i i de moderna språkens litteratur med inriktning mot engelska, ryska eller spanska. Institutionen för språkstudier , bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska,... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i språkvetenskap med inriktning mot engelska, nordiska språk, samiska eller allmän lingvistik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för språkstudier söker en doktorand i språkvetenskap med inriktning mot engelska, nordiska språk, samiska eller allmän lingvistik. Institutionen för språkstudier , bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska,... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i etnologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i etnologi. Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetensk... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i museologi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i museologi. Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetens... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i miljövetenskap med inriktning hållbar utveckling och genus
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) söker i samarbete med Genusforskarskolan en doktorand i miljövetenskap med inriktning hållbar utveckling och genus, med start 1 september 2020. Doktorandanställningen är placerad vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Sista ansökningsdag är 28 februari 2020. Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Kommunikativ Kontorskoordinator
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Enheten för forskningsstöd och samverkan
Visa beskrivning

Beskrivning Om North Sweden European Office North Sweden European Office, Norrbottens, Västerbotten, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma EU-kontor, söker en ny medarbetare till vårt kontor i Bryssel. Huvudsakligt arbetsområde är att samordna kontorets löpande arbete och vara en stödfunktion för verksamhetens olika huvudprocesser och för det bland annat vara handledare åt kontorets terminsvisa praktikanter samt att också kommunicera det North Sweden gör och vad som händer av... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i filosofi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker en doktorand i filosofi. Institutionen för idé- och samhällsstudier http://www.idesam.umu.se/ vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom... Läs mer om jobbet

2020-02-28
Doktorand i historia med inriktning mot historisk demografi
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden. Institutionen för idé och samhällsstudier söker en doktorand i historia med inriktning mot historisk demografi. Institutionen för idé- och samhällsstudier http://www.idesam.umu.se/ vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria,... Läs mer om jobbet

2020-02-27
Doktorander inom Odontologi
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för odontologi
Visa beskrivning

Institutionen för Odontologi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet och forskning inom mun, ansikte och käkar. Vi söker nu två doktorander inom området odontologi. Forskarutbildningsämne Forskarutbildningsämnet kommer att vara något du har möjlighet att välja utifrån några strategiskt utvalda ämnesområden inom Odontologi.  Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad... Läs mer om jobbet

2020-02-26
Institutionsadministratör, vikariat
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en institutionsadministratör till en tidsbegränsad anställning. Arbetsuppgifterna är inom ekonomi-, webb- och studieadministration. Sista ansökningsdag 2020-02-26. Till vårt administrativa team om 6 personer söker vi nu en institutionsadministratör för en tidsbegränsad anställning med start i början av mars 2020 till och med 2020-12-31. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara: Ekonomiadministration, till exempel fakturahante... Läs mer om jobbet

2020-02-26
Forskare i socialt arbete
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Forskare i socialt arbete Institutionen för Socialt arbete vid Umeå Universitet utlyser en anställning som forskare. Arbetsuppgifter Den som innehar anställningen som forskare förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning om missbruk och missbruksvård. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning med en omfattning om högst 25 % av arbetstiden. Forskningen ska ske inom ramen för följande program, det av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd finansierade forskningsprogra... Läs mer om jobbet

2020-02-25
Vik. studieadministratör till läkarutbildningen i Sundsvall
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Kansliet för medicin, Sundsvall
Visa beskrivning

Vi söker en engagerad och serviceinriktad studieadministratör för arbete med studieadministration inom läkarutbildningen. Då utbildningen ges av Umeå universitet men till viss del är regionaliserad till bland annat Region Västernorrland kommer du att vara anställd vid universitetet men stationerad vid Länssjukhuset i Sundsvall. Kansliet för medicin består av ett 40-tal medarbetare som utgör stöd till fakultetens verksamhet inom utbildning, forskning, ekonomi och HR. Kansliets medarbetare finn... Läs mer om jobbet

