Hoppa direkt till innehållet
printicon

Lediga jobb

2018-08-02
Amanuens, journalistik 10 %
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 10
 • Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För me... Läs mer om jobbet

2018-04-30
Doktorand i experimentell fysik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik har cirka 100 medarbetare, bland annat 12 professorer, 28 övriga disputerade lärare och forskare, ett 40-tal doktorander och postdoktorer och ett 10-tal teknisk/administrativ personal. Institutionen för fysik bedriver forskning inom ett flertal områden, t.ex. organisk elektronik, fotonik, kondenserade materiens fysik och teoretisk fysik. För mer information se www.physics.umu.se/forskning Institutionen för fysik söker en doktorand med inriktning mot forskning i nya... Läs mer om jobbet

2018-04-30
Doktorand i medicinsk biokemi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Visa beskrivning

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet söker en doktorand för mekanistiska och strukturella studier av RNA-virus replikation. Doktorandprojektet Vår forskargrupp studerar hur virus modifierar de celler de infekterar. Specifikt intresserar vi oss för de drastiska förändringar av cellens membraner som plussträngade RNA-virus utför inom ett fåtal timmar efter infektion av en ny cell. Sådana virus inducerar bildningen av organeller kallade replikationskomplex , som... Läs mer om jobbet

2018-04-29
Postdoktor (2 år) i experimentell fysik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik söker nu en postdoktor för arbete med nya grafenrelaterade material. Arbetet skall bedrivas inom EU-projektet Graphene Flagship och är inriktat mot att utveckla nya grafenmaterial som är optimerade för energilagring i superkondesatorer, och att studera materialens struktur och egenskaper. Sista ansökningsdag 2018-04-29. Projektbeskrivning Energilagringsparametrar för superkapacitorer måste förbättras för bredare tillämpningar. Projektet är fokuserat mot syntes av nya... Läs mer om jobbet

2018-04-23
Doktorand i kemi med inriktning mot biogeokemi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Vi söker en doktorand till ett forskningsprojekt inom kvicksilver-biogeokemi. Projektet omfattar avancerad utbildning inom analytisk kemi och mikrobiell biogeokemi. Vi söker dig med höga ambitioner och som lockas av utmaningen att identifiera mekanismer för upptag av kvicksilver i metylerande bakterier. Ansök senast 2018-04-23. Arbetsuppgifter I din forskarutbildning kommer du att studera mekanismer för upptag av kvicksilver (Hg) i anaeroba bakterier. Ditt arbete kommer att fokusera på... Läs mer om jobbet

2018-04-20
Postdoktor i statistik, 2 år
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Statistik
Visa beskrivning

Handelshögskolan, enheten för statistik söker en postdoktor för arbete med att utveckla och tillämpa statistisk metodik för studier av surveydata inom forskningsprojektet “The right question – new ways to elicit quantitative information in surveys”. Forskningsprojektet är finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Arbetsuppgifter Vi söker personer som är intresserade av att arbeta i gränslandet mellan statistik, ekonomi och psykologi. Den sökande förväntas jobba i nära samarbet... Läs mer om jobbet

2018-04-16
Postdoktor i miljöhistoria med inriktning mot skog och klimat
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i miljöhistoria med inriktning mot skog och klimat. Anställningen omfattar 2 år (100%). Sista ansökningsdag är 2018-04-16. Mer om forskningsprogrammet Anställningen ingår i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ” Ta ner himlen på jorden: Hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang ”, finansierat av Formas och är kopplat till forskningsplattformen Future Forests . Syftet med... Läs mer om jobbet

2018-04-16
Doktorand i Kostvetenskap inom Umeå universitets företagsforskarskola
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för kostvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för Kostvetenskap  utannonserar inom Umeå universitets företagsforskarskola en doktorandanställning med inriktning mot internetbaserad dietistbehandling. Sista ansökningsdag är 180416 . Om institutionen för kostvetenskap Institutionen för Kostvetenskap vid Umeå universitet har ca 30 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i kostvetenskap. För mer information, se här   Projektbeskrivning Användandet av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ökar... Läs mer om jobbet

2018-04-15
Studentkoordinator
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • International Office
Visa beskrivning

Beskrivning Internationalisering vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter. International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor. Tillsammans med institutioner, fakulteter och andra enheter arbetar vi för att utveckla internationella samarbeten och stödja mobilitet för medarbetare och studenter. Vi ansvarar för universitetsövergripande utbytesavtal och samordnar universitetets deltagande i flera utbytesprogram och nätverk.... Läs mer om jobbet

2018-04-15
Professor i kostvetenskap med inriktning mot kostsociologi
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Institutionen för kostvetenskap
Visa beskrivning

Professor i kostvetenskap med inriktning mot kostsociologi En anställning som professor i kostvetenskap med inriktning mot kostsociologi utlyses vid institutionen för kostvetenskap. Arbetsuppgifter Inriktningen avser sociologiska studier inom området mat och måltider. Inom den aktuella inriktningen ska professorn leda forskningen och utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom att bedriva forskning samt undervisa och handleda på forskarutbildningsnivå. Professorn ska ha en tydlig vision... Läs mer om jobbet

