"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inköp, fjärrlån och artikelkopior

Här kan du lämna inköpsförslag eller beställa fjärrlån och artikelkopior. Du kan också läsa mer om hur det fungerar med inköp och beställningar, hur du får tillgång till materialet och om priser för fjärrlån och artikelkopior. Längst ner på sidan finns information till andra bibliotek som fjärrlånar från oss.

Information om inköp och beställningar

Om du inte hittar det material du söker i bibliotekets samlingar så kan du efterfråga det som du behöver för dina studier eller forskning. Du gör din beställning via formuläret Beställ inköp, fjärrlån och artikelkopior.

Vi köper i första hand in efterfrågad litteratur som saknas i bibliotekets samlingar. Om en bok finns som e-bok så köper vi boken i det formatet. Om vi inte köper in den bok du önskar kan vi göra ett fjärrlån, det vill säga låna in från andra bibliotek.

Om du behöver en artikel från en tidskrift som vi inte har tillgång till så kan vi beställa den från andra bibliotek som har tidskriften. Vi skickar sedan en kopia av artikeln till dig.

Vanliga frågor om inköp och beställningar

Hur får jag materialet vid inköp och fjärrlån?

När vi köper in materialet i elektroniskt format får du ett mejl med en direktlänk till e-boken så snart den är redo att läsas. Om du inte har ett Umu-id behöver du komma till biblioteket och låna våra datorer för att läsa e-böcker.

När vi köper in materialet i tryckt format och när vi fjärrlånar material så hämtar du det på biblioteket. Du får ett meddelande via e-post eller sms när materialet kan hämtas.

Tiden det tar från att du lägger din beställning tills du kan hämta materialet beror på hur lång tid det tar för leverantören eller det fjärrutlånande biblioteket att leverera materialet till oss.

Vad kan jag beställa som fjärrlån?

Du som är låntagare kan låna in material för forskning och studier.

Du kan inte fjärrlåna litteratur som är utlånad vid våra bibliotek eller som finns vid något av Umeås övriga bibliotek. Kontrollera alltid om materialet redan finns på Umeå universitetsbibliotek innan du gör din beställning.

Varför kan jag inte lämna inköpsförslag på kurslitteratur?

Vi köper in all kurslitteratur för kurser på Umeå universitet, men inköpen görs utifrån kurslitteraturlistorna i utbildningsdatabasen Selma. Därför kan du inte lämna ett inköpsförslag om en kursbok saknas på biblioteket. Istället behöver läraren för kursen uppdatera informationen i Selma.

Vilka lånevillkor gäller för fjärrlån?

Lånetiden för ett fjärrlån bestäms av det fjärrutlånande biblioteket. Tänk på att lånetiden kan förkortas om det fjärrutlånande biblioteket kräver tillbaka boken. Kontakta biblioteket om du har frågor kring förlängning av lånetid.

Kontakta oss

Det fjärrutlånande biblioteket bestämmer om du får låna hem boken eller om du måste läsa den i bibliotekets lokaler eller bevakad läsesal. Det fjärrutlånande biblioteket avgör också om materialet skickas i form av fjärrlån eller kopior.

Om ett fjärrlån inte återlämnas i tid blir du avstängd från lån tills du har lämnat tillbaka boken. Om du tappar bort boken eller om den blir skadad så blir du ersättningsskyldig.

Läs mer om regler för fjärrlån här:

Låneregler

Vad menas med kopior av artiklar och bokkapitel?

De flesta bibliotek lånar inte ut tidskrifter utan skickar i stället kopior av önskad artikel eller innehållsförteckning.

Om du behöver ett enstaka bokkapitel så kan du beställa bara det kapitlet. Det fjärrutlånande biblioteket avgör om de skickar en kopia av kapitlet eller hela boken i form av ett fjärrlån.

Hur får jag de kopior som jag har beställt?

Av upphovsrättsliga skäl får du oftast dina kopior i pappersformat. Vi skickar kopiorna med internposten till universitetsanställda och anställda vid Region Västerbotten. Om du är student vid Umeå universitet eller privatperson så skickas kopiorna till den adress du anger i formuläret.

Leveranstiden beror på hur lång tid det tar för det fjärrutlånande biblioteket att hantera ärendet och leverera materialet till oss.

Jag är distansstudent. Kan jag beställa fjärrlån?

Du som bor utanför Umeå kommun beställer de böcker du behöver för dina studier genom ditt lokala bibliotek som då gör ett fjärrlån från oss. Vid fjärrlån skickar vi böckerna till ditt lokala bibliotek vilket innebär att du lånar och återlämnar böckerna där.