2020-02-25
1-2 Ekonomiadministratörer
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen bedriver forskning och utbildning och är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet med ca 200 anställda. Till oss söker vi nu 1-2 ekonomiadministratörer. Arbetsuppgifter Som ekonomiadministratör är du en del av våran ekonomigrupp inom det administrativa teamet vid kemiska institutionen. Institutionen omsätter ca 210Mkr/år varav 90Mkr är finansierat av externa finansiärer. Arbetet är självständigt och med stor variation på arbetsuppgifter. Du komme... Läs mer om jobbet

2020-02-25
Doktorand i datavetenskap,kompilatorteknik för beräkningar i linjär algebra
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker nu en doktorand i datavetenskap för utveckling av en högpresterande kompilator för beräkningar i linjär algebra. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2020 . Institutionen för datavetenskap värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen. Projektbeskrivning Linjära algebra-beräkningar är kärnan i otaliga tillämpningar inom vetenskap och teknik. Typiskt... Läs mer om jobbet

2020-02-25
1-3 universitetslektorer i arkitektur
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Arkitekthögskolan är en institution på Teknisk- Naturvetenskaplig Fakultet vid Umeå universitet som grundades 2009 och ligger beläget på Konstnärligt Campus. För Arkitekthögskolan ses holistiska, tvärvetenskapliga och experimentella tillvägagångssätt som avgörande för att hantera de globala utmaningarna och möjligheterna inom arkitektur som till exempel klimatförändringar, ökande ojämlikheter, miljöförstörelse, ojämna geografiska levnadsförhållanden och migration. Avsaknaden av en lång... Läs mer om jobbet

2020-02-25
Amanuens, Kost- & måltidsvetenskap
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 10%
 • Institution Institutionen för Kost- & måltidsvetenskap
Visa beskrivning

Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består främst av administrativt och praktiskt arbete i anslutning till studentlaborationer i kök. Arbetet utförs i Kost- och måltidsvetenskaps lokaler i Lärarutbildningshuset.  Behörighet Behörig att anställas som amanuens är den student som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom universitet och högskolan.  För denna anställning krävs godkänt betyg i Kostvetenskap B eller Måltids-och restaurangvetenskap 3, eller... Läs mer om jobbet

2020-02-25
Vikarierande universitetslektor i historia
 • Typ av anställning Visstidsanställning 3-6 månader
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Mer information om institutionen finns på www.idesam.umu.se . Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor i historia. Anställningen är ett vikariat som omfattar 6 månader på heltid (100%). Beskrivning av arbetsuppgifter I anställningen ing... Läs mer om jobbet

2020-02-24
Samordnare
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för datavetenskap är en internationell arbetsplats med mer 120 anställda från cirka 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, är involverad i flera nationella och internationella forskningsprojekt och är inne i en tillväxtfas med stort behov av samordning av olika ärenden. Sedan slutet av 2019 är institutionen också värd för WASP-HS (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society). ... Läs mer om jobbet

2020-02-24
Samordnare fysisk arbetsmiljö och brandskydd
 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Institution Lokalförsörjningsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Gillar du att arbeta med ständiga förbättringar och vill vara med och utveckla universitetets fysiska arbetsmiljö,- strålskydds, - och brandskyddsarbete? Då kan du vara vår nya samordnare inom fysisk arbetsmiljö och brandskydd. Då vår nuvarande samordnare går vidare till nya utmaningar söker vi nu hennes ersättare. Anställningen är placerad på Lokalförsörjningsenheten där vi även arbetar med ombyggnationer, inredning och lokalplanering, miljö och hållbar utveckling, fysisk... Läs mer om jobbet

2020-02-23
Vik. Universitetslektor i medicinsk kemi/biofysik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet medicinsk kemi/biofysik särskilt vad gäller kemi, biokemi proteinkemi samt enzymkinetik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och biomedicinprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer att ske på svenska.... Läs mer om jobbet

2020-02-23
Vik. Universitetslektor i medicinsk kemi/biofysik
 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100 %
 • Institution Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet medicinsk kemi/biofysik särskilt vad gäller kemi, biokemi proteinkemi samt enzymkinetik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och biomedicinprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer att ske på svenska.... Läs mer om jobbet

Anställning lärare

För anställning av lärare finns en lokal anställningsordning.