Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Inköp, fjärrlån och artikelkopior

Biblioteket kan beställa eller köpa in material som du behöver för dina studier eller forskning om materialet inte finns i våra samlingar. Här kan du läsa mer om hur det fungerar och göra din beställning.

I första hand köper vi in efterfrågad litteratur som saknas i bibliotekets samlingar. Om den litteratur du önskar inte köps in och inte heller finns vid något av Umeås övriga bibliotek kan vi göra ett fjärrlån. Fjärrlån är material som vi lånar in från andra bibliotek.

Om du behöver artiklar från tidskrifter som vi inte har tillgång till kan du beställa en artikelkopia.

Fjärraccess till material från KB 

Du som är forskare eller forskarstudent kan nu få tillgång på distans till upphovsrättsskyddat material från KB. Du kan få tillgång till handskrifter, böcker och audiovisuellt material. KB har tecknat ett avtal med olika upphovsrättsorganisationer och avtalet gäller till 17 januari 2021. Mer information om tjänsten finns här: 

Fjärraccess till material från Kungliga biblioteket 

Beställ material med fjärraccess

Material ur handskriftssamlingen och bildsamlingen

Välj alternativet Arkiv och specialsamlingar i kontaktformuläret, märk din beställning med "fjärraccess":

Kontakta biblioteket 

Böcker 

Välj alternativet Fjärrlån i kontaktformuläret, märk din beställning med "fjärraccess". 

Kontakta biblioteket

Audiovisuellt material 

Om du vill beställa audiovisuellt material så vänder du dig direkt till Svensk mediedatabas: 

Svensk mediedatabas  

Vanliga frågor om fjärrlån

Hur får jag materialet?

När ditt beställda fjärrlån eller inköp finns att hämta på biblioteket får du ett meddelande via e-post.

Artikelkopior skickas med internposten till universitetsanställda och anställda vid Region Västerbotten. Övriga beställares kopior skickas till hemadressen.

Leveranstiden är beroende av det utlånande bibliotekets processtid.

Vad kostar det?

Fjärrlån och inköp av böcker

Det kostar dig ingenting om vi kan köpa in boken eller fjärrlåna den från ett bibliotek inom Norden.

Om boken behöver fjärrlånas utanför Norden kostar det dig 250 kr per volym. Vi kommer i så fall att kontakta dig för godkännande av kostnaden innan vi gör fjärrlånebeställningen.

Artikelkopior

Om beställaren är anställd vid universitetet eller Region Västerbotten faktureras institutionen/kliniken.

För övriga beställare skickas en faktura till hemadressen.

Se prislista nedan.

Vilka regler gäller för fjärrlån?

Som låntagare får du låna in material för forskning och studier.

Kontrollera alltid att materialet inte redan finns på Umeå universitetsbibliotek innan du gör din beställning. Litteratur som är utlånad vid våra bibliotek kan inte fjärrlånas.

Lånetiden för ett fjärrlån bestäms av det utlånande biblioteket. Fjärrlån har generellt ett års lånetid men lånetiden kan förkortas om det utlånade biblioteket kräver tillbaka boken. Kontakta biblioteket om du har frågor kring förlängning av lånetid.

Det fjärrutlånande biblioteket bestämmer ifall boken är till hemlån, ej hemlån eller läsesalslån, samt bokens lånetid och möjlighet till förlängning.

Det utlånande biblioteket avgör också om det beställda materialet skickas i form av fjärrlån eller kopior. De flesta bibliotek lånar inte ut tidskrifter utan skickar i stället kopior av önskad artikel eller innehållsförteckning.

Om ett fjärrlån inte återlämnas i tid blir du avstängd från lån tills du har lämnat tillbaka boken. Om boken inte återlämnas blir du ersättningsskyldig.

Utlån till andra bibliotek

Fjärrlån till andra bibliotek har oftast en lånetid på 14-30 dagar och vi har automatiska omlån så länge ingen ställer sig på kö på boken. Läs mer i våra låneregler.

Kan jag beställa fjärrlån som distansstudent?

Du som bor utanför Umeå kommun beställer de böcker du behöver för dina studier genom ditt lokala bibliotek, som då gör ett fjärrlån från oss. Vid fjärrlån hämtar och återlämnar du böckerna vid ditt lokala bibliotek.

Om det gäller kurslitteratur är det viktigt att det framgår av beställningen som ditt bibliotek gör att du är distansstudent vid Umeå universitet. Lånetiden på kurslitteratur är 14 dagar. 

Kan jag beställa arkivhandlingar?

För att beställa arkivalier vänder du dig till Arkiv och specialsamlingar.

Rätten att låna originalhandlingar från andra arkiv är mycket begränsad. Eventuellt inlån får endast studeras i Arkiv och specialsamlingars bevakade läsesal.

Vid frågor om arkivlån, kontakta Arkiv och specialsamlingar.

Arkiv och specialsamlingar

Tel: 090 - 786 65 71
E-post: aos.ub@umu.se

Besöksadress:
Universitetsbiblioteket

Postadress:
Umeå universitetsbibliotek
Arkiv och specialsamlingar
901 74 Umeå

Kan jag låna audiovisuellt material?

Kungliga bibliotekets audiovisuella material tillhandahålls endast för forskningsändamål där registrering krävs. När en inlämnad ansökan godkänts gör man forskarkopior av det material som önskas. När lånet kommer in får du ett meddelande från Arkiv och specialsamlingar. Du får också direkt information från avdelningen för audiovisuella medier om att material har skickats. Lånet kvitteras ut hos Arkiv och specialsamlingar och du får endast titta eller lyssna på banden i den bevakade läsesalen.

Skapa konto eller logga in

Kungliga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier

Prislista för anställda, studenter och privatpersoner

Inköp och fjärrlån av böcker och mikrofilm 

 • Gratis om vi kan köpa in materialet, i första hand som e-bok
 • Gratis om vi istället fjärrlånar materialet från bibliotek inom Sverige och Norden
 • 250 kr/volym om vi måste fjärrlåna materialet från bibliotek utanför Norden (i så fall frågar vi först om du fortfarande är intresserad)

 Kopior av artiklar eller bokkapitel

Priserna gäller för 1-40 sidor, och för varje 40 sidor läggs priset på en gång till.

 • 80 kr för kopior från bibliotekets eget material eller bibliotek inom Sverige och Norden
 • 150 kr för kopior från bibliotek utanför Norden

Exempel: en artikelkopia på 53 sidor som skickas från Norge kostar 160 kr (2 x 80 kr).

Prislista för bibliotek och andra organisationer

Denna prislista gäller för andra bibliotek som beställer material från Umeå Universitetsbibliotek.

Svenska bibliotek

 • Fjärrlån är gratis
 • Artikelkopior kostar 80 kr per 1-40 sidor

Bibliotek inom Norden

 • Fjärrlån är gratis
 • Artikelkopior kostar 2 IFLA-vouchers alternativt 150 kr per 1-40 sidor

Bibliotek utanför Norden

 • Fjärrlån kostar 2 IFLA-vouchers per volym
 • Artikelkopior kostar 2 IFLA-vouchers per 1-40 sidor