2018-04-13
Bibliotekarie med inriktning mot webbredaktionellt arbete
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • Umeå universitetsbibliotek
Visa beskrivning

Umeå universitetsbibliotek är med sina ca 110 medarbetare ett av Sveriges större forskningsbibliotek och en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid Umeå universitet. Biblioteket består av Universitetsbiblioteket (UB), Forskningsarkivet, Medicinska biblioteket och biblioteket vid Konstnärligt Campus (KC). Biblioteket servar i första hand universitetets studenter, lärare och forskare, men är även öppet för allmänheten. Vi söker nu en bibliotekarie med inriktning mot... Läs mer om jobbet

2018-04-12
En postdoktor: Livsförloppsperspektiv på funktionshinder
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för idé- och samhällsstudier
Visa beskrivning

Umeå universitet söker en postdoktor inom ett tvärvetenskapligt funktionshinderprojekt finansierat av Europeiska forskningsrådet. Anställningen omfattar två år (100%) och avser forskning på förhållanden av relevans för projektet. Sista ansökningsdag är 2018-04-12. Projektpresentation Anställningen finansieras under två år (100%) inom ett projekt, som leds av Lotta Vikström, med excellensmedel från Europeiska forskningsrådet: European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon... Läs mer om jobbet

2018-04-12
Samordnare
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Enheten för externa relationer
Visa beskrivning

Beskrivning Umeå universitet utvecklar samspelet mellan forskning, utbildning och samhälle och spelar på så sätt en central roll i regionens utveckling. Enheten för externa relationer, ER, är en central förvaltningsenhet med uppgift att erbjuda professionellt stöd till universitetsledning, fakulteter, institutioner, forskare och lärare. Vid enheten arbetar 20 personer fördelade på två verksamhetsområden Samverkan och Forskningsfinansiering. Vi söker nu en samordnare till Externa relationer.... Läs mer om jobbet

2018-04-12
Vikarierande universitetslektor i litteraturvetenskap
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer... Läs mer om jobbet

2018-04-12
Ekonomiadministratör
 • Tillsvidareanställning
 • 75 %
 • Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en ekonomiadministratör. Anställningen är tillsvidare med 75 % omfattning och med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2018! Arbetsuppgifter Tillsammans med ekonomisamordnaren bistår ekonomiadministratören prefekt, institutionsledning och forskningsledare i ekonomiska frågor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är ekonomi- och fakturahantering; både leverantörs- och kundfakturor samt... Läs mer om jobbet

2018-04-12
Doktorand i urologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50%
 • Urologi och andrologi
Visa beskrivning

Vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom enheterna anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi, idrottslaboratoriet samt urologi och andrologi. Vi söker en doktorand inom området muskelinvasiv urotelial urinblåsecancer (MIBC) och neoadjuvant kemoterapi - kliniska och translationella aspekter. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till maximalt fyra år heltid. ... Läs mer om jobbet

2018-04-10
Vikarierande universitetslektor i farmaci, 50 procent
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50 %
 • Farmakologi
Visa beskrivning

Vi söker nu en universitetslektor i farmaci för ett vikariat på halvtid i 12 månader.  Arbetsuppgifter Anställningen omfattar undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen sker huvudsakligen inom receptarie- och apotekarprogrammen samt masterprogrammet i farmaci. Dessutom ingår utveckling av nya kurser, kursansvar, handledning och examination av examensarbeten, samt administrativa uppgifter. Undervisning sker med nätstöd. Kunskap och färdighet in... Läs mer om jobbet

2018-04-08
Doktorand i datavetenskap
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för datavetenskap
Visa beskrivning

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot extraktion och integration av semantiska representationer för videobaserad annonsering. Anställningen är placerad vid Institutionen för datavetenskap och omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 8 april 2018. Du kommer att ingå i projektet SAVANT – Self-Optimising Video Platform for Affiliate Marketing , som är ett samarbete mellan Institutionen för datavetenskap och industriföretagen Gavagai AB... Läs mer om jobbet

2018-04-06
Utredare vid Planeringsenheten
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Planeringsenheten
Visa beskrivning

Beskrivning Planeringsenheten är en stab till universitetsledningen och arbetar utifrån universitetsledningens uppdrag bl.a. med övergripande planering och uppföljning av all verksamhet. Vi söker nu en utredare till vår enhet. Befattningen är ett vikariat på heltid med tillträde 2018-05-02 eller enligt överenskommelse och sträcker sig som längst till 2019-06-30. Arbetsuppgifter Som utredare vid planeringsenheten arbetar du med analyser, ärenden och utredningar. Du arbetar med specifika... Läs mer om jobbet

2018-04-06
Universitetslektor i etnologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverkan mellan kultur, medier och litteratur. För en beskrivning av de olika ämnena, se vår... Läs mer om jobbet

