"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inköp, fjärrlån och artikelkopior

Här kan du lämna inköpsförslag på böcker eller beställa fjärrlån och artikelkopior. Du kan också läsa mer om hur det fungerar med inköp och beställningar, hur du får tillgång till materialet och om eventuella priser för fjärrlån och artikelkopior. Längst ner på sidan finns information till andra bibliotek som fjärrlånar från oss.

Det här kan du beställa

Bibliotekets samlingar är omfattande men inte heltäckande. Du kan efterfråga material som vi inte har, om du behöver det för dina studier eller din forskning. Då kan vi ofta köpa in det eller beställa materialet som fjärrlån eller kopior.  

Använd formuläret för att beställa

Du gör din beställning via formuläret "Beställ inköp, fjärrlån och artikelkopior". Kontrollera först om materialet redan finns i våra samlingar genom att söka i bibliotekets söktjänst.

Beställningslänken i söktjänsten fyller automatiskt i formuläret

I bibliotekets söktjänst kan du både hitta material som finns i våra egna samlingar och sådant som vi inte har själva. Om du hittar material som du behöver beställa så finns det en länk till beställningsformuläret direkt från söktjänsten. När du använder denna länk följer informationen om materialet med till formuläret.

Sök i bibliotekets söktjänst

Efterfrågade böcker köps i första hand in

I första hand köper vi in efterfrågad litteratur som saknas i bibliotekets samlingar. Om en bok finns som e-bok så köper vi boken i det formatet. Om vi inte köper in den bok du önskar kan vi göra ett fjärrlån, det vill säga låna in från andra bibliotek.

Du får ofta en digital kopia av artiklar​

Om du behöver en artikel från en tidskrift som vi inte har tillgång till så kan vi beställa den från andra bibliotek. Oftast får du en digital kopia av artikeln, men ibland gör upphovsrätten att du istället får en papperskopia. 

Kostar det något att beställa material?

Studenter och anställda vid universitetet eller Region Västerbotten

Fjärrlån av böcker och mikrofilm är oftast gratis

Det kostar dig ingenting om vi kan köpa in materialet eller låna in det från bibliotek inom Sverige och Norden.

Behöver vi låna in materialet från ett bibliotek utanför Norden kostar det dig 250 kronor per volym, men i så fall frågar vi först om du fortfarande är intresserad.

Gratis att beställa kopior av material som vi inte har

Kopior av artiklar eller bokkapitel som biblioteket inte har kostar dig ingenting. Det gäller oavsett om du får kopiorna digitalt eller i pappersformat.

Service för kopiering ur bibliotekets egna samlingar

Om du inte har tid eller möjlighet att själv kopiera artiklar eller bokkapitel ur bibliotekets egna samlingar så kan du beställa materialet i formuläret ”Inköp, fjärrlån och artikelkopior”. Det kostar 100 kronor för 1-40 sidor, och för varje 40 sidor läggs priset på en gång till.

Exempel: en artikelkopia på 53 sidor kostar 200 kr (2 x 100 kr). 

Så går faktureringen till

Om du är anställd vid universitetet eller Region Västerbotten så skickar vi en faktura till din institution eller din klinik.

Om du är student vid Umeå universitet så skickar vi en faktura till den adress du har i bibliotekssystemet (din folkbokföringsadress). 

Privatpersoner

Fjärrlån av böcker och mikrofilm är oftast gratis

Det kostar dig ingenting om vi kan köpa in materialet eller låna in det från bibliotek inom Sverige och Norden.

Behöver vi låna in materialet från ett bibliotek utanför Norden kostar det 250 kronor per volym, men i så fall frågar vi först om du fortfarande är intresserad.

Kopior av artiklar och bokkapitel kostar från 100 kronor

Kopior från bibliotekets eget material eller bibliotek inom Sverige och Norden kostar 100 kronor.

Kopior från bibliotek utanför Norden kostar 150 kronor.

Priserna gäller för 1-40 sidor, och för varje 40 sidor läggs priset på en gång till.

Exempel: en artikelkopia på 53 sidor som vi beställer från Norge kostar 200 kr (2 x 100 kr).

Så går faktureringen till

Vi skickar en faktura till den adress som du anger i beställningsformuläret.

Vanliga frågor

Inköp och fjärrlån av böcker

Hur får jag materialet vid inköp och fjärrlån?