Om du vill låna kurslitteratur är det viktigt att ditt lokala bibliotek skriver i beställningen att du är distansstudent vid Umeå universitet. Tänk på att kurslitteratur har kort lånetid.

Hur lånar jag audiovisuellt material från Kungliga biblioteket?

På Kungliga biblioteket (KB) finns samlingar av audiovisuellt material, som till exempel tv, radio, film, musik, video och datorspel. Du som forskar kan beställa audiovisuellt material från KB om du behöver materialet till din forskning.

 • Du gör själv beställningen från Svensk mediedatabas (SMDB), KB:s söktjänst för audiovisuella medier. För att kunna beställa måste du först skapa ett konto och logga in på SMDB.
 • KB gör kopior av det material du behöver och skickar det till Arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek. Kopiorna skickas som digitala kopior, oftast som DVD- eller CD-skiva.
 • Du får ett meddelande från KB när beställningen har skickats därifrån och du får ett meddelande från Umeå universitetsbibliotek när materialet finns tillgängligt hos oss.
 • Materialet från SMDB är skyddat av upphovsrätt och därför får du bara använda det i bibliotekets bevakade läsesal och med den utrustning som finns där.

Skapa konto eller logga in på SMDB

Läs mer här:

Svensk mediedatabas (SMDB)

Just nu: Fjärraccess till beställt material

För närvarande kan du få tillgång till upphovsrättsskyddat audiovisuellt material från KB på distans, genom ett avtal mellan KB och Copyswede. Det innebär att du får tillgång till filerna som du beställer direkt till din dator istället för att sitta i bibliotekets bevakade läsesal.

Avtalet gäller till den 31 december 2022 för dig som är forskare eller forskarstudent. Mer information om tjänsten finns här:

Fjär­rac­cess till audi­o­vi­su­ellt mate­ri­al

Priser för anställda, studenter och privatpersoner

Priser för fjärrlån av böcker och mikrofilm

Det kostar dig ingenting om vi kan köpa in materialet eller låna in det från bibliotek inom Sverige och Norden.

Om materialet behöver lånas in från bibliotek utanför Norden kostar det dig 250 kronor per volym, men i så fall frågar vi först om du fortfarande är intresserad.

Priser för kopior av artiklar eller bokkapitel

Kopior från bibliotekets eget material eller bibliotek inom Sverige och Norden kostar 100 kronor.

Kopior från bibliotek utanför Norden kostar 150 kronor.

Priserna gäller för 1-40 sidor, och för varje 40 sidor läggs priset på en gång till.

Exempel: en artikelkopia på 53 sidor som vi beställer från Norge kostar 200 kr (2 x 100 kr).

Fakturering av fjärrlån och artikelkopior

Om du är anställd vid universitetet eller Region Västerbotten så skickar vi en faktura till institutionen eller kliniken.

Om du är student vid Umeå universitet eller privatperson så skickar vi en faktura till den adress du anger i formuläret.

Fjärrlån till andra bibliotek och organisationer

Här har vi samlat information till andra bibliotek och organisationer som fjärrlånar från oss. Du gör din beställning av fjärrlån och artikelkopior i samma formulär som våra egna låntagare använder: 

Beställ inköp, fjärrlån och artikelkopior

Lånetider och låneregler 

 • Fjärrlån har en lånetid på 14 dagar för kursböcker och 30 dagar för övrigt material.
 • Vi har automatiska omlån så länge ingen ställer sig på kö på boken.
 • Vi lånar ut kursböcker till bibliotek eller organisationer i norra Sverige samt till bibliotek som beställer åt distansstudenter vid Umeå universitet.
 • Vi lånar inte ut skönlitteratur på svenska eller barnböcker.
 • Material som är tryckt före 1920 lånar vi ut i undantagsfall och då som läsesalslån.

Du hittar mer information om fjärrutlån i våra låneregler.

Låneregler

Prislista för bibliotek och andra organisationer

Svenska bibliotek

 • Fjärrlån är gratis.
 • Artikelkopior kostar 100 kr per 1-40 sidor.

Bibliotek inom Norden

 • Fjärrlån är gratis.
 • Artikelkopior kostar 2 IFLA-vouchers alternativt 150 kr per 1-40 sidor.

Bibliotek utanför Norden

 • Fjärrlån kostar 2 IFLA-vouchers per volym.
 • Artikelkopior kostar 2 IFLA-vouchers per 1-40 sidor.

Kontaktuppgifter och mer information

Kontakta oss om du har frågor om fjärrlån. På vår kontaktsida hittar du kontaktformulär, telefonnummer och adresser.

Kontakta biblioteket

Senast uppdaterad: 2022-11-08