2018-04-06
Skrivhandledare/pedagog till Studieverkstaden på Umeå universitetsbibliotek
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 50%
 • Umeå universitetsbibliotek
Visa beskrivning

Studieverkstaden är en universitetsgemensam resurs som erbjuder stöd för utveckling av studenters generella kompetenser. Studieverkstaden består i dag av skriv- och studiehandledare samt bibliotekarier som arbetar integrerat. Undervisning och handledning erbjuds, på svenska och engelska, inom akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik, studieteknik och informationssökning. Dina arbetsuppgifter är: Handledning i akademiskt skrivande och muntliga presentationer på engelska, på avancerad... Läs mer om jobbet

2018-04-05
Systemadministratör IT
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Anställningen är på heltid och tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Huvudsakliga arbetsuppgifter Arbetet innebär strategisk planering och samordning av IT-driften vid institutionen för informatik, samt drift, underhåll och support av IT-system och IT-tjänster vid institutionen. Du kommer att vara kontaktperson för informatik mot Umeå universitets centrala IT-avdelning, ansvara för installation, konfiguration och underhåll av datorer och... Läs mer om jobbet

2018-04-05
Forskningssköterska, enheten för urologi och andrologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 20
 • Urologi och andrologi
Visa beskrivning

Beskrivning Vi bygger urologisk cancerforskning med fokus på norra sjukvårdsregionen, men med pågående verksamhet även på nationell nivå. Vill du vara med för att utveckla nya vägar och öppna nya dörrar i kampen mot cancer? Enheten för urologi och andrologi, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet, är en nationellt ledande cancerforskningsenhet med dokumenterat hög aktivitet och goda forskningsresultat kring urologiska cancerformer som njurcancer,... Läs mer om jobbet

2018-04-05
Doktorand inom miljökemi med fokus på toxikokinetisk modellering
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Vi söker en doktorandkandidat med masterexamen i kemi eller (eko)toxikologi eller motsvarande och ett särskilt intresse för miljökemi, beräkningskemi och (eko)toxikologi. Du kommer att arbeta i ett internationellt samarbetsprojekt som främst syftar till att minska användningen av djurförsök genom att ta fram metodik för att bestämma dos i exponerad organism. Sista ansökningsdag är 2018-04-05. Doktorandanställningen är kopplad till det internationella samarbetsprojektet ”Utveckling av verktyg... Läs mer om jobbet

2018-04-04
Postdoktor i psykologi med inriktning mot kognitiv neurovetenskap
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för psykologi
Visa beskrivning

Vi utlyser nu en postdoktor med placering vid institutionen för psykologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. Anställningen finansieras av projektmedel. I tjänsten kan undervisning komma att ingå om motsvarande maximalt 20%. Beskrivning av projektet Arbetsuppgifterna kommer att omfatta arbete med projekt som studerar effekter av kognitiva lärandestrategier, exempelvis test-baserat lärande (retrieval practice). Projektet ”den lärande hjärnan” ingår i en större... Läs mer om jobbet

2018-04-04
Universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot management
 • Tillsvidareanställning
 • 100
 • Företagsekonomi
Visa beskrivning

1-2 universitetslektorer i företagsekonomi inriktning management Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även på andra utbildningsprogram inom fakulteten/universitetet. Ansök senast 2018-04-03. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning i företagsekonomi, och då främst inom management men också ino... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot litteraturdidaktik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för Kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot litteraturdidaktik Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, drama-teater-film och museologi. Institutionen har omkring 70 anställda och kombinatione... Läs mer om jobbet

2018-04-03
25 doktorander till Forskarskolan i det utbildningsvetenskapliga området
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Lärarhögskolan vid Umeå universitet erbjuder en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap. Med vår forskarskola bidrar vi till utvecklingen av professionsutbildningar som lärarutbildning och annan pedagogisk yrkesverksamhet. I samarbete med ett flertal institutioner och centrumbildningar utlyser vi nu nya doktorandanställningar för att göra den utbildningsvetenskapliga forskningen i Umeå ännu starkare. Som doktorand i Forskarskolan kommer du att ingå i en... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i matematikdidaktik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Beskrivning I samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik i matematik. Anställningen är placerad vid NMD, http://www.nmd.umu.se/  som bedriver utbildning inom i första hand lärarutbildningarna, samt forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik,... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Pedagogiska institutionen söker en doktorand i Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud o... Läs mer om jobbet

2018-04-03
Två doktorander i beteendevetenskapliga mätningar
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker två doktorander i beteendevetenskapliga mätningar mot storskaliga prov och kunskapsmätningar TUV vid Umeå universitets Samhällsvetenskapliga fakultet har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information se http://bit.ly/2ooo7LI Inriktning Doktorandanställningarna är inriktade mot storskaliga  prov och... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Centrum för skolledarutveckling söker en doktorand i Pedagogik mot utbildningsledarskap Centrum för skolledarutveckling ingår i Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och är en tvärvetenskaplig och självständig enhet med cirka 20 anställda som bedriver forskning om utbildningsledarskap, organisation och skolutveckling. Vi har uppdragsutbildning och riktade insatser för förskolechefer, rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn. Se, http://www.pol.umu.se/cpd... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i språkdidaktik mot förskola, fritidshem och tidiga skolår
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier söker en doktorand i språkdidaktik med inriktning mot förskola, fritidshem och tidiga skolår (F-3 och 4-6) Institutionen för språkstudier, bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande.... Läs mer om jobbet

2018-04-03
Universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård
 • Tillsvidareanställning
 • 100
 • Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård Institutionen för socialt arbete utlyser en anställning som universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid. Vid samhällsvetenskaplig fakultet tilldelas universitetslektorer 20% kompetensutvecklingstid och för lektorer med docentkompetens tilldelas för närvarande 30% kompetensutvecklingstid. Arbetsuppgifter ... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i medicinsk vetenskap mot folkhälsovetenskap (polisutbildning)
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin i samarbete med Enheten för polisutbildning, söker en forskarstuderande till projektet ”The Swedish police conflict management program: Underlying assumptions and effects on police students´ health”. Inriktning Polisstudenter utbildas att agera i konfliktfyllda situationer som förekommer i den polisiära verksamheten. I första hand ska de hantera konflikter utan att använda våld men om våld ändå måste användas skall ingripandena vara säkra och... Läs mer om jobbet

2018-04-03
Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och skolnära forskning
 • Tillsvidareanställning
 • 100 %
 • Institutionen för språkstudier
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå i engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, ryska, samiska, spanska, språkdidaktik, svenska/nordiska språk och tyska och har omfattande uppdrag gällande ämnesstudier och ämnesdidaktik inom förskol-, grund-, ämnes- och speciallärarprogrammen. Forskarutbildning bedrivs inom språkvetenskap, moderna språkens litteratur, språkdidaktik, pedagogiskt arbete och samiska studier. Läs mer på www.sprak.umu.se .... Läs mer om jobbet

2018-04-03
Två doktorander i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Pedagogiska institutionen söker två doktorander i Pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbu... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i pedagogiskt arbete mot digitala teknologier i utbildning
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot digitala teknologier i utbildning Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) vid Umeå universitets har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information, se http://www.edusci.umu.se/ Doktorandanställningens inriktning Forskningen om... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot fritidshem
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot fritidshem Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitets Samhällsvetenskapliga fakultet har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se http://bit.ly/2ooo7LI Doktorandanställningens... Läs mer om jobbet

2018-04-03
Umeå universitetsbibliotek söker en bibliotekarie till avd. Kundservice
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Umeå universitetsbibliotek
Visa beskrivning

Bibliotekarie (ALVA) vid Umeå universitetsbibliotek Umeå universitetsbibliotek är med sina ca 110 medarbetare ett av Sveriges större forskningsbibliotek och en central strategisk resurs för all forskning och utbildning vid Umeå universitet. Biblioteket består av Universitetsbiblioteket (UB), Forskningsarkivet, Medicinska biblioteket och biblioteket vid Konstnärligt Campus. Biblioteket servar i första hand universitetets studenter, lärare och forskare, men är även öppet för allmänheten. Vi sök... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i matematikdidaktik med inriktning mot specialpedagogik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker en doktorand i matematikdidaktik med inriktning mot specialpedagogik Beskrivning I samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik i matematik med inriktning mot specialpedagogik. Anställningen är placerad vid NMD, se http://www.nmd.umu.se/  som bedriver utbildning inom i första hand lärarutbildningarna, samt forskning... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och NPF
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Pedagogiska institutionen söker en doktorand i Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i... Läs mer om jobbet

2018-04-03
Två doktorander i pedagogik med inriktning mot skolans digitalisering
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Pedagogiska institutionen söker två doktorander i Pedagogik med inriktning mot skolans digitalisering Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i pedagogiskt arbete
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för estetiska ämnen söker en doktorand i pedagogiskt arbete Institutionen för estetiska ämnen bedriver forskning inom Pedagogiskt arbete, ett praktiknära ämne som studerar skolans eller lärarutbildningens undervisningsverksamhet. För mer information. se http://bit.ly/2t7GzNJ Inriktning Du som söker ska ha en lärarexamen i något av ämnena bild, musik eller slöjd och ha arbetat minst två år som lärare samt vara intresserad av att fördjupa dig i frågor som berör undervisningsprakti... Läs mer om jobbet

2018-04-03
1-2 postdoktorer i freds- och konfliktstudier
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100
 • Statsvetenskapliga institutionen
Visa beskrivning

  Statsvetenskapliga institutionen utlyser 1-2 anställningar som postdoktor i freds- och konfliktstudier. Anställningen avser heltid under två år med placering vid Umeå universitet. I anställningen som postdoktor ingår egen forskning motsvarande minst 80 % av heltid och undervisning kan uppgå till max 20 % av heltid. Tillträde den 1 september 2018 eller enligt överenskommelse, dock senast januari 2019. Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 60 anställda. Institutionen... Läs mer om jobbet

