Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Läs- och skrivstöd

Få din kurslitteratur anpassad eller använd datorprogram som stöd i ditt läsande och skrivande. På biblioteket finns också resursrum utrustade med datorer med anpassade program som du kan boka.

Detta kan du få hjälp med

Lyssna på din kurslitteratur

Du som har en läsnedsättning har rätt att få din kurslitteratur anpassad som talbok eller i annat format. Talböcker lånas via Legimus och du kan lyssna på dem genom din mobil eller dator.

Läs mer om vem som får låna talböcker på Legimus.se.

För att du ska kunna beställa inläsning och låna anpassade kursböcker via Legimus måste du kontakta biblioteket för att bli registrerad som låntagare.

Kontakta oss

Beställ inläsning eller anpassning av kursbok

Program som stöder ditt läsande och skrivande

När du studerar vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal programvaror och andra IT-hjälpmedel som kan underlätta dina studier. Dessa program kan alla studenter ladda ner.

Program i resursrummen på Universitetsbiblioteket

 • Claro Read Plus - talsyntes
 • Claro Bookreader - talsyntes för pdf
 • Stava rex - stavningskontroll med förslag till rätt stavning
 • Spell Right 2 - rättstavning på engelska
 • Gustavas ordböcker - svenska och engelska ordböcker
 • Saida - förutser och föreslår ord vid skrivande av text
 • Omnipage - program för att skanna
 • Zoom Text - förstoringsprogram med talstöd
 • Easy Reader - för läsning av talböcker på dator
 • Easy Converter - för läsning av talböcker på dator

Program som du kan ladda ner till din egen dator

 • Claro Read Plus (PC) - talsyntes
 • Claro Bookreader (PC) - talsyntes för pdf
 • Word Read Plus (Mac) - talsyntes
 • Stava rex - stavningskontroll med förslag till rätt stavning
 • Spell Right 2 - rättstavning på engelska
 • Gustavas ordböcker - svenska och engelska ordböcker
 • Saida (PC) - förutser och föreslår ord vid skrivande av text

Dessa programvaror kan du ladda hem via studentwebben.

Programvaror för studenter

Resursrum

På Universitetsbiblioteket finns tre bokningsbara resursrum som kan användas av dig som har behov av läs- och skrivstöd. I resursrummen finns datorer med till exempel avancerade rättstavningsprogram, förstoringsprogram och talsyntes. I varje rum finns även tillgång till skanner.

På Medicinska biblioteket kan du låna en bärbar dator med samma programvaror.

Boka resursrum

Kontakta biblioteket

Kontakta oss om du behöver behörighet att boka bibliotekets resursrum eller boka ett personligt möte.

Kontakta biblioteket

Information angående coronaviruset

Biblioteket har begränsade öppettider och det är inte längre tillåtet att studera i biblioteket. Läs mer:   

Information om biblioteket under covid-19

Vi som arbetar med läs- och skrivstöd

Henrik Andersson
Bibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 84
Maria Martinsson
Bibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 92
Annika Pudas
Bibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 73
Ulrika Lindén
Bibliotekarie
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 06