E-böcker

När vi köper in materialet i elektroniskt format får du ett mejl med en direktlänk till e-boken så snart den är redo att läsas. Om du inte har ett Umu-id behöver du komma till biblioteket och låna våra datorer för att läsa e-böcker.

Tryckta böcker och fjärrlån

När vi köper in materialet i tryckt format och när vi fjärrlånar material så hämtar du det på biblioteket. Du får ett meddelande via e-post eller sms när materialet kan hämtas.

Hur lång tid tar det innan jag får min beställda bok?

När vi köper in boken så går det inte att säga en exakt leveranstid eftersom det varierar för olika leverantörer och om vi köper in den i tryckt eller digitalt format. 

Lånar vi in boken från ett annat bibliotek beror leveranstiden på hur lång tid det tar för det fjärrutlånande biblioteket att leverera materialet till oss.

Vad kan jag beställa som fjärrlån?

Du som är låntagare kan låna in material för forskning och studier.

Du kan inte fjärrlåna litteratur som är utlånad vid våra bibliotek eller som finns vid något av Umeås övriga bibliotek. Kontrollera alltid om materialet redan finns på Umeå universitetsbibliotek innan du gör din beställning.

Vilka lånevillkor gäller för fjärrlån?

Lånetiden för ett fjärrlån bestäms av det bibliotek vi lånar materialet ifrån. Tänk på att lånetiden kan förkortas om det biblioteket kräver tillbaka boken. Kontakta oss om du har frågor kring förlängning av lånetid.

Kontakta biblioteket

Det fjärrutlånande biblioteket bestämmer om du får låna hem boken eller om du måste läsa den i bibliotekets lokaler eller bevakade läsesal. Det fjärrutlånande biblioteket avgör också om materialet skickas i form av fjärrlån eller kopior.

Om ett fjärrlån inte återlämnas i tid blir du avstängd från lån tills du har lämnat tillbaka boken. Om du tappar bort boken eller om den blir skadad så blir du ersättningsskyldig.

Läs mer om regler för fjärrlån här:

Låneregler

Kan jag lämna inköpsförslag på kurslitteratur?

Vi köper in all kurslitteratur för kurser på Umeå universitet, men inköpen görs utifrån kurslitteraturlistorna i utbildningsdatabasen Selma. Därför kan du inte lämna ett inköpsförslag om en kursbok saknas på biblioteket. Istället behöver läraren för kursen uppdatera informationen i Selma.

Artiklar och bokkapitel

Hur får jag de artiklar och bokkapitel som jag har beställt?

Studenter och anställda vid universitetet eller Region Västerbotten

Vi beställer i första hand från bibliotek där du kan få en digital kopia av materialet du efterfrågat. När artikeln finns tillgänglig för dig kan du ladda ner den via det mejl som du får eller via Mitt konto i bibliotekets söktjänst.

Ibland kan materialet inte skickas digitalt av upphovsrättsliga skäl, och du får istället en papperskopia. Vi kontaktar dig om vi behöver få en adress att skicka kopian till.

Privatpersoner

Är du privatperson får du, av upphovsrättsliga skäl, dina kopior i pappersformat. Vi skickar kopiorna till den adress som du anger i beställningsformuläret.

Hur lång tid tar det innan jag får min beställda artikel eller bokkapitel?

Leveranstiden beror på hur lång tid det tar för det fjärrutlånande biblioteket att hantera ärendet och leverera materialet till oss. Det går fortare om artikeln levereras digitalt än i pappersformat.

Kan jag beställa ett helt tidskriftsnummer?

De flesta bibliotek lånar inte ut hela tidskrifter utan skickar i stället kopior av efterfrågade artiklar.  

När ska jag välja bokkapitel istället för bok i formuläret?

Om du behöver ett enstaka bokkapitel så kan du beställa bara det kapitlet. Det fjärrutlånande biblioteket avgör om de skickar en kopia av kapitlet eller om de skickar hela boken i form av ett fjärrlån.

Distansstudenter

Jag är distansstudent. Kan jag beställa fjärrlån?

Du som bor utanför Umeå kommun beställer de böcker du behöver för dina studier genom ditt lokala bibliotek som då gör ett fjärrlån från oss (eller andra bibliotek). Vid fjärrlån skickar vi böckerna till ditt lokala bibliotek vilket innebär att du lånar och återlämnar böckerna där.