2018-04-03
Universitetslektor i socialt arbete
 • Tillsvidareanställning
 • 100
 • Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Universitetslektor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete utlyser en eller flera anställningar som universitetslektor i socialt arbete. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid. Vid samhällsvetenskaplig fakultet tilldelas universitetslektorer 20% kompetensutvecklingstid och för lektorer med docentkompetens tilldelas för närvarande 30% kompetensutvecklingstid. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning,... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskola
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskola Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitets Samhällsvetenskapliga fakultet har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se http://bit.ly/2EMf8yf Doktorandanställningens... Läs mer om jobbet

2018-04-03
Systemutvecklare
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • Humlab
Visa beskrivning

Beskrivning Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. Vi arbetar med studenter, forskare, lärare, konstnärer, entreprenörer, nationellt och internationellt, över traditionella akademiska gränser. Verksamheten inkluderar en öppen studiomiljö som sträcker sig över två campus och flera olika digitala plattformar. Humlab är en arbetsenhet under Humanistisk fakultet. Vi har ca 20 anställda inom forskning, undervisning, teknisk support och utveckling... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i språkdidaktik med inriktning mot svenska
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier söker en doktorand i språkdidaktik med inriktning mot svenska Institutionen för språkstudier, bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Forskning om språk kan ta sig många olika uttryck... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i pedagogiskt arbete i matematik, naturvetenskap eller teknik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker en doktorand i pedagogiskt arbete i naturvetenskap, teknik eller matematik i grundskolans tidigare år. Beskrivning I samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik med inriktning mot grundskolans tidigare år (fritidshem, årskurs F-3 eller 4-6) inom något av områdena matematik, naturvetenskap eller teknik . Anställninge... Läs mer om jobbet

2018-04-03
Två doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker två doktorander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Beskrivning Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Se, http://www.idesam.umu.se/ Miljön bedriver samarbeten med andra forskarmiljöer inom både utbildningshi... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i naturvetenskapernas didaktik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker en doktorand i naturvetenskapernas didaktik Beskrivning I samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap eller teknik. Anställningen är placerad vid NMD, se http://www.nmd.umu.se/   som bedriver utbildning inom i första hand lärarutbildningarna, samt forskning och utvecklingsarbete ino... Läs mer om jobbet

2018-04-03
En doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot engelska
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Institutionen för språkstudier söker en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot engelska Institutionen för språkstudier, bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Forskning om språk kan ta sig många olika... Läs mer om jobbet

2018-04-02
Examenshandläggare, Studentcentrum
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • Studentcentrum
Visa beskrivning

Beskrivning Studentcentrum är universitetets sammanhållande resurs för utbildningsadministrativa och studentstödjande processer. Studentcentrum består av fem verksamhetsområden; antagning, examina, Ladok (studiedokumentation), studenthälsa samt studievägledning och studentstöd. Här arbetar ca 45 personer. Till Examina inom Studentcentrum söker vi nu en Examenshandläggare. Arbetsuppgifter Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga examensansökningar, utfärda examensbevis och... Läs mer om jobbet

2018-04-02
Postdoktor inom utbildningsvetenskap med inriktning mot genus
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100
 • Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Visa beskrivning

Umeå centrum för genusstudier utlyser en anställning som postdoktor inom huvudområdet utbildningsvetenskap med inriktning mot genus. Anställningen är samfinansierad av Lärarhögskolan och avser heltid under två år med placering vid Umeå universitet. I anställningen ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning kan uppgå till max 20% av heltid. Tillträde den 1 september 2018 eller enligt överenskommelse. Umeå centrum för genusstudier (UCGS) är ett universitetsgemensamt tvärvetenska... Läs mer om jobbet

2018-04-02
Tre samfinansierade postdoktorer med inriktning mot genus
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100
 • Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Visa beskrivning

Umeå centrum för genusstudier utlyser i samarbete med Enheten för demografi och åldrandeforskning, Kultur- och mediavetenskaper samt Lärarhögskolan tre samfinansierade postdoktorsanställningar med inriktning mot genus. Anställningarna avser heltid under två år med placering vid Umeå universitet. I anställningen som postdoktor ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning kan uppgå till max 20% av heltid. Tillträde den 1 september 2018 eller enligt överenskommelse. Du hittar mer... Läs mer om jobbet

2018-04-02
Postdoktor med inriktning mot genusvetenskap i något av ämnena etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller litteraturvetenskap
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Postdoktor med inriktning mot genusvetenskap i något av ämnena etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller litteraturvetenskap Institutionen för Kultur- och medievetenskap söker i samarbete med Umeå centrum för genusstudier en postdoktor i antingen etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller litteraturvetenskap med genusinriktning. Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings... Läs mer om jobbet

2018-04-02
Postdoktor i historisk demografi med genusinriktning (2 år)
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • CEDAR:s forskningsavdelning
Visa beskrivning

