Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss

En central del av Arcums verksamhet är att samarbeta och samverka med aktörer både inom Umeå universitet, aktörer på andra universitet, och med det intilliggande samhället. Vi arbetar för att hitta gemensamma mötesplatser och beröringsytor.

Mellan oss och er

En stor del av vår verksamhet sker i samarbete och samverkan med andra organisationer och aktörer som verkar inom den Arktiska kontexten. Det rör sig allt från skapande av forskningsytor och konferenser till projektadministration, nya initiativ, och organisationsstyrning.

Anknutna

Vi arbetar även för att förmedla kontakter mellan forskare - och forskargrupper - i vårt anknutnanätverk - och både varandra och externa aktörer. Vår önskan är att vara en bidragande faktor till ett dynamiskt nätverk där forskare hittar nya samarbeten och tillfällen att lära av varandra.

Anknutna forskare

Pågående sammarbeten

Keith Larson

Föreståndare

+46 90 786 50 29

keith.larson@umu.se

Rum: NBET.A.345

Anngelica Kristoferqvist

Projektkoordinator

+46 76 696 24 35

anngelica.kristoferqvist@umu.se

Rum: NBET.A.347

Arcums anknutna forskare

Läs mer om Arcums anknutna forskare, sorterade under olika tvärvetenskapliga teman.