Om du vill låna kurslitteratur från oss är det viktigt att ditt lokala bibliotek skriver i beställningen att du är distansstudent vid Umeå universitet. Tänk på att kurslitteratur har kort lånetid.

Jag är distansstudent. Kan jag beställa artikelkopior och bokkapitel?

Distansstudenter beställer kopior av artiklar och bokkapitel på samma sätt som övriga studenter genom formuläret "Beställ inköp, fjärrlån och artikelkopior". Observera att om du beställer material som biblioteket redan har så kostar det 100 kronor per 1-40 sidor. Du kan även fråga ditt lokala bibliotek om du kan beställa via dem.

Övrigt

Kan jag lämna inköpsförslag på tidskrifter och databaser?

Om du vill lämna ett inköpsförslag på en tidskrift eller en databas så använder du vårt kontaktformulär. Välj området E-resurser (databaser, tidskrifter och e-böcker).

Kontakta biblioteket

Hur lånar jag audiovisuellt material från Kungliga biblioteket?

På Kungliga biblioteket (KB) finns samlingar av audiovisuellt material, som till exempel tv, radio, film, musik, video och datorspel. Du som forskar kan beställa audiovisuellt material från KB om du behöver materialet till din forskning.

 • Du gör själv beställningen från Svensk mediedatabas (SMDB), KB:s söktjänst för audiovisuella medier. För att kunna beställa måste du först skapa ett konto och logga in på SMDB.
 • KB gör kopior av det material du behöver och skickar det till Arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek. Kopiorna skickas som digitala kopior, oftast som DVD- eller CD-skiva.
 • Du får ett meddelande från KB när beställningen har skickats därifrån och du får ett meddelande från Umeå universitetsbibliotek när materialet finns tillgängligt hos oss.
 • Materialet från SMDB är skyddat av upphovsrätt och därför får du bara använda det i bibliotekets bevakade läsesal och med den utrustning som finns där.

Skapa konto eller logga in på SMDB

Läs mer här:

Svensk mediedatabas (SMDB)

Just nu: Fjärraccess till beställt material

För närvarande kan du få tillgång till upphovsrättsskyddat audiovisuellt material från KB på distans, genom ett avtal mellan KB och Copyswede. Det innebär att du får tillgång till filerna som du beställer direkt till din dator istället för att sitta i bibliotekets bevakade läsesal.

Avtalet gäller till den 31 december 2022 för dig som är forskare eller forskarstudent. Mer information om tjänsten finns här:

Fjär­rac­cess till audi­o­vi­su­ellt mate­ri­al

 

Fjärrlån till andra bibliotek och organisationer

Här har vi samlat information till andra bibliotek och organisationer som fjärrlånar från oss. Du gör din beställning av fjärrlån och artikelkopior i samma formulär som våra egna låntagare använder: 

Beställ inköp, fjärrlån och artikelkopior

Lånetider och låneregler 

 • Fjärrlån har en lånetid på 14 dagar för kursböcker och 30 dagar för övrigt material.
 • Vi har automatiska omlån så länge ingen ställer sig på kö på boken.
 • Vi lånar ut kursböcker till bibliotek eller organisationer i norra Sverige samt till bibliotek som beställer åt distansstudenter vid Umeå universitet.
 • Vi lånar inte ut skönlitteratur på svenska eller barnböcker.
 • Material som är tryckt före 1920 lånar vi ut i undantagsfall och då som läsesalslån.

Du hittar mer information om fjärrutlån i våra låneregler.

Låneregler

Prislista för bibliotek och andra organisationer

Svenska bibliotek

 • Fjärrlån är gratis.
 • Artikelkopior kostar 100 kr per 1-40 sidor.

Bibliotek inom Norden

 • Fjärrlån är gratis.
 • Artikelkopior kostar 2 IFLA-vouchers alternativt 150 kr per 1-40 sidor.

Bibliotek utanför Norden

 • Fjärrlån kostar 2 IFLA-vouchers per volym.
 • Artikelkopior kostar 2 IFLA-vouchers per 1-40 sidor.

Kontaktuppgifter och mer information

Kontakta oss om du har frågor om fjärrlån. På vår kontaktsida hittar du kontaktformulär, telefonnummer och adresser.

Kontakta biblioteket

Senast uppdaterad: 2024-03-26