Beskrivning Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) utlyser tillsammans med Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå universitet en anställning som postdoktor i befolkningsstudier med genusinriktning. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse, med placering vid Umeå universitet, CEDAR. I anställningen som postdoktor ingår egen forskning motsvarande 100 % av heltid.  Vid CEDAR bedrivs forskning om demografiska... Läs mer om jobbet

2018-04-02
Registrator, Universitetsledningens kansli
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Universitetsledningens kansli
Visa beskrivning

Beskrivning Vill du prova på hur det är att arbeta som registrator vid ett universitet? Här är tillfället för dig! Universitetsledningens kansli har ett 15-tal medarbetare, varav tre registratorer. Vi söker nu ytterligare en registrator. Arbetsuppgifter Som en av den centrala förvaltningens registratorer har du ett inspirerande arbete som speglar den varierande arbetsplats som universitetet utgör. Som registrator tar du hand om centralt inkommande post, diarieför handlingar och servar anställ... Läs mer om jobbet

2018-03-31
Postdoktor anställning (2 år) i magnetosfärsfysik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för fysik
Visa beskrivning

Institutionen för fysik söker en postdoktor i magnetosfärsfysik. Anställningen omfattar heltid (100%) under 2 år med projektstart snarast eller enligt överenskommelse. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med forskare från the University of Colorado, the Finnish Meteorological Institute, och Shandong University, Weihai. Sista ansökningsdag är 2018-03-31 . Projektbeskrivning Syftet med projektet är att det ska åstadkomma märkbara förändringar i vetenskapens förståelse av plasmaflöd... Läs mer om jobbet

2018-03-31
Studieadministratör, vik
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Farmakologi
Visa beskrivning

Beskrivning Befattningen är placerad vid institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap som består av två enheter - farmakologi och klinisk neurovetenskap. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom områdena farmakologi, klinisk farmakologi, neurologi, neurokirurgi och klinisk neurofysiologi. Anställningen är ett vikariat vid tjänstledighet på heltid (100%). Tillträde efter överenskommelse. Arbetsuppgifter Som studieadministratör utför du löpande administration i samarbe... Läs mer om jobbet

2018-03-29
Förste forskningsingengör (2år) med växtfysiologisk inriktning
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för fysiologisk botanik
Visa beskrivning

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom området experimentell växtbiologi. Inom UPSC är forskning om växters cell- och molekylärbiologi, speciellt på skogsträd, ett profilområde. Där utvecklas modellsystemen asp/hybridasp och gran men en stor del av forskningen använder Arabidopsis som modellsystem. Vi söker en förste forskningsingenjör för anställning i 2 år med tillträde 2018-06-01. Beskrivning Projektets syfte är att undersöka betydelsen av trehalose... Läs mer om jobbet

2018-03-29
Postdoktor inom translationell prostatacancerforskning
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Radiofysik
Visa beskrivning

Vi söker en postdoktor för studier av prostatacancer vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet. Anställningstiden är två år och avser heltid med start maj 2018 eller enligt överenskommelse. Beskrivning av projektet: Prostatacancer, som i regel innebär flera olika tumörer i prostata, är den vanligaste cancerformen hos män. Prognosen är generellt god, men behandlingen ger biverkningar. Med dagens undersökningsmetoder är det svårt att identifiera vilka patienter som har... Läs mer om jobbet

2018-03-29
Projektassistent
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för informatik
Visa beskrivning

Institutionen för informatik söker en projektassistent som inom ramen för forskningsprojektet ”Risker och möjligheter i plattformscentrerade ekosystem” kan arbeta med att kartlägga och etablera samarbete med myndigheter och aktörer inom transportindustrin samt arbeta med empiriska studier, dataanalys och artikelskrivande inom ramen för projektet. Anställningen är tidsbegränsad från 180501 - 181231. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär arbete inom forskningsprojektet ”Risker och möjlighet... Läs mer om jobbet

2018-03-29
Postdoktor (2 år) – Mekanismer bakom autofagi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Kemiska institutionen
Visa beskrivning

Kemiska institutionen söker en postdoktor till ett projekt som handlar om mekanismerna bakom autofagi. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två år. Tillträde 2018-08-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2018-03-29. Projektbeskrivning Ett av forskargruppens huvudintressen är mekanismer bakom autofagi. Sådana system har utvärderats på molekylär och cellulär nivå med en rad av kemiska, molekylära och cellbiologiska tekniker. Autofagi är en evolutionärt... Läs mer om jobbet

2018-03-28
Projektassistent
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 60%
 • Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Beskrivning Det övergripande syftet med Silver-MONICA projektet är att vi vill undersöka om socioekonomiska och kardiovaskulära faktorer i medelåldern och förändringar i dessa riskfaktorer kan predicera ett hälsosamt och aktivt åldrande bland mycket gamla människor (≥ 80 år). I Silver-MONICA kvarstår datainsamling i Västerbotten och även i Norrbotten. Arbetsuppgifter Arbetet innebär planering och genomförande av hembesök till gamla människor i Västerbotten (och eventuellt Norrbotten) inom ram... Läs mer om jobbet

