Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tillgänglighet på biblioteken

Till biblioteket är alla välkomna. Här hittar du information om hur du hittar hit och hur våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Alla är välkomna

Våra primära målgrupper är studenter och anställda vid Umeå universitet samt anställda vid Region Västerbotten men även allmänheten får använda biblioteket. På biblioteket ska alla mötas respektfullt och visa respekt för andras behov av studiero. Vår målsättning är att alla ska kunna känna sig trygga på biblioteket och vi arbetar därför utifrån Umeå universitets vision om Lika villkor. Ett exempel på bibliotekets arbete med Lika villkor är att vi har regnbågsflaggor på informationsdiskarna i alla bibliotek för att synliggöra och inkludera hbtq-personer och visa att biblioteken stöttar strävan efter lika rättigheter. 

Nedan finns information om hur du hittar till våra bibliotek och på vilket sätt lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Universitetsbiblioteket

Att ta sig hit

Universitetsbiblioteket ligger i Samhällsvetarhuset på campusområdet.

Hitta till Universitetsbiblioteket

Buss: Närmsta busshållplatser är Universum och Samhällsvetarhuset.

Taxi: Taxi kan köra fram till entrén mot Humanisthuset, Biblioteksgränd (se karta)

Parkering: Parkeringsplatser finns i anslutning till biblioteket:

Parkering och gatuadresser på Campus Umeå

Parkeringsplats för rörelsehindrade finns utanför Humanisthusets entré och utanför Samhällsvetarhuset (på parkeringsytan Samhällsvetaren).

Tillgänglighet på biblioteket

 • Tysta läsesalar och datasalar finns på plan 3.
 • Det finns talsyntesprogram på alla publika datorer. Programmet läser upp text på internet och i Microsoft Office.
 • Trådlös hörslinga finns i Undervisningsrum 1 och på Balkongen.
 • Det finns hiss mellan alla våningsplan.
 • Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på alla våningsplan.
 • Alla toaletter i bibliotekets lokaler är könsneutrala.
 • Skötrum med skötbord finns på plan 3.
 • Lekhörna med leksaker och böcker finns i entrén.

Medicinska biblioteket

Att ta sig hit

Medicinska biblioteket ligger på Norrlands universitetssjukhus i byggnad 6M.

Hitta till Medicinska biblioteket

Buss: Närmsta busshållplats är Universitetssjukhuset.

Taxi: Taxi kan köra fram till entrén vid Analysvägen 11.

Parkering: Parkeringsplatser finns runt sjukhuset.

Parkering vid Norrlands universitetssjukhus

Tillgänglighet på biblioteket

 • Hiss finns mellan alla våningsplan.
 • En tyst läsesal finns.
 • Det finns talsyntesprogram på alla publika datorer. Programmet läser upp text på internet och i Microsoft Office.
 • Trådlös hörslinga finns i informationsdisken och undervisningssalen.
 • Alla toaletter är könsneutrala.
 • Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på alla våningsplan.
 • En låda med barnböcker finns att använda på plats för yngre besökare.

UB Konstnärligt campus

Att ta sig hit

UB Konstnärligt campus ligger närmare centrum nere vid Umeälven.

Hitta till UB Konstnärligt campus

Buss: Närmsta busshållplats är Östra Strandgatan.

Taxi: Taxi kan köra fram till huvudentrén.

Parkering: Parkeringsplatser finns intill Designhögskolan och vid älven mot Kyrkbron. Även parkering längs gatorna Öst på stan.

Parkeringsplats för rörelsehindrade finns vid sidan av Bildmuseets huvudentré, mot Arkitekthögskolans fasad.

Tillgänglighet på biblioteket

 • Hiss finns mellan alla våningsplan i angränsande lokaler.
 • Det finns inga hindrande trösklar i biblioteket.
 • Automatiska dörröppnare finns till alla dörrar.
 • Det finns talsyntesprogram på alla publika datorer. Programmet läser upp text på internet och i Microsoft Office.
 • Tillgänglighetsanpassade toaletter finns i angränsande lokaler på bibliotekets våningsplan (i Bildmuseets lokaler).
 • Könsneutrala toaletter finns i angränsande lokaler på bibliotekets våningsplan (i Bildmuseets lokaler). 
 • Skötrum med skötbord finns i angränsande lokaler på bibliotekets våningsplan (i Bildmuseets lokaler). Sittvagnar finns till utlån.
 • Låsbara skåp för ytterkläder och resväskor samt obevakad garderob finns i Bildmuseets lokaler.