Hoppa direkt till innehållet
printicon

Inköp, fjärrlån och artikelkopior

Biblioteket kan beställa material som du behöver för dina studier eller forskning om materialet inte finns i våra samlingar. Önskar du att biblioteket köper in viss litteratur kan du lämna inköpsförslag.

Vanliga frågor om fjärrlån

Vad är ett fjärrlån?

Fjärrlån är material som vi lånar in från andra bibliotek. I första hand köper vi in den litteratur som saknas i bibliotekets samlingar. Om den litteratur du önskar inte köps in och inte heller finns vid något av Umeås övriga bibliotek kan vi göra ett fjärrlån.

Hur gör jag för att beställa ett fjärrlån?

Använd bibliotekets beställningsformulär för inköp, fjärrlån och artikelkopior. Var noga med att ange alla uppgifter du har om materialet. Om du har hittat referensen i någon databas så ange vilken.

Bibliotek kan använda samma formulär.

Beställningsformulär för inköp, fjärrlån och artikelkopior

För att beställa arkivalier och för information om material från Audiovisuella medier på Kungliga biblioteket vänder du dig till Arkiv och specialsamlingar.

Kontakta biblioteket

Vad kostar det och hur får jag materialet?

Fjärrlån och inköp av böcker

Leveranstiden är beroende av respektive biblioteks processtid.

Det kostar dig ingenting om vi kan köpa in boken eller fjärrlåna den från ett bibliotek inom Norden. Om boken behöver fjärrlånas utanför Norden kostar det dig 250 kr per volym. Vi kommer i så fall att kontakta dig för godkännande av kostnaden innan vi gör fjärrlånebeställningen.

När det beställda materialet kommit till biblioteket får du ett meddelande via e-post.

Se prislista nedan.

Artikelkopior

Leveranstiden är beroende av respektive biblioteks processtid.

Kopior skickas med internposten till universitetsanställda och anställda vid Region Västerbotten. Institutionen/kliniken faktureras.

Övriga beställares kopior skickas till hemadressen. Faktura skickas separat.

Se prislista nedan.

Vilka regler gäller för fjärrlån?

Som låntagare får du låna in material för forskning och studier.

Kontrollera alltid att materialet inte redan finns på Umeå universitetsbibliotek innan du gör din beställning. Litteratur som är utlånad vid våra bibliotek kan inte fjärrlånas.

Lånetiden för ett fjärrlån bestäms av det utlånande biblioteket. Fjärrlån har generellt ett års lånetid men lånetiden kan förkortas om det utlånade biblioteket kräver tillbaka boken. Kontakta fjarrin@ub.umu.se om du har frågor kring förlängning av lånetid.

Det fjärrutlånande biblioteket bestämmer ifall boken är till hemlån, ej hemlån eller läsesalslån, samt bokens lånetid och möjlighet till förlängning.

Det utlånande biblioteket avgör också om det beställda materialet skickas i form av fjärrlån eller kopior. De flesta bibliotek lånar inte ut tidskrifter utan skickar i stället kopior av önskad artikel eller innehållsförteckning.

Om ett fjärrlån inte återlämnas i tid blir du avstängd från lån tills du har lämnat tillbaka boken. Om boken inte återlämnas blir du ersättningsskyldig.

Utlån till andra bibliotek

Fjärrlån till andra bibliotek har oftast en lånetid på 14-30 dagar och vi har automatiska omlån så länge ingen ställer sig på kö på boken. Mer information om våra låneregler för fjärrlån finns här.

Kan jag låna originalhandlingar från andra arkiv?

Rätten att låna originalhandlingar från andra arkiv är mycket begränsad. Eventuellt inlån får endast studeras i Arkiv och specialsamlingars bevakade läsesal.

Vid frågor om arkivlån, kontakta Arkiv och specialsamlingar.

Arkiv och specialsamlingar

Tel: 090 - 786 65 71
E-post: aos@ub.umu.se

Besöksadress:
Universitetsbiblioteket

Postadress:
Umeå universitetsbibliotek
Arkiv och specialsamlingar
901 74 Umeå

Kan jag låna audiovisuellt material?

Kungliga bibliotekets audiovisuella material tillhandahålls endast för forskningsändamål där registrering krävs. När en inlämnad ansökan godkänts gör man forskarkopior av det material som önskas. När lånet kommer in får du ett meddelande från Arkiv och specialsamlingar. Du får också direkt information från avdelningen för audiovisuella medier om att material har skickats. Lånet kvitteras ut hos Arkiv och specialsamlingar och du får endast titta eller lyssna på banden i den bevakade läsesalen.

Skapa konto eller logga in

Kungliga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier

Prislista - fjärrlån böcker

Fjärrinlån av böcker

 • Från bibliotek i Sverige och Norden: Gratis
 • Från utomnordiska bibliotek: 250 kr/volym

Fjärrutlån av böcker

 • Till svenska och nordiska bibliotek: Gratis
 • Till utomnordiska bibliotek: 2 IFLA vouchers/volym

Övrigt

Prislista - artikelkopior

En artikel avser 1-40 sidor. För varje 40 sidor tillkommer pris för ny artikel.

Kopior från bibliotekets eget material

 • Lokala beställare*: 80 kr
 • Övriga beställare (bibliotek i Norden): 150 kr
 • Bibliotek utanför Norden: 2 IFLA vouchers

Kopior från andra svenska och nordiska bibliotek

 • Lokala beställare*: 80 kr
 • Övriga beställare: 150 kr

Kopior från utomnordiska bibliotek

 • Lokala beställare*: 150 kr
 • Övriga beställare: 250 kr

*Umeå universitet, Region Västerbotten, privatpersoner, offentligt finansierade svenska bibliotek (gäller "Kopior från bibliotekets eget material"), ideella organisationer