2018-03-28
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100
 • Institutionen för omvårdnad
Visa beskrivning

Projektet Det aktuella projektet avser studera eHealth-literacy bland personer med typ 2-diabetes inom primärvården. För att studera detta använder vi såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Projektet innebär medverkan i en interventionsstudie. Behörighet / Kvalifikationer Högskoleutbildning omfattande 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå inom omvårdnad. Distriktssköterskeexamen och yrkeserfarenhet som distriktssköterska är meriterande. Grundläggande kunskaper i olika analysmetoder... Läs mer om jobbet

2018-03-26
Vikarierande universitetslektor i Socialt arbete
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100%
 • Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Vikarierande universitetslektor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete söker nu en eller flera vikarierande universitetslektorer i socialt arbete för en visstidsanställning under perioden 2018-10-01--2018-12-31. Tillträde kan ske efter överenskommelse. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid. Ansökan ska vara inskickad senast 2018-03-26. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i socialt arbete. Undervisningen... Läs mer om jobbet

2018-03-26
Gruppledare/Forskare inom molekylär infektionsmedicin med kompetens inom kryo-EM
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Molekylär Infektionsmedicin, Sverige
Visa beskrivning

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS ( http://www.mims.umu.se/ ), söker excellenta unga forskare som är intresserade att bli ny Gruppledare för nydanande forskning inom molekylär infektionsmedicin. MIMS avser att under kommande år finansiera en ny Gruppledaranställning där finansieringen gäller i första hand som längst upp till en femårsperiod, med möjlighet till förlängning upp till totalt nio år efter extern utvärdering under fjärde året. Sökande bör ha dokumenterad... Läs mer om jobbet

2018-03-26
Arkivarie
 • Tillsvidareanställning
 • 100%
 • Universitetsledningens kansli
Visa beskrivning

Beskrivning Vill du arbeta i en akademisk miljö med varierade arbetsuppgifter? Nu är tillfället för dig – som arkivarie vid Umeå universitet så arbetar du med stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande arbetsmiljö. Universitetsledningens kansli har ett 20-tal medarbetare, varav två arkivarier. En av våra arkivarier har flyttat och vi söker nu dennes efterträdare.   Arbetsuppgifter Som arkivarie ansvarar du för hanteringen av universitetets centrala arkiv samt för den strategiska utveckling... Läs mer om jobbet

2018-03-26
Postdoktor (2år) vid molekylärbiologiska institutionen
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Vi söker en postdoktor i cell- och molekylärbiologi inom projektet " Peptidoglycan biology and genetics in Vibrio cholerae ". Anställningen är på heltid under två år och är placerad vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet. Sista ansökningsdag är 2018-03-26 och anställningen beräknas starta i maj 2018 eller enligt överenskommelse.   Projekt Vi studerar cellväggens biologi och genetik i bakterier. Vi använder oss av högkapacitet-analytiska tekniker för att upptäcka nya faktorer... Läs mer om jobbet

2018-03-26
Arkivarie, visstid
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Universitetsledningens kansli
Visa beskrivning

Beskrivning Vill du testa hur det är att arbeta som arkivarie vid ett universitet? Nu är tillfället för dig – hos oss får du arbeta med varierande uppgifter i en akademisk miljö. Universitetsledningens kansli har ett 20-tal medarbetare, varav två arkivarier. Vi söker nu ytterligare en arkivarie för att arbeta i ett projekt. Arbetsuppgifter Umeå universitet har infört ett gemensamt arkivredovisningssystem för hela myndigheten och i samband med det så behöver en större mängd äldre arkivhandling... Läs mer om jobbet

2018-03-26
Vik univ lektor i Socialt arbete med inriktn mot hälso- och sjukvård
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100%
 • Institutionen för socialt arbete
Visa beskrivning

Vikarierande universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård Institutionen för socialt arbete söker nu en vikarierande universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för en visstidsanställning under perioden 2018-10-01--2018-12-31. Tillträde kan ske efter överenskommelse. Anställning är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid. Ansökan ska vara inskickad senast 2018-03-26. Arbetsuppgifter De huvudsakliga... Läs mer om jobbet

2018-03-25
Administratör
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 50%
 • Institutionen för matematik och matematisk statistik
Visa beskrivning

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en administratör på 50 % i sex månader. I arbetsuppgifterna ingår bland annat studieadministration och allmän administration. Gymnasiekompetens och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är ett krav. Sista ansökningsdag 2018-03-25. Arbetsuppgifter Institutionen för matematik och matematisk statistik behöver en tillfällig förstärkning av sin administrativa arbetsgrupp. Arbetet som administratör innefattar: Studieadministrativa... Läs mer om jobbet

2018-03-23
Vikariat för forskningsingenjör för kryo-elektronmikroskopi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 50%
 • Institutionen för molekylärbiologi
Visa beskrivning

