Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss

En central del av Arcums verksamhet är att samarbeta och samverka med aktörer både inom Umeå universitet, aktörer på andra universitet, och med det intilliggande samhället. Vi arbetar för att hitta gemensamma mötesplatser och beröringsytor.

Mellan oss och er

En stor del av vår verksamhet sker i samarbete och samverkan med andra organisationer och aktörer som verkar inom den Arktiska kontexten. Det rör sig allt från skapande av forskningsytor och konferenser till projektadministration, nya initiativ, och organisationsstyrning.

Anknutna

Vi arbetar även för att förmedla kontakter mellan forskare - och forskargrupper - i vårt anknutnanätverk - och både varandra och externa aktörer. Vår önskan är att vara en bidragande faktor till ett dynamiskt nätverk där forskare hittar nya samarbeten och tillfällen att lära av varandra.

Anknutna forskare

Pågående sammarbeten

Kontakt oss om du vill samarbeta

Anngelica Kristoferqvist
Övrig/annan befattning, projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 35
Niklas Eklund
Övrig/annan befattning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72
Lena Maria Nilsson
Projektkoordinator, övrig/annan befattning, forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 59
Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47
Arcums anknutna forskare

Läs mer om Arcums anknutna forskare, sorterade under olika tvärvetenskapliga teman.