Umeå universitet söker nu en forskningsingenjör att rekryteras för en teknisk servicefunktion med ansvar för projektstöd och utförande av strukturbiologianalyser med avancerade kryo-transmissions elektronmikroskop (TEM). Anställningen är vikariat på 50% under 12 månder med start i mars 2018 eller enligt överenskommelse. Tjänsten finansieras med medel från SciLifeLab. Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM; http://www.kbc.umu.se/english/ucem), en av de fakultetsövergripande... Läs mer om jobbet

2018-03-23
Vikarierande universitetslektor i allmänmedicin förenad med anställning som specialistutbildad läkare i Sunderbyn
 • Visstidsanställning 3-6 månader
 • 100 %
 • Allmänmedicin, Sunderbyn
Visa beskrivning

Arbetsuppgifter Anställningen är organisatoriskt placerad inom enheten för allmänmedicin vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Arbetsuppgifterna innefattar att bedriva undervisning och vara ansvarig för utbildningen i allmänmedicin inom läkarprogrammet, undervisning inom andra program än läkarprogrammet kan komma att ingå. Kurserna i allmänmedicin finns utlagda under flera terminer på läkarprogrammet och bedrivs på fyra kursorter. Därutöver består arbetsuppgifterna att vara... Läs mer om jobbet

2018-03-23
Museivärdar på Bildmuseet i sommar
 • Visstidsanställning kortare än 3 månader
 • 50-60 %
 • Bildmuseet vid Umeå universitet
Visa beskrivning

Bildmuseet är en kreativ arbetsplats med konst och visuell kultur som huvudsakligt ansvarsområde. Museet bedriver en publik utställningsverksamhet och en stor del av utställningarna är egenproducerade. Mer information finner du här . Huvudsakliga arbetsuppgifter Museivärden ansvarar för värdskapet gentemot besökare till Bildmuseet. I arbetet ingår att bemanna Bildmuseets reception och museishop, hålla guidade visningar för grupper på både svenska och engelska, att svara på frågor och... Läs mer om jobbet

2018-03-23
Utbildningsledare
 • Tillsvidareanställning
 • 100
 • Kansliet för humaniora
Visa beskrivning

Humanistiska fakulteten med 388 anställda, 7629 studenter och 138 forskarstuderande ansvarar för en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet. Verksamheten består av ett tjugotal huvudområden vid sammanlagt fem institutioner och tre enheter. För mer information om fakultetens verksamhet se: http://www.humfak.umu.se/ . Vi söker en utbildningsledare till Kansliet för humaniora. Anställningen är en tillsvidareanställning och tillträde är 180813 eller enligt överenskommelse. Kansliet för... Läs mer om jobbet

2018-03-23
Statistiker
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Visa beskrivning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en statistiker för anställning inom ett forskningsprojekt. Anställningen är en visstidsanställning på heltid i 12 månader med tillträde så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan senast den 23 mars 2018! Beskrivning Till ett nystartat forskningsprojekt; ”Motivation, uthållighet och prestation bland svenska elever i PISA: Samband mellan subjektiva skattningar, objektiva svarsdata och prestation” söker vi en statistiker, datavetare ell... Läs mer om jobbet

2018-03-22
Systemutvecklare
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100 %
 • Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Visa beskrivning

Projektbeskrivning I detta projekt ska mjukvara designas, utvecklas och implementeras i inbyggda system för mätning av biomekaniska egenskaper. Data ska insamlas både in-vitro och i klinik för verifikation av sensorfunktionalitet. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av: •Identifiering, analys och specificering av behov och krav •Design och utformning av lämpliga lösningar •Test och säkerställande av kvalitet i utformade lösningar •Underhåll av befintlig kod och utveckling... Läs mer om jobbet

2018-03-22
Förste forskningsingenjör (7 månader) i växternas cell och molekylärbiologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för fysiologisk botanik
Visa beskrivning

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom området experimentell växtbiologi. Inom UPSC är forskning om växters cell- och molekylärbiologi, speciellt på skogsträd, ett profilområde. Där utvecklas modellsystemen asp/hybridasp och gran men en stor del av forskningen använder Arabidopsis som modellsystem. Vi söker en förste forskningsingenjör för anställning i 7 månader inom projektet "Karakterisering av gener inblandade i reglering av bildande av adventivrötter... Läs mer om jobbet

2018-03-22
Postdoktor i museologi
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 100%
 • Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Visa beskrivning

Postdoktor i Museologi Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar globala utmaningar och digit... Läs mer om jobbet

2018-03-22
Projektassistent 20 %
 • Visstidsanställning längre än 6 månader
 • 20 %
 • Energiteknik
Visa beskrivning

Beskrivning av arbetsuppgifter Du kommer huvudsakligen vara placerad i Kenya. Du förväntas delta och med din tekniska kompetens bistå vid experimentella studier av partikelemissioner från eldstäder i fält. Arbetet sker i samarbete med andra forskare vid svenska och Kenyanska universitet och institut. Vidare ska du bistå ett, vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, pågående forskningsprojekt med inventering av tillgängliga råvaror för energiändamål i ett distrikt i västra Kenya,... Läs mer om jobbet

Anställning lärare

För anställning av lärare finns en lokal